Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Brexit tematem seminarium dla pracodawców w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
10.09.2018

Eksperci Konfederacji Lewiatan wzięli udział w seminarium nt. negocjacji i skutków Brexitu, zorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Gospodarzem spotkania był podsekretarz stanu Marcin Ociepa, a ze strony rządowej udział wzięli również przedstawiciele resortów spraw zagranicznych oraz infrastruktury. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii było gospodarzem seminarium dla organizacji pracodawców, którego tematem były negocjacje oraz różne scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. 29 marca 2019 r. Wielka Brytania formalnie wyjdzie ze struktur wspólnotowych, natomiast po tej dacie nastąpi dwuletni okres przejściowy, który będzie oznaczał dla przedsiębiorców utrzymanie większości dotychczasowych ułatwień handlowych. Jednak warunkiem wprowadzenia okresu przejściowego jest wynegocjowanie i zaakceptowanie...

więcej »


Lobbujemy w sprawie SPC MW
07.09.2018

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie SPC MW, ogłoszona w maju br. jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty polskiego przemysłu farmaceutycznego. Lewiatan długo o nią zabiegał, przedstawiając argumenty naszych członków w Brukseli. W dniach 4–5 września odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, w której uczestniczył wiceprezes Grzegorz Rychwalski, oraz dyr. Małgorzata Maurer–Oxley z Polpharmy. W ramach spotkań w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, przedstawione zostało stanowisko Związku i polskich producentów wobec propozycji KE, jak również omówiono aktualny stan prac w Radzie i Parlamencie. Wprowadzenie mechanizmu SPC MW przyniesie konkretne korzyści dla...

więcej »


Media: Jeremi Mordasewicz w Rzeczpospolitej
07.09.2018

W artykule „ Rak korupcji toczy świat, który ukazał się w „Rzeczpospolitej 7 września, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat korupcji w firmach państwowych.https://www.rp.pl/Biznes/309069824–Panstwowe–firmy–mocno–zagrozone–korupcja.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Gwałtowny spadek liczby aptek, zwłaszcza na wsiach
06.09.2018

W ciągu roku funkcjonowania regulacji „Apteka dla aptekarza, liczba aptek w Polsce spadła o 352 placówki, z czego ponad 100 aptek zamknięto na terenach wiejskich. Oznacza to, że regulacja mocno uderzyła przede wszystkim w mieszkańców wsi i małych miejscowości, a miała przyczynić się do wzrostu liczby aptek właśnie na terenach wiejskich. Ostrzegali przed tym Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Od lipca 2017 roku do lipca 2018 roku liczba aptek w Polsce spadła z 14 tys. 925 do 14 tys. 573 placówek. Źródło: IQVIAPowyższe liczby nie oddają jednak całej prawdy o stanie rynku aptecznego.

więcej »


Bezrobocie spada. Firmy narzekają na brak pracowników
06.09.2018

Bezrobocie w sierpniu br. wyniosło 5,8 proc. i było o 0,1 pkt proc. niższe niż w lipcu – szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Spadek bezrobocia pomiędzy lipcem i sierpniem był również obserwowany we wcześniejszych latach. Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się. Osoby, które chciały i mogły podjąć pracę zostały zatrudnione, zaś pozostali klienci powiatowych urzędów pracy to osoby de facto bierne zawodowe. Znacząca liczba wakatów zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy świadczy o występujących nadal problemach z pozyskaniem pracowników przez pracodawców. Z uwagi na fakt, iż wartość wskaźnika bezrobocia zależy zarówno od...

więcej »


Producenci chcą zabezpieczeń na wszystkich lekach
05.09.2018

W celu ograniczenia fałszowania leków wydawanych na receptę wprowadzono w UE przepisy obligujące producentów do umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym elementu umożliwiającego sprawdzenie, czy nie zostało ono naruszone. Pracodawcy, w tym Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zwrócili się do resortu zdrowia z propozycją, aby takim obowiązkiem objąć wszystkie leki. Niepowtarzalny identyfikator będzie umieszczany zasadniczo na wszystkich lekach wydawanych na receptę. Zwiększą się obowiązki po stronie wytwórców, hurtowni farmaceutycznych oraz aptek. Weryfikacja autentyczności produktu ma następować na każdym etapie łańcucha dystrybucji do momentu dostarczenia leku pacjentowi. Od strony pacjentów zmiana będzie praktycznie niezauważalna (kodowanie niepowtarzalnego identyfikatora nastąpi w dwuwymiarowym...

więcej »


Budżet 2019 nie sprzyja szybkiemu wzrostowi inwestycji
04.09.2018

Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń specjalnych omawiał dzisiaj projekt budżetu na 2019 rok. W sytuacji, kiedy związkowcy zabiegają o zwiększenie bieżącej konsumpcji, a pracodawcy o rozwiązania prowadzące do zwiększenia inwestycji, przyjęcie wspólnego stanowiska partnerów społecznych w sprawie przyszłorocznego budżetu jest mało prawdopodobne. Budżet w obecnym kształcie nie sprzyja inwestycjom – uważa Konfederacja Lewiatan. Rząd powinien prowadzić antycykliczną politykę gospodarczą, aby łagodzić wahania koniunktury i ograniczyć marnotrawstwo zasobów i wzrost bezrobocia w czasie spowolnienia. Taka polityka umożliwia w długim okresie najszybszy wzrost. Tymczasem deficyt finansów publicznych w przyszłym roku prawdopodobnie zbliży się do 2% PKB. Przy wzroście...

więcej »


53 organizacje przeciwne zniesieniu limitu składek na ZUS
03.09.2018

Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30–krotności przy odprowadzaniu składek ZUS. Pod apelem w tej sprawie, który trafił do premiera i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisały się już 53 organizacje, w tym obecne w Radzie Dialogu Społecznego, a także branżowe i regionalne. Sygnatariusze apelu postulują przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową w Radzie Dialogu Społecznego.W opinii...

więcej »


Konieczne są zmiany w realizacji unijnych projektów
03.09.2018

Rezygnację z obowiązku szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych, zmianę niejasnych przepisów związanych z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców, wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy według nich jest to uzasadnione, bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców – proponują Konfederacja Lewiatan i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich. Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacja Lewiatan przygotowali stanowisko dotyczące konieczności nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. – W oparciu o doświadczenia beneficjentów wspólnie sformułowaliśmy szereg postulatów, przede wszystkim dotyczących...

więcej »


Gospodarka pędzi, ale inwestycje kuleją
31.08.2018

W drugim kwartale br. PKB wzrósł o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał GUS we wstępnym szacunku. Komentarz Zbigniewa Maciąga, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanGospodarka pracuje na najwyższych obrotach. W drugim kwartale żaden kraj w Unii Europejskiej nie rozwijał się w takim tempie. Ale tak wysokiego tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach już nie zobaczymy. Motorem napędowym wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, który wzrósł w drugim kwartale o 4,8 proc., ale był niższy niż w pierwszym kwartale br. Szybciej rosło spożycie ogółem. W drugim kwartale zwiększyło się o 4,8 proc. (wobec 4,5 proc. w pierwszym...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl