Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Badanie Lewiatana: 5% firm już się zamyka, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące
06.05.2020

• 75% firm uważa, że brak jasnej strategii odmrażania działalności gospodarczej ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.• 60% przedsiębiorstw zaangażowało oszczędności, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji.• 5% już podjęło działania w kierunku likwidacji firmy, 43% wytrzyma jeszcze 1–2 miesiące, a przetrwanie 3–4 miesięcy deklaruje 20% – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. Niestety, 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. A 49% firm podkreśla, że brak współpracy administracji...

więcej »


Regulacje w tarczy 3.0 dotyczące firm telekomunikacyjnych nie mają związku z epidemią COVID-19
05.05.2020

• W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, która zawiera, m.in. regulacje dotyczące branży telekomunikacyjnej.• Zostały one przygotowane bez żadnych konsultacji społecznych i w większości przypadków nie mają związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zmiany w prawie telekomunikacyjnym powinny zostać wyłączone z ustawy dotyczącej COVID–19 i zostać poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych.  Znaczna część nowych przepisów jest już bowiem przedmiotem regulacji opracowywanych w ramach projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. W tarczy 3.0 znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np.

więcej »


Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została ekspertem KE ds. mediacji
04.05.2020

Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan została ekspertem w zakresie mediacji w Komisji Europejskiej ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia. CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e– sprawiedliwość...

więcej »


Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1
30.04.2020

Konfederacja Lewiatan, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID–19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości. Uważamy, że: Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID–19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu...

więcej »


Branża medialna apeluje o rezygnację z nowego podatku od platform VoD
29.04.2020

• Rząd proponuje, w tarczy 3.0, nałożenie nowego podatku na firmy dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix, czy Ipla, w wysokości 1,5 proc. przychodów. Byłby on przekazywany na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.• Ustanowienie nowego obciążenia budzi sprzeciw. Zaskakuje wprowadzenie przepisu, który chroniąc interes branży filmowej dotkliwie narusza interes powiązanej branży audiowizualnej – napisał w stanowisku Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan. – Apelujemy do rządu o wycofanie się z tej regulacji. Nie możemy się zgodzić, aby finansowe wsparcie dla jednej z dziedzin kultury, czyli branży filmowej odbywało się kosztem innej,...

więcej »


UE włącza się w działania na arenie globalnej w celu opracowania terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi
28.04.2020

Począwszy od 4 maja 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie ogłosiły wspólne wezwanie do podjęcia działań w celu opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi. Aby zebrać fundusze na wsparcie tego przedsięwzięcia, UE i jej partnerzy zorganizują światowy maraton składania deklaracji wkładów finansowych. Zachęca się kraje i organizacje na całym świecie do składania zobowiązań, aby pomóc w zebraniu docelowej kwoty 7,5 mld EUR wstępnego finansowania.Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, powiedziała: „Musimy zebrać wszystkie kraje, ich przywódców i...

więcej »


W tarczy 3.0 powinny znaleźć się przepisy dotyczące uelastycznienia czasu pracy
27.04.2020

• W tym tygodniu rząd ma skierować do Sejmu projekt nowelizacji przepisów antykryzysowych dotyczący prawa pracy. • Konfederacja Lewiatan docenia fakt, że kolejny element tarczy antykryzysowej dotyka w większym stopniu niż poprzednie, kwestii prawa pracy. Cieszy, że w kolejnej nowelizacji Tarczy Antykryzysowej, w końcu w większym stopniu zwrócono uwagę na potrzeby dostosowania prawa pracy, do obecnych kryzysowych warunków prowadzenia firm. Od początku kryzysu spowodowanego COVID–19 postulujemy korekty regulacji w sposób, który będzie efektywnie wspierał firmy w adaptacji do spowolnienia i w wychodzeniu z kryzysu poprzez zwiększenie elastyczności pracy. Przede wszystkim wskazujemy na potrzebę wprowadzenia tymczasowych rozwiązań...

więcej »


Niespodzianka. W marcu bezrobocie spadło. Ale wkrótce gwałtownie wzrośnie
24.04.2020

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2020 r. wyniosła 5,4 proc. i była niższa niż w lutym – podał GUS. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec marca 909,4 tys., czyli o 10,4 tys. mniej niż w lutym oraz mniej niż w marcu ubiegłego roku o 75,3 tys. Publikowane dane kwartalne bardziej rodzą nowe pytania, niż odpowiadają na te związane z wpływem koronawirusa na rynek pracy. Komentarz Moniki Fedorczuk ekspertki Konfederacji LewiatanSpadek liczby osób bezrobotnych w marcu jest kompletnie wbrew przewidywaniom, że zamrożenie gospodarki od 14 marca spowoduje gwałtowny wzrost bezrobocia. Warto jednak zwrócić uwagę, że koniec marca to moment, w...

więcej »


Lewiatan proponuje uchylić podatek minimalny i przyśpieszyć wydawanie interpretacji indywidualnych
24.04.2020

Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego czy wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby pomóc firmom i gospodarce wyjść z kryzysu wywołanego epidemią COVID–19. W ramach tarczy antykryzysowej przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Dodatkowo minister finansów otrzymał uprawnienie do przedłużenia tych terminów o kolejne 3 miesiące. – W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale także przez kilka miesięcy po ustaniu epidemii, nie uzyskają oni interpretacji indywidualnej, która nierzadko może być kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Urzędy administracji...

więcej »


Lewiatan proponuje zmiany w prawie pracy na czas odmrażania gospodarki
23.04.2020

• Konfederacja Lewiatan przygotowała czasowe rozwiązania w prawie pracy, które w okresie odmrażania gospodarki pomogą przedsiębiorstwom przetrwać kryzys i ochronią miejsca pracy.• Wśród nich znalazły się m.in. przyznanie pracodawcom czasowego prawa do kontroli temperatury pracowników oraz monitorowanie ich zdrowia za pomocą testów, wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony, czy wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę do 30 miesięcy. – Już dziś musimy wypracować wspólnie z partnerami społecznymi i rządem rozwiązania w obszarze prawa pracy, które chroniąc zatrudnienie i wynagrodzenia, ułatwią radzenie sobie z powrotem do aktywności gospodarczej. Wsparcie dla firm w kryzysie,...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl