Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowi członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
29.06.2017

W I półroczu 2017 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: TOTEM Sp. z o.o.DOMARANT Lidia Krzywińska–LipiecCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoagriKomp Polska Sp. z o.o.JTN International Agency Sp. z o.o.Zysk i S–ka Wydawnictwo, Tadeusz Zysk, Aldona Zysk, Sp.j.PROFESJA CAZ Sp. z o.o.Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego PRO PROGRESS Sp. z o.o. Aktualnie Wielkopolski...

więcej »


Konkursy w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój
29.06.2017

20 czerwca Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kryteria konkursów i nowe projekty pozakonkursowe, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2017. W obszarze adaptacyjności (Oś II PO WER) w październiku br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na powołanie siódmej już sektorowej rady ds. kompetencji, tym razem  dla sektora motoryzacyjnego (alokacja 2,2 mln zł). Dotychczas powołano rady sektorowe dla następujących sektorów: IT, finanse, sektor budowlany, turystyka, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, zdrowie. Główne zadania rad sektorowych to: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących...

więcej »


Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii
29.06.2017

Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ. Podczas spotkania Ministerstwo Energii przedstawiło nową propozycję zmian kryteriów, przychylając się do części uwag zgłoszonych przed spotkaniem. Główną zmianą w dotychczasowym podejściu ma być formalny (a zatem obowiązkowy) charakter kryteriów odnoszących się do klastra energii, m.in. dotyczących sposobu zarządzania klastrem i potencjału koordynatora. Dzięki temu proces oceny ma zyskać na przejrzystości. Dyskutowano również na temat możliwości wsparcia projektów realizowanych...

więcej »


Polska motoryzacja w kontekscie wyzwań Przemysłu 4.0
29.06.2017

Rewolucja przemysłowa 4.0, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. O tym, jak nadążyć za zmianami oraz jak najbardziej efektywnie wykorzystać synergię działań sektora prywatnego, publicznego i nauki, 28 czerwca debatowali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0, a edukacja i kompetencje, organizowanej przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. – Przemysł motoryzacyjny w Polsce jest tym sektorem, który przyspiesza najszybciej. Widzimy w nim ogromną szansę na zwiększenie potencjału w polskiej gospodarce i wierzymy, że jeśli odpowiednio go zabezpieczymy legislacyjnie i systemowo to uda nam...

więcej »


Potrzebne ułatwienia w dostępie do funduszy unijnych
29.06.2017

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego. Organizacja zebrała sygnały i propozycje od przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami przy aplikowaniu o wsparcie z RPO. Pracodawcy domagają się, by system ubiegania się o dotacje był bardziej przyjazny dla biznesu. – Chcemy pokazać, że problemy  występują nie tylko na etapie aplikowania o środki...

więcej »


Ecorys Polska w Związku Konsultingu
28.06.2017

Firma Ecorys Polska Sp. z o.o. została członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu.ECORYS to międzynarodowa grupa firm specjalizujących się w wielodyscyplinarnych badaniach i konsultingu o zasięgu europejskim, z siedzibą w Rotterdamie. Pod obecną nazwą firma działa od roku 2000 – także w Polsce, oferując szerokie spektrum usług badawczych, analitycznych, doradczych i komunikacyjnych. Ecorys jest jedną z najstarszych firm doradczych na naszym kontynencie. Jej korzenie sięgają roku 1929, gdy grono biznesmenów oraz pracowników naukowych w Holandii powołało fundację Holenderski Instytut Ekonomiczny (Netherlands  Economic Institute – NEI). Ideą założycielską Instytutu było stymulowanie badań, które umożliwiłyby ograniczenie zjawiska pauperyzacji i rozwarstwienia społecznego. Marka Ecorys...

więcej »


Split payment przyniesie także korzyści
28.06.2017

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Podzielona płatność będzie systemowym i skutecznym narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i jego nieprzekazaniu do urzędu skarbowego. Proponowany mechanizm budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców. Najpoważniejsze to pozbawienie podatnika prawa do swobodnego dysponowania podatkiem VAT, sankcja za dokonanie płatności na rzecz innego podatnika niż dostawca...

więcej »


Plany Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
27.06.2017

21 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, w którym udział wzięła Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, która opowiedziała o zaangażowaniu Konfederacji w prace Rady Dialogu Społecznego i podkreśliła wagę uczestnictwa organizacji pracodawców w RDS. Szczegóły kluczowych dla przedsiębiorców prac legislacyjnych przedstawił Grzegorz Baczewski, z–ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili poziom współpracy Związku z Konfederacją Lewiatan. Na Zgromadzeniu reprezentowanych było 15 członków Związku. Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, po wysłuchaniu sprawozdania...

więcej »


Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole
27.06.2017

Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, znalazł się zapis, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. – To sprawia, że normą staje się brak włączenia osoby objętej indywidualnym nauczaniem w życie szkolne i ograniczenie kontaktu z rówieśnikami –...

więcej »


Pieniędzy na zdrowie może być mniej
27.06.2017

Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ma ogłosić, który szpital znajdzie się w sieci i będzie mógł leczyć. Dla systemu opieki zdrowotnej i przede wszystkim dla pacjentów to nie jest jednak najważniejsza informacja. Komentarz dr Macieja Piróga, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan27 czerwca 2017 roku, to ma być magiczna data, kiedy NFZ ogłosi listę szpitali, które znajdą się w sieci. Ale znacznie ważniejsze jest finansowanie usług medycznych, tzn. wysokość ryczałtów i procedur wydzielonych, oraz ciągle malejąca pula pieniędzy na kontrakty do której są odsyłani potencjalnie niezadowoleni, czyli wszyscy.W tej sytuacji ostatni komunikat, że minister finansów 2,5 mld zł rezerwy w budżecie na...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl