Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Senat przyjął ustawę o podatkach dochodowych
13.11.2017

10 listopada br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W najbliższych dniach ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Uchwalone przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego. W konsultacjach społecznych oraz w trakcie procesu legislacyjnego przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazywali, że wprowadzane narzędzia pozwolą na odbudowę dochodów podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz ograniczą agresywne planowanie podatkowe. Cel projektodawcy...

więcej »


Nienieodpowiedzialni. Odpowiedzialność - ciężar czy szansa?
13.11.2017

Za nami V już edycja Konferencji Nienieodpowiedzialni. 7 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin ponad 350 gości wysłuchało debaty przedstawicieli świata biznesu i nauki nad odpowiedzialnością branży finansowej. Konferencję poprowadził dziennikarz Paweł Oksanowicz. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Artura Nowaka – Gocławskiego z ANG Spółdzielni – współorganizatora wydarzenia, w którym porównał Konferencję do serwisu, warsztatu naprawczego. Było to odniesienie do rysunku Andrzeja Mleczki, na którym Bóg niesie kulę ziemską do serwisu. Przekonywał, że branża finansowa ma olbrzymi wpływ na cały świat i jeżeli stanie po dobrej stronie, to istnieje realna szansa na poprawienie jego kondycji. Dlatego tak ważne jest, aby...

więcej »


Ustawa o PIT i CIT trafi do Prezydenta RP
09.11.2017

8 listopada br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to, że najprawdopodobniej Senat nie zgłosi na posiedzeniu plenarnym poprawek do ustawy i zostanie ona jeszcze w tym tygodniu przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Uchwalone przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego. W konsultacjach społecznych oraz w trakcie procesu...

więcej »


Mieniem nie powinni zarządzać menedżerowie-przedsiębiorcy
08.11.2017

Nie ma żadnego uzasadnienia, aby osoby kierujące niektórymi spółkami (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych osób prawnych) świadczyły usługi zarządzania nimi jako przedsiębiorcy – napisała Konfederacja Lewiatan, opiniując projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. – Jeśli ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, dla zmniejszenia ryzyka, wyłącza akcje największych spółek należących do Skarbu Państwa z możliwości sprzedaży, to zastanawiające jest dlaczego wprowadza rozwiązania pozwalające na zarządzanie tymi spółkami przez osoby nie związane z nimi kodeksową umową o pracę – zauważa dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.Jest to działanie na niekorzyść finansów publicznych, bowiem osoby kierujące...

więcej »


Henryka Bochniarz w Rzeczpospolitej o dialogu społecznym
07.11.2017

W artykule „Zacznij słuchać partnerów, rządzie, który ukazał się 7 listopada br. w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, pisze, że bez dialogu społecznego nie naprawimy służby zdrowia.http://www.rp.pl/Opinie/311069904–Zacznij–sluchac–partnerow–rzadzie.html&template=restricted Konfederacja Lewiatan

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o nowych umowach w rolnictwie
06.11.2017

W artykule „ Nowe umowy w rolnictwie bez minimalnej pensji, który ukazał się 6 listopada br. w Rzeczpospolitej, Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o nowej formie zatrudnienia pracowników.http://www.rp.pl/Rolnicy/311059913–Nowe–umowy–w–rolnictwie–bez–minimalnej–pensji.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ustawa o jawności życia publicznego może zaszkodzić firmom
06.11.2017

Popieramy ideę wzmocnienia transparentności państwa, ale niektóre przepisy zawarte w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, (np. dotyczące polityk antykorupcyjnych) zwiększą obciążenia administracyjne i koszty przedsiębiorców. Wątpliwości budzą też rozwiązania dotyczące działalności lobbingowej i dostępu do informacji publicznej oraz bardzo szybkie tempo prac nad projektem – napisali Konfederacja Lewiatan i Startup Poland w liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra Mariusza Kamińskiego.   Działalność lobbingowa Rozwiązanie przyjęte w projekcie ustawy nakłada, na organizacje biorące udział w procesie konsultacji aktów prawnych, nowe obowiązki formalno – informacyjne. Ich realizacja (a zwłaszcza aktualizacja), przy dynamicznych zmianach porządku obrad...

więcej »


Wspieranie nowych inwestycji podoba się przedsiębiorcom
06.11.2017

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Pewne wątpliwości budzi jednak definicja „nowej inwestycji, czy możliwość dowolnego wstrzymywania decyzji o wsparciu inwestycji. Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji określa zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji oraz kompetencje i tryb działania podmiotów odpowiedzialnych za ich wspieranie. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.– Pozytywnie opiniujemy projekt ustawy, zgłaszając jednak kilka uwag porządkujących i ułatwiających stosowanie przepisów – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Zdaniem Lewiatana wątpliwości budzi zawężenie zakresu przedmiotowego ustawy...

więcej »


Jawność życia publicznego - list do M. Kamińskiego
06.11.2017

25 października br. na stronie RCL opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego, który dokonuje daleko idących zmian w zakresie m.in. udziału organizacji pracodawców, izb gospodarczych w procesie stanowienia prawa w Polsce. Konfederacja Lewiatan i Startup Poland wystosowały w tej sprawie list do Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych. Z zaniepokojeniem obserwujemy, że projekt procedowany jest w bardzo szybkim tempie, przez co odniesienie się do szczegółowych rozwiązań w nim zawartych jest trudne. W pełni podzielamy uwagi przedstawione przez Panią Minister Elżbietę Rafalską w piśmie z dnia 31.10.17 (sygn. Ldz. RDS 1292/10/2017), w którym sygnalizowana jest potrzeba poszanowania ustawowych terminów konsultacji...

więcej »


M. Jeleński ekspertem programu #EUtrade policy
06.11.2017

Maciej Jeleński, ekspert ds. międzynarodowych Konfederacji Lewiatan został wybrany przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu (DG TRADE) Komisji Europejskiej do wzięcia udziału w projekcie #EUtrade policy. Celem projektu jest popularyzacja agendy handlowej Unii Europejskiej wśród krajów członkowskich, a wybrani eksperci otrzymują głos doradczy i biorą udział w spotkaniach gremiów doradców DG Trade przy ustalaniu przebiegu negocjacji umów handlowych UE z krajami trzecimi.Pierwsze spotkanie nowego zespołu doradców zaplanowane jest na 4–6 grudnia br. w Brukseli.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl