Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Bezrobocie już poniżej 6 proc.
24.04.2019

Ważne dla firm. Przedsiębiorcy raczej nie będą na większą skalę zatrudniać osób długotrwale bezrobotnych i bez aktualnych kwalifikacji. Nadal brakuje bowiem nowych pomysłów na skuteczną aktywizację. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan  Dane GUS potwierdziły wcześniejsze doniesienia resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, dotyczące spadku bezrobocia w marcu do 5,9 proc., w stosunku do 6,1 proc. w lutym i towarzyszącego mu zmniejszeniu liczby zarejestrowanych osób w powiatowych urzędach pracy do 984,7 tys. osób Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracujących – niskie bezrobocie i rosnące płace powodują, że stosunkowo łatwo jest podjąć i utrzymać zatrudnienie,...

więcej »


Przedsiębiorców niepokoi rozszerzenie definicji konsumenta
23.04.2019

• Zgodnie z przepisami, które przegotowuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, definicja konsumenta ma być rozszerzona o osoby prowadzące ewidencjonowaną działalność gospodarczą, dokonujące czynności niemającej dla nich charakteru zawodowego. • Jednym z elementów decydujących o statusie konsumenta będzie więc, forma prawna w jakiej przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. • Osoba prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą nie może być lepiej chroniona od przedsiębiorcy, który ma niewielki rodzinny biznes w formie spółki jawnej, w sytuacji, gdy ich doświadczenie, wiedza i pozycja na rynku są do siebie zbliżone – uważa Konfederacja Lewiatan. – Ważnym kryterium wpływającym na przyznanie statusu konsumenta ma być pojęcie „zawodowego charakteru...

więcej »


Pogorszenie koniunktury typowe dla spowolnienia
19.04.2019

Ważne dla firm: Wyniki przedsiębiorstw są trochę słabsze od marcowych, za sprawą mniej korzystnego portfela zamówień oraz wyraźnie słabnących prognoz. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanJak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, w kwietniu 2019 r. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wyniósł 102,2, wobec 104,9 w marcu. Wygląda na to, że to kontynuacja trendu spadkowego, typowego dla spowolnienia. Pogorszeniu diagnozy towarzyszyło też osłabienie prognoz. Prawdopodobnie taka silna reakcja ulegnie pewnej korekcie już w maju. Zbliżony do kwietniowego wynik ostatni raz obserwowaliśmy w lipcu 2017 r. W marcu przetwórstwo przemysłowe doświadczyło spadku wskaźnika koniunktury (107,8), budownictwo utrzymuje się na wysokim i...

więcej »


Horyzont Europa trampoliną do zbudowania innowacyjnej i konkurencyjnej firmy
18.04.2019

W następnym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa, a Parlament Europejski sugeruje, aby było to nawet 120 mld euro. Ma on zastąpić dotychczasowy program Horyzont 2020. Program ramowy Horyzont Europa po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę UE został 17 kwietnia przyjęty przez Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasbourgu. Jednak tak długo jak nie zostanie osiągnięte porozumienie ws. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027, czego nie należy spodziewać się wcześniej niż na jesieni 2019 r., nie będzie wiadomo ile pieniędzy naprawdę zostanie przeznaczonych na ten...

więcej »


Zatrudnienie i płace w firmach rosną wolniej
17.04.2019

Ważne dla firm: Duży wzrost wynagrodzeń w niektórych branżach, np. górnictwie może zwiększyć oczekiwania płacowe w innych, szczególnie tych, które w mniejszym stopniu odczuły wzrost płac. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Jak wskazują dane GUS, sektor przedsiębiorstw jest w dobrej kondycji. Rośnie przeciętne zatrudnienie – w marcu br. zatrudnionych w przedsiębiorstwach było 6 393,6 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do lutego o 0,2%., zaś w stosunku do marca 2018 roku o 3% Zgodnie z przewidywaniami liczba zatrudnionych nie rośnie już tak szybko jak rok wcześniej, kiedy to mieliśmy do czynienia ze zwiększeniem...

więcej »


Zniknie niepewność związana z losem OFE
16.04.2019

Rząd planuje, że pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych trafią na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDotychczasowy stan niepewności, co do przyszłości OFE uniemożliwia im efektywne inwestowanie środków. Dotyczy on również spółek, których akcje znajdują się w portfelach OFE. Jednoznaczne rozstrzygnięcie przyszłości pieniędzy zgromadzonych w OFE będzie korzystne zarówno dla ich członków, jak i spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Indywidualne konta emerytalne będą miały bardziej zrównoważoną, bezpieczniejszą strukturę oszczędności, bo będą zawierały akcje i obligacje. Podczas, gdy OFE mają w portfelu prawie same akcje.Pozostawienie osobom oszczędzającym w OFE decyzji, czy...

więcej »


Komisja Europejska aktualizuje przepisy dotyczące kredytów konsumenckich
15.04.2019

Komisja Europejska dokonuje obecnie rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Evaluation of the consumer credit directive). Przy tej okazji należy poruszyć problem implementacji przepisów w obszarze rekalkulacji kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE brzmi: ,,Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na...

więcej »


Studentki chętniej podnoszą kompetencje
12.04.2019

• Z tzw. Programu Rozwoju Kompetencji, czyli dodatkowych zajęć, które miały ułatwić studentom zdobycie pracy od razu po ukończeniu studiów chętniej korzystały kobiety. • Nawet na politechnikach, które zdominowane są przez studentów płci męskiej, w tych dodatkowych zajęciach brało udział więcej studentek.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan świadczy to większym udziale kobiet w kształceniu ustawicznym, otwartości na podnoszenie kompetencji i poszukiwania przewag na rynku pracy. – Studentki były także bardziej wymagające, jeśli chodzi o merytoryczny poziom zajęć i ich faktyczne przełożenie na szanse na rynku pracy. Mężczyźni kierowali się częściej chęcią zbudowania sieci kontaktów – komentuje Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu...

więcej »


Uchylenie podatku od miedzi ożywi inwestycje
11.04.2019

• W Sejmie ma się dziś odbyć drugie czytanie projektu ustawy obniżającego podatek od wydobycia niektórych kopalin. • Obniżka podatku o 15% jest niewystarczająca dla pobudzenia inwestycji. Konfederacja Lewiatan opowiada się za jego uchyleniem. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła dwa poselskie projekty ustaw dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pierwszy, autorstwa posłów Klubu Kukiz15, zakładał całkowite uchylenie ustawy o podatku od niektórych kopalin, drugi, przedłożony przez posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość, zakłada obniżenie podatku jedynie o 15%. Obecna wysokość podatku od niektórych kopalin oznacza, że efektywna stawka podatku dla potencjalnych nowych inwestycji w wydobycie miedzi w Polsce wynosi blisko 90%...

więcej »


Konferencja Komisji Europejskiej „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich.”
10.04.2019

Tematem otwartej dyskusji podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich. były główne zmiany zachodzące w świecie pracy. Konferencja, której gospodarzami byli przewodniczący Jean–Claude Juncker, wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis i komisarz Marianne Thyssen, liczyła około 500 uczestników. Byli ministrowie, przedstawiciele instytucji i agencji UE, rządów krajowych, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich analizowali, jak najlepiej wykorzystać zmiany w świecie pracy z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw, społeczeństwa i gospodarki. Zachodzące w szybkim tempie przemiany skłoniły Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do tego, by polityka zatrudnienia i polityka społeczna w Europie nadal były dostosowane do realiów dzisiejszego...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl