Jesteś tutaj: Rekomendacje i interwencje » Rekomendacje i interwencje » Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podsumowuje zmiany w podatku dochodowym 2019
Rekomendacje i interwencje
Rekomendacje i interwencje
22.11.2018
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podsumowuje zmiany w podatku dochodowym 2019
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Związek Pracodawców Prywatnych (woj. wielkopolskie)

Finał prac nad głównymi zmianami w podatkach dochodowych od 2019 roku, Ustawy nowelizujące zostały podpisane przez Prezydenta.
Począwszy od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony zostanie szereg zmian w podatkach
dochodowych. Poniżej podsumowanie najważniejszych zmian.

1.Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków tzw. podatku od wyjścia / Exit Tax/,

2.Uregulowanie opodatkowania zysków z walut wirtualnych jako zysków z kapitałów pieniężnych w PIT i odpowiednio zysków kapitałowych w CIT.

3.Wprowadzenie obniżonej stawki 9% CIT dla podatników , u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EUR i posiadają status małego podatnika /przy czym w odrębnym projekcie przewiduje się podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln ERO do 2 mln EUR/.

4.Wprowadzenie opodatkowania dochodów generowanych przez kwalifikowane prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej , takie jak patenty czy wzory przemysłowe , preferencyjną stawką 5 %/ / IP Box/,

5. Modyfikacja obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego /WHT/, poprzez:
- przeformułowanie definicji rzeczywistego właściciela w ustawie o CIT oraz dodanie definicji rzeczywistego właściciela do ustawy o PIT,
-wprowadzenie nowych zasad poboru WHT , zgodnie z którymi z chwilą gdy łączna suma wypłaconych należności dla tego samego podatnika w roku podatkowym przekroczy 2 mln PLN , podatnik zobowiązany będzie do poboru , obliczenia i wpłacenia podatku od nadwyżki ponad tę kwotę , stosując stawki określone w odpowiedniej ustawie podatkach dochodowych /bez  względu na postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania/ , a dopiero następnie podatnik / a tylko w niektórych przypadkach sam płatnik / będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organów podatkowych.

Odstępstwo od powyższej zasady będzie możliwe w sytuacji złożenia do organu oświadczenia ,pod rygorem odpowiedzialności karnej ,przez kierownika jednostki płatnika /najczęściej zarządu/ ,iż posiada on wymagane dokumenty uprawniające do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania oraz że przy zachowaniu należytej staranności nie posiada on wiedzy o okolicznościach wykluczających możliwość zastosowania preferencji podatkowej ,Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania w wysokości 10% wpłaconych należności.

W przypadku niektórych rodzajów płatności /dywidendy, odsetki, należności licencyjne /
Możliwe będzie również uzyskanie przez zagranicznego podatnika / w niektórych przypadkach przez płatnika/ opinii o zastosowaniu zwolnienia wydawany przez właściwy organ podatkowy.

Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji , gdy wybrane należności wypłacane temu samemu podmiotowi , nie przekroczą kwoty 10 tys. PLN rocznie.

6. Modyfikacja regulacji podatkowych dotyczących samochodów osobowych ;
-podwyższenie do 150 tys. PLN kwoty limitu wartości samochodu osobowego dla celów odliczania pełnych odpisów amortyzacyjnych i składki z tytułu ubezpieczenia zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów oraz objęcie tym ograniczeniem opłat leasingowych/ wyższe limity mają obowiązywać w przypadku samochodów elektrycznych / przy czym limitowanie nie będzie obejmowało firm leasingowych i wynajmujących samochody osobowe.

7. Wprowadzenie ograniczenia dla wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych do 75% tych wydatków w przypadku wykorzystywania również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą / w celu wyłączenia ograniczenia konieczne będzie prowadzenie analogicznej ewidencji jakla celów VAT.
Dotychczasowe zasady zaliczania opłat leasingowych do kosztów będą kontynuowane w przypadku umów zawartych przed  1 stycznia 2019 r., chyba że zostaną one po tej dacie zmienione lub odnowione.

Bożena Jasińska,

Dyrektor Biura Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl