Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

W kolejnych miesiącach możliwy sezonowy wzrost bezrobocia
27.11.2018

Ważne dla firm. Pracodawcy uzupełniają coraz większe braki kadrowe zatrudniając cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy Polski. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan W październiku stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym w stosunku do poprzedniego miesiąca poziomie i wyniosła 5,7%. Stabilizacji tego wskaźnika towarzyszy niewielki, mniejszy niż we wcześniejszych miesiącach spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, których liczba wyniosła 937,3 tys. osób. Powyższe dane warto analizować biorąc pod uwagę również publikowane wczoraj wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), które posługując się inną metodologią, wskazują na wzrost odsetka osób bezrobotnych. Powyższe dane potwierdzają chwilową stabilizację na rynku pracy –...

więcej »


BusinessEurope: Single Market barriers undermine EU’s economic power
26.11.2018

Today, the European Commission published its communication on the Single Market in a Changing World, warning that today’s advantages of border–free movement of people, capital, goods and services within Europe could be undermined.BusinessEurope President Pierre Gattaz said: Every day, Europeans benefit from the free movement of people, capital, goods, services within Europe. Millions of citizens cross borders for their work, companies sell goods across the EU, provide services and consumers have a better choice at better prices. I hope people will see more and more that their work places exist because their companies can easily trade within the EU. New...

więcej »


Henryka Bochniarz na posiedzeniu BusinessEurope z udziałem kanclerza i prezydenta Austrii
23.11.2018

W Wiedniu trwa posiedzenie prezydentów narodowych federacji w ramach BusinessEurope. Z uwagi na przewodnictwo Austrii w UE w tym półroczu, gospodarzem wydarzenia jest Industrievereinigung – austriacka organizacja pracodawców.W dzisiejszym spotkaniu wziął udział kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który rozmawiał z prezydentami m.in. o budżecie UE, stosunkach Unii z USA oraz pakiecie klimatycznym.Wczoraj szefów federacji krajowych należących do BE przyjął prezydent Austrii Alexander van der Bellen.  Konfederacja Lewiatan

więcej »


Opodatkowanie bonów VAT będzie prostsze
22.11.2018

• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. • Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT definicji bonu jednego przeznaczenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia (MPV) oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania.• Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan projekt ustawy nie budzi już teraz istotnych wątpliwości. Projekt implementuje tzw. dyrektywę voucherową, której celem jest uproszczenie i ujednolicenie we wszystkich krajach UE sposobu opodatkowania bonów podatkiem VAT.Jego istotą jest, aby w przypadku bonów SPV, tj. kiedy w chwili emisji bonu znane jest miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon...

więcej »


Wyniki finansowe firm zwiastują ożywienie w inwestycjach
21.11.2018

Ważne dla firm: Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw następuje w branżach mniej rentownych, natomiast pogorszenie dotyka sektory najbardziej rentowne. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan W pierwszych trzech kwartałach br. przychody przedsiębiorstw wzrosły o 7,1% r/r, podczas gdy koszty ich uzyskania o 7,5% – podał GUS. Gdy jednak zawęzić kategorie do głównej działalności, dynamiki zrównują się na poziomie 7,5%, a za relatywnie gorszy wynik odpowiadają operacje finansowe, co przypuszczalnie wynika z efektów kursowych.Wzrost kosztów dotyczył przede wszystkim kosztów pracy (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz materiałów (0,1 pkt proc), za to nieznacznie spadł udział usług obcych (0,1 pkt proc.). Jeśli...

więcej »


Produkcja rośnie, ale spowolnienie puka do drzwi
20.11.2018

Ważne dla firm: Spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej zaczyna powoli docierać do polskich przedsiębiorstw, ale na razie ma wyjątkowo łagodny przebieg.   Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Październik przyniósł dalszy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu. Dynamika w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wyniosła 7,4% i 9,9% w ujęciu miesięcznym. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych skorygowane wielkości wyniosły odpowiednio 5,0% r/r i 1,2% m/m. Jest to wyraźnie wolniejszy wzrost niż przed rokiem (12,3%). Oznacza to, że choć przemysł spowalnia w skali roku, słabszy wrześniowy wynik, był raczej chwilową zadyszką. Przetwórstwo przemysłowe odnotowało roczną dynamikę wzrostu nieznacznie poniżej średniej...

więcej »


Praca 4.0. Coraz trudniej utrzymać pracownika w firmie
19.11.2018

• Przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy nie tylko ze znalezieniem nowych osób do pracy, ale również z utrzymaniem już zatrudnionych.• Publiczne służby zatrudnienia nie nadążają za zmianami na rynku pracy. Aby utrzymać pracowników trzeba rozwijać telepracę, pracę zdalną i inwestować w podnoszenie kwalifikacji.• System edukacji ma nauczać kompetencji, które są potrzebne nie tyko w szkole czy w życiu, ale przede wszystkim w miejscu pracy. W czasie trzeciej już edycji konferencji „Praca 4.0. Człowiek – Technologia – Prawo. Idee i rozwiązania, której organizatorem jest Konfederacja Lewiatan, dyskutowano m.in. o sytuacji na rynku pracy, nowych technologiach, które zmieniają organizację pracy i wspomagają...

więcej »


Wspólne stanowisko pracodawców po wyroku TK
16.11.2018

• Z ulgą przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją. • Rozczarowuje brak uwzględnienia podnoszonych przez Prezydenta uchybień w procesie konsultacji z partnerami społecznymi.• Wspólne stanowisko podpisały Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje pracodawców będące członkami RDS. W stanowisku czytamy, że partnerzy społeczni wyrażali negatywną opinię w sprawie zarówno trybu procedowania ustawy, jak i jej celów. Partnerom społecznym uniemożliwiono efektywne zabranie głosu w sprawie procedowanej ustawy o tak dalekosiężnych skutkach gospodarczo–społecznych. Konstytucja RP przyznaje dialogowi społecznemu i współpracy partnerów społecznych szczególną rolę w kształtowaniu ustroju...

więcej »


Niepokojąco wysoka fluktuacja kadr przy obsłudze funduszy
16.11.2018

Zdaniem Konfederacji Lewiatan:• Zmiany kadrowe w systemie wdrażania funduszy unijnych są niepokojąco duże. • Przyczyną tego zjawiska mogą być relatywnie niskie wynagrodzenia oraz bardzo duże wymagania stawiane pracownikom.• Tymczasem od stabilnej i doświadczonej kadry zależy jak dobrze wykorzystamy środki unijne. A to z kolei wpływa na naszą pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o nową perspektywę finansową. Na koniec 2017 r. w systemie wdrażania funduszy pracowało prawie 14 tys. osób, na ok. 11 tys. etatów. Są to dane wyłącznie dla instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków UE z poziomu centralnego (12 instytucji). Wiele z tych osób ma bezpośredni kontakt z beneficjentami – odpowiada...

więcej »


Korzyści i ryzyka zawierania Ponadnarodowych Umów pomiędzy firmami a przedstawicielami pracowników – odpowiedzialność biznesu
15.11.2018

13 listopada br. odbyła się w Rzymie konferencja poświęcona roli Ponadnarodowych Umów zawieranych pomiędzy firmami a pracownikami (Transnational Company Agreements, TCAs) w promowaniu dialogu społecznego, społecznej odpowiedzialności firm i praw człowieka w globalnych łańcuchach dostaw. Została ona zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ITCILO) przy współpracy z federacjami pracodawców z Włoch, Niemiec, Francji, Danii oraz BusinessEurope. Konfederację Lewiatan reprezentowali Kinga Grafa i Adam Dorywalski. Pomimo, że TCAs istnieją już od ponad 30–stu lat, nie cieszą się popularnością – obecnie istnieje około 320 takich umów zawartych z około 180 firmami. To niewiele w zestawieniu z 80 000 transnarodowych...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl