Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Prezydent BusinessEurope z wizytą w Warszawie
24.05.2019

Na zaproszenie Konfederacji Lewiatan, do Warszawy przyjechali prezydent BusinessEurope, Pierre Gattaz, oraz dyrektor generalny Markus Beyrer.  Wizyta odbyła się w ramach tzw. „Tour des Capitales, inicjatywy BusinessEurope, której celem jest zachęcenie Europejczyków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawienie postulatów biznesu na jego kolejną, pięcioletnią kadencję.W trakcie spotkania w Lewiatanie prezydent Gattaz podkreślił znaczenie wyborów jako wydarzenia, które zdecyduje o kształcie współpracy europejskiej w najbliższych latach. Jak zauważył, Unia jest dziś u progu zmian, które wynikają z konieczności wyjścia naprzeciw wielu wyzwaniom, związanym głównie z demografią i ochroną klimatu. Ożywiona współpraca państw członkowskich, jego zdaniem, nie tylko stworzy...

więcej »


Inwestycje gwałtownie przyspieszyły
23.05.2019

Ważne dla firm: W I kwartale br. wskaźniki charakteryzujące kondycję finansową firm pogorszyły się, ale bardzo dobrze radziły sobie inwestycje. Coraz więcej firm „wchodziło w działalność eksportową. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanOpublikowane przez GUS dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2019 roku dostarczają mieszanych wniosków. Z jednej strony podstawowe wskaźniki kondycji firm konsekwentnie się pogarszają. Z drugiej strony jednak rośnie zaangażowanie w inwestycje oraz zwiększa się skala działalności eksportowej, wbrew trudnościom naszych głównych partnerów handlowych. Świadczyłoby to o długofalowej orientacji średnich i dużych podmiotów. W I kwartale 2019 r. wzrostom przychodów z całokształtu...

więcej »


Konieczne zmiany w ustawie o OZE
22.05.2019

• Konfederacji Lewiatan proponuje zmianę w projekcie nowelizacji ustawy o OZE mającą na celu usunięcie głównych barier hamujących dalszy zrównoważony rozwój instalacji, w szczególności dużych wolnostojących fotowoltaicznych powyżej 1 MW instalowanej mocy.• Rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno być poprzedzone uzyskaniem koncesji. Jednak przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji w zasadzie uniemożliwia teraz wywiązanie się przez zwycięzców aukcji z ustawowego obowiązku sprzedaży energii. – Obecnie średni czas postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii po elektryfikacji instalacji wynosi pół roku lub więcej. Branża energetyki odnawialnej ma świadomość, że na wydłużenie postępowań wpływa wiele czynników. Niemniej...

więcej »


Coraz mniej pracowników tymczasowych
22.05.2019

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 roku. Odnotowane spadki, zarówno w liczbie pracowników tymczasowych, jak i obrotach, nie są zaskoczeniem. Rynek pracownika trwa w najlepsze. Rok 2019 przywitaliśmy kolejnymi spadkami na rynku pracy tymczasowej. Liczba pracowników tymczasowych w pierwszym kwartale 2019 roku spadła o 15% porównując z tym samym okresem poprzedniego roku (w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 spadek o 12%). Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zatrudniały w tym czasie ponad 90 tys. pracowników tymczasowych, szacujemy że w całej Polsce liczba ta wyniosła ok. 300 tys. osób.Spada liczba etatówW...

więcej »


Przedsiębiorcy ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan wybrali nowe władze Związku
21.05.2019

W dniu 16.05.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru osób do organów decyzyjnych Związku, czyli Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję. W skład nowo powołanej Rady Nadzorczej weszli:– radca prawny Emilia Polańska /Polańscy & Taborowicz Kancelaria Prawna s.c./ – Przewodnicząca Rady Nadzorczej– Łukasz Michalski / MM Invest Finanse Sp. z o.o./ – Członek Rady Nadzorczej– Halina Bożena Dobrowolska /Piekarnia R. Dobrowolski/ – Członek Rady Nadzorczej– Edmund Gołda /GOTEX Stąpór Sp. k./ Członek Rady Nadzorczej– Konstanty Kamionka / KH – Kipper Sp. z o.o./ Członek Rady Nadzorczej–...

więcej »


Związkowcy i pracodawcy apelują o udział w wyborach do PE
20.05.2019

My, przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców – członkowie Rady Dialogu Społecznego, apelujemy do wszystkich naszych członków, by poszli na wybory 26 maja br. i oddali swój głos za dalszym rozwojem Polski w Unii Europejskiej – napisali we wspólnym oświadczeniu BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i OPZZ. W apelu związkowcy i pracodawcy podkreślają, że 26 maja czekają nas kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, czwarte już, ale prawdopodobnie najważniejsze z dotychczasowych, w których Polacy mogą brać udział. Ich wynik zadecyduje o przyszłości Unii Europejskiej i o tym, jakie będzie w niej miejsce Polski.Nasze organizacje aktywnie...

więcej »


Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą - rezolucja EKES
17.05.2019

W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i uwzględniając deklarację w sprawie przyszłości Europy, uzgodnioną przez szefów państw lub rządów UE27 w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r., Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny wzywa obywateli UE do skorzystania z ich prawa do głosowania.     UE opiera się na wspólnych wartościach – demokracji, ochronie praw człowieka, wolności wypowiedzi, praworządności, tolerancji, sprawiedliwości, równości, solidarności i demokratycznym uczestnictwie. Musimy stale bronić tych wartości i je chronić, ponieważ umożliwiają one Europejczykom życie w otwartym społeczeństwie, w którym każdy obywatel jest szanowany, i w którym jednoczy nas nie tylko nasza tożsamość narodowa, ale również tożsamość europejska.Dziś...

więcej »


Lewiatan od 19 lat walczy o interesy polskich firm w UE
16.05.2019

• Dzisiaj w Brukseli rozpocznie działalność Business and Science Poland, który jest wspierany przez rząd i ma być platformą łączącą przedstawicieli polskiego biznesu w Unii Europejskiej. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan polski głos w UE będzie mocniejszy, jeśli uda się lepiej zintegrować wszystkie ośrodki działające w Brukseli. • Lewiatan swoje biuro w Brukseli otworzył już w 2000 r., na 4 lata przed wejściem Polski do UE. Jako jedyna organizacja z Polski, jest także członkiem BusinessEurope, największej organizacji europejskich pracodawców. – W Brukseli warunkiem skuteczności jest współpraca, wiarygodność i rozpoznawalność. Nie da się tego zbudować z dnia na dzień. W...

więcej »


Inflacja będzie jeszcze wyższa
15.05.2019

Ważne dla firm: Deficyt pracowników, rosnące ceny żywności oraz drożejąca ropa naftowa, niewątpliwie wpłyną na wzrost inflacji w najbliższych miesiącach. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanOpublikowany dzisiaj komunikat GUS o inflacji potwierdza, że w kwietniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,2% r/r i zarazem o 1,1% m/m. Zmianom nie uległy również dynamiki cen składowych koszyka, w tym żywność (3,3% r/r, 1,0% m/m) oraz cen paliw (8,5% r/r). W horyzoncie miesiąca ceny usług wzrosły ponad dwukrotnie silniej niż ceny towarów – 3,6% vs. 1,7%, sygnalizując trwałe deficyty zasobów wykwalifikowanej pracy. Mało prawdopodobna jest zmiana tendencji – zwłaszcza,...

więcej »


PKB rośnie nadspodziewanie szybko
15.05.2019

Ważne dla firm: Oparcie wzrostu gospodarczego na konsumpcji krajowej powoduje, że pozostajemy relatywnie mało wrażliwi na słabą koniunkturę w Europie. Jest to jednak krótkowzroczna strategia. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle opublikowanej dzisiaj przez GUS informacji sygnalnej, dynamika PKB w I kwartale 2019 r. wyniosła 4,6% r/r (realna, jednakowa dla danych wyrównanych i nie), podczas gdy przed rokiem mieliśmy do czynienia ze wzrostem rzędu 5,2%. Odsezonowane dane kwartalne cechują się w ostatnim czasie względnie dużymi wahaniami. Dzisiejszy wynik, 1,4% q/q (wyrównany sezonowo) mieści się w wysokich przedziałach obserwowanych w 2017 i 2018, i jest wyraźnie lepszy niż wynik...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl