Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Słabość polskich mikroprzedsiębiorstw na unijnym rynku
22.11.2017

Z okazji Europejskiego Tygodnia MŚP, którego celem jest promocja przedsiębiorczości, Eurostat opublikował dane o przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich pokazując ich znaczenie w handlu wewnątrzunijnym. 98% firm handlujących towarami w UE to MŚP, w tym około 70% to mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób). MŚP odpowiadają za połowę wartości wewnątrzwspólnotowego handlu towarami. Stanowią one 51% importu wewnątrz UE i 45% wewnątrzunijnego eksportu – podał Eurostat. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE bardzo dobrze radzą sobie na rynku unijnym, bo prawie 45 proc. całości wewnątrzwspólnotowego eksportu realizowana jest właśnie przez MŚP (2015 r.). Przy czym...

więcej »


Lewiatan chce posiedzenia RDS w sprawie limitu składek ZUS
22.11.2017

Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, z wnioskiem o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RDS w sprawie projektu ustawy dotyczącego zniesienia limitu składek na ZUS. Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po burzliwej dyskusji, opowiedziała się za zniesieniem limitu składek na ZUS i dalszym procedowaniem rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.– Komisja nie uwzględniła negatywnego stanowiska do tej ustawy organizacji pracodawców i związków zawodowych. Fakt podpisania wspólnego stanowiska jest tyle wyjątkowy, co świadczy o kontrowersyjności projektu i naruszeniu zasad dialogu społecznego. Partnerzy...

więcej »


Inwestycje firm spadają siódmy kwartał z rzędu
22.11.2017

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. przychody przedsiębiorstw średnich i dużych wzrosły o 9,4 proc., a wynik finansowy netto wyniósł 95,9 mld zł. Inwestycje natomiast spadły o 1 proc. r/r (ceny stałe) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWyniki finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych (50+) były po trzech kwartałach 2017 r. porównywalne z 1. połową roku, czyli dobre. Przychody wzrosły o 9,4 proc. r/r (nominalnie). Koszty wzrosły dokładnie w takim samym stopniu. Rentowność obrotu netto była jednak niższa niż po 6. miesiącach, bo 4,6 proc. (a nie 4,9 proc.). Płynność finansowa była ciągle wysoka (ponad...

więcej »


Związkowcy i pracodawcy przeciwni zniesieniu limitu składek
21.11.2017

Pracodawcy i związkowcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują sposób procedowania ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS i apelują o wstrzymanie prac nad nowymi przepisami. Przyjęcie ustawy będzie miało negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarki. Wspólne stanowisko podpisali NSZZ „Solidarność,Forum Związków Zawodowych, BCC, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Nowe przepisy skrytykowała też Rada Nadzorcza ZUS. Zdaniem partnerów społecznych doszło do poważnego naruszenia zasad przyświecających działaniu Rady Dialogu Społecznego, co wpływa na prawidłowość procesu legislacyjnego. W przypadku uchwalenia ustawy i wejścia jej w życie, takie działanie może zostać zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie partnerów społecznych proponowane...

więcej »


Pomysły rządu na zarządzanie mieniem państwowym
21.11.2017

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanUstawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym została ogłoszona w grudniu 2016 r., a weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Projekt nowelizacji tej ustawy po 10 miesiącach jej obowiązywania zastanawia. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji napisano: „wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co uporządkuje kompetencje i zadania organów administracji rządowej po wprowadzeniu...

więcej »


Cyberbezpieczeństwo do poprawki
20.11.2017

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie gwarantuje zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, a nowe przepisy mogą zbytnio ingerować w działalność przedsiębiorstw i negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki – uważa Konfederacja Lewiatan. – Naszym zdaniem, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, (Zespół) który ma działać na poziomie krajowym, powinien realizować wyłącznie zadania o charakterze publicznym i niekomercyjnym. Jego funkcjonowanie na rynku konkurencyjnym, budzi istotne wątpliwości, szczególnie w sytuacji gdy możliwość pozyskiwania (z mocy prawa) informacji od innych podmiotów stawia go w uprzywilejowanej pozycji – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Pracodawcy zgłosili kilka uwag do projektu ustawy:1. Brak ograniczenia zakresu...

więcej »


O polityce zielonego wzrostu i unii energetycznej z przedstawicielem KE
17.11.2017

16 listopada br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z Grzegorzem Radziejewskim, członkiem gabinetu Jyrkiego Katainena, zajmującym się w zespole wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej zielonym wzrostem, unią energetyczną, transportem i budżetem. W spotkaniu uczestniczyli również Agnieszka Boniewicz i Łukasz Sosnowski, przedstawiciele departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz zaproszeni przedsiębiorcy. W trakcie spotkania omówiono stan prac Komisji Europejskiej w zakresie polityki zielonego wzrostu, unii energetycznej, transportu i budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawili stan prac i zamierzenia w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. W trakcie dyskusji Robert Szyman (Polski Związek Przetwórców...

więcej »


Milenialsi chętnie zakładają firmy
16.11.2017

Dla milenialsów, szczególnie tych najmłodszych, poniżej 25 roku życia, najważniejszym celem prowadzenia firmy jest zapewnienie sobie i rodzinie stabilności finansowej, ale również istotne jest poczucie niezależności oraz możliwość rozwijania swoich pasji – wynika z badania „Milenialsi w MŚP. Pod lupą, które zrealizowano na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Partnerem badania i specjalnego raportu byli Forum Młodych Lewiatan i Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Milenialsi to osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Chętnie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, a motywacji do tego dostarczają im przede wszystkim czynniki wewnętrzne: niechęć do pracy na etacie, potrzeba niezależności, indywidualizm, potrzeba zaistnienia, stawianie sobie wyzwań. Bardziej...

więcej »


Krzysztof Kajda w Pulsie Biznesu o Konstytucji biznesu
16.11.2017

W artykule „ Konstytucja biznesu: dobry kierunek zmian, który ukazał się 16 listopada br. w „Pulsie Biznesu, Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan, ocenia Konstytucję biznesu, którą we wtorek przyjął rząd.https://www.pb.pl/konstytucja–biznesu–dobry–kierunek–zmian–898351 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Sojusz dla kompetencji - współpraca biura karier z pracodawcami
15.11.2017

Już 24 listopada odbędzie się spotkanie praktyków HR, pracowników biur karier oraz przedstawicieli organizacji młodzieżowych, aby wspólnie podjąć dyskusję i wypracować wskazówki na temat modelowej współpracy biura karier z pracodawcami. Spotkanie rozpoczniemy przedstawieniem studium przypadku Biura Karier Uniwersytetu SWPS. Po tym krótkim wstępie przejdziemy do warsztatowej pracy w kilkuosobowych grupach (możliwie mieszanych, gdzie będą zaangażowani i specjaliści z firm, i pracownicy biur karier i sami młodzi). Po takiej burzy mózgów, przejdziemy do omawiania wypracowanych rozwiązań z resztą uczestników. Po spotkaniu powstanie podsumowanie z rekomendacjami i jasnymi wskazówkami jak taka współpraca powinna modelowo wyglądać. Polecamy lekturze przykładowe opracowanie z zeszłorocznych spotkań dotyczące planowania...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl