Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowy zarząd Związku Polskiego Leasingu na trudne czasy
04.06.2020

• Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wybrało nowy zarząd. Poza raz pierwszy, w 26–letniej historii organizacji leasingowej, zebranie zostało przeprowadzone w wirtualnej rzeczywistości. • Wybory do Komitetu Wykonawczego ZPL, który kieruje bieżącą działalnością organizacji, dyskusje nad nową strategią i bieżącą sytuacją rynkową – to najważniejsze punkty agendy tegorocznego zebrania branży leasingowej.   Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, wszystkie zaplanowane w porządku obrad punkty, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas zebrania, członkowie Komisji Mandatowo– Skrutacyjnej potwierdzili jego ważność i zdolność do podejmowania uchwał (zarówno tajnych jak i jawnych). Zadaniem komisji było także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów do organów...

więcej »


Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy będzie rosło mimo kryzysu
03.06.2020

Odmrażanie gospodarki, sezon prac w rolnictwie, sprzyjają przyjazdom cudzoziemców do pracy. Dobrym rozwiązaniem było przedłużenie ważności pozwoleń na prace oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Trzykrotny wzrost liczby obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do pracy do Polski pomiędzy kwietniem i majem tego roku, o czym poinformowała „Rzeczpospolita nie powinien dziwić. Od dawna rolnicy narzekali na brak wystarczającej liczby pracowników sezonowych do prac m.in. przy zbiorach truskawek. Mimo kryzysu, który dotknął wiele branż zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich (np. szeroko rozumiana branża hotelowa i gastronomiczna), są również takie przedsiębiorstwa,...

więcej »


Pośrednicy kredytu hipotecznego chcą obniżenia opłaty za nadzór nad rynkiem
02.06.2020

• Rząd chce, w związku z pandemią koronawirusa, ulżyć pośrednikom kredytowym m.in. przesuwając termin płatności zaliczki na poczet opłaty za nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Oprócz rozwiązań proponowanych przez rząd niezbędne jest obniżenie stawki opłaty do 0,15%.  Wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego reguluje rozporządzenie, które właśnie rząd konsultuje z branżą.– Przychody pośredników kredytu hipotecznego drastycznie spadły, a stawka za nadzór za rok 2020 została podwyższona o 100% i dodatkowo bazą naliczenia opłaty są przychody z tytułu sprzedaży kredytów hipotecznych uzyskanych w roku 2019, który...

więcej »


Rada Przedsiębiorczości krytykuje przepisy o ochronie polskich firm przed przejęciem
01.06.2020

• Przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem, zawarte w rządowym projekcie ustawy Tarczy 4.0, nie powinny być dalej procedowane – uważa Rada Przedsiębiorczości. • Przedsiębiorstwa mogą zostać pozbawione – z braku wystarczającego finansowania z innych źródeł – kapitału na rozwój. Oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem na polskim rynku. W ocenie Rady Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, projekt nie powinien być dalej procedowany w zakresie dotyczącym ograniczeń w...

więcej »


W maju inflacja znowu spadła
29.05.2020

W świetle dzisiejszego szybkiego szacunku GUS, inflacja w maju wyniosła 2,9% r/r (w kwietniu osiągnęła 3,4%, a w marcu 4,6%) oraz obniżyła się o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Obserwujemy kontynuację trendu spadkowego, zbiegającego do celu inflacyjnego. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanZa majowy wynik odpowiada relatywnie niewielki wzrost cen żywności (0,1% m/m) – chociaż oczywiście w skali roku wzrosty są odczuwalne (6,1% r/r). Prawdopodobnie więc widzimy tu efekt wysokiej bazy – po dużych wzrostach w kwietniu br. i maju 2019 relatywna zmiana pozostaje niewielka. Przede wszystkim jednak obserwujemy utrzymujące się na wciąż niskich (chociaż już rosnących) poziomach...

więcej »


Czy cyfrowa Europa działa?
28.05.2020

Pandemia to także sprawdzian naszych wyobrażeń o cyfrowej Europie. Dużo programów, dużo zapewnień, dużo pięknych perspektyw i ostrzeżeń, że powinniśmy się uniezależnić informatycznie od innych kontynentów – i przyszedł sprawdzian. Trochę trwało nim Komitet się pozbierał i wrócił do pracy w wersji online. Portal członków działał i działa, ale środki komunikacji okazały się zdecydowanie niewystarczające. Pierwsze spotkania online przez Skypea były trudne. Lista wcześniej zaplanowanych opinii została znacznie skrócona, wydarzenia przełożone, a sprawozdawcy dostali dodatkowe zadanie, by w każdej przygotowywanej opinii odnosić się do wpływu pandemii na zgłaszane rekomendacje. Odbyła się sesja plenarna online, która przyjęła 5 opinii:SOC/628 Wyzwania...

więcej »


Nowe przepisy utrudnią polskim firmom dostęp do kapitału
27.05.2020

• Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejm, w ramach tarczy 4.0, będzie rozpatrywał przepisy, które przewidują ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE.• Konfederacja Lewiatan apeluje o wstrzymanie prac legislacyjnych nad nowymi regulacjami, ponieważ mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc polskiej gospodarce. I proponuje rozpoczęcie konsultacji z branżami.• Nieprecyzyjne przepisy, co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje. – Proponowane regulacje ograniczą dostęp polskich firm do kapitału, co może zahamować ich rozwój i ekspansję na rynkach globalnych. To sprzeczne z polityką rządu, któremu zależy,...

więcej »


List otwarty polskich pracodawców do Ursuli von der Leyen
26.05.2020

The European community and economy are facing a tremendous challenge resulting from the pandemic of SARS–CoV–2. The threat to health quickly turned into a serious threat to the stability of enterprises and jobs. It has affected all EU countries, including Poland. On 15 April 2020, the Polish government applied to the European Commission for consent to public aid as part of the Financial Shield from the Polish Development Fund for Large Companies. Taking account of the tremendous economic and social cost of each day of delay in acceptance of the programme, as representatives of the largest Polish organisations of employers...

więcej »


Rada Przedsiębiorczości apeluje do KE o akceptację polskiej Tarczy Finansowej
25.05.2020

• Apelujemy o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Mówimy o niepewności tysięcy firm, milionów pracowników oraz ich rodzin. • Europa i Polska potrzebują obecnie szybkich i zdecydowanych działań dla ochrony potencjału rozwoju, przedsiębiorstw i miejsc pracy – napisała Rada Przedsiębiorczości w apelu skierowanym do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej.   Apel Rady Przedsiębiorczości tutaj Europejskie społeczeństwo i gospodarka w stanęły przed olbrzymim wyzwaniem spowodowanym pandemią wirusa SARS–CoV–2. Zagrożenie zdrowotne szybko przekształciło się w potężne zagrożenie dla stabilności przedsiębiorstw i miejsc pracy. Na skutek zerwanych...

więcej »


BusinessEurope: Potrzebna równość w dostępie do międzynarodowych zamówień publicznych
22.05.2020

BusinessEurope opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie przyjęcia międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych (IPI) przez UE. Zamówienia publiczne są ważnym motorem wzrostu gospodarczego, ponieważ ponad 250 tys. organów publicznych w UE kupuje towary, usługi, roboty budowlane i dostawy o wartości około 2 bln EUR rocznie, co stanowi około 14% PKB UE (w 2017 r.). UE jest uważana za jeden z najbardziej otwartych rynków zamówień na świecie, ale często partnerzy handlowi UE nie pozwalają na wzajemny dostęp do swoich rynków zamówień. Głównym celem IPI powinno być umożliwienie Komisji Europejskiej podjęcia negocjacji w sprawie otwarcia rynków zamówień publicznych w krajach trzecich, które są...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Social media
Dane firmy

Redakcja Strony Internetowej Rady Regionów

Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101
85-862 Bydgoszcz

 

+48 504 297 093
katarzyna.m@nzp.org.pl

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać za darmo newsletter? Zostaw nam swój e-mail:

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl