Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Lewiatan apeluje o waloryzację umów o zamówienie publiczne
02.07.2019

• W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne – uważa Konfederacja Lewiatan. • Brak waloryzacji skutkuje m.in. pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert. – W szczególności konieczne jest rozważenie możliwości wykorzystania mechanizmu zmiany umów w celu przywrócenia równowagi kontraktowej ich stron, której punktem wyjścia powinien być moment złożenia oferty lub ewentualnie podpisania umowy. Mechanizmy te są przewidziane zarówno w przepisach Prawa zamówień...

więcej »


Zmiany w Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa
02.07.2019

• Na prezesa Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, będącego członkiem Konfederacji Lewiatan, wybrano Jeremiego Mordasewicza.• Przewodniczącym rady nadzorczej został Jacek Siwiński, prezes Velux Polska. • W skład rady nadzorczej weszli: Stanisław Tępiński – Ceramika Paradyż,Dariusz Stachura – Termo Organika, Piotr Ciborowski – Henkel Polska, Jacek Różycki – Roca Polska i Marek Kukuryka – Lecico. – Podstawowy cel związku pozostaje bez zmian. Jest nim tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w branży materiałów budowlanych, w tym przeciwdziałanie wzrostowi kosztów pracy i energii, rozwój szkolnictwa zawodowego, uproszczenie zatrudniania cudzoziemców, ograniczenie niepewności w zakresie podatków.

więcej »


Rozpoczęły się prace nad programowaniem perspektywy finansowej na lata 2021-2027
01.07.2019

Szacowany budżet polityki spójności dla Polski na te lata to ok. 61 mld euro. W kwietniu 2019 r. zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju powołano 5 grup roboczych, które w ciągu najbliższego roku powinny wypracować propozycję kształtu przyszłych programów operacyjnych. Pracami grup kieruje MIiR. W ich skład wchodzą resorty merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar polityki, przedstawiciele zarządów województw, innych jednostek samorządu, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz eksperci w dziedzinach odpowiadających zakresowi właściwego programu operacyjnego. Obecnie trwają prace nad określeniem kierunków wsparcia, analiza danych wyjściowych oraz doświadczeń z obecnego okresu programowania. W proces ten zaangażowana jest także...

więcej »


Nagrody Lewiatana 2019 dla Akszak-Okińczyc, Grycanów, Haładyja i Bochniarz
28.06.2019

Michał Akszak–Okińczyc, Elżbieta i Zbigniew Grycanowie, Mariusz Haładyj i Henryka Bochniarz to tegoroczni laureaci Nagród Konfederacji Lewiatan. Wyróżnienia zostały wręczone w 27 czerwca br., w Teatrze Polskim w Warszawie.  Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego w kategorii firma mała i średnia, za pokazanie, że wizja i strategia są kluczem do sukcesu firm MSP, otrzymał Michał Akszak–Okińczyc z firmy ASO MR, będącej jednym wiodących dystrybutorów luksusowych samochodów w Europie.– Zarządzany przez Nagrodzonego salon Lexusa w Krakowie, w ciągu 20 lat z małego saloniku, który sprzedawał kilka samochodów rocznie, stał się najlepszym dealerem Lexusów w Europie, wyprzedając nawet salon w Londynie – mówił laudator...

więcej »


Maciej Witucki prezydentem Lewiatana
27.06.2019

• Maciej Witucki został wybrany prezydentem Lewiatana. • Henryka Bochniarz objęła stanowisko przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji.• Powołano nowy Zarząd i Radę Główną.• Wybrane władze powołano na trzyletnią kadencję. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan, wybrano nowe władze organizacji. Stanowisko prezydenta objął dotychczasowy wiceprezydent Maciej Witucki, który w ubiegłym roku uzyskał rekomendację Zarządu Lewiatana na to stanowisko.– Lewiatan to najsilniejsza organizacja pracodawców w Polsce. Jesteśmy prawdziwym głosem biznesu, oferującym administracji doskonałą ekspertyzę krajową i międzynarodową – powiedział Maciej Witucki. – Cieszę się, że wraz z zespołem Konfederacji, będę mógł budować siłę głosu przedsiębiorców w Polsce.Henryka Bochniarz została wybrana...

więcej »


Pracodawcy i związkowcy apelują do Prezydenta RP w sprawie zmian w Kodeksie Karnym
26.06.2019

Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, ZPP, Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ Solidarność wspólnie zaapelowały do Prezydenta RP o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W dniu 13 czerwca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.Ustawa zmienia m.in. kodeksową definicję „osoby pełniącej funkcję publiczną rozszerzając ją na członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prezesa, dyrektora lub jego zastępcę, prokurenta,...

więcej »


Zmiana procedury cywilnej: będzie drożej
25.06.2019

• Koszt doręczenia pisma procesowego może wynieść nawet ok. 100 zł i istnieje ryzyko, że nowy sposób doręczenia wydłuży proces sądowy. • Opłaty sądowe w niektórych przypadkach wzrosną o kilkaset procent. Dzisiaj (25.06.2019) komisje senackie będą pracowały nad tzw. dużą nowelizacją proceudry cywilnej, czyli zmianą głównie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa wprowadza szereg zmian ale kluczowe są dwa zagadnienia: zmiany w zasadach doręczeń oraz koszty sądowe. Fikcja doręczeńMinisterstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie mechanizmu, który przeniesie de facto obowiązek doręczenia pisma procesowego na powoda. To strona pozywająca będzie ponosiła konsekwencje, jeżeli nie...

więcej »


Henryka Bochniarz w DGP o umowach handlowych i promocji eksportu
24.06.2019

Przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z umów handlowych podpisywanych przez UE – mówi w rozmowie z DGP Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. W wywiadzie z red. Magdaleną Cedro Henryka Bochniarz podsumowuje pierwsze rezultaty działania systemu biur handlowych nadzorowanych przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji. Zwraca również uwagę na niewykorzystane możliwości, jakie dają umowy handlowe negocjowane i zawierane w imieniu państw członkowskich w imieniu Unii Europejskiej. Nasi przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z potencjalnych korzyści wynikających z tych umów. Po prostu brakuje im wiedzy, jak z nich korzystać. Po podpisaniu porozumienia z Japonią w...

więcej »


Płace nadal szybko rosną
19.06.2019

Ważne dla firm. Największe podwyżki od początku roku miały miejsce w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (8,4%). Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Według danych GUS, w maju 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 6380,2 tys. osób, co oznacza wzrost pracujących o 2,7% (czyli o 170 tys. osób). Wynika z tego, że zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze jest nadal duże, choć przyrost zatrudnienia ma mniejszą dynamikę niż rok wcześniej – w okresie od maja 2016 do maja 2017 zatrudnienie wzrosło o 3,7% . Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5057,82 zł. Rok wcześniej...

więcej »


Sektor motoryzacyjny potrzebuje kadr
18.06.2019

Przyszłość branży w dobie rewololucji przemysłowej 4.0 i elemtromobilności była tematem spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej, Związku Pracodawców Motoryzacji i Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu wzięli udział Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Kinga Grafa i Adam Dorywalski z Biura Lewiatana w Brukseli, a także Kasia Jurczak z gabinetu politycznego Komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen i Anna Nikowska z Komisji ds. zatrudnienia. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zmian na rynku pracy jakie przynosi w sektorze motoryzacji rewolucja przemysłowa 4.0 oraz przechodzenie na nisko, a docelowo zero emisyjną gospodarkę. Prezes Wideł podkreślił, że coraz więcej firm zgłasza problemy ze znalezieniem...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl