Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Będzie trzecia wersja ustawy o jawności życia publicznego
29.11.2017

Budzący wiele kontrowersji projekt ustawy o jawności życia publicznego poddany został w poniedziałek II turze konsultacji społecznych. Podczas spotkania trwającego dziewięć godzin Minister Maciej Wąsik zapowiedział przedstawienie w ciągu kilku dni, kolejnej wersji przepisów. Niepokój budzi zapowiedź, iż ostatecznie zdecydowano, że konsultacje publiczne projektów przeprowadzane będą tylko wtedy, gdy projektodawca uzna to za stosowne. W pozostałych przypadkach zaś, aby skonsultować projekt, konieczne będzie poddanie się procedurze zgłoszeniowej, podczas której, przykładowo fundacje, zobowiązane będą przedstawić imienny wykaz swoich darczyńców. Osoby fizyczne zaś działające we własnym imieniu będę wykazywać zestawienie dochodów z dwóch poprzedzających lat z wykazem podmiotów, od których...

więcej »


Wyniki głosowania nad efektywnością energetyczną i OZE
28.11.2017

Efektywność energetycznaKomisja Przemysłu (ITRE) PE przegłosowała dziś większością 3 głosów cel 40% redukcji zużycia energii do 2030 roku, obligatoryjnie na poziomie UE i krajów członkowskich. Przemysł apelował o nie podwyższanie celu ponad 30%. Odrzucono także poprawki umożliwiające krajom członkowskim elastyczność wyboru instrumentów realizacji celów. Posłem sprawozdawcą nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej był prof. Adam Gierek. OZEKomisja ITRE przyjęła także sprawozdanie dotyczące nowelizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Przegłosowano cel 35% udziału energii ze OZE w 2030, obowiązkowy na poziomie UE, ale nie na poziomie krajów członkowskich. Posłowie głosowali także, wbrew stanowisku KE, za ponownym wprowadzeniem 12% celu paliw z OZE...

więcej »


Zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019
28.11.2017

Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, Konfederacja Lewiatan w listach do wicepremiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, ostrzega, że szybkie wejście w życie uchwalonej przez Sejm ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS, może spowodować duże perturbacje w funkcjonowaniu firm, których negatywne konsekwencje mogą dotknąć część pracodawców i pracowników. I apeluje o opóźnienie wejścia w życie tej regulacji do 1 stycznia 2019 r. – Wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2019 r. pozwoli uniknąć perturbacji, które w przypadku szybkiego wejścia w życie tych przepisów pojawią się na rynku pracy i w gospodarce. Postulujemy wsłuchanie...

więcej »


Nowy rejestr podatników VAT - konferencja uzgodnieniowa
28.11.2017

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili na konferencji uzgodnieniowej 27 listopada br. wyniki konsultacji społecznych, projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT. W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego. Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom szczegółowej weryfikacji kontrahenta oraz „zmuszenie podatników do dokonywania płatności na rachunki bankowe,...

więcej »


Aktualność
27.11.2017

Najciekawsze i najbardziej inspirujące kampanie marketingowe z udziałem digitalu zostaną nagrodzone 30 listopada podczas IAB MIXX Awards – najważniejszego konkursu branży interaktywnej. Zostaną wtedy także wręczone nagrody za dokonania m.in. Marketer Roku, Agencja Roku czy  Człowiek Roku. Jury złożone z przedstawicieli agencji, wydawców, domów mediowych i reklamodawców oceniało je jako całość, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI. Zwycięskie projekty mają inspirować, wskazywać trendy i kierunki rozwoju branży cyfrowej. Mają też służyć edukacji rynku w zakresie najskuteczniejszych rozwiązań w reklamie cyfrowej. Dlatego wyróżniane są te kampanie, które zaciekawiają, poruszają...

więcej »


Projekt ustawy o jawności życia publicznego - uwagi
27.11.2017

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o jawności życia publicznego, Konfederacja Lewiatan w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż mimo obowiązywania  przepisów ustawy o organizacjach pracodawców  jednoznacznie zobowiązujących Projektodawcę do przekazania Projektu, o którym mowa, do konsultacji reprezentatywnym organizacjom pracodawców, obowiązek ten został zaniechany. W kontekście materii, którą obejmuje Projekt, budzi to szczególne zaniepokojenie i sprzeciw. Niezależnie jednak od powyższego, z uwagi na trwające konsultacje i wagę Projektu, poniżej przedstawiamy dziewięć obszarów, w których zidentyfikowane zostały największe wątpliwości w odniesieniu do proponowanych przepisów. I.          Zakres regulacji Zwracamy...

więcej »


Biznes krytykuje wysokie stawki za wodę
27.11.2017

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Przedsiębiorcy krytykują proponowane stawki. Zdaniem Konfederacji Lewiatan będą one stanowiły znaczące i nieproporcjonalne obciążenie dla wszystkich podmiotów korzystających z wód. – Projektodawca ustalił w rozporządzeniu, na poziomie maksymalnym, przewidzianym w Prawie wodnym, stawki opłat stałych za wodę. Nie zostało również wyjaśnione dlaczego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r. mają obowiązywać jednostkowe stawki opłat na poziomie górnym. Istnieje uzasadniona obawa, że...

więcej »


Warsztaty podczas Europejskich Dni Przemysłu - zaproszenie
24.11.2017

W ramach Europejskich Dni Przemysłu, które odbędą się w dniach 22 i 23 lutego 2018 r., Komisja Europejska opublikowała właśnie dwa odrębne zaproszenia do organizacji 15 warsztatów w Brukseli (deadline 10.12.2017) i  do zorganizowania podobnych wydarzeń w kraju (deadline 08.01.2018). Trzy tematy przewodnie Europejskich Dni Przemysłu to terytorium, ludzie i technologie. Uczestniczenie w takim przedsięwzięciu to niepowtarzalna okazja do promocji oraz zaprezentowania istotnych tematów dla twojej firmy na poziomie europejskim. To także wielka szansa na wymianę poglądów i doświadczeń z innymi europejskimi firmami oraz ważnymi decydentami. Świadczy o tym chociażby fakt, iż Europejskie Dni Przemysłu...

więcej »


Za zniesienie limitu składek zapłacą pracownicy i firmy
24.11.2017

Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to złe przepisy dla pracowników i pracodawców. Firmy w 2018 r. poniosą znaczne, dodatkowe koszty. Obecnie składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacana jest do kwoty 127 tys. zł rocznie brutto, tj. 30 krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zniesienie limitu oznacza, iż pracownicy najlepiej zarabiający będą otrzymywać niższe wynagrodzenie netto, a jednocześnie pracodawcy będą zmuszeni ponieść dodatkowe koszty składek. Niektóre firmy szacują, iż dodatkowe koszty w 2018 r. z tytułu opłacenia podwyższonych składek na ZUS...

więcej »


Apel do Szydło i Kaczyńskiego w sprawie limitu składek ZUS
23.11.2017

Konfederacja Lewiatan w listach do premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego apeluje o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wywołał on wyjątkowe wzburzenie wśród pracodawców, ale także związków zawodowych. Organizacje pracodawców i związków zawodowych, wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego jednoznacznie negatywnie oceniły sposób procedowania projektu, jak i propozycje zniesienia limitu.W listach do Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego pracodawcy napisali m.in: „ Z niepokojem odnotowujemy praktyczne odebranie możliwości zabrania głosu partnerom społecznym na etapie prac Rady Ministrów i skierowanie projektu do Sejmu RP po 5 dniach od...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl