Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Pakiet cyberbezpieczeństwa ułatwi walkę z przestępstwami
06.10.2017

Do prowadzenia sprawnej i efektywnej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Powinny one zagwarantować większą współpracę, w tym współpracę publiczno – prywatną i zapewniać dużą elastyczność funkcjonowania firm – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa. W liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej pracodawcy przedstawili pozytywną opinię do najważniejszych założeń tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa. – Popieramy wprowadzenie certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, bo przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów i jakości bezpiecznych produktów, usług oraz do szybszego rozwoju unijnego rynku Internetu Rzeczy (IoT), także w aspekcie transgranicznym. Certyfikacja powinna być dobrowolna. Tym samym, nie...

więcej »


Spotkanie z Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowa - relacja
06.10.2017

2 października br. przedstawiciele Lewiatana spotkali się z Józefą Szczurek–Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematem spotkania był rozwój pielęgniarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką długoterminową. W trakcie spotkania przedstawiono propozycję zmian w zakresie koncepcji opieki długoterminowej, która spotkała się z zainteresowaniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Ustalono, że prace będą na roboczo kontynuowane, a po analizie możliwe jest również przeprowadzenie pilotażu w tym zakresie. Drugi temat spotkania dotyczył kwestii medycyny szkolnej i możliwości związanych z uatrakcyjnieniem pracy pielęgniarek. W spotkaniu udział wzięli: dr Dobrawa Biadun, dr...

więcej »


W Brukseli o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym
06.10.2017

4 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. środowiska, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców z różnych krajów Unii, w tym Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele wielu różnych branż europejskich przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego w jaki sposób europejski biznes może wnieść pozytywny wkład w tzw. Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, której główne założenia zostały sformułowane przez Komisję Europejską jeszcze w 2015 r. Jednym z jej kluczowych elementów natomiast jest strategia dotycząca plastiku, którą Komisja planuje opublikować w grudniu 2017 r. W związku z tym gościem specjalnym spotkania był...

więcej »


Niskie bezrobocie okazją do reformy urzędów pracy
05.10.2017

Stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 6,9 proc. W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc. – wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. We wrześniu 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 8,3 proc. Komentarz Jakuba Gontarka z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan Rynek pracownika jest faktem, co potwierdza nie tylko malejąca liczba bezrobotnych, ale także systematycznie rosnąca liczba nieobsadzonych miejsc pracy. Obecny stan jest wyzwaniem nie tylko dla pracodawców, ale także dla wielu instytucji, szczególnie urzędów pracy, których zakres zadań powinien zostać dostosowany do nowych wyzwań. Pracodawcy od...

więcej »


Zatrudnienie cudzoziemców wciąż tematem aktualnym
05.10.2017

Z dużym zainteresowaniem spotkało się II Transgraniczne Forum Rynku Pracy, zorganizowane przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Stworzyło ono możliwość, by w jednym miejscu, przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali pracodawcom najistotniejsze informacje dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy. Wg różnych statystyk, w perspektywie kolejnych 15 lat  polski rynek pracy będzie borykał się z problemem deficytu pracowników na poziomie 3–5 mln osób. Nie jest to tylko problem Polski. Choć Dolny Śląsk może pochwalić się rekordowo niskim bezrobociem, wielu pracodawców ma problemy z...

więcej »


100 dni apteki dla aptekarza, czyli śmierć konkurencji
05.10.2017

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca br., zwana potocznie „apteką dla aptekarza (AdA), wprowadziła najbardziej przeregulowany i restrykcyjny model rynku aptecznego, niespotykany w rozwiniętych krajach Zachodu, zabetonowała rynek aptek i zaczyna wpływać na spadek ich liczby oraz wzrost cen leków. Nie przyniosła natomiast żadnego z efektów, zapisanych w projekcie nowelizacji. Przyjęta 25 czerwca nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła w Polsce model apteczny poczwórnie zamknięty. Z typowego europejskiego systemu otwartego (wg raportu UOKiK z 2015 r.) zmieniła go w jeden z najostrzejszych, najbardziej restrykcyjnych systemów zamkniętych w Europie, w którym łącznie obowiązują restrykcyjne ograniczenia właścicielskie (apteka dla...

więcej »


Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu
05.10.2017

„Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu to publikacja Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w której autorzy opisują trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk. To właśnie pytania klientów – przedsiębiorców zainspirowały autorów do refleksji nie tyle nad konkretnymi zmianami w prawie, ile nad trendami, które rysują się na horyzoncie i mogą mieć znaczenie dla działalności gospodarczej. Efektem tej refleksji jest ww. publikacja. Poszczególne obserwacje dotyczące konkretnych zmian w prawie, czy też – szerzej...

więcej »


Konsultacje wytycznych w zakresie adaptacyjności i edukacji
05.10.2017

Ministerstwo Rozwoju konsultuje dwa istotne dla przedsiębiorców dokumenty – wytyczne w zakresie  adaptacyjności oraz wytyczne w zakresie edukacji. Oba dokumenty dotyczą wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Ich zmiany wynikają z nowelizacji Umowy Partnerstwa. Wybrane zmiany w wytycznych ds. adaptacyjności: rozszerzenie katalogu preferencji możliwych do stosowania w ramach podmiotowych systemów finansowania:W przypadku kwalifikacji – doprecyzowanie, że są to kwalifikacje ujęte w ZRK z nadanym kodem kwalifikacjiWprowadzenie możliwości stosowania preferencji dot. wsparcia miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno–gospodarczewprowadzenie możliwości określenia przez Instytucję Zarządzającą RPO wartość dofinansowania pojedynczej...

więcej »


Ostrożnie z ulgowym ZUS dla firm przez 3 lata
05.10.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, żeby okres preferencyjnego opłacania składek na ZUS dla nowych firm wydłużyć o rok, czyli do 3 lat. Wydłużenie ulgi jest nieuzasadnione, szczególnie w sytuacji dużego popytu na pracę. Osoby, które nie sprawdzają się w roli przedsiębiorcy i są mało produktywne, powinny szukać pracy najemnej. Nieuzasadniona jest również możliwość wielokrotnego korzystania z ulgi – uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Lewiatana każdy, kto po raz pierwszy w życiu podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej zasługuje na wsparcie na starcie polegające na obniżeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie to jednak nie powinno być zbyt długie, żeby nie...

więcej »


Okrągły Stół Dialogu Społecznego na EFNI 2017
05.10.2017

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl