Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Publikacja danych podatkowych największych firm
19.09.2017

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt z dnia 7 września 2017 r.). Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku). Projekt z dnia 7 września 2017 r. został zmodyfikowany względem wersji z 26 czerwca 2017 r.: 1) doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do publicznej wiadomości danych; 2) zmodyfikowano sposób określenia grupy podatników, których dane podlegać będą publikacji, poprzez...

więcej »


Wynagrodzenia szybko rosną, ale pracowników brakuje
18.09.2017

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 6025,6 tys. osób i było większe niż rok temu o 4,5 proc. Zdecydowanie wyższa była dynamika przeciętnego wynagrodzenia, które wzrosło o 6,6 proc. rok do roku i wyniosło 4492,63 zł – podał GUS Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan Pracodawcy potrzebują odpowiedzialnej polityki aktywizującej. Wyższy od oczekiwanego wzrost wynagrodzeń jest oznaką coraz większej konkurencji o pracownika. Rynek pracy potrzebuje działań zwiększających aktywność zawodową Polaków. Rośnie presja na podwyższanie wynagrodzeń jako wabika na pozyskanie nowych pracowników. To już kolejny miesiąc, kiedy wynagrodzenia rosną szybciej od oczekiwań rynku. To...

więcej »


Pracodawcy niezadowoleni z budżetu Funduszu Pracy
18.09.2017

Nie można zaakceptować archaicznej, niedostosowanej do wyzwań rynku pracy, formuły wykorzystania środków z Funduszu Pracy. Wątpliwości budzi zmniejszenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i finansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć, które nie należą do jego zadań – uważa Konfederacja Lewiatan. Plan finansowy Funduszu Pracy na 2018 rok przewiduje zmniejszenie o połowę wydatków na kształcenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skurczą się też wydatki na aktywizację bezrobotnych, doradztwo zawodowe oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. – Uważamy, że obecną sytuację na rynku pracy – najniższe od 26 lat bezrobocie – powinniśmy wykorzystać do zdefiniowania na nowo...

więcej »


Ryzyko w biznesie: inwestowanie w czasach niepewności
18.09.2017

Jakie znaczenie dla biznesu oraz związanego z nim ryzyka ma szybki rozwój technologii, postępująca automatyzacja oraz digitalizacja? Czy nakreślają one wyłącznie perspektywę dodatkowych zysków? Czego obecnie najbardziej się obawiają inwestorzy? XXI wiek, dzięki rozwojowi technologii, przemysłu i usług, daje przedsiębiorcom niezliczone możliwości inwestowania. Jednakże nie oznacza to, że postęp cywilizacyjny zmniejszył ryzyko związane z lokowaniem kapitału. Inwestorzy mogą momentalnie stracić fortunę na giełdzie lub zbankrutować wskutek utraty przechowywanych danych. Pozostają także podatni na szybkie zmiany postaw konsumenckich oraz politykę międzynarodową determinującą relacje biznesowe. Z czym muszą się zmierzyć współcześni inwestorzy? Co stanowi dla nich większe...

więcej »


Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?
18.09.2017

Szczęście krajowe brutto to wskaźnik dobrobytu stosowany w Bhutanie. Gdy w latach 70. zaproponowano tam ideę mierzenia poziomu szczęścia obywateli zamiast PKB, wydawało się to dziwactwem. Dziś budzi coraz większe zainteresowanie. Jednym z najszczęśliwszych krajów według takich alternatywnych indeksów jest Kostaryka, gdzie zadowoleni mieszkańcy w dobrym zdrowiu dożywają późnej starości, a 99% elektryczności powstaje ze źródeł odnawialnych. PKB to wskaźnik coraz częściej krytykowany za brak miarodajnej oceny efektywności rządów. Nie uwzględnia wielu czynników ważnych przy ocenie dobrobytu w państwie, m.in. czasu wolnego, produkcji tzw. „szarej strefy, wartości wytworzonych przez wolontariuszy lub zanieczyszczenia środowiska.

więcej »


Jaka polityka spójności po 2020?
18.09.2017

W latach 2014–2020, ogółem środki na finansowanie polityki spójności wynoszą 351,8 mld euro, z czego Polsce przyznano 82,5 mld euro. Jednak po 2020 r. obie te kwoty mogą być znacząco niższe, zarówno ze względu na Brexit jak i nowe priorytety takie jak obronność, bezpieczeństwo i imigracja. Pomimo niekwestionowanych sukcesów polityka spójności jest też przedmiotem krytyki, m.in. z powodu słabej konwergencji i nieefektywności niektórych instrumentów. Zmiany mają dotyczyć nie tylko celów, instrumentów i zadań, ale również całościowej roli tej polityki dla reformującej się Unii Europejskiej.  Unia Europejska stoi przed dylematem, w jaki...

więcej »


Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego ma 15 lat
15.09.2017

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego kończy 15 lat. Uroczyste obchody rocznicy odbywają się na Wzgórzach Dylewskich, w Hotelu Spa Dr Irena Eris. W czasie spotkania, które potrwa do 16 września, przedstawiciele branży będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach jakie stoją przed biznesem kosmetycznym, regulacjach prawnych mających wpływ na jego kondycję, a także otoczeniu zewnętrznym i oczekiwaniach konsumentów. Zostanie również zaprezentowany raport o stanie branży kosmetycznej.W obchodach 15–lecia związku uczestniczy Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Pierwsze pożyczki z RPO WD trafią do przedsiębiorców
15.09.2017

Oferta finansowania inwestycji dla dolnośląskich przedsiębiorstw rozszerza się. Znamy już pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych unijnych pożyczek dla firm MŚP. Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił tzw. pośredników finansowych, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom MŚP w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wśród wybranych w drodze przetargu pośredników są: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (lider konsorcjum), Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ECDEF S.A. (lider konsorcjum), Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (lider konsorcjum) oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych S.A. Lokalni przedsiębiorcy uzyskają dostęp do preferencyjnych pożyczek. Szczegółowe warunki udzielanego wsparcia powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Dolnośląscy Pracodawcy uważają, że nowe...

więcej »


Dyskusja o jednolitej cenie książki w Sejmie
14.09.2017

14 września br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podczas posiedzenia Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła informację resortu na temat sytuacji na rynku książki i kwestii wprowadzenia jednolitej ceny książki. Pani Minister odniosła się również do przedstawionego przez Polskie Stronnictwo Ludowe projektu ustawy o jednolitej cenie książki. Zdaniem Ministerstwa w zakresie projektu niezbędne jest przygotowanie stanowisk resortów: finansów, rozwoju, sprawiedliwości, edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także analiza w zakresie zgodności projektowanej regulacji z Konstytucją RP. Resort stoi również na stanowisku, że potrzebna jest...

więcej »


Jakub Gontarek w DGP o zatrudnianiu cudzoziemców
14.09.2017

W artykule „Cudzoziemcy śledzeni wirtualnie, który ukazał się 14 września w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat zatrudniania i monitorowania cudzoziemców zatrudnianych w Polsce.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1070926,rejestrowanie–cudzoziemcow–rynek–pracy.html Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl