Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Jednolity rynek - w jakim kierunku zmierza UE?
29.09.2021

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim corocznym przemówieniu o Stanie UE wygłoszonym 15 września br. na sesji plenarnej PE w Strasbourgu podkreśliła wagę jednolitego rynku, nazywając go „nieocenionym napędem postępu i dobrobytu w Europie. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że tak jest w istocie. Pandemia COVID–19, która doprowadziła do powrotu kontroli granicznych w obrębie strefy Schengen i nagłego przerwania wielu paneuropejskich łańcuchów dostaw, odpowiada za skurczenie się unijnej gospodarki aż o 6,3%. Pomimo tego, mało prawdopodobne wydaje się, że unijne instytucje wykażą się wystarczająco silną wolą polityczną, aby...

więcej »


Jednolity rynek - w jakim kierunku zmierza UE?
29.09.2021

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim corocznym przemówieniu o Stanie UE wygłoszonym 15 września br. na sesji plenarnej PE w Strasbourgu podkreśliła wagę jednolitego rynku, nazywając go „nieocenionym napędem postępu i dobrobytu w Europie. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że tak jest w istocie. Pandemia COVID–19, która doprowadziła do powrotu kontroli granicznych w obrębie strefy Schengen i nagłego przerwania wielu paneuropejskich łańcuchów dostaw, odpowiada za skurczenie się unijnej gospodarki aż o 6,3%. Pomimo tego, mało prawdopodobne wydaje się, że unijne instytucje wykażą się wystarczająco silną wolą polityczną, aby...

więcej »


Zagrożone inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy
29.09.2021

• Przedsiębiorcy, pomimo zgłoszenia do Krajowego Panu Odbudowy wielu inwestycji, od maja 2021 roku nie mają informacji o faktycznym jego kształcie, w tym o zmianach które w nim nastąpiły w toku negocjacji z Komisją Europejską – uważa Konfederacja Lewiatan.• Brak informacji o zasadach finansowania zwrotnego oraz wiarygodnej perspektywy przyjęcia KPO przez rządy państw UE, przy coraz krótszym czasie na jego wdrożenie, stawia pod coraz większym znakiem zapytania realizację zaplanowanych inwestycji. Pracodawcy z niepokojem obserwują, w jaki sposób rząd konsultuje przepisy dotyczące systemu wdrażania Programów Operacyjnych i KPO. Projekt ustawy wdrożeniowej oraz projekt zmian w przepisach obowiązujących otrzymali z krótkim, 14...

więcej »


Zagrożone inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy
29.09.2021

• Przedsiębiorcy, pomimo zgłoszenia do Krajowego Panu Odbudowy wielu inwestycji, od maja 2021 roku nie mają informacji o faktycznym jego kształcie, w tym o zmianach które w nim nastąpiły w toku negocjacji z Komisją Europejską – uważa Konfederacja Lewiatan.• Brak informacji o zasadach finansowania zwrotnego oraz wiarygodnej perspektywy przyjęcia KPO przez rządy państw UE, przy coraz krótszym czasie na jego wdrożenie, stawia pod coraz większym znakiem zapytania realizację zaplanowanych inwestycji. Pracodawcy z niepokojem obserwują, w jaki sposób rząd konsultuje przepisy dotyczące systemu wdrażania Programów Operacyjnych i KPO. Projekt ustawy wdrożeniowej oraz projekt zmian w przepisach obowiązujących otrzymali z krótkim, 14...

więcej »


Pakiet FIT for 55 - zapowiedź realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i ambitny pakiet dla wszystkich sektorów gospodarki
28.09.2021

Komisja Europejska (KE) ogłosiła w lipcu br. główną część długo oczekiwanego Pakietu FIT for 55. Jest to projekt zmian legislacyjnych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) europejskiej gospodarki o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z roku 1990). Obniżenie emisji GHG w najbliższej dekadzie jest głównym warunkiem koniecznym do tego, aby Europa stała się pierwszym kontynentem na świecie, który jest neutralny dla klimatu. Ten cel ma zostać osiągnięty do 2050 roku. Warto zauważyć, że w lipcu br. weszło już w życie Europejskie Prawo o Klimacie, które zobowiązuje do uwzględnienia unijnego celu neutralności klimatycznej...

więcej »


Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek – aktywność społeczna i zawodowa nie posiadają metryki!
27.09.2021

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się plebiscyt, którego celem jest ukazanie roli dojrzałego pokolenia w budowaniu i tworzeniu wartości dla społeczeństwa. Zacznijmy zauważać i doceniać aktywnych 50, 60, 70–latków – Pokolenie Flexi. PATRONAT KONFEDERACJI LEWIATAN  Startujemy 28 września 2021 Ogólnopolski Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek, który startuje 28 września 2021, będzie mieć charakter cykliczny. Jego organizatorem jest Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+, a więc platforma oferująca możliwości znalezienia pracy, aktywności (np. w obszarze wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy wolontariatu), skierowane do pokolenia Flexi, czyli osób powyżej 50 roku życia. Portal, obok ciekawych treści...

więcej »


Rada Przedsiębiorczości apeluje do premiera o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego
24.09.2021

Panie Premierze, w nawiązaniu do Pańskiego wniosku z 29 marca 2021 r., do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP, zwracamy Panu Premierowi uwagę, że Konstytucja RP w sposób jednoznaczny reguluje zakres stosunków objętych ww. wnioskiem. Dlatego kwalifikuje się on do wycofania – czytamy w liście Rady Przedsiębiorczości do premiera Mateusza Morawieckiego. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj Konstytucja RP, w art. 91, stwierdza wyraźnie, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.Zgodnie z...

więcej »


Gospodarka nie poradzi sobie bez cudzoziemców
23.09.2021

• Przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak ICT, handel czy budownictwo. Bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy.• Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę wielu przepisów, które ułatwią firmom zatrudnianie cudzoziemców, m.in. usprawnienie pracy urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na pracę, wydłużenie obowiązywania pozwoleń do 4 –5 lat czy oświadczeń do 18–24 miesięcy. – W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie...

więcej »


Zarządzanie wiekiem czyli odpowiedzialność za zdrowie i samopoczucie pracowników
22.09.2021

W dniu  8 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego w pracy (dalej zwane Europejskim Porozumieniem). Porozumienie to stało się przyczynkiem do opracowania projektu „Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Do współpracy przy jego realizacji KK NSZZ „Solidarność zaprosiła partnerów polskich: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytuty Badawczy oraz organizację pracodawców Konfederację Lewiatan. Z zagranicy do partnerstwa projektu włączyły się organizacje związkowe z Łotwy, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej i Rumunii. Z poziomu...

więcej »


Firmy telekomunikacyjne nie chcą podwójnie płacić za wdrożenie nowych przepisów
21.09.2021

• W projekcie ustawy o prawach konsumenta największe wątpliwości budzi brak wyłączenia od stosowania niektórych przepisów w stosunku do usług łączności elektronicznej, chociaż takie zalecenia znajdują się w unijnej dyrektywie – uważa Konfederacja Lewiatan.• Ucierpieć na tym może branża telekomunikacyjna, która świadczy usługi umożliwiające dostęp do usług cyfrowych. – Ze względu na zastosowaną definicję usług cyfrowych, która jest ogólna i zawiera elementy charakterystyczne dla wielu różnych usług, również tych, których unijny ustawodawca świadomie nie chciał objąć regulacjami, konieczne jest wprowadzenie do projektu ustawy jasnych wyłączeń w zakresie stosowania regulacji dotyczących usług cyfrowych – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl