Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Henryka Bochniarz na spotkaniu z Komisarzami UE
23.11.2017

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wzięła udział w spotkaniu Advisory Support Group CEO z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Organizatorem spotkania było BusinessEurope. Komisarze prezentowali priorytety Komisji Europejskiej na najbliższe miesiąca i odpowiadali na pytania związane z ich wpływem na biznes europejski i poszczególne branże. Rozmowa z G. Oettingerem dotyczyła przyszłego wieloletniego budżetu UE i kluczowych obszarów, które powinny uzyskać właściwe finansowanie, pomimo uszczuplenia budżetu w konsekwencji Brexitu. Khalil Rouhana Rouhana, dyrektor generalny DG CONNECT, mówił o wyzwaniach związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz potrzebie inwestycji w infrastrukturę i kompetencje pracowników. Przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę m. in. na trudności związane z...

więcej »


Henryka Bochniarz w DGP o przyszłości euro w Polsce
23.11.2017

W artykule „Euro pomoże nam realnie dogonić Zachód, który opublikował 23 listopada br. „Dziennik Gazeta Prawna, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan pisze o przyszłości euro w naszym kraju.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1087076,henryka–bochniarz–o–wprowadzeniu–euro–w–polsce.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Rozporządzenie ministra sprzeczne z prawem energetycznym
23.11.2017

Koncepcja ograniczenia niskiej emisji (smogu) poprzez zachęcanie do korzystania z ogrzewania elektrycznego lub samochodów elektrycznych jest jak najbardziej słuszna. Natomiast sposób rozliczeń, w tzw. taryfie grzewczej, jest obarczony wadami prawnymi i budzi wątpliwości – napisał Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, oceniając rozporządzenie ministra energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Arbitralny sposób ustalenia zasad rozliczeń w nowej grupie taryfowej jest całkowicie oderwany od podstawowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf tj. kalkulowania na podstawie uzasadnionych kosztów przypisanych do danej grupy taryfowej i oczekiwanej (uzasadnionej) marży sprzedawcy. Proponowana konstrukcja zapisów...

więcej »


Spotkanie z Departamentem Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska
23.11.2017

» 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbędzie się spotkanie z dyrektorem Andrzejem Kulonem z Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. » 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie główne przepisy ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniające organizację systemu zarządzania wodami w Polsce. Nowy podmiot  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie m.in. wydawał pozwolenia wodno–prawne, niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej. W trakcie spotkania, chcielibyśmy podyskutować o stanie zaawansowania  organizacji nowego podmiotu, gotowości podjęcia  kompetentnej obsługi przedsiębiorców i zidentyfikować ewentualne zagrożenia w przebiegu procesu...

więcej »


M. Krzysztoszek w Gazecie Wyborczej o inwestycjach firm
22.11.2017

W artykule „Bolesny powrót inwestycji, opublikowanym 22 listopada br. w „Gazecie Wyborczej, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji lewiatan, wypowiada się na temat inwestycji przedsiębiorstw.http://wyborcza.pl/7,155287,22671172,kiedy–wroca–inwestycje–przedsiebiorcy–i–samorzady–maja–nowy.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Aleksandra Musielak w Pulsie Biznesu o cyberbezpieczeństwie
22.11.2017

W artykule „Kontrola w wirtualnym świecie, który ukazał się 22 listopada br. w „Pulsie Biznesu, dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wskazuje na konieczność doprecyzowania kilku zapisów projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.https://www.pb.pl/kontrola–w–wirtualnym–swiecie–898833 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Słabość polskich mikroprzedsiębiorstw na unijnym rynku
22.11.2017

Z okazji Europejskiego Tygodnia MŚP, którego celem jest promocja przedsiębiorczości, Eurostat opublikował dane o przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich pokazując ich znaczenie w handlu wewnątrzunijnym. 98% firm handlujących towarami w UE to MŚP, w tym około 70% to mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób). MŚP odpowiadają za połowę wartości wewnątrzwspólnotowego handlu towarami. Stanowią one 51% importu wewnątrz UE i 45% wewnątrzunijnego eksportu – podał Eurostat. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE bardzo dobrze radzą sobie na rynku unijnym, bo prawie 45 proc. całości wewnątrzwspólnotowego eksportu realizowana jest właśnie przez MŚP (2015 r.). Przy czym...

więcej »


Lewiatan chce posiedzenia RDS w sprawie limitu składek ZUS
22.11.2017

Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, z wnioskiem o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RDS w sprawie projektu ustawy dotyczącego zniesienia limitu składek na ZUS. Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po burzliwej dyskusji, opowiedziała się za zniesieniem limitu składek na ZUS i dalszym procedowaniem rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.– Komisja nie uwzględniła negatywnego stanowiska do tej ustawy organizacji pracodawców i związków zawodowych. Fakt podpisania wspólnego stanowiska jest tyle wyjątkowy, co świadczy o kontrowersyjności projektu i naruszeniu zasad dialogu społecznego. Partnerzy...

więcej »


Inwestycje firm spadają siódmy kwartał z rzędu
22.11.2017

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. przychody przedsiębiorstw średnich i dużych wzrosły o 9,4 proc., a wynik finansowy netto wyniósł 95,9 mld zł. Inwestycje natomiast spadły o 1 proc. r/r (ceny stałe) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWyniki finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych (50+) były po trzech kwartałach 2017 r. porównywalne z 1. połową roku, czyli dobre. Przychody wzrosły o 9,4 proc. r/r (nominalnie). Koszty wzrosły dokładnie w takim samym stopniu. Rentowność obrotu netto była jednak niższa niż po 6. miesiącach, bo 4,6 proc. (a nie 4,9 proc.). Płynność finansowa była ciągle wysoka (ponad...

więcej »


Związkowcy i pracodawcy przeciwni zniesieniu limitu składek
21.11.2017

Pracodawcy i związkowcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują sposób procedowania ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS i apelują o wstrzymanie prac nad nowymi przepisami. Przyjęcie ustawy będzie miało negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarki. Wspólne stanowisko podpisali NSZZ „Solidarność,Forum Związków Zawodowych, BCC, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Nowe przepisy skrytykowała też Rada Nadzorcza ZUS. Zdaniem partnerów społecznych doszło do poważnego naruszenia zasad przyświecających działaniu Rady Dialogu Społecznego, co wpływa na prawidłowość procesu legislacyjnego. W przypadku uchwalenia ustawy i wejścia jej w życie, takie działanie może zostać zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie partnerów społecznych proponowane...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl