Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Indywidualny numer rachunku składkowego - informacja
29.11.2017

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki do ZUS jednym zwykłym przelewem na Twój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Jeśli nie otrzymałeś z ZUS swojego numeru rachunku składkowego, możesz go sprawdzić w wyszukiwarce NRS na eskladka.pl. NRS składa się z 26 cyfr i zawiera numer identyfikacyjny ZUS 60000002026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP. Zanim 1 stycznia 2018 r. zrobisz pierwszy przelew do ZUS, upewnij się, że wprowadziłeś poprawny numer rachunku składkowego.

więcej »


Drobni przedsiębiorcy mogą ucierpieć przez split payment
29.11.2017

System podzielonej płatności (split payment) spowoduje, że bardzo mali przedsiębiorcy będą zmuszeni do pokrywania z „własnych środków kwoty VAT naliczonego przy zakupach, a nie z podatku VAT uzyskanego od kontrahentów. Dla przedsiębiorcy, który zarabia miesięcznie kilka tysięcy złotych może być to kłopot – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan i proponuje zmiany. Ustawa o podatku VAT uchwalona 9 listopada br. wprowadza tzw. system podzielonej płatności (split payment). Obecnie pracuje nad nią Senat. Split payment zakłada pozbawienie sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą podatku VAT pobieraną od nabywcy. Środki, które trafią na konto VAT, podatnik będzie mógł wykorzystać wyłączenie do zapłaty VAT–u na...

więcej »


J. Mordasewicz w Super Expressie o zmianach w emeryturach
29.11.2017

W artykule „ PiS da swoim prezesom gigantyczne emerytury, który ukazała się 29 listopada br. w „Super Expressie, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat zniesienia limitu składek na ZUS.http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/pis–da–swoim–prezesom–gigantyczne–emerytury_1029678.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Przedsiębiorcy chcą zwalczać nielegalne treści w Internecie
29.11.2017

Popieramy podejmowanie działań zmierzających do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie – napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając Komunikat Komisji Europejskiej, poświęcony zwalczaniu treści nielegalnych w Internecie. Jego konsultacje prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Dyskutując o treściach bezprawnych on–line oraz o roli określonych podmiotów w ich usuwaniu Lewiatan zwrócił uwagę na spojrzenie autorów i wydawców i ich problemy związane ze znalezieniem skutecznych mechanizmów walki z bezprawnymi treściami w Internecie, uwzględniając jednoczenie perspektywę usługodawców, którzy angażują się w zwalczanie tychże treści.– Z aprobatą przyjęliśmy dostrzeżenie przez Komisję Europejską wielu problemów związanych ze zwalczaniem nielegalnych treści, wśród których warto wymienić unikanie odpowiedzialności za naruszenia przez podmioty...

więcej »


Będzie trzecia wersja ustawy o jawności życia publicznego
29.11.2017

Budzący wiele kontrowersji projekt ustawy o jawności życia publicznego poddany został w poniedziałek II turze konsultacji społecznych. Podczas spotkania trwającego dziewięć godzin Minister Maciej Wąsik zapowiedział przedstawienie w ciągu kilku dni, kolejnej wersji przepisów. Niepokój budzi zapowiedź, iż ostatecznie zdecydowano, że konsultacje publiczne projektów przeprowadzane będą tylko wtedy, gdy projektodawca uzna to za stosowne. W pozostałych przypadkach zaś, aby skonsultować projekt, konieczne będzie poddanie się procedurze zgłoszeniowej, podczas której, przykładowo fundacje, zobowiązane będą przedstawić imienny wykaz swoich darczyńców. Osoby fizyczne zaś działające we własnym imieniu będę wykazywać zestawienie dochodów z dwóch poprzedzających lat z wykazem podmiotów, od których...

więcej »


Wyniki głosowania nad efektywnością energetyczną i OZE
28.11.2017

Efektywność energetycznaKomisja Przemysłu (ITRE) PE przegłosowała dziś większością 3 głosów cel 40% redukcji zużycia energii do 2030 roku, obligatoryjnie na poziomie UE i krajów członkowskich. Przemysł apelował o nie podwyższanie celu ponad 30%. Odrzucono także poprawki umożliwiające krajom członkowskim elastyczność wyboru instrumentów realizacji celów. Posłem sprawozdawcą nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej był prof. Adam Gierek. OZEKomisja ITRE przyjęła także sprawozdanie dotyczące nowelizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Przegłosowano cel 35% udziału energii ze OZE w 2030, obowiązkowy na poziomie UE, ale nie na poziomie krajów członkowskich. Posłowie głosowali także, wbrew stanowisku KE, za ponownym wprowadzeniem 12% celu paliw z OZE...

więcej »


Zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019
28.11.2017

Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, Konfederacja Lewiatan w listach do wicepremiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, ostrzega, że szybkie wejście w życie uchwalonej przez Sejm ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS, może spowodować duże perturbacje w funkcjonowaniu firm, których negatywne konsekwencje mogą dotknąć część pracodawców i pracowników. I apeluje o opóźnienie wejścia w życie tej regulacji do 1 stycznia 2019 r. – Wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2019 r. pozwoli uniknąć perturbacji, które w przypadku szybkiego wejścia w życie tych przepisów pojawią się na rynku pracy i w gospodarce. Postulujemy wsłuchanie...

więcej »


Nowy rejestr podatników VAT - konferencja uzgodnieniowa
28.11.2017

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili na konferencji uzgodnieniowej 27 listopada br. wyniki konsultacji społecznych, projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT. W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego. Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom szczegółowej weryfikacji kontrahenta oraz „zmuszenie podatników do dokonywania płatności na rachunki bankowe,...

więcej »


Aktualność
27.11.2017

Najciekawsze i najbardziej inspirujące kampanie marketingowe z udziałem digitalu zostaną nagrodzone 30 listopada podczas IAB MIXX Awards – najważniejszego konkursu branży interaktywnej. Zostaną wtedy także wręczone nagrody za dokonania m.in. Marketer Roku, Agencja Roku czy  Człowiek Roku. Jury złożone z przedstawicieli agencji, wydawców, domów mediowych i reklamodawców oceniało je jako całość, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI. Zwycięskie projekty mają inspirować, wskazywać trendy i kierunki rozwoju branży cyfrowej. Mają też służyć edukacji rynku w zakresie najskuteczniejszych rozwiązań w reklamie cyfrowej. Dlatego wyróżniane są te kampanie, które zaciekawiają, poruszają...

więcej »


Projekt ustawy o jawności życia publicznego - uwagi
27.11.2017

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o jawności życia publicznego, Konfederacja Lewiatan w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż mimo obowiązywania  przepisów ustawy o organizacjach pracodawców  jednoznacznie zobowiązujących Projektodawcę do przekazania Projektu, o którym mowa, do konsultacji reprezentatywnym organizacjom pracodawców, obowiązek ten został zaniechany. W kontekście materii, którą obejmuje Projekt, budzi to szczególne zaniepokojenie i sprzeciw. Niezależnie jednak od powyższego, z uwagi na trwające konsultacje i wagę Projektu, poniżej przedstawiamy dziewięć obszarów, w których zidentyfikowane zostały największe wątpliwości w odniesieniu do proponowanych przepisów. I.          Zakres regulacji Zwracamy...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
20
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl