Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
09.10.2017

Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.   Kluczowe propozycje Zmiana definicji przedsiębiorcy kwalifikowanego w ramach pomocy do firm rozpoczynających działalność : dołączono warunek, że przedsiębiorca musi zapewnić, iż nie dokonał przed złożeniem wniosku przejęcia działalności innego przedsiębiorstwaRozszerzenie katalogu dopuszczalnych form pomocy: wprowadzono pożyczki, wzorując się na amerykańskich funduszach typu venture debt, co – w ocenie projektodawcy – powinno pozwolić na dywersyfikację źródeł finasowania i w konsekwencji ułatwiać minimalizowanie udziałów pomysłodawcówPobierz projekt...

więcej »


Konsultacje wytycznych w zakresie runku pracy - ważne zmiany
09.10.2017

W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020. Przede wszystkim rozszerzona została grupa osób, które mogą być objęte wsparciem. Dotychczas działania w tym zakresie koncentrowały się na bezrobotnych oraz tzw. NEET–ach, czyli osobach, które się nie kształcą, nie pracują i nie uczą się. Nowe zapisy wytycznych proponują rozszerzyć kategorię NEET także o osoby, które zaniedbują...

więcej »


Rada Regionów w Augustowie - relacja
06.10.2017

W terminie 3–4 października 2017 r., w Augustowie, odbyło się posiedzenie rady Regionów Konfederacji Lewiatan. Spotkanie otworzył Roman Rogalski, przewodniczący prezydium Rady Regionów. Obowiązki protokolanta Rady Regionów przyjęła Jolanta Szydłowska. Podczas obrad Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców i zarazem gospodarz wydarzenia Pan Tomasz Kozłowski; przedstawił związek, jego osiągnięcia, filozofię działania i plany.Przedstawiciele Biura Konfederacji Lewiatan przekazali informacje o najważniejszych konsultowanych projektach legislacyjnych, wydarzeniach i sprawach organizacyjnych. Omówiono przede wszystkim zakończone Europejskie Forum Nowych Idei, konsultacje ustawy o związkach zawodowych i zagrożenia jakie ze sobą niesie. Dyskutowano także kwestię ograniczenia środków...

więcej »


Dobrawa Biadun w Pulsie Biznesu o sytuacji aptek
06.10.2017

W artykule „Apteka dla aptekarza dzieli aptekarzy dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan, ocenia funkcjonowanie aptek po wprowadzeniu w życie nowych przepisów.https://www.pb.pl/apteka–dla–aptekarza–dzieli–aptekarzy–873097 Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Pakiet cyberbezpieczeństwa ułatwi walkę z przestępstwami
06.10.2017

Do prowadzenia sprawnej i efektywnej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Powinny one zagwarantować większą współpracę, w tym współpracę publiczno – prywatną i zapewniać dużą elastyczność funkcjonowania firm – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa. W liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej pracodawcy przedstawili pozytywną opinię do najważniejszych założeń tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa. – Popieramy wprowadzenie certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, bo przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów i jakości bezpiecznych produktów, usług oraz do szybszego rozwoju unijnego rynku Internetu Rzeczy (IoT), także w aspekcie transgranicznym. Certyfikacja powinna być dobrowolna. Tym samym, nie...

więcej »


Spotkanie z Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowa - relacja
06.10.2017

2 października br. przedstawiciele Lewiatana spotkali się z Józefą Szczurek–Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematem spotkania był rozwój pielęgniarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką długoterminową. W trakcie spotkania przedstawiono propozycję zmian w zakresie koncepcji opieki długoterminowej, która spotkała się z zainteresowaniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Ustalono, że prace będą na roboczo kontynuowane, a po analizie możliwe jest również przeprowadzenie pilotażu w tym zakresie. Drugi temat spotkania dotyczył kwestii medycyny szkolnej i możliwości związanych z uatrakcyjnieniem pracy pielęgniarek. W spotkaniu udział wzięli: dr Dobrawa Biadun, dr...

więcej »


W Brukseli o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym
06.10.2017

4 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. środowiska, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców z różnych krajów Unii, w tym Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele wielu różnych branż europejskich przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego w jaki sposób europejski biznes może wnieść pozytywny wkład w tzw. Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, której główne założenia zostały sformułowane przez Komisję Europejską jeszcze w 2015 r. Jednym z jej kluczowych elementów natomiast jest strategia dotycząca plastiku, którą Komisja planuje opublikować w grudniu 2017 r. W związku z tym gościem specjalnym spotkania był...

więcej »


Niskie bezrobocie okazją do reformy urzędów pracy
05.10.2017

Stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 6,9 proc. W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc. – wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. We wrześniu 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 8,3 proc. Komentarz Jakuba Gontarka z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan Rynek pracownika jest faktem, co potwierdza nie tylko malejąca liczba bezrobotnych, ale także systematycznie rosnąca liczba nieobsadzonych miejsc pracy. Obecny stan jest wyzwaniem nie tylko dla pracodawców, ale także dla wielu instytucji, szczególnie urzędów pracy, których zakres zadań powinien zostać dostosowany do nowych wyzwań. Pracodawcy od...

więcej »


Zatrudnienie cudzoziemców wciąż tematem aktualnym
05.10.2017

Z dużym zainteresowaniem spotkało się II Transgraniczne Forum Rynku Pracy, zorganizowane przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Stworzyło ono możliwość, by w jednym miejscu, przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali pracodawcom najistotniejsze informacje dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy. Wg różnych statystyk, w perspektywie kolejnych 15 lat  polski rynek pracy będzie borykał się z problemem deficytu pracowników na poziomie 3–5 mln osób. Nie jest to tylko problem Polski. Choć Dolny Śląsk może pochwalić się rekordowo niskim bezrobociem, wielu pracodawców ma problemy z...

więcej »


100 dni apteki dla aptekarza, czyli śmierć konkurencji
05.10.2017

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca br., zwana potocznie „apteką dla aptekarza (AdA), wprowadziła najbardziej przeregulowany i restrykcyjny model rynku aptecznego, niespotykany w rozwiniętych krajach Zachodu, zabetonowała rynek aptek i zaczyna wpływać na spadek ich liczby oraz wzrost cen leków. Nie przyniosła natomiast żadnego z efektów, zapisanych w projekcie nowelizacji. Przyjęta 25 czerwca nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła w Polsce model apteczny poczwórnie zamknięty. Z typowego europejskiego systemu otwartego (wg raportu UOKiK z 2015 r.) zmieniła go w jeden z najostrzejszych, najbardziej restrykcyjnych systemów zamkniętych w Europie, w którym łącznie obowiązują restrykcyjne ograniczenia właścicielskie (apteka dla...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl