Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowe Władze Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
31.08.2017

30 sierpnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Celem spotkania był wybór nowych władz Związku oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Związek w okresie lipiec 2015 – sierpień 2017. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele większości firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie otworzył Aleksander Szwarc, Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku, który stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i przyjął jego porządek. Rozpatrzone i zatwierdzone zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej Związku z działalności w minionej kadencji, a jej członkowie uzyskali absolutorium. Kolejnym punktem w agendzie spotkania był wybór nowej Rady Nadzorczej...

więcej »


D. Biadun w DGP o dodatkowych pieniądzach na zdrowie
31.08.2017

W artykule „2,8 mld zł na skrócenie kolejek i nowy sprzęt, opublikowanym 31 sierpnia w „Dzienniku Gazecie Prawnej dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat dodatkowych pieniędzy, które mają być przeznaczone na ochronę zdrowia.http://forsal.pl/artykuly/1067718,2–8–mld–zl–na–skrocenie–kolejek–i–nowy–sprzet.html,komentarze–najnowsze,1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Gospodarka ciągle rośnie tylko dzięki spożyciu
31.08.2017

PKB wzrósł w 2. kwartale 2017 r. o 3,9 proc. r/r (niewyrównany sezonowo), a wyrównany sezonowo o 4,4 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPKB wzrósł w 2. kwartale 2017 r. o 3, 9 proc. r/r. Łącznie po 6. miesiącach br. wzrost gospodarczy utrzymał się na poziomie 4 proc. Bardzo dobry wynik, gdyby nie to, że od początku 2015 r. gospodarka rośnie głównie dzięki konsumpcji – przede wszystkim spożyciu w sektorze gospodarstw domowych. W 2. kwartale br. na 3,9 proc. wzrostu PKB 2,9 punktów procentowych (pp) dało właśnie spożycie indywidualne. Wkład inwestycji we wzrost...

więcej »


Miliony unijnych pieniędzy dla przedsiębiorców
31.08.2017

We wrześniu br. przedsiębiorcy, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie projektów rozwojowych w kilkudziesięciu konkursach. Aż w dwudziestu siedmiu firmy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w innowacje lub badania i rozwój. W dwóch konkursach można pozyskać pomoc w wejściu firmy na rynki zagraniczne – wynika z zestawienia przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W ramach programu krajowego Inteligentny Rozwój będzie można, na przykład, wziąć udział w konkursach dotyczących przedsięwzięć B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych (50 mln zł), wsparcia usług proinnowacyjnych związanych z aktywnością badawczo–rozwojową lub innowacyjną...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o uszczelnianiu podatków
31.08.2017

W artykule „Uszczelnianie coraz dotkliwsze, który ukazał się 31 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ocenia propozycje rządu dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego.http://www.rp.pl/Budzet–i–Podatki/308309868–Uszczelnianie–coraz–dotkliwsze.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ministerstwo Energii o nowym systemie wsparcia kogeneracji
30.08.2017

30 sierpnia br. na V Seminarium pt. „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawianej ME, odpowiedzialny od niedawna także za sektor kogeneracji, przedstawił założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku. Obecny system certyfikatowy wygasa w przyszłym roku. Nowy mechanizm przewiduje 3 różne mechanizmy wsparcia dla instalacji nowych, istniejących oraz  do 1 MW: 1.       Aukcje dla nowych instalacji wysokosprawnej CHP („pay as bid) a.       Przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej; b.      Trzy odrębne koszyki: instalacje przemysłowe; pozostałe instalacje do i powyżej...

więcej »


Minister centralizuje zarządzanie środowiskiem
30.08.2017

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany w funkcjonowaniu dyrekcji ochrony środowiska. Ich efektem będzie centralizacja i upolitycznienie zarządzania środowiskiem – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W projekcie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody, przewiduje się centralizację funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także modyfikację zakresu ich kompetencji. Dotychczasową Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji ma zastąpić nowa jednostka – Dyrekcja Ochrony Środowiska kierowana przez generalnego dyrektora ochrony środowiska z oddziałami regionalnymi, które jako urzędy będą obsługiwały regionalnych dyrektorów ochrony...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o wynagrodzeniach
29.08.2017

W artykule „Spółki Skarbu Państwa szybciej podnoszą płace, który ukazał się 29 sierpnia w „Rzeczpospolitej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat rosnących płac w gospodarce.http://www.rp.pl/Wynagrodzenia/308289901–Spolki–Skarbu–Panstwa–szybciej–podnosza–place.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Deficyt finansów publicznych nie jest powodem do dumy
29.08.2017

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na rok 2018. Zakłada on m.in. wzrost PKB o 3,8% i deficyt budżetu na poziomie 2,7% PKB. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDo budżetu państwa powinniśmy podchodzić podobnie jak do budżetów rodzinnych. Kilkanaście lat temu moi sąsiedzi postanowili w finansach rodzinnych wzorować się na polityce kolejnych polskich rządów, które od 20 lat wydają średnio rocznie o 10 procent więcej niż wynoszą przychody budżetu. On prowadził z sukcesem firmę, ona miała stabilną i dobrze płatną pracę, a dwoje dzieci chodziło do szkoły. Zaciągane kredyty przeznaczyli na rozsądne cele: wyposażenie firmy, rozbudowę...

więcej »


Fundusze europejskie dla Twojej firmy - spotkania PARP
29.08.2017

Spotkanie dotyczące pełnej oferty PARP już 7 września w czwartek w Warszawie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014–2020 wciąż czeka spore wsparcie finansowe. Zapraszamy na spotkania wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój. Harmonogram spotkań

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl