Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Zatrudnienie cudzoziemców wciąż tematem aktualnym
05.10.2017

Z dużym zainteresowaniem spotkało się II Transgraniczne Forum Rynku Pracy, zorganizowane przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Stworzyło ono możliwość, by w jednym miejscu, przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali pracodawcom najistotniejsze informacje dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy. Wg różnych statystyk, w perspektywie kolejnych 15 lat  polski rynek pracy będzie borykał się z problemem deficytu pracowników na poziomie 3–5 mln osób. Nie jest to tylko problem Polski. Choć Dolny Śląsk może pochwalić się rekordowo niskim bezrobociem, wielu pracodawców ma problemy z...

więcej »


100 dni apteki dla aptekarza, czyli śmierć konkurencji
05.10.2017

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca br., zwana potocznie „apteką dla aptekarza (AdA), wprowadziła najbardziej przeregulowany i restrykcyjny model rynku aptecznego, niespotykany w rozwiniętych krajach Zachodu, zabetonowała rynek aptek i zaczyna wpływać na spadek ich liczby oraz wzrost cen leków. Nie przyniosła natomiast żadnego z efektów, zapisanych w projekcie nowelizacji. Przyjęta 25 czerwca nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła w Polsce model apteczny poczwórnie zamknięty. Z typowego europejskiego systemu otwartego (wg raportu UOKiK z 2015 r.) zmieniła go w jeden z najostrzejszych, najbardziej restrykcyjnych systemów zamkniętych w Europie, w którym łącznie obowiązują restrykcyjne ograniczenia właścicielskie (apteka dla...

więcej »


Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu
05.10.2017

„Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu to publikacja Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w której autorzy opisują trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk. To właśnie pytania klientów – przedsiębiorców zainspirowały autorów do refleksji nie tyle nad konkretnymi zmianami w prawie, ile nad trendami, które rysują się na horyzoncie i mogą mieć znaczenie dla działalności gospodarczej. Efektem tej refleksji jest ww. publikacja. Poszczególne obserwacje dotyczące konkretnych zmian w prawie, czy też – szerzej...

więcej »


Konsultacje wytycznych w zakresie adaptacyjności i edukacji
05.10.2017

Ministerstwo Rozwoju konsultuje dwa istotne dla przedsiębiorców dokumenty – wytyczne w zakresie  adaptacyjności oraz wytyczne w zakresie edukacji. Oba dokumenty dotyczą wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Ich zmiany wynikają z nowelizacji Umowy Partnerstwa. Wybrane zmiany w wytycznych ds. adaptacyjności: rozszerzenie katalogu preferencji możliwych do stosowania w ramach podmiotowych systemów finansowania:W przypadku kwalifikacji – doprecyzowanie, że są to kwalifikacje ujęte w ZRK z nadanym kodem kwalifikacjiWprowadzenie możliwości stosowania preferencji dot. wsparcia miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno–gospodarczewprowadzenie możliwości określenia przez Instytucję Zarządzającą RPO wartość dofinansowania pojedynczej...

więcej »


Ostrożnie z ulgowym ZUS dla firm przez 3 lata
05.10.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, żeby okres preferencyjnego opłacania składek na ZUS dla nowych firm wydłużyć o rok, czyli do 3 lat. Wydłużenie ulgi jest nieuzasadnione, szczególnie w sytuacji dużego popytu na pracę. Osoby, które nie sprawdzają się w roli przedsiębiorcy i są mało produktywne, powinny szukać pracy najemnej. Nieuzasadniona jest również możliwość wielokrotnego korzystania z ulgi – uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Lewiatana każdy, kto po raz pierwszy w życiu podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej zasługuje na wsparcie na starcie polegające na obniżeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie to jednak nie powinno być zbyt długie, żeby nie...

więcej »


Okrągły Stół Dialogu Społecznego na EFNI 2017
05.10.2017

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

więcej »


Bank zażąda zaświadczenia o niekaralności
04.10.2017

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych, wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców, dotyczącym uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat karalności kandydatów do pracy, osób zatrudnianych – uważa Konfederacja Lewiatan. – Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów sektora finansowego. Wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów, w pełni uzasadnia wprowadzenie proponowanych rozwiązań, także w stosunku do podwykonawców – mówi Anna Dużyńska–Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.W ocenie Lewiatana wdrożenie regulacji umożliwi również utworzenie większej liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z obsługą międzynarodowych podmiotów z sektora usług finansowych. W...

więcej »


Świadczenia pracownicze do kwoty 2 280 zł bez podatku
04.10.2017

Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające na celu zwiększenie dostępności pozapłacowych świadczeń pracowniczych, które służą poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników. Projekt przepisów dyskutowany będzie na Zespole Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Wartość świadczeń przekazywanych pracownikom powinna być zwolniona z podatku do kwoty 2 280 zł rocznie. Pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Najczęściej prywatną opiekę zdrowotną, bezpłatny wstęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych, grupowe ubezpieczenie na życie, spotkania integracyjne, dofinansowanie szkoleń i zainteresowań pracowników, posiłki. Tego rodzaju zachęty wpływają na poprawę zdrowia pracowników, wzrost satysfakcji z pracy, dobrą atmosferę w...

więcej »


J. Mordasewicz w Gazecie Wyborczej o waloryzacji emerytur
03.10.2017

W rozmowie zatytułowanej „Waloryzacja lepsza niż lokata , która ukazała się 3 października w „Gazecie Wyborczej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, mówi m.in. o waloryzacji pieniędzy zgromadzonych na naszym koncie emerytalnym.http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22457145,mordasewicz–ludzie–tego–nie–wiedza–ale–wybierajac–odpowiedni.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Przedsiębiorcy chwalą nową ulgę na badania i rozwój
03.10.2017

Większość zmian zawartych w projekcie ustawy o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest dobra dla firm. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo – rozwojowe, od 1 stycznia 2018 r., będą mogli skorzystać z przyjaznych rozwiązań – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Koszty osobowe.Budzący liczne spory interpretacyjne przepis dotyczący zaliczenia do kosztów osobowych należności i składek pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo–rozwojowej ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorstw. Do ulgi B+R będą zaliczane koszty zatrudnienia pracownika poniesione przez przedsiębiorcę w danym miesiącu w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo–rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl