Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Efektywna integracja uchodźców a rola dialogu społecznego (relacja)
08.06.2017

7 czerwca br. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udział w konferencji „Relaunching Europe Bottom–Up („Oddolne odnawianie Europy) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie mówiła o kluczowej dla efektywnej integracji uchodźców roli dialogu społecznego na poziomie lokalnych społeczności i regionów. „Prawdziwa integracja uchodźców jest niebywale istotna zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W Europie zaczyna brakować rąk do pracy i tę przestrzeń mogą naturalnie wypełnić właśnie uchodźcy i ich rodziny. Powinniśmy zacząć o tym rozmawiać w ramach lokalnego dialogu społecznego, ale proces ten nie może...

więcej »


500 mln dla firm z Polski Wschodniej w 2018 r.
07.06.2017

Komitet Monitorujący PO Polska Wschodnia 6 czerwca br. przyjął sprawozdanie z realizacji programu w 2016 r. W I osi, w której oferowane jest bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkursy obejmujące 75% wartości alokacji. Prawie 500 firm ma już umowy o dofinansowanie, jednak trafiło do nich niewiele pieniędzy (wnioski o płatność obejmują zaledwie 1,3% alokacji). Mimo to, zdaniem Ministerstwa Rozwoju, uzgodnione dla Polski Wschodniej wskaźniki nie są zagrożone i będą zrealizowane zgodnie z planem. Chociaż harmonogram kolejnych naborów powstanie dopiero pod koniec 2017 r., to już dziś Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że w 2018...

więcej »


Lewiatan ostrzega: będzie trudniej zatrudniać cudzoziemców
07.06.2017

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego na pracę czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizują procedurę krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców. Już dzisiaj przedsiębiorcy sygnalizują, że w przypadku zwykłych zezwoleń, na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać kilka miesięcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on na celu uszczelnienie tzw. procedury oświadczeniowej (dla obywateli wybranych 6 państw) i wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie pracy sezonowej. W pewnym zakresie wprowadza jednak również zmiany do procedury wydawania „standardowych zezwoleń na pracę przez wojewodę. Co prawda są przewidziane terminy na rozpatrzenie wniosków – 7 dni, a w przypadkach wymagających dodatkowych...

więcej »


M. Krzysztoszek w Pulsie Biznesu o wydatkach na innowacje
07.06.2017

W artykule „Więcej spółek postawi na innowacje, który ukazał się 7 czerwca br. w „Pulsie Biznesu , dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia ustawę o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.https://www.pb.pl/wiecej–spolek–postawi–na–innowacje–863620 Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia
07.06.2017

6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, którego głównym tematem były kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz wzrostem płac dla pracowników medycznych. Niestety wskazane wyliczenia NFZ oraz informacje otrzymane od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia utwierdziły nas w przekonaniu, że nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia. Palącym problemem staje się odpływ kadr medycznych, a na zaradzenie temu pomysłu nie ma. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że propozycje przedkładane przez rząd rozmijają się z żądaniami strony związkowej. Członkami Zespołu z ramienia Konfederacji Lewiatan są: dr Dobrawa Biadun...

więcej »


Płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy
06.06.2017

Rząd zdecydował o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o 80 zł, do 2080 zł. Konfederacja Lewiatan proponowała, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł. Lewiatan oraz pozostałe organizacje pracodawców proponują podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku o 50 zł. Pamiętajmy, że w tym roku wzrosła ona aż o 150 zł, czyli ponad 8 proc., przy wzroście wydajności pracy o ok. 3 proc. Warto dodać, że ponad 40 proc. wzrostu wynagrodzenia minimalnego wpłynie do budżetu państwa, w postaci podatków (PIT,VAT) i składek na ubezpieczenia społeczne. – Tegoroczne, wyjątkowo wysokie żądania związków zawodowych podwyżki...

więcej »


Kryteria wyboru projektów w konkursach PARP
06.06.2017

Trwa dyskusja nad kolejnymi konkursami w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw. Na najbliższym Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (20–21.06) do zatwierdzenia przedstawione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów w dwóch konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej sprawie, 5 czerwca br. odbył się warsztat, w którym udział wzięła Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu funduszy europejskich. Planowane są konkursy na następujące projekty: ·         Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedsiębiorców MMŚP w zakresie: a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych. Za...

więcej »


Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych
06.06.2017

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku. Zdaniem przedsiębiorców poważne wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów o usługach inicjowania transakcji płatniczej oraz umożliwiających dostęp do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r. – Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki – mówi...

więcej »


Rozmowa z Henryką Bochniarz w newsweek.pl
06.06.2017

„Ryzyko sprawia, że Polacy umieją się jednoczyć – to tytuł wywiadu z Henryką Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, który ukazał się 6 czerwca br. na stronach internetowych newsweek.pl. Szefowa Lewiatana mówi m.in. o inwestycjach samorządów. http://www.newsweek.pl/biznes/gospodarka/wywiad–z–henryka–bochniarz–prezydentem–konfederacji–lewiatan,artykuly,411328,1.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Jeremi Mordasewicz w DGP o zakazie handlu w niedziele
06.06.2017

W artykule „Zakaz handlu w niedziele: prawdy i mity, opublikowanym 6 czerwca br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze o konsekwencjach zakazania handlu w niedziele.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1048571,mordasewicz–prawdy–i–mity–o–zakazie–handlu–w–niedziele.html Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl