Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Eksport idzie w górę mimo spowolnienia
12.07.2019

Ważne dla firm: Polska znajduje się w łańcuchach dostaw dóbr konsumpcyjnych, na które popyt jest mniej podatny na spowolnienie niż w przypadku dóbr inwestycyjnych. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, eksport polskich towarów wyniósł w maju br. 21,4 mld euro (wzrost o ok. 15% r/r), natomiast import – 21,0 mld euro (wzrost o ok. 13% r/r). Tym samym, saldo na rachunku handlowym wyniosło +0,4 mld euro. Po pięciu miesiącach nadwyżka wyniosła zaś 0,2 mld euro. Oznacza to, że w tym roku mamy do czynienia ze zbilansowanym eksportem netto, co pozostaje dość zaskakujące,...

więcej »


Rekompensaty nie pokryją strat spółek obrotu energią
11.07.2019

• Największą słabością przepisów jest brak zastosowania indywidualnego sposobu rozliczania rekompensat na podstawie faktycznie utraconych przychodów przez każdą ze spółek obrotu energią elektryczną – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie rekompensat za zamrożenie cen energii.• Zdaniem pracodawców może to negatywnie wpłynąć na decyzję o kontynuacji działalności większości sprzedawców energii elektrycznej. Lewiatan ocenił projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Wzbudza on duże kontrowersje, bo opiera się na danych uśrednionych, a nie rozpatruje rzeczywistej sytuacji poszczególnych firm.– Bazując na wartościach średnich, wskaźnikach, wzorcach itp., nie...

więcej »


Lewiatan proponuje zmiany w prawie upadłościowym
11.07.2019

• W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem prawa upadłościowego. • Przewiduje on rezygnację z dotychczasowych negatywnych przesłanek umożliwienia oddłużenia wobec osób fizycznych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. • Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia takie rozwiązanie. Kategorie umyślności i rażącego niedbalstwa znacznie pełniej oddają bowiem istotę wyłączenia możliwości oddłużenia. – W projekcie proponuje się zastąpienie ,,umyślności i ,,rażącego niedbalstwa ,,celowością. Tymczasem doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia celowo jest bardzo wąskim pojęciem tj. upadły chciał doprowadzić do niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopień i miał to...

więcej »


Ustawa o dostępności szansą dla biznesu
10.07.2019

• W Sejmie trwają prace nad ustawą o zapewnianiu dostępności do produktów, czy usług osobom ze szczególnymi potrzebami (starszym, niepełnosprawnym, rodzicom małych dzieci), która jest pierwszym etapem implementacji unijnej dyrektywy w sprawie dostępności produktów i usług. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy, dzięki nowym regulacjom, będą mogli poszerzyć swój rynek odbiorców o osoby ze specjalnymi potrzebami, dzięki dostosowaniu produktów i usług do ich oczekiwań.  Ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu. Jednocześnie od lipca 2018 r. wdrażany jest rządowy program Dostępność Plus na lata 2018–2025. Nowe regulacje dotyczą zwiększania dostępności produktów i usług, przestrzeni publicznej, edukacji, ochrony zdrowia – w...

więcej »


Mediujemy spory - nowa inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan
09.07.2019

Centrum Mediacji Lewiatan (CML) wystąpiło do Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw z inicjatywą „Mediujemy Spory. Zaproponowano, aby przedsiębiorstwa, które zaangażowane są w dużą liczbę sporów sądowych, ogłosiły, że przez określony czas (przez 6 miesięcy) we wszystkich sporach, lub w sporach dotyczących danej gałęzi prawa, będą stosować mediację, jako narzędzie polityki firmy. Po wyznaczonym okresie uczestniczące w akcji przedsiębiorstwa ocenią, czy mediacja była im pomocna i czy warto było ją stosować. Jednym z powodów inicjatywy Centrum Mediacji Lewiatan jest przekonanie, że wiele sporów gospodarczych, nawet tych, które są już na etapie postępowania sądowego, mogłoby zostać rozwiązanych w drodze mediacji. Często jednak...

więcej »


Rząd powinien poczekać na wyrok w sprawie podatku od handlu
08.07.2019

• Rząd nie zamierza czekać na prawomocne zakończenie sporu z Komisją Europejską i niezależenie od złożenia przez nią odwołania (co jest bardzo prawdopodobne), planuje odwiesić pobór podatku od handlu od 1 września br. • Przerzuca tym samym na przedsiębiorców ryzyko zakwestionowania przepisów ustawy, co jest niewłaściwe i sprzeczne z zasadą zaufania do władzy publicznej oraz deklaracjami tworzenia dobrych warunków do prowadzenia biznesu. • Konfederacja Lewiatan apeluje do premiera o rezygnację z tej propozycji. Regulacja o tak poważnych skutkach dla firm i całej branży handlu detalicznego, powinna zostać zakomunikowana, co najmniej z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby zobowiązani mogli uwzględnić w budżetach...

więcej »


Aptekarze sprzedadzą leki domom opieki społecznej
08.07.2019

• Domy pomocy społecznej, czy domy dziecka będą miały możliwość zakupu leków bez recepty na fakturę, a aptekarze nie poniosą konsekwencji za sprzedaż leków innemu przedsiębiorcy. • Resort zdrowia wysłuchał opinii Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET i planuje nowelizację przepisów, które weszły w życie na początku czerwca br. Zmiany w prawie farmaceutycznym, które zaczęły obowiązywać kilka tygodni temu, przewidują, że apteka może zbyć lek wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi tylko na jego leczenie. Tym samym taka regulacja praktycznie zakazuje sprzedaży leków, np. domom opieki społecznej. – Cieszymy się, że ministerstwo zdrowia...

więcej »


Urzędy pracy powinny zająć się osobami biernymi zawodowo
05.07.2019

Ważne dla firm. Bezrobotnych jest zdecydowanie mniej. Większego znaczenia nabierają więc działania w zakresie ogólnokrajowego, profesjonalnego pośrednictwa pracy, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan W czerwcu br. dane z powiatowych urzędów pracy wskazują na kolejny spadek stopy bezrobocia, które wyniosło 5,3%, co w porównaniu z danymi z maja oznacza spadek o 0,1 pkt proc., a w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 0,5 pkt proc. Dane resortu pracy wskazują, że zmniejszenie bezrobocia w czerwcu br. dotyczyło wszystkich województw, przy czym najsilniej zmianę odczuły województwa: zachodniopomorskie – spadek liczby bezrobotnych o 4,4 proc. (1,9...

więcej »


Nie będzie wyższej stawki VAT na napoje owocowe
04.07.2019

• W trakcie pierwszego czytania w Sejmie projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiciele partii rządzącej zadeklarowali, że podczas prac w Komisji Finansów Publicznych przywrócą 5% stawkę dla napojów owocowych z 20% zawartością soku owocowego. • To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, sadowników i rolników – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Celem zawartych w ustawie zmian jest uproszczenie systemu stawek VAT, który obecnie jest bardzo rozbudowany i skomplikowany. Wprowadzona ma zostać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie informacji o właściwej stawce VAT. – Ogromne zastrzeżenia przedsiębiorców budzi propozycja podwyższenia stawki VAT...

więcej »


Wywiad z nowo wybranym wiceprezydentem Lewiatana Przemysławem Gdańskim w Pulsie Biznesu
03.07.2019

 Nie uważam, żeby start–upy czy fintechy stały się w finansach tym, czym silnik spalinowy dla branży dorożkarskiej. Nie zepchną instytucji finansowych do skansenu, przeciwnie – ich pojawienie się uchroni nas przed nim, ponieważ zmusza do otwarcia się na nowoczesność, nowe technologie – mówi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu Przemysław Gdański, nowo wybrany wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, prezes BNP Paribas Bank Polska.Przeczytaj cały wywiad: https://www.pb.pl/szalik–zamiast–krawata–964372

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl