Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy i związkowcy apelują do Prezydenta RP w sprawie zmian w Kodeksie Karnym
26.06.2019

Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, ZPP, Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ Solidarność wspólnie zaapelowały do Prezydenta RP o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W dniu 13 czerwca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.Ustawa zmienia m.in. kodeksową definicję „osoby pełniącej funkcję publiczną rozszerzając ją na członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prezesa, dyrektora lub jego zastępcę, prokurenta,...

więcej »


Zmiana procedury cywilnej: będzie drożej
25.06.2019

• Koszt doręczenia pisma procesowego może wynieść nawet ok. 100 zł i istnieje ryzyko, że nowy sposób doręczenia wydłuży proces sądowy. • Opłaty sądowe w niektórych przypadkach wzrosną o kilkaset procent. Dzisiaj (25.06.2019) komisje senackie będą pracowały nad tzw. dużą nowelizacją proceudry cywilnej, czyli zmianą głównie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa wprowadza szereg zmian ale kluczowe są dwa zagadnienia: zmiany w zasadach doręczeń oraz koszty sądowe. Fikcja doręczeńMinisterstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie mechanizmu, który przeniesie de facto obowiązek doręczenia pisma procesowego na powoda. To strona pozywająca będzie ponosiła konsekwencje, jeżeli nie...

więcej »


Henryka Bochniarz w DGP o umowach handlowych i promocji eksportu
24.06.2019

Przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z umów handlowych podpisywanych przez UE – mówi w rozmowie z DGP Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. W wywiadzie z red. Magdaleną Cedro Henryka Bochniarz podsumowuje pierwsze rezultaty działania systemu biur handlowych nadzorowanych przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji. Zwraca również uwagę na niewykorzystane możliwości, jakie dają umowy handlowe negocjowane i zawierane w imieniu państw członkowskich w imieniu Unii Europejskiej. Nasi przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z potencjalnych korzyści wynikających z tych umów. Po prostu brakuje im wiedzy, jak z nich korzystać. Po podpisaniu porozumienia z Japonią w...

więcej »


Płace nadal szybko rosną
19.06.2019

Ważne dla firm. Największe podwyżki od początku roku miały miejsce w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (8,4%). Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Według danych GUS, w maju 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 6380,2 tys. osób, co oznacza wzrost pracujących o 2,7% (czyli o 170 tys. osób). Wynika z tego, że zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze jest nadal duże, choć przyrost zatrudnienia ma mniejszą dynamikę niż rok wcześniej – w okresie od maja 2016 do maja 2017 zatrudnienie wzrosło o 3,7% . Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5057,82 zł. Rok wcześniej...

więcej »


Sektor motoryzacyjny potrzebuje kadr
18.06.2019

Przyszłość branży w dobie rewololucji przemysłowej 4.0 i elemtromobilności była tematem spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej, Związku Pracodawców Motoryzacji i Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu wzięli udział Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Kinga Grafa i Adam Dorywalski z Biura Lewiatana w Brukseli, a także Kasia Jurczak z gabinetu politycznego Komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen i Anna Nikowska z Komisji ds. zatrudnienia. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zmian na rynku pracy jakie przynosi w sektorze motoryzacji rewolucja przemysłowa 4.0 oraz przechodzenie na nisko, a docelowo zero emisyjną gospodarkę. Prezes Wideł podkreślił, że coraz więcej firm zgłasza problemy ze znalezieniem...

więcej »


Jak przyspieszyć inwestycje prywatne? – 34 rekomendacje
18.06.2019

• Zapewnienie stabilności i przewidywalności stanowionego prawa, przyspieszenie spraw sądowych, zwiększenie mobilności pracowników, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, czy wsparcie rozwoju fintechów – to tylko niektóre z 34 rekomendacji zawartych w raporcie „Jak przyspieszyć inwestycje prywatne w Polsce?, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.• Szybka realizacja rekomendacji może przynieść spektakularne efekty w postaci zwiększenia nakładów inwestycyjnych i znacząco wpłynąć na decyzje o podejmowaniu inwestycji, ich skali i trwałości. – Inwestycje, w dłuższej perspektywie, pozytywnie oddziałują na tempo rozwoju gospodarczego. Dzięki nim rośnie produkcja, zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorstw i eksport, powstają nowe miejsca pracy i ulepszone produkty, rosną wynagrodzenia. W firmach pojawiają się nowoczesne...

więcej »


Sektor motoryzacyjny potrzebuje kadr
18.06.2019

Przyszłość branży w dobie rewololucji przemysłowej 4.0 i elemtromobilności była tematem spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej, Związku Pracodawców Motoryzacji i Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu wzięli udział Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Kinga Grafa i Adam Dorywalski z Biura Lewiatana w Brukseli, a także Kasia Jurczak z gabinetu politycznego Komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen i Anna Nikowska z Komisji ds. zatrudnienia. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zmian na rynku pracy jakie przynosi w sektorze motoryzacji rewolucja przemysłowa 4.0 oraz przechodzenie na nisko, a docelowo zero emisyjną gospodarkę. Prezes Wideł podkreślił, że coraz więcej firm zgłasza problemy ze znalezieniem...

więcej »


Jak przyspieszyć inwestycje prywatne? – 34 rekomendacje
18.06.2019

• Zapewnienie stabilności i przewidywalności stanowionego prawa, przyspieszenie spraw sądowych, zwiększenie mobilności pracowników, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, czy wsparcie rozwoju fintechów – to tylko niektóre z 34 rekomendacji zawartych w raporcie „Jak przyspieszyć inwestycje prywatne w Polsce?, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.• Szybka realizacja rekomendacji może przynieść spektakularne efekty w postaci zwiększenia nakładów inwestycyjnych i znacząco wpłynąć na decyzje o podejmowaniu inwestycji, ich skali i trwałości. – Inwestycje, w dłuższej perspektywie, pozytywnie oddziałują na tempo rozwoju gospodarczego. Dzięki nim rośnie produkcja, zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorstw i eksport, powstają nowe miejsca pracy i ulepszone produkty, rosną wynagrodzenia. W firmach pojawiają się nowoczesne...

więcej »


Europejscy pracodawcy obradują w Helsinkach
14.06.2019

Pekka Lundmark, prezydent EK Fińskiej Federacji Pracodawców w przemówieniu, w czasie spotkania prezydentów BusinessEurope (COPRES) w Helsinkach, podkreślił znaczenie biznesu w osiągnięciu celów klimatycznych dla Europy. Wskazał na konieczność poniesienia kosztu ogromnych nakładów inwestycyjnych, których wymaga uzyskanie neutralności klimatycznej biznesu w 2050 r. Pekka Lundmark, zwrócił też uwagę, że utrzymanie konkurencyjności UE wymaga ograniczenia tzw. Carbon leakage, czyli ucieczki produkcji do krajów o niskich standardach środowiskowych. Europa odpowiada jedynie za 9% światowej emisji CO2. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu wymaga globalnego systemu, np. globalnego rynku praw emisji, w którym będą USA, Rosja i Chiny.

więcej »


Pracodawcy mniej skłonni do podnoszenia wynagrodzeń
13.06.2019

6 na 10 wszystkich prowadzonych przez pracodawców rekrutacji nie kończy się tak, jak by tego chcieli – zatrudnieniem odpowiedniej liczby kandydatów o pożądanych kompetencjach. Z najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad, wynika też, że firmy rzadziej niż przed rokiem prognozują podwyżki. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Analizując deklaracje pracodawców dotyczące zwiększenia w najbliższym czasie wynagrodzeń, należy mieć na względzie dwa fakty – w ubiegłym roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o nieco ponad 7%, co było rekordową podwyżką, a ponadto od tego roku wchodzą w życie przepisy obligujące do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakładach...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl