Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Pakiet dla przedsiębiorców, niestety bez zniesienia limitu składek na ZUS
22.09.2019

• 500 plus dla małych przedsiębiorców, utrzymanie ryczałtu składek do ZUS, 2 mln euro przychodów dla podatku ryczałtowego, 9–proc. CIT oraz 1 mln zł wsparcia dla inwestorów – znalazło się w Pakiecie dla Przedsiębiorców, który podpisał premier Mateusz Morawiecki.• Dobrze, że PiS przedstawił wreszcie propozycje dla przedsiębiorców. Cieszy wsparcie dla inwestorów, czy wyjaśnienie sprawy opłacania ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zabrakło wycofania się z kontrowersyjnej zapowiedzi zniesienia limitu składek na ZUS.– Do tej pory przedsiębiorcy mogli czuć się pomijani. Dobrze więc, że w programie PiS znalazły się propozycje i dla nich. Tym bardziej, że to oni będą musieli sfinansować...

więcej »


Pogarszają się perspektywy rozwoju przedsiębiorstw
20.09.2019

Ważne dla firm: Przetwórstwo przemysłowe nie obroni się przed spowolnieniem w Europie, a wkrótce na jego kondycję negatywnie wpłynie zniesienie limitu składek na ZUS i skokowa podwyżka płacy minimalnej. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanJak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej we wrześniu br. wyniósł 100,2. Tym samym, utrzymuje się na poziomie nieznacznie niższym niż sierpniowy (100,4), i wyraźnie poniżej 104,8 notowanego we wrześniu 2018. Dla przypomnienia, w 2018 roku regularnie publikowano odczyty rzędu 108. Te czasy już bezpowrotnie minęły. Ogólny wskaźnik koniunktury rozbijany jest na przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel oraz usługi, których...

więcej »


Pracodawcy oceniają projekt budżetu na 2020 rok
19.09.2019

• Brak deficytu w projekcie budżetu na 2020 rok należy ocenić pozytywnie. Pojawia się jednak szereg pytań dotyczących sposobu, w jaki ma być osiągnięty ten wynik – napisali Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, w stanowisku dotyczącym projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.• Pracodawcy zwracają uwagę, że wiele wpływów do budżetu ma charakter jednorazowy lub dyskrecjonalny. Trudno uznać to za przejaw wieloletniego programowania polityki publicznej. Jest ona budowana w horyzoncie czasowym nieprzekraczającym roku. To niepokoi, wziąwszy pod uwagę nadchodzące spowolnienie gospodarcze. W stanowisku pracodawcy napisali, że pod hasłem „inkluzywnego wzrostu gospodarczego budżet finansuje szereg...

więcej »


Potrzeba więcej kobiet w zarządach i radach nadzorczych
18.09.2019

• W najbliższy piątek rozpoczyna się w Warszawie IX Kongres Kobiet.• Jednym z ważnych jego postulatów będzie zwiększenie obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm.• W Polsce kobiety w radach nadzorczych, np. instytucji finansowych stanowią mniejszość. Na tle innych krajów wypadamy słabo. – W tym roku Kongres Kobiet od wyborów parlamentarnych dzielą zaledwie trzy tygodnie. To za mało czasu, by partie włączyły nasze postulaty do swoich programów, jednak o kwoty w zarządach i radach przedsiębiorstw będziemy konsekwentnie walczyć – mówi Henryka Bochniarz, założycielka Kongresu Kobiet i Konfederacji Lewiatan. Według ostatniego raportu CWDI nt. roli kobiet w...

więcej »


Nie będzie wysokich kar pieniężnych dla aptek
17.09.2019

• Znowelizowane przez Sejm prawo farmaceutyczne nie przewiduje już bardzo wysokich kar dla aptek za uchybienia w realizacji dyrektywy antyfałszywkowej. Konfederacja Lewiatan apelowała, aby je znacząco obniżyć. • Maksymalna kara została zmniejszona do 20 tys. zł, zamiast proponowanych pierwotnie 500 tys. zł. Nowelizacja prawa farmaceutycznego, ma na celu implementację unijnych regulacji, które mają zapobiegać sprzedaży sfałszowanych leków. – Po naszych interwencjach, a także wielu organizacji branżowych, rząd zdecydował się na zmianę proponowanych przepisów. Tym samym kary obniżono do maksymalnej kwoty 20 tys. zł. Ważne też, że nowe przepisy wejdą w życie nie od 1 stycznia 2020 roku, lecz sześć...

więcej »


Waloryzacja umów w zamówieniach bardziej realna
16.09.2019

• Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna ona otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), waloryzacji umów o zamówienie publiczne. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (https://www.uzp.gov.pl/baza–wiedzy/interpretacja–przepisow/opinie–dotyczace–ustawy–pzp/umowa–w–sprawie–zamowienia–publicznego/dopuszczalnosc–zmiany–umowy–o–udzielenie–zamowienia–publicznego). Dotyczy ona możliwości dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP prowadzących do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.

więcej »


Wyższe koszty pracy napędzą inflację
13.09.2019

Ważne dla firm: Wzrost płacy minimalnej aż o 15% oraz zapowiadane zniesienie limitu 30–krotności, przełożą się na dalszy wzrost cen dóbr i usług. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, inflacja w sierpniu 2019 wyniosła 2,9% r/r. Oznacza to rewizję szybkiego wyniku podanego na koniec sierpnia o 0,1 pkt proc. w górę. W horyzoncie miesięcznym poziom cen nie zmienił się. Dynamika cen trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomach przekraczających cel inflacyjny NBP (2,5%). 2,9% mieści się jednak w graniach odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%–3,5%), a ostatnie posiedzenie RPP potwierdza, że nie są...

więcej »


Apel 55 organizacji w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS
12.09.2019

Konfederacja Lewiatan i 54 inne organizacje pracodawców wystosowały dzisiaj do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS. Rząd w projekcie budżetu na 2020 rok założył jego zniesienie.  W apelu pracodawcy ostrzegają, że zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami. Zniesienie limitu oznacza też skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce – czytamy w apelu. Pobierz  Apel >>

więcej »


Lewiatan przeciwny zwiększeniu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
11.09.2019

• Rządowy projekt ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), który jest rozpatrywany przez Sejm, przewiduje od 1 sierpnia br. zwiększenie wysokości odpisu na ten fundusz.• Zasadnicze zastrzeżenia budzi termin wprowadzania podwyższonej podstawy odpisu. • Konfederacja Lewiatan uważa, że taka podwyżka w trakcie roku kalendarzowego i z mocą wsteczną nie ma żadnego uzasadnienia. • Spowoduje w firmach bałagan organizacyjny oraz konieczność zmiany planów dochodów i wydatków z ZFŚS. Ponadto przedsiębiorstwa nie przewidziały na ten cel dodatkowych środków w tegorocznym budżecie. Od 1 sierpnia 2019 r. podstawą naliczania funduszu ma być wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim...

więcej »


Groźne skutki ogromnej podwyżki płacy minimalnej
10.09.2019

Ważne dla firm: Szybkie tempo wzrostu płacy minimalnej w 2020 roku i kolejnych latach będzie ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Nie wszystkie sobie z nim poradzą. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu rządu wynagrodzenie minimalne wyniesie w 2020 roku 2600 złotych brutto, wobec 2250 zł w 2019 roku. Inaczej niż zapowiadano, jeszcze w sierpniu br. (płaca miała wzrosnąć do 2450 zł), wzrost wyniesie 350 zł. To bezprecedensowe tempo wzrostu najniżej płacy będzie ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które w ciągu kwartału będą musiały niespodziewanie znaleźć dodatkowe środki. Trudno w tej decyzji nie dostrzegać kontekstu...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl