Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Webinarium o PPP - 30 października, godz. 13.00
30.10.2017

Zapraszamy na webinarium (poniedziałek, 30.10 godz. 13.00) dotyczące partnerstwa publiczno–prywatnego. Będzie mowa również o wsparciu szkoleniowym i doradczym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Gościem specjalnym będzie Robert Kałuża, Radca Ministra z Departamentu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego Ministerstwa Rozwoju, który przedstawi założenia nowej Ustawy o PPP i będzie odpowiadał na Państwa pytania. W wydarzeniu wezmą udział eksperci – Bartosz Mysiorski, Tomasz Korczyński i Grzegorz Tryc, specjaliści w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych i finansowych z obszaru budowania partnerstwa publiczno–prywatnego. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy w poniedziałek, 30.10 o godz.

więcej »


O ujednoliceniu zaświadczeń A1 dla kierowców w MRPiPS
30.10.2017

27 października odbył o się spotkanie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęcone kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków A1 dla kierowców – cudzoziemców. Resort reprezentował Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki.  Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania zaświadczenia A1, TLP i Konfederacja Lewiatan podjęły wspólne działania już w styczniu 2017 roku. W trakcie spotkania Prezes TLP Maciej Wroński podkreślił, że cudzoziemcy legalnie przybywający i wykonujący pracę w Polsce mogą legalnie być oddelegowywani do pracy w ramach UE,...

więcej »


Ministerstwo Rozwoju informuje o zawieszeniach poboru ceł
27.10.2017

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Lista wniosków poniżej w załączeniu. Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia...

więcej »


Dobrawa Biadun w DGP o finansowaniu służby zdrowia
26.10.2017

W artykule „NFZ za wyższą składką na zdrowie, który ukazał się 26 października br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat finansowania ochrony zdrowia.http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1080908,nfz–za–wyzsza–skladka–na–zdrowie.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. na plusie
26.10.2017

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma zakończyć 2017 r. nadwyżką w wysokości 38,1 mld zł – podał Eurostat w październikowym „Reporting of Government Deficits and Debt Levels. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW danych przekazanych we wrześniu br. przez Ministerstwo Finansów Eurostatowi w ramach sprawozdania dotyczącego planowanego w 2017 r. deficytu finansów publicznych znalazła się informacja o tym, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończy bieżący rok nadwyżką w wysokości 38,1 mld zł. Podobna wartość nadwyżki (37 mld zł) znajdowała się w danych przekazanych przez MF Eurostatowi w pierwszej połowie roku.Pierwsze spojrzenie to zaskoczenie. Jednak należy przypomnieć, że jest to efekt umorzenia...

więcej »


Ograniczenie handlu w niedziele wymaga notyfikacji KE
26.10.2017

Ostatnia wersja projektu ustawy o ograniczeniach handlu w niedziele i święta może zostać zakwalifikowana jako forma niedozwolonej pomocy państwa i wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej – wynika z analizy prawnej przygotowanej przez kancelarię Wierciński, Kwieciński, Baehr. Dzisiaj Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma przyjąć projekt ustawy o ograniczeniach w handlu w niedziele i święta. Ostatnia wersja projektu opublikowanego przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy, która działa w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, może być niezgodna z prawem unijnym. Konfederacja Lewiatan przekazała, marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, wniosek o notyfikowanie Komisji Europejskiej tego projektu.Zdaniem kancelarii WKB taka notyfikacja jest wskazana,...

więcej »


Za nieskuteczność komornika zapłaci przedsiębiorca
26.10.2017

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, protestują przeciwko drastycznemu podniesieniu dla wierzycieli kosztów postępowania egzekucyjnego. Dla wielu przedsiębiorców wysokie koszty prowadzenia egzekucji będą nie do pokonania. Doprowadzi to do jeszcze większych zatorów płatniczych i spowolni rozwój gospodarki. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowe projekty ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych. Dotychczas, zarówno na etapie prac rządowych jak i sejmowych, żadne z istotnych uwag przedsiębiorców (wierzycieli) nie zostały w projektach uwzględnione, pomimo faktu, iż to wierzyciele powinni być głównymi beneficjentami postępowania egzekucyjnego. Sejmowa podkomisja zakończyła już prace i projekty czekają obecnie...

więcej »


Finanse publiczne – radość czy zmartwienie
25.10.2017

Deficyt finansów publicznych ma wynieść w 2017 r. 51,2 mld zł – podał Eurostat w październikowym „Reporting of Government Deficits and Debt Levels. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPaństwa członkowskie UE przekazują Eurostatowi 2 razy w roku – w marcu i we wrześniu – sprawozdania z danymi dotyczącymi prognozowanego w danym roku deficytu finansów publicznych, z jego składowymi – deficytem budżetu państwa, deficytem budżetów samorządowych oraz deficytem funduszu ubezpieczeń społecznych. Przekazywanie danych dotyczących prognozowanej w danym roku sytuacji finansów publicznych jest elementem monitoringu fiskalnego w UE ustanowionego na potrzeby decyzji dotyczących wyłączania lub włączania procedury nadmiernego deficytu wobec...

więcej »


Zakaz handlu we wszystkie niedziele popiera tylko 36% osób
25.10.2017

3/4 Polaków chce wolnych niedziel dla pracowników, bez wprowadzania zakazu handlu. Tyko 36 proc. chciałoby wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele – wynika z badania Kantar TNS. W dniach 20 – 23 października Kantar TNS zapytał reprezentatywną próbę mieszkańców Polski, która z proponowanych obecnie opcji dotyczących zakazu handlu w niedziele jest ich zdaniem najlepsza. Największe poparcie – 76 proc. ankietowanych – uzyskała propozycja zagwarantowania co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu pracownikom, bez konieczności wprowadzania zakazu handlu w niedziele. Zakaz handlu we wszystkie niedziele poparło jedynie 36 proc. badanych.– Polacy popierają kompromisowe rozwiązanie, czyli propozycję polegającą na zagwarantowaniu pracownikom handlu...

więcej »


Finansowanie uczelni wyższych do korekty
25.10.2017

Popieramy projakościowe podejście do oceny działalności szkół wyższych i indywidualnych naukowców, z jednoczesnym zniesieniem krępujących mechanizmów strukturalnych w postaci np. minimów kadrowych. W kwestii finansowania uczelni wyższych nie wprowadzono jednak istotnych zmian, nie poprawiono warunków dostępu uczelni niepublicznych do pieniędzy publicznych – napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – Nowy system finansowania uczelni powinien nie tylko zapewnić formalną zgodność zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z wymogami finansów publicznych i z nową organizacją szkolnictwa wyższego, ale tak ukształtować zasady finansowania uczelni, by służyły efektywnemu wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych – mówi Jakub Gontarek, ekspert...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl