Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Sieć szpitali nie naprawi służby zdrowia
02.10.2017

1 października weszła w życie zmiana, która wprowadziła nowy model funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Obecnie szpitale wchodzące w skład tzw. sieci będą zobowiązane zagwarantować pacjentom dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji LewiatanKażdy, kto zetknął się ze szpitalem może potwierdzić, że funkcjonujący do tej pory sposób kontraktowania premiował lepiej wycenione procedury, a pacjent był jedynie kodem do rozliczenia. Wychodząc ze szpitala pacjent pozostawiony był bez opieki. Sam miał znaleźć sposób na dalsze leczenie. Musiał ustawić się w kolejną kolejkę i czekać na dostanie się do specjalisty czy na rehabilitację. Jednakże czy wprowadzenie rozwiązań promujących...

więcej »


Lewiatan krytykuje ustawę o związkach zawodowych
02.10.2017

We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie uwzględnia on zastrzeżeń pracodawców dotyczących m.in. bardzo rozbudowanych uprawnień przyznanych osobom wykonującym pracę zarobkową, zagwarantowania organizacjom związkowym złożonym tylko z osób wykonujących pracę zarobkową prawa do zawierania układów zbiorowych pracy, czy zmian w ustawie o organizacjach pracodawców. – Nowe przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne, co oznacza, że ich stosowanie będzie utrudnione. Oczywistą konsekwencją ich wejścia w życie będzie także zwiększenie obowiązków i kosztów po stronie przedsiębiorców, a tym samym ograniczenie w jeszcze większym stopniu zainteresowania poszczególnych pracodawców prowadzeniem dialogu i...

więcej »


Fundusze Europejskie - monitoring konkursów dla przedsiębiorstw
02.10.2017

Zapraszamy do lektury monitoringu konkursów, przygotowanego przez nasz departament funduszy europejskich.  październik 2017 wrzesień 2017

więcej »


Za 30 lat Polska będzie regionalną potęgą
02.10.2017

Za 30 lat Polska zostanie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, mocno oddziałującym na politykę europejską – powiedział George Friedman, założyciel i prezes, Geopolitical Futures, w czasie wieczornej gali zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei, którego organizatorem była Konfederacja Lewiatan. Friedman przedstawił swoją wizję przyszłości świata za 30 lat. Przypomniał, że co do rozwoju technologii, wszyscy mamy przekonanie, że świat będzie się bardzo szybko zmieniał. Jeśli zaś chodzi o sytuację geopolityczną, uważamy, że będzie tak jak teraz. Obecne mocarstwa pozostaną mocarstwami. Nic bardziej mylnego – ostrzegał amerykański naukowiec. Jeszcze w 1910 roku Europa była globalną potęgą, nadawała ton, przewodziła...

więcej »


Kwalifikacje w kształceniu zawodowym - seminaria branżowe
02.10.2017

W okresie od października 2017 r. do stycznia 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przeprowadzi seminaria branżowe dla poszczególnych branż zawodowych w ramach międzyresortowych prac dotyczących kwalifikacji w kształceniu zawodowym. Są to działania zmierzające do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w tym modernizacji podstaw kształcenia w zawodach, mające na celu dostosowanie dokumentów programowych kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy (harmonogram w załączeniu ). Z uwagi na to, że seminaria te mogą zainteresować potencjalnych pracodawców, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wzięcia w nich udziału. Materiały dotyczące podstaw programowych dla poszczególnych...

więcej »


Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. praw pacjentów - relacja
02.10.2017

28 września br. odbyło się posiedzenie, którego tematem była dyskusja na temat „Nowoczesne leczenie jako inwestycja – koszty pośrednie i bezpośrednie w leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi – w tym lepsza jakość życia pacjenta poprzez dostęp do nowoczesnych terapii (na przykładzie raka piersi, chłoniaków i RZS). Agnieszka Sznyk – Dyrektor Zarządzająca, Instytut Innowacyjna Gospodarka przedstawiła raport „Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce. Następnie Monika Zientek – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem przedstawiła postulaty pacjentów chorych na RZS.

więcej »


Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych - relacja
02.10.2017

Głównym tematem spotkania była dyskusja dotycząca projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym). Projekt został przedstawiony przez dr Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugim tematem były zmiany w zakresie systemu kontroli żywności w kontekście rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Niestety z uwagi na brak przedstawiciela projektodawców – z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi temat został przełożony na następne posiedzenie Zespołu.W posiedzeniu udział wzięła dr Dobrawa Biadun.

więcej »


Nowa wersja projektu ustawy o PIT i CIT
02.10.2017

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 22 września 2017 r.). Do projektu wprowadzono zmiany uwzględniające część uwag zgłoszonych przez KL na etapie konsultacji społecznych oraz dodano przepisy, które były przygotowywane w Ministerstwie Finansów w ramach prac nad innymi nowelizacjami CIT/PIT wskazanymi w wykazie prac Rady Ministrów pod numerami UD284 i UD292.

więcej »


Nowelizacja VAT - publiczny rejestr podatników
02.10.2017

Przekazujemy do konsultacji społecznych projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy zakładają opublikowanie na stronie Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych. W wykazie znajdą się takie dane jak: 1)      imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika, 2)      adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby, 3)      numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej – zgłoszonych w urzędzie skarbowym, 4)      data: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT...

więcej »


100 tys. zł dla Produktu Przyszłości
02.10.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Termin zgłoszeń mija 6 października. Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Uczestnikami...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl