Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników
16.10.2018

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6224,9 tysięcy osób i było wyższe niż rok wcześniej o 3,2% , natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4771,86 zł i było wyższe od tego wypłacanego rok wcześniej o 6,7%. – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń wskazują na dobrą kondycję rynku pracy i wzmacnianie pozycji pracowników. Warto zauważyć, że w porównaniu do sierpnia – liczba zatrudnionych spadła, choć bardzo niewiele. Rok wcześniej, w porównywanym okresie miedzy sierpniem a wrześniem liczba zatrudnionych wzrosła. Na tą niewielką zmianę należy patrzeć uważnie, szczególnie...

więcej »


Firmy nie przerzuciły wyższych kosztów pracy na ceny
15.10.2018

We wrześniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% w relacji do września 2017, i o 0,2% w porównaniu do sierpnia 2018 – podał GUS. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Jak na historyczne standardy inflacja jest niska – zwłaszcza po uwzględnieniu ostatnich wzrostów kosztów pracy. Wszystko zatem wskazuje, że przedsiębiorstwa zaabsorbowały wzrost cen – a nie przerzuciły go na konsumenta. Powinno to mieć konsekwencje w ich relatywnie gorszej sytuacji finansowej. Wzrost ten znajduje się poniżej celu inflacyjnego NBP, ale mieści się w paśmie odchyleń określonym przez RPP (2,5% +/– 1 pp.). Oznacza to, że inflacja...

więcej »


Przegląd wydarzeń z Brukseli
12.10.2018

Spotkanie z prof. Maciejem Gdulą w Łódzkie House6 października br. w regionalnym biurze województwa łódzkiego w Brukseli odbyło się spotkanie z prof. Maciejem Gdulą poświęcone wynikom i wnioskom z przeprowadzonych przez niego badań opublikowanych w książce „Nowy Autorytaryzm. W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Grupa robocza BusinessEurope ds. transportu dyskutuje o pierwszym i trzecim pakiecie mobilności8 października br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej BusinessEurope ds. transportu poświęcone przede wszystkim pierwszemu pakietowi mobilności (obejmującego m.in. delegowanie pracowników w transporcie) oraz temu trzeciemu (dotyczącego m.in. automatycznej mobilności i generalnych przepisów bezpieczeństwa). W spotkaniu uczestniczył Artur...

więcej »


Deficyt w handlu zagranicznym będzie rósł
11.10.2018

Od stycznia do sierpnia br. eksport wyniósł 143,6 mld euro (wzrost o 6,7 proc.), a import osiągnął 145,6 mld euro (wzrost o 9 proc.) – podał GUS. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Eksport w sierpniu wyniósł 17,9 mld euro, przy 16,6 mld euro w sierpniu 2017 (wzrost 7,8 proc.), natomiast import miał wartość 18,2 mld euro (16,4 mld euro przed rokiem, wzrost o 11,4 proc.). Oznacza to wprawdzie obarczone sezonowością zmniejszenie ujemnego salda w skali miesiąca z 510 do 326 mln euro, ale jeszcze przed rokiem obserwowaliśmy przewagę eksportu nad importem rzędu 247 mln euro. W obliczu...

więcej »


Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz na Kongresie Gospodarczym - Lubuskie 2018
11.10.2018

Dziś rozpoczął się Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018. Wydarzenie jest jedną z największych imprez gospodarczych w regionie, obejmującą tematykę nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, start–upów, zdrowia i przemysłu kosmicznego. Gościem honorowym wydarzenia jest prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, która wzięła udział w panelu inauguracyjnym oraz panelu dot. przedsiębiorczości. Prezydent Lewiatana zwróciła uwagę na skalę postępu w walce z bezrobociem w regionie lubuskim:To ogromny wysiłek kolejnych rządów, efekt polityki spójności, ale przede wszystkim efekt działań samorządowców, że region lubuski pokonał trudności i ze stopy bezrobocia ponad 40 proc. na początku lat dziewięćdziesiątych zszedł do wartości bliskiej zera.Zdaniem prezydent Bochniarz nie ulega wątpliwości, że...

więcej »


W pierwszej połowie roku przyspieszyły inwestycje
10.10.2018

W pierwszym półroczu 2018 roku zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw. Wzrost kosztów czynników produkcji nie spowolnił inwestycji, a działalność eksportowa może przynieść długofalowo większe korzyści niż tylko te wyrażone w przychodach – wynika z danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw opublikowanych przez GUS. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan W świetle wyników obszernej publikacji GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, obserwujemy kontynuację spadku liczby przedsiębiorstw małych i średnich (odpowiednio o 6% i o 2%), którego nie wyrównuje przyrost przedsiębiorstw dużych (o 3%). Przy mniejszej niż przed rokiem liczbie podmiotów generowane przychody odnotowały wzrost. Sprzedaż produktów na przestrzeni roku wzrosła o 5,8%,...

więcej »


Pieniądze z UE nie na poszukiwanie pracowników za granicą
09.10.2018

Komitet Monitorujący POWER nie podjął decyzji dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskiwania pracowników zagranicznych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uznało, że nie będzie to możliwe, dopóki nie powstanie krajowa strategia w sprawie migracji. Konfederacja Lewiatan uważa, że w takiej sytuacji należy zdecydowanie przyspieszyć prace nad taką strategią. – Propozycje, by przy wykorzystaniu EFS wesprzeć krajowy rynek pracy w tym zakresie składaliśmy jeszcze przed wakacjami. Proponowaliśmy wtedy konkurs na wypracowanie modelu zatrudniania i adaptacji pracowników cudzoziemców (obywateli spoza UE/EOG) w przedsiębiorstwach. Wówczas pomysł nie przypadł Instytucji Zarządzającej POWER do gustu. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy wrześniową propozycję, by przy okazji...

więcej »


W dużych i średnich miastach częściej zmieniamy pracę
08.10.2018

Do średnio dwóch miesięcy skrócił się czas poszukiwania pracy. Polacy częściej w ostatnim czasie zmieniali miejsce zatrudnienia – ten odsetek wzrósł do jednej czwartej – wynika z 33 edycji badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan – Naszego rynku pracy nie można traktować jak monolitu. Widać wyraźnie, że zwiększona mobilność zawodowa dotyczy konkretnych grup – inżynierów, robotników wykwalifikowanych czy brygadzistów. Na te kwalifikacje występuje nadal bardzo duże zapotrzebowanie w gospodarce, co w praktyce oznacza, że zmiana pracy w tych zawodach jest dużo prostsza niż w przypadku np. wyższej kadry zarządzającej lub pracowników biurowych.

więcej »


Miniony tydzień w Brukseli
05.10.2018

Posiedzenie komitetu BusinessEurope o małych i średnich przedsiębiorstwach w UESpotkanie odbyło się 2 października br. Konfederację Lewiatan reprezentował Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z biura w Brukseli. Na spotkaniu dyskutowano o bardzo ważnym dla małych i średnich przedsiębiorstw projekcie rozporządzenia ustanawiającego program dla jednolitego rynku i konkurencyjności przedsiębiorstw, które jest w tym momencie procedowane w Parlamencie Europejskim. Zastanawiano się także w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby w większym stopniu wykorzystywać zawierane przez UE umowy o wolnym handlu oraz jakie tematy powinny zostać poruszone podczas organizowanej przez BusinessEurope konferencji o małych i średnich przedsiębiorstwach w lutym 2019 r. Mówiono...

więcej »


Brakuje pracowników. Nadzieja w biernych zawodowo
04.10.2018

Bezrobocie we wrześniu br. wyniosło 5,8 proc. i nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Wstępne dane za wrzesień są potwierdzeniem wysokiego, utrzymującego się od dłuższego czasu, zapotrzebowania na pracę. Mimo iż stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie co w sierpniu, spadła liczba bezrobotnych, co samo w sobie jest pozytywnym zjawiskiem (obecnie w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych jest 948 tys. osób). Stopa bezrobocia jest obliczana jako relacja między liczbą bezrobotnych a liczbą osób aktywnych zawodowo. Obecnie mamy sytuację, w której stopa bezrobocia...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl