Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?
28.09.2017

Od 20 lat toczy się debata na temat zastosowania PKB w pomiarze efektywności rządów. Jak mierzyć dobrobyt społeczeństwa i czy naprawdę potrzebujemy innego miernika? Romina Boarini, koordynator ds. inicjatywy na rzecz wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu, OECD, stwierdziła że PKB jest jednym z najbardziej niedoskonałych mierników jakości życia. Podkreśliła również nadużywanie PKB dla osiągnięcia celów politycznych poszczególnych grup rządzących i stymulowanie w tym celu wzrostu gospodarczego, który jest niezrównoważony i niemożliwy do utrzymania. Zwróciła uwagę na fakt, że PKB nie odzwierciedla odczuć i nastrojów obywateli, które są jednym z czynników wpływających na rynek.   Salvatore Babones, profesor Uniwersytetu w Sydney...

więcej »


Patriotyzm gospodarczy a globalizm - o wizerunku i wyzwaniach firm rodzinnych w Polsce
28.09.2017

Okrągły stół przedstawicieli firm rodzinnych w trakcie EFNI 2017 skupił dyskusję wokół cech firm rodzinnych, wyzwań oraz wartości, którymi się kierują. Wizerunek firmy rodzinnej w Polsce jest różny. Starsze pokolenia, wciąż uważają te firmy za tzw. prywaciarzy, podczas gdy młodzi ludzie dostrzegają w firmach rodzinnych doskonałą alternatywę dla korporacji. Patrycja Krzanowska z firmy Nowy Styl uważa, że o atrakcyjności firm rodzinnych wśród młodych decyduje wiarygodność tych firm, możliwość identyfikacji z firmą oraz wartości, którymi się kierują. Firma Ochnik zaczęła postrzegać się jako firmę rodzinną 4 lata temu, mimo że działa na rynku od 30 lat. Zmiana nastąpiła, bo...

więcej »


Konflikty a mediacja - czy i jak możemy sobie pomóc sami
28.09.2017

Chcąc prowadzić działalność na rynku międzynarodowym, musimy dostosować się do panujących na nim reguł. Mediacje – stosunkowo nowa metoda – pozwala budować wzajemne zaufanie, pogłębiać relacje w biznesie. O roli mediacji, zarówno w relacjach biznesowych, jak i strategii włączania ich do systemu prawnego, na przykładzie krajów Europejskich, dyskutowali Leonardo dUrso, prezes zarządu i współzałożyciel ADR Centre, Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan, Roman Rewald, prezes, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan oraz Beata Stelmach, prezes zarządu GE na Polskę i kraje bałtyckie. Według uczestników dyskusji, w każdą działalność biznesową wpisane są długotrwałe konflikty gospodarcze, które można rozwiązywać na drodze...

więcej »


W czasie rosnącego populizmu to miasta powinny kreować przyszłość
28.09.2017

Aglomeracje stają się zwornikiem tego, co dzieje się w społeczeństwach. To tu wyraźnie ujawniają się napięcia i tarcia. Miasta mogą jednak i powinny być przykładem radzenia sobie z tymi wyzwaniami. W Europie mamy do czynienia z rosnącą falą populizmu. Wewnątrz aglomeracji, jak w soczewce, ujawniają się problemy wywołujące postawy nacjonalizmu, zamknięcia i strachu. Jednocześnie to miasta mogą mieć kluczową rolę w rozwiązywaniu tych trudności. – Miasta i regiony powinny kreować przyszłość. Nie tylko ich władze, ale jako całość – wskazuje Markku Markkula, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Wyniki wyborów, w których partie populistyczne osiągają coraz...

więcej »


Gala otwarcia EFNI: Urządzanie świata na nowo
27.09.2017

– Kryzys gospodarczy, brak zaufania do elit, migracje, spowodowały, że fala populizmu, nacjonalizmu, zalała nie tylko Europę. To dowód na to, że model gospodarczy i społeczny nieco szwankuje. Naszym zadaniem jest bronić wartości europejskich i dorobku ostatnich dekad – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan w czasie gali otwierającej Europejskie Forum Nowych Idei. Szefowa Lewiatana podkreśliła, że w obecnych czasach ważna jest solidarność, dialog, rozmowa, także z tymi, którzy myślą inaczej, sfrustrowanymi i niezadowolonymi. Musimy ich przekonywać i  tłumaczyć, jakie znaczenie mają wartości europejskie. Do Sopotu, już po raz siódmy, przyjechało ponad 1000 czołowych przedstawicieli świata biznesu,...

więcej »


Polska za 20 lat. Jak technologia zmieni rzeczywistość?
27.09.2017

O szansach Polski na zniwelowanie luki technologicznej wobec krajów zachodnich i umacnianiu pozycji w obszarach, które są już traktowane jako nasza specjalizacja rozmawiano na EFNI w trakcie dyskusji dotyczącej wpływu zmian technologicznych na polską rzeczywistość. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że potencjał Polski nie odbiega od potencjału krajów lepiej rozwiniętych, wskazywali jednak na problemy – zarówno legislacyjne jak i mentalnościowe, które blokują rozwój nowych technologii. Na pytanie – jak zasypać luki technologiczne Aleksandra Przegalińska–Skierkowska z Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Leona Koźmińskiego odpowiedziała, że przede wszystkim powinniśmy poszukiwać luk i nowych obszarów, które są do zagospodarowania, zamiast próbować kopiować rozwiązania...

więcej »


Czy mamy do czynienia z kryzysem demokracji?
27.09.2017

Czy doświadczamy schyłku demokracji, a zwłaszcza demokracji liberalnej? Jeśli tak jest, to zdaniem uczestników panelu „Schyłek demokracji? Wgląd intelektualistów versus nauki społeczne” na EFNI 2017, pewnie nie poznamy momentu, gdy dojdzie do wydarzeń absolutnie przełomowych. Jest wiele niepokojących wydarzeń i mówi się o kryzysie, ale jednocześnie wiele wskaźników pokazuje, że demokracja trzyma się mocno. Problemem jest jednak alienacja i rosnące dysproporcje między różnymi grupami społecznymi oraz brak przygotowania instytucji i całych społeczeństw do nadchodzących globalnych zmian. Zdaniem prof. Radosława Markowskiego, dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją SWPS, nie widać schyłku demokracji liberalnej. Spada jednak jakość...

więcej »


VII Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczęte
27.09.2017

Trwa Europejskie Forum Nowych Idei. To międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 27–29 września w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu. Więcej informacji: www.efni.pl  Twitter: @EFNI_Poland Facebook: www.facebook.com/efni.poland/Youtube: EFNI Poland   Patronat honorowy                            Parlament Europejski...

więcej »


Brakuje kandydatów do pracy tymczasowej
26.09.2017

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2017, analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych. Firmy członkowskie PFHR w 2Q2017 zatrudniały 126,2 tys. pracowników tymczasowych. Porównując to z danymi za ten sam okres roku ubiegłego, widzimy nieznaczny wzrost na poziomie 1%. Gdy jednak podsumowujemy całe pierwsze półrocze 2017 roku, widzimy że liczba pracowników wyniosła 159,7 tys. osób, czyli o 5% mniej niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Niski napływ nowych osób, wynikający z niskiej stopy bezrobocia i rynku kandydata, powoduję że liczba pracowników tymczasowych w...

więcej »


Szef KAS będzie miał za dużą władzę
26.09.2017

Dzisiaj rząd ma się zająć projektem ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zawiera on represyjne przepisy, które będą mogły być stosowane do szerokiego grona podatników. Wątpliwości budzą kryteria uwzględniane w ustaleniu wskaźnika ryzyka oraz nadanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uprawnienia do blokowania rachunku bankowego przedsiębiorcy na okres 72 godzin z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy.Projekt ustawy upoważnia szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT, na podstawie danych o rachunkach przedsiębiorców oraz o transakcjach między przedsiębiorcami,...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl