Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Przemysł zaczyna odczuwać spowolnienie na Zachodzie
18.07.2019

Ważne dla firm: Na wyniki przemysłu w czerwcu br. w największym stopniu wpłynął słaby wynik przetwórstwa przemysłowego. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) odnotowała spadki o 2,7% r/r (przed rokiem wzrost o 6,7%) oraz 5,9% m/m. Wyeliminowanie czynników sezonowych i kalendarzowych przynosi wyraźną korektę: wzrost 2,7% w skali roku oraz spadek 2,0% w ujęciu miesięcznym. Łatwo zauważyć, że choć za część słabego wyniku można winić liczbę dni roboczych, to sprzedaż dóbr przemysłowych wyraźnie spowalnia. Jeśli zatem nie okaże się to obserwacją odstającą, to realizację scenariusza spowolnienia...

więcej »


Congratulations to President-elect von der Leyen
17.07.2019

50 concrete actions needed during first 100 days. The European Parliament has elected Ursula von der Leyen as new President of the European Commission.BusinessEurope President Pierre Gattaz said:The European business community congratulates Ursula von der Leyen on her election as President of the future European Commission. We look forward to working with her and the future Commissioners to build the innovative and entrepreneurial European society needed to strengthen our economy and shape the emerging new global order according to our common European values. Strong leadership will be needed to create the conditions to have healthy and profitable companies, encourage...

więcej »


Dołącz do grona firm z tytułem #RowerowyPracodawca
16.07.2019

Czy Twoi pracownicy dojeżdżają do pracy rowerem? Czy wspierasz ich rowerowe aktywności? Wraz z Fundacją Allegro All For Planet, Konfederacja Lewiatan zaprasza firmy do wypełniania deklaracji #RowerowyPracodawca. Ten tytuł czeka właśnie na Ciebie! Wspólnie z Fundacją Allegro All For Planet szukamy firm, które wspierają dojazdy na rowerach do pracy swoich pracowników. Grono firm z tytułem #RowerowyPracodawca powiększa się tym samym z dnia na dzień. A im więcej nas będzie, tym lepiej dla zdrowia naszych pracowników i naszej planety. „W ramach trwającej kampanii społecznej Kręć Kilometry zapraszamy pracodawców do wypełnienia krótkiej ankiety, w której zadeklarują że już są, lub wkrótce...

więcej »


Inflacja rośnie, ale zmiany stóp procentowych nie będzie
15.07.2019

Ważne dla firm: Rada Polityki Pieniężnej obecne poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych uznaje za przejściowe i zakłada, że spowolnienie gospodarcze będzie mechanizmem naturalnie tłumiącym inflację. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanZgodnie z dzisiejszym komunikatem GUS o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych, w czerwcu br. inflacja wyniosła 2,6% r/r, 0,3% m/m. Od początku roku wciąż rośnie: w maju dynamika cen wyniosła 2,4%, w kwietniu 2,2%. Tym samym oficjalnie przekroczyliśmy cel inflacyjny, po raz pierwszy od listopada 2012. Nie należy jednak spodziewać się zmian stóp procentowych. RPP obecne poziomy inflacji uznaje za przejściowe i zakłada,...

więcej »


Apel o wydłużenie vacatio legis dla podzielonej płatności w VAT
12.07.2019

• Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br. – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. • Pracodawcy apelują do premiera, ministrów: finansów i przedsiębiorczości o wydłużenie vacatio legis do końca roku, tak aby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma być rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu 17 – 19 lipca br. Przewiduje on wprowadzenie od 1 września 2019 r. tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności...

więcej »


Eksport idzie w górę mimo spowolnienia
12.07.2019

Ważne dla firm: Polska znajduje się w łańcuchach dostaw dóbr konsumpcyjnych, na które popyt jest mniej podatny na spowolnienie niż w przypadku dóbr inwestycyjnych. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, eksport polskich towarów wyniósł w maju br. 21,4 mld euro (wzrost o ok. 15% r/r), natomiast import – 21,0 mld euro (wzrost o ok. 13% r/r). Tym samym, saldo na rachunku handlowym wyniosło +0,4 mld euro. Po pięciu miesiącach nadwyżka wyniosła zaś 0,2 mld euro. Oznacza to, że w tym roku mamy do czynienia ze zbilansowanym eksportem netto, co pozostaje dość zaskakujące,...

więcej »


Rekompensaty nie pokryją strat spółek obrotu energią
11.07.2019

• Największą słabością przepisów jest brak zastosowania indywidualnego sposobu rozliczania rekompensat na podstawie faktycznie utraconych przychodów przez każdą ze spółek obrotu energią elektryczną – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie rekompensat za zamrożenie cen energii.• Zdaniem pracodawców może to negatywnie wpłynąć na decyzję o kontynuacji działalności większości sprzedawców energii elektrycznej. Lewiatan ocenił projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Wzbudza on duże kontrowersje, bo opiera się na danych uśrednionych, a nie rozpatruje rzeczywistej sytuacji poszczególnych firm.– Bazując na wartościach średnich, wskaźnikach, wzorcach itp., nie...

więcej »


Lewiatan proponuje zmiany w prawie upadłościowym
11.07.2019

• W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem prawa upadłościowego. • Przewiduje on rezygnację z dotychczasowych negatywnych przesłanek umożliwienia oddłużenia wobec osób fizycznych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. • Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia takie rozwiązanie. Kategorie umyślności i rażącego niedbalstwa znacznie pełniej oddają bowiem istotę wyłączenia możliwości oddłużenia. – W projekcie proponuje się zastąpienie ,,umyślności i ,,rażącego niedbalstwa ,,celowością. Tymczasem doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia celowo jest bardzo wąskim pojęciem tj. upadły chciał doprowadzić do niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopień i miał to...

więcej »


Ustawa o dostępności szansą dla biznesu
10.07.2019

• W Sejmie trwają prace nad ustawą o zapewnianiu dostępności do produktów, czy usług osobom ze szczególnymi potrzebami (starszym, niepełnosprawnym, rodzicom małych dzieci), która jest pierwszym etapem implementacji unijnej dyrektywy w sprawie dostępności produktów i usług. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy, dzięki nowym regulacjom, będą mogli poszerzyć swój rynek odbiorców o osoby ze specjalnymi potrzebami, dzięki dostosowaniu produktów i usług do ich oczekiwań.  Ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu. Jednocześnie od lipca 2018 r. wdrażany jest rządowy program Dostępność Plus na lata 2018–2025. Nowe regulacje dotyczą zwiększania dostępności produktów i usług, przestrzeni publicznej, edukacji, ochrony zdrowia – w...

więcej »


Mediujemy spory - nowa inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan
09.07.2019

Centrum Mediacji Lewiatan (CML) wystąpiło do Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw z inicjatywą „Mediujemy Spory. Zaproponowano, aby przedsiębiorstwa, które zaangażowane są w dużą liczbę sporów sądowych, ogłosiły, że przez określony czas (przez 6 miesięcy) we wszystkich sporach, lub w sporach dotyczących danej gałęzi prawa, będą stosować mediację, jako narzędzie polityki firmy. Po wyznaczonym okresie uczestniczące w akcji przedsiębiorstwa ocenią, czy mediacja była im pomocna i czy warto było ją stosować. Jednym z powodów inicjatywy Centrum Mediacji Lewiatan jest przekonanie, że wiele sporów gospodarczych, nawet tych, które są już na etapie postępowania sądowego, mogłoby zostać rozwiązanych w drodze mediacji. Często jednak...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl