Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Targi Global Industrial Showcase 2018
11.10.2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Nowym Delhi informuje, iż w dniach 23–25 stycznia 2018 r. w centrum wystawienniczym w Mumbaju odbędą się targi Global Industrial Showcase 2018. Wydarzenie to jest dedykowane m.in. branży maszyn i urządzeń. FOLDER Więcej informacji na temat wydarzenia: http://www.globalindustrialshowcase.com.

więcej »


Artykuł Jeremiego Mordasewicza w Dzienniku Gazecie Prawnej
11.10.2017

W artykule „Zawodu najlepiej się uczyć, pracując, który ukazał się 11 października br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze o systemie kształcenia zawodowego w naszym kraju.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1077098,mordasewicz–zawodu–najlepiej–sie–uczyc–pracujac.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


P. Pruszyński w Rzeczpospolitej o publikacji danych firm
10.10.2017

W artykule „ Jawne koszty tworzą ryzyko linczu, który ukazał się 10 października w „Rzeczpospolitej, Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o propozycji rządu, aby ujawniać dane podatkowe największych przedsiębiorstw.http://www.rp.pl/Podatek–dochodowy/310099913–Jawne–koszty–najwiekszych–przedsiebiorstw–tworza–ryzyko–linczu.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Resorty „siłowe” mogą utrudnić prowadzenie biznesu
10.10.2017

Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej w strefach ochronnych – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając ustawę związaną z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności państwa. Możliwość ustanawiania obszaru zastrzeżonego i strefy ochronnej wokół niego, dokonywanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób znaczący może wpłynąć na prawa i obowiązki obywateli, których aktywność życiowa będzie się koncentrowała w strefach ochronnych. Takie zmiany są przewidziane w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności państwa. Na podstawie tej ustawy...

więcej »


Henryka Bochniarz nagrodzona przez Wyższą Szkołę Biznesu
10.10.2017

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz uczestniczyła, 9 października br., w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W czasie uroczystości otrzymała nagrodę „Edukatora Roku 2017. Szefowa Lewiatana, w obecności studentów, pracowników naukowych i zaproszonych gości, wygłosiła wykład inauguracyjny „Praca 4.0 – jak nowe technologie zmieniają rynek pracy? Jej zdaniem pojęcia, które definiują przemysł 4.0 i będę miały zasadnicze znaczenie dla pozycji Polski jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej to m.in. blockchain, cyberbezpieczeństwo, Internet Rzeczy, Sztuczna inteligencja, uczące się algorytmy, czy rozszerzona rzeczywistość.  – Jest jasne, że transformacja cyfrowa – zwłaszcza w relacji do świata pracy – polaryzuje opinie.

więcej »


Nowe władze Zw. Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych
10.10.2017

9 października br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Celem spotkania był wybór nowych władz Związku oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Związek w okresie lipiec 2015–wrzesień 2017. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele 10 firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie otworzył Marek Kulczycki, Prezes Zarządu Związku, który stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia. Następnie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Związku z działalności w minionej kadencji, a jej członkowie uzyskali absolutorium. Kolejnymi punktami w agendzie spotkania były zmiana nazwy Związku oraz wybór nowej Rady Nadzorczej. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Rady Nadzorczej...

więcej »


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
09.10.2017

Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.   Kluczowe propozycje Zmiana definicji przedsiębiorcy kwalifikowanego w ramach pomocy do firm rozpoczynających działalność : dołączono warunek, że przedsiębiorca musi zapewnić, iż nie dokonał przed złożeniem wniosku przejęcia działalności innego przedsiębiorstwaRozszerzenie katalogu dopuszczalnych form pomocy: wprowadzono pożyczki, wzorując się na amerykańskich funduszach typu venture debt, co – w ocenie projektodawcy – powinno pozwolić na dywersyfikację źródeł finasowania i w konsekwencji ułatwiać minimalizowanie udziałów pomysłodawcówPobierz projekt...

więcej »


Konsultacje wytycznych w zakresie runku pracy - ważne zmiany
09.10.2017

W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020. Przede wszystkim rozszerzona została grupa osób, które mogą być objęte wsparciem. Dotychczas działania w tym zakresie koncentrowały się na bezrobotnych oraz tzw. NEET–ach, czyli osobach, które się nie kształcą, nie pracują i nie uczą się. Nowe zapisy wytycznych proponują rozszerzyć kategorię NEET także o osoby, które zaniedbują...

więcej »


Rada Regionów w Augustowie - relacja
06.10.2017

W terminie 3–4 października 2017 r., w Augustowie, odbyło się posiedzenie rady Regionów Konfederacji Lewiatan. Spotkanie otworzył Roman Rogalski, przewodniczący prezydium Rady Regionów. Obowiązki protokolanta Rady Regionów przyjęła Jolanta Szydłowska. Podczas obrad Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców i zarazem gospodarz wydarzenia Pan Tomasz Kozłowski; przedstawił związek, jego osiągnięcia, filozofię działania i plany.Przedstawiciele Biura Konfederacji Lewiatan przekazali informacje o najważniejszych konsultowanych projektach legislacyjnych, wydarzeniach i sprawach organizacyjnych. Omówiono przede wszystkim zakończone Europejskie Forum Nowych Idei, konsultacje ustawy o związkach zawodowych i zagrożenia jakie ze sobą niesie. Dyskutowano także kwestię ograniczenia środków...

więcej »


Dobrawa Biadun w Pulsie Biznesu o sytuacji aptek
06.10.2017

W artykule „Apteka dla aptekarza dzieli aptekarzy dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan, ocenia funkcjonowanie aptek po wprowadzeniu w życie nowych przepisów.https://www.pb.pl/apteka–dla–aptekarza–dzieli–aptekarzy–873097 Konfederacja Lewiatan 

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl