Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Firmy świadczące usługi cyberbezpieczeństwa chcą mieć więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków
12.05.2020

• Konfederacja Lewiatan apeluje do ministra cyfryzacji o wydłużenie z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym firmy świadczące usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa, mają dostosować pomieszczenia, obiekty do odpowiednich wymogów organizacyjnych i technicznych.• Pozwoli to na urealnienie okresu dostosowawczego do obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra cyfryzacji, które określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dla podmiotów świadczących usługi kluczowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w obszarze ochrony zdrowia (np. szpitale), energetyki, transportu, sektora finansowego czy cyfrowego. Wszystkie te branże mierzą się obecnie z problemami organizacyjnymi związanymi z pandemią COVID–19. W przypadku...

więcej »


Nie można wykluczać firm z ubiegania się o środki unijne dlatego, że uzyskały wsparcie w czasie kryzysu
11.05.2020

• Oświadczenia związane z niezaleganiem z daninami wobec państwa, wcześniej stosowane w konkursach o środki unijne, nie uwzględniają specyficznej sytuacji, która zaistniała w związku z epidemią COVID–19.• Konfederacja Lewiatan zaapelowała do resortu funduszy i polityki regionalnej, aby treść oświadczenia odzwierciedlała zróżnicowaną sytuację beneficjentów, a fakt skorzystania z określonego wsparcia od państwa czy samorządu nie powinien stanowić przeszkody w skutecznym aplikowaniu o środki unijne oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów. • Właściwe rozwiązania po naszej interwencji zostały błyskawicznie wprowadzone dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czekamy na działanie odnośnie pozostałych programów. Przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe składając wnioski o dofinansowanie,...

więcej »


Rynek apteczny: po marcowych wzrostach kwietniowe spadki
11.05.2020

• Po rekordowym, ponad 30 proc. wzroście sprzedaży w marcu br., w kwietniu polski rynek apteczny zanotował prawie 7 proc. spadek. • Rekordowy marzec nie wpłynął jednak na poprawę sytuacji ekonomicznej aptek, gdyż wiązał się ze znacznym wzrostem kosztów. Na początku epidemii koronawirusa, Polacy gremialnie rzucili się do aptek, chcąc przygotować się na rozpoczynającą się izolację. Wynikiem tego, w marcu br. wartość sprzedaży brutto na polskim rynku aptecznym wzrosła o 33,1 proc. w stosunku do marca 2019 roku – wynika z danych Pex PharmaSequence. W ujęciu ilościowym (liczba sprzedanych opakowań) rynek wzrósł w marcu br. o 31,1 proc. w...

więcej »


Apel Rady Przedsiębiorczości. Ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu niedopuszczalna
08.05.2020

• Ustawodawca chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! • Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną. Organy ścigania nie będą już musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku lub tego, że majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. • Rady Przedsiębiorczości apeluje o odstąpienie od dalszego procedowania tych zmian. Konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z art. 46 Konstytucji RP. Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, KIG, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC...

więcej »


Badanie Lewiatana: Tarcza Antykryzysowa – brakuje informacji, niejasne przepisy
07.05.2020

• 37% przedsiębiorców narzeka na niejasną interpretację przepisów, a 35% na brak możliwości uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.• 52% firm postuluje umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT. • 42% chciałoby zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące dla średnich i dużych firm, które odnotowały znaczny spadek przychodów – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Z badania wynika, że firmy korzystają z różnych form wparcia oferowanych przez rząd. 43% wskazało na zwolnienie ze składek ZUS, 27% na pożyczkę z urzędu pracy. Wśród popularnych form pomocy respondenci wymieniali...

więcej »


Badanie Lewiatana: 5% firm już się zamyka, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące
06.05.2020

• 75% firm uważa, że brak jasnej strategii odmrażania działalności gospodarczej ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.• 60% przedsiębiorstw zaangażowało oszczędności, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji.• 5% już podjęło działania w kierunku likwidacji firmy, 43% wytrzyma jeszcze 1–2 miesiące, a przetrwanie 3–4 miesięcy deklaruje 20% – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. Niestety, 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. A 49% firm podkreśla, że brak współpracy administracji...

więcej »


Regulacje w tarczy 3.0 dotyczące firm telekomunikacyjnych nie mają związku z epidemią COVID-19
05.05.2020

• W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, która zawiera, m.in. regulacje dotyczące branży telekomunikacyjnej.• Zostały one przygotowane bez żadnych konsultacji społecznych i w większości przypadków nie mają związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zmiany w prawie telekomunikacyjnym powinny zostać wyłączone z ustawy dotyczącej COVID–19 i zostać poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych.  Znaczna część nowych przepisów jest już bowiem przedmiotem regulacji opracowywanych w ramach projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. W tarczy 3.0 znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np.

więcej »


Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została ekspertem KE ds. mediacji
04.05.2020

Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan została ekspertem w zakresie mediacji w Komisji Europejskiej ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia. CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e– sprawiedliwość...

więcej »


Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1
30.04.2020

Konfederacja Lewiatan, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID–19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości. Uważamy, że: Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID–19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu...

więcej »


Branża medialna apeluje o rezygnację z nowego podatku od platform VoD
29.04.2020

• Rząd proponuje, w tarczy 3.0, nałożenie nowego podatku na firmy dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix, czy Ipla, w wysokości 1,5 proc. przychodów. Byłby on przekazywany na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.• Ustanowienie nowego obciążenia budzi sprzeciw. Zaskakuje wprowadzenie przepisu, który chroniąc interes branży filmowej dotkliwie narusza interes powiązanej branży audiowizualnej – napisał w stanowisku Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan. – Apelujemy do rządu o wycofanie się z tej regulacji. Nie możemy się zgodzić, aby finansowe wsparcie dla jednej z dziedzin kultury, czyli branży filmowej odbywało się kosztem innej,...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl