Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Potrzeba więcej czasu na dostosowanie wszystkich placówek do osób niepełnosprawnych
22.12.2020

• Firmy telekomunikacyjne pomagają osobom niepełnosprawnym, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Liczba udogodnień dla nich systematycznie rośnie.• Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji dotyczącego wymagań związanych ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, zakłada szybkie zapewnienie obsługi takich osób we wszystkich placówkach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan potrzeba na to więcej czasu. Istnieje wiele obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają lub utrudniają szybkie dostosowanie placówek do wymogów osób niepełnosprawnych. Obecnie dostawcy usług zapewniają obsługę takich osób w co szóstej placówce, w tym co najmniej w jednej w każdym mieście na prawach powiatu. Szybkie dostosowanie placówek do wymogów osób niepełnosprawnych często uniemożliwia brak zgody...

więcej »


Lewiatan apeluje o zawarcie paktu społecznego
21.12.2020

• Gospodarka i firmy potrzebują nadzwyczajnych rozwiązań gospodarczych i społecznych, które ograniczą skutki pandemii, a równocześnie pozwolą gospodarce na transformację i szybki powrót na ścieżkę rozwoju po pandemii.• Zarząd i Rada Główna Konfederacji Lewiatan apelują o prace nad paktem społecznym między rządem i partnerami społecznymi, który pozwoli na ratowanie firm, efektywne wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy oraz naprawę finansów publicznych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan kluczowe są działania w trzech obszarach:– ratowanie firm, którym na skutek pandemii grozi upadłość, ale mają szanse przetrwania i rozwoju;– wykorzystanie Krajowego Panu Odbudowy jako najważniejszego instrumentu przekształcenia gospodarki zgodnie z unijnym programem zielonego ładu i cyfryzacji,...

więcej »


Ruszają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy
18.12.2020

• Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – zapowiedział resort funduszy i polityki regionalnej.• Ważne, żeby w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, pracodawcy i organizacje pozarządowe – uważa Konfederacja Lewiatan. Krajowy Plan Odbudowy to lista planowanych inwestycji, projektów strategicznych, które mają pomóc w odbudowaniu kondycji gospodarki po pandemii. Musimy go przygotować, aby skorzystać z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska może dostać z niego 23,1 mld euro w formie grantów i 34,2 mld euro w formie pożyczek. – KPO to ogromna szansa dla Polski – szansa na transformację energetyczną,...

więcej »


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy
17.12.2020

Nowy mandat Komitetu, jak zawsze na początku kadencji, wymagał czasu na pełny rozruch. Sesja grudniowa zakończyła ten trudny okres: wybory do sekcji, obserwatoriów, komitetów doradczych i prezydiów wszystkich tych ciał uruchomiły kolejny etap, kiedy dyskutowane są priorytety Komitetu we wszystkich obszarach na najbliższe 2,5 roku. W sposób oczywisty koncentrują się one na najbliższych regulacjach, strategiach i komunikatach Komisji Europejskiej, pracach Parlamentu Europejskiego i programie kolejnej prezydencji UE, tym razem portugalskiej. Sesja grudniowa Komitetu była dość gorąca, przede wszystkim z powodu debaty nad Opinią sekcji INT (Jednolitego Rynku), INT/913 :Transformacja przemysłowa w kierunku zielonej i cyfrowej europejskiej gospodarki – niezbędne regulacje...

więcej »


Prawo własności intelektualnej - Komisja Europejska pracuje nad aktualizacją ram prawnych
16.12.2020

W ostatnim czasie na poziomie unijnym zaobserwować można wzmożone zainteresowanie kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej. Komisja Europejska w listopadzie opublikowała IP Action Plan, który zakłada uaktualnienie ram prawnych Unii Europejskiej tam, gdzie jest to konieczne, oraz wprowadzenie zrównoważonej polityki w zakresie własności intelektualnej, aby pomóc przedsiębiorstwom, również MŚP, w pełni korzystać z ich dóbr własności intelektualnej, a więc wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy choćby oznaczeń geograficznych. Ponadto, IP Action Plan ma na celu, uwzględniając obecną sytuację, wzmocnienie ochrony twórczości w czasach kryzysu zdrowotnego i gospodarczego spowodowanego koronawirusem SARS–CoV–2, a także ułatwienie płynnego przejścia na systemy cyfrowe oraz te,...

więcej »


Apel o opóźnienie wejścia w życie przepisów związanych z opłatą cukrową
16.12.2020

• O przedłużenie o rok, do 1 stycznia 2022 r., terminu wejścia w życie jednego z obowiązków sprawozdawczych związanych z opłatą cukrową – apeluje do resortu finansów Konfederacja Lewiatan.• Jego realizacja wymaga bowiem poniesienia przez przedsiębiorców wysokich kosztów związanych z wdrożeniem zupełnie nowych, zaawansowanych rozwiązań technicznych i logistycznych. Firmy będą musiały od 1 stycznia 2021 r. wykazywać w miesięcznej informacji o wysokości opłaty cukrowej „numery partii towaru, jeśli nie są zawarte na fakturze. Ustawa prozdrowotna nakłada na firmy zajmujące się obrotem napojami obowiązek bieżącego śledzenia towarów objętych opłatą cukrową po numerach partii – w celu udokumentowania wszystkich...

więcej »


Zmniejszenie biurokracji przyspieszy inwestycje w OZE
15.12.2020

Skrócenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem lub modyfikacją warunków przyłączeniowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwoleń wodnoprawnych dla instalacji OZE – proponuje Konfederacja Lewiatan. – Uważamy, że można skrócić procedury administracyjne związane z wydawaniem lub modyfikacją warunków przyłączeniowych instalacji OZE. Konfederacja Lewiatan proponuje umożliwienie inwestorom wstępnej weryfikacji podłączenia do sieci, dzięki czemu zmniejszy się liczba wniosków przyłączeniowych, które z powodu braku technicznych warunków przyłączenia i tak nie zostałyby rozpatrzone pozytywnie. Zmniejszyłoby to niepewność inwestorów oraz skróciło czas oczekiwania na warunki przyłączeniowe, które obecnie są wydawane pod koniec maksymalnego dopuszczalnego terminu. Jako dobry przykład można wskazać...

więcej »


Pracodawcy apelują o objęcie pomocą sektorową całej branży targowej
14.12.2020

• 90% firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnego wsparcia z tarczy 6.0 czy tarczy finansowej PFR 2.0 – alarmują Polska Izba Przemysłu Targowego i Konfederacja Lewiatan.• Pracodawcy apelują o rozszerzenie pomocy na inne przedsiębiorstwa, bez których nie ma możliwości zorganizowania żadnej imprezy targowej oraz wprowadzenie jasnych kryteriów wsparcia. Pomoc dedykowana dla branży targowej trafi zaledwie do kilku procent firm, co jest spowodowane przyjęciem tylko jednego numeru kodu PKD, tj. 82.30. Z – dotyczącego organizatorów targów. Tymczasem w branży targowej działa ok. 4 500 firm w kilku różnych segmentach. Organizatorzy targów...

więcej »


Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - podsumowanie spotkania online
11.12.2020

9 grudnia z inicjatywy Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie on–line na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Gościem specjalnym wydarzenia był europosł Krzysztof Hetman, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim (PE). To właśnie ta Komisja PE przyjęła poprawki do propozycji Komisji Europejskiej dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), niezależnych od wysokości finansowania, co jest elementem negocjacji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy. Następnym etapem jest uzgodnienie kształtu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach negocjacji pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą UE.UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i ten cel jest częścią wszystkich jej polityk...

więcej »


Brexit na ostatniej prostej – podsumowanie spotkania
10.12.2020

8 grudnia Konfederacja Lewiatan wspólnie z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie zorganizowała spotkanie pt. Brexit na ostatniej prostej: duże zmiany dla firm. Główne kwestie na ten temat, w przeddzień decyzji co do ostatecznych zasad handlu krajów członkowskich UE z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 roku przedstawili europosłanka Danuta Huebner oraz Radca–Minister w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, James Hughes. Ostateczne decyzje co do szczegółów wzajemnych relacji w ciągle kontrowersyjnych trzech obszarach (rybołówstwo, warunki konkurencji oraz zarządzanie wzajemnymi relacjami, tzw. governance) nie są jeszcze znane, bo wciąż trwają negocjacje. Ale bez względu na to jak się zakończą, zdecydowana większość zagadnień...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl