Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Ustawę o ochronie danych osobowych trzeba jeszcze poprawić
20.09.2017

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych część uwag zgłaszanych przez przedsiębiorców została uwzględniona, ale jest wiele kwestii, które powinny zostać zmienione, w tym m.in. przepisy regulujące postępowanie przed nowym organem – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) czy zasady kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych – uważa Konfederacja Lewiatan. Opublikowany został długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa odo) wraz z projektem przepisów wprowadzających do niej. Konfederacja Lewiatan postanowiła przygotować bilans nowego projektu ustawy odo, zestawiając go z jego dotychczasową, nieoficjalną wersją. Co można zaliczyć na plus?– Projekt ustawy odo, podobnie jak jego wersja nieoficjalna z...

więcej »


Pracodawcy proponują większe wydatki na rozwój
20.09.2017

Pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, pozytywnie oceniają zastosowanie, przy konstruowaniu budżetu na 2018 r., reguły wydatkowej, sygnalizują, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych powinien być znacznie niższy niż 2,7% PKB, proponują zmianę struktury wydatków w budżecie na rok 2018 na korzyść wydatków prorozwojowych oraz przestrzegają, że wzrost PKB o 3,8 proc. jest obarczony wieloma ryzykami. Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego przygotowali stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Mimo pozytywnej oceny zastosowania reguły wydatkowej, pracodawców niepokoją działania mogące świadczyć o próbie omijania ograniczeń wynikających z zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej...

więcej »


Konsultujemy przepisy o obszarze zastrzeżonym
20.09.2017

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. Projekt dokonuje daleko idących zmian w szeregu ustaw inwestycyjnych, jak prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodawany jest rozdział o obszarach zastrzeżonych, oddziałujący na szereg innych ustaw. Przepisy o obszarze zastrzeżonym i strefie ochronnej mogą oddziaływać na aktywność gospodarczą oraz dokonują szeregu ograniczeń prowadzących do konieczności wypłaty odszkodowań. Szereg wątpliwości budzi również tryb wydawania rozporządzenia ustanawiającego obszar zastrzeżony i strefę ochronną. Dodatkowo zakres spraw powierzonych do uregulowania w rozporządzeniu obejmuje materię ustawową...

więcej »


Prezes UZP spotkała się z przedsiębiorcami
20.09.2017

W otwartym posiedzeniu Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan udział wzięła Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas spotkania z przedsiębiorcami zapowiedziała przedstawienie, wypracowanej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, koncepcji nowelizacji ustawy PZP wraz z przepisami powiązanymi do końca 2017 r. Sama nowelizacja miałaby wejść w życie od października 2018 r. Wśród istotnych kwestii, które znajdą się w ustawie Prezes Urzędu wymieniła: 1.       Obniżenie tzw. progu bagatelności poniżej 300 tys. euro lub przynajmniej uproszczenia w jego stosowaniu 2.       Wprowadzenie klauzul abuzywnych mających na celu obroną oferenta przed dominująca pozycją zamawiającego 3.       Zmiany w postępowaniach odwoławczych drugiego...

więcej »


Reforma uczelni ułatwi współpracę biznesu i nauki
19.09.2017

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia założenia reformy szkolnictwa wyższego przedstawione przez wicepremiera Jarosława Gowina. Dla przedsiębiorców szczególnie ważne są nowe regulacje dotyczące zmian w obszarze partnerstwa biznesu i nauki. – Zaprezentowane na Narodowym Kongresie Nauki założenia reformy zwiększają autonomie uczelni. To podstawa do tworzenia kompleksowej polityki innowacyjnej, która w końcu będzie konglomeratem przedsięwzięć, obejmujących różne sektory i dopasowanych do rozwiązań legislacyjnych, finansowych oraz organizacyjnych. Pozytywnie oceniamy uporządkowanie i usystematyzowanie przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni – mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.Ważne jest też otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową, zarówno jeśli chodzi o wymianę kadry naukowej, jak i popularyzację...

więcej »


Pieniądze z foliówek mogą nie popłynąć na walkę ze smogiem
19.09.2017

Od nowego roku jednorazowe torby foliowe w sklepach nie będą już oferowane za darmo. Pieniądze z ich sprzedaży mają trafić na walkę ze smogiem. Zdaniem Konfederacji Lewiatan tak się nie stanie, ponieważ wpływy z opłaty recyklingowej trafią do budżetu i będą mogły być przeznaczone na różne cele. Chyba że Senat wprowadzi jeszcze poprawki do ustawy. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm i skierowaną do Senatu ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pobrana opłata recyklingowa od każdej torby foliowej będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Pieniądze, z prawnego punktu widzenia, będą mogły być więc wykorzystane na różne...

więcej »


Publikacja danych podatkowych największych firm
19.09.2017

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt z dnia 7 września 2017 r.). Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku). Projekt z dnia 7 września 2017 r. został zmodyfikowany względem wersji z 26 czerwca 2017 r.: 1) doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do publicznej wiadomości danych; 2) zmodyfikowano sposób określenia grupy podatników, których dane podlegać będą publikacji, poprzez...

więcej »


Wynagrodzenia szybko rosną, ale pracowników brakuje
18.09.2017

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 6025,6 tys. osób i było większe niż rok temu o 4,5 proc. Zdecydowanie wyższa była dynamika przeciętnego wynagrodzenia, które wzrosło o 6,6 proc. rok do roku i wyniosło 4492,63 zł – podał GUS Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan Pracodawcy potrzebują odpowiedzialnej polityki aktywizującej. Wyższy od oczekiwanego wzrost wynagrodzeń jest oznaką coraz większej konkurencji o pracownika. Rynek pracy potrzebuje działań zwiększających aktywność zawodową Polaków. Rośnie presja na podwyższanie wynagrodzeń jako wabika na pozyskanie nowych pracowników. To już kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia rosną szybciej od oczekiwań rynku. To...

więcej »


Pracodawcy niezadowoleni z budżetu Funduszu Pracy
18.09.2017

Nie można zaakceptować archaicznej, niedostosowanej do wyzwań rynku pracy, formuły wykorzystania środków z Funduszu Pracy. Wątpliwości budzi zmniejszenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i finansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć, które nie należą do jego zadań – uważa Konfederacja Lewiatan. Plan finansowy Funduszu Pracy na 2018 rok przewiduje zmniejszenie o połowę wydatków na kształcenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skurczą się też wydatki na aktywizację bezrobotnych, doradztwo zawodowe oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. – Uważamy, że obecną sytuację na rynku pracy – najniższe od 26 lat bezrobocie – powinniśmy wykorzystać do zdefiniowania na nowo...

więcej »


Ryzyko w biznesie: inwestowanie w czasach niepewności
18.09.2017

Jakie znaczenie dla biznesu oraz związanego z nim ryzyka ma szybki rozwój technologii, postępująca automatyzacja oraz digitalizacja? Czy nakreślają one wyłącznie perspektywę dodatkowych zysków? Czego obecnie najbardziej się obawiają inwestorzy? XXI wiek, dzięki rozwojowi technologii, przemysłu i usług, daje przedsiębiorcom niezliczone możliwości inwestowania. Jednakże nie oznacza to, że postęp cywilizacyjny zmniejszył ryzyko związane z lokowaniem kapitału. Inwestorzy mogą momentalnie stracić fortunę na giełdzie lub zbankrutować wskutek utraty przechowywanych danych. Pozostają także podatni na szybkie zmiany postaw konsumenckich oraz politykę międzynarodową determinującą relacje biznesowe. Z czym muszą się zmierzyć współcześni inwestorzy? Co stanowi dla nich większe...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl