Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Wysokie kary za brak segregacji odpadów nie pomogą, ważniejsza jest edukacja
01.02.2021

• Popieramy odejście od odpowiedzialności zbiorowej właścicieli mieszkań w blokach za osoby, które nie przestrzegają selektywnej zbiórki odpadów. • Nie popieramy drastycznego zaostrzenia sankcji czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak możliwości przypisania worków z odpadami do konkretnego lokalu sprzyja niskiej motywacji do właściwego ich segregowania. Odejście od tej zasady polepszy jakość surowców wtórnych zebranych przez gminę, a także będzie sprzyjało osiąganiu przez nie wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz obniżeniu kosztów gospodarowania odpadami.

więcej »


Spadek PKB w 2020 roku. Mogło być znacznie gorzej
29.01.2021

Według pierwszego szacunku PKB w 2020 roku spadł o 2,8%, po wzroście o 4,5% w 2019 roku – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDzisiaj GUS opublikował kluczowe dane dla polskiej gospodarki: pierwszy szacunek PKB za ubiegły rok. Mówi on o tym, jak firmy przeszły przez ograniczenia podażowe i lockdowny oraz jak konsumenci przyjęli zwiększone ryzyka bezrobocia i utraty dochodów. Okazuje się, że – jak na obecne warunki – dobrze. PKB w 2020 spadł realnie o 2,8%. Jeśli te statystyki zostaną potwierdzone, to znacznie mniejsze tąpniecie niż prognozowały organizacje międzynarodowe i dość konserwatywne ośrodki Ministerstwa Finansów...

więcej »


Nowa Strategia Przemysłowa UE, czyli jak uporać się ze skutkami pandemii i przejść zieloną i cyfrową transformację
28.01.2021

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji Europejskiej dotyczącą aktualizacji strategii przemysłowej, która powinna w pełni uwzględnić wpływ COVID–19 na gospodarkę. Z tego powodu mamy nadzieję, że skupi się ona na pilnej potrzebie przywrócenia zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz oprze się na kompleksowym podejściu wzmacniającym innowacyjność i globalną konkurencyjność europejskich firm. Silniejsza koordynacja na poziomie UE w odniesieniu do ogromnych inwestycji w strategicznych dziedzinach ma kluczowe znaczenie dla utorowania drogi do odbudowy gospodarczej UE po pandemii. Jednak równie ważne będzie stworzenie przyjaznego środowiska prawno–regulacyjnego. Aby realizacja nowej strategii przemysłowej UE powiodła się, powinna oprzeć się na sześciu filarach: 1. COVID–19...

więcej »


Ambitne cele dla Polski w Umowie Partnerstwa
27.01.2021

Trwają konsultacje Umowy Partnerstwa – kluczowego dokumentu, wskazującego na co będziemy mogli wydać środki europejskie w perspektywie 2021–2027. O tym, że 350 mld PLN to niebagatelny impuls popytowy, nie trzeba nikogo przekonywać. Na te środki warto jednak patrzeć również jak na unikatową szansę, by dzięki dalszej modernizacji gospodarki, dołączyć do grona lepiej rozwiniętych gospodarek UE. Umowa Partnerstwa czytelnie sygnalizuje, że za pieniędzmi idą oczekiwania poprawy kluczowych wskaźników społeczno–gospodarczych. Wśród nich, że w 2030 roku PKB per capita w Polsce wyniesie 95% średniej UE (2019: 72%). Osiągnięcie w ciągu dekady PKB na głowę na poziomie bliskim średniej byłoby ogromnym sukcesem, ale...

więcej »


Lęk przed utratą pracy w zagrożonych branżach
26.01.2021

Przedłużająca się pandemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. Jak pokazują wyniki 42. edycji badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster, pracownicy znacznie gorzej oceniają szanse na znalezienie nowego zatrudnienia, a jednocześnie boją się utraty obecnego stanowiska. Nie brakuje jednak osób zadowolonych z pracy.  Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Pandemia wzmocniła zróżnicowanie rynku pracy. Obecną sytuację cechuje duża niepewność odnośnie przyszłości poszczególnych branż i zawodów. Są takie branże, które z uwagi na ograniczenia administracyjne, mają duże trudności w utrzymaniu działalności gospodarczej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka). Pracownicy z tych branż boją się...

więcej »


Przemysł pokazuje moc i nie daje się pandemii
25.01.2021

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu 2020 roku o 11,2% r/r, przy spadku 3,8% m/m. Z uwagi na liczbę dni wolnych, eliminacja czynników sezonowych weryfikuje te odczyty do 7,1% r/r oraz 0,5% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanTo sygnał o tym, że zdolności produkcyjne wracają, ale zarazem silny jest popyt na polskie produkty. Co najciekawsze, wzrost dotyczy niemal wszystkich typów dóbr – z czego najwyższy jest wśród trwałych dóbr konsumpcyjnych (30,2%) oraz zaopatrzeniowych (17,3%). Wyraźne drgnięcie notują również dobra inwestycyjne (9,8%). Trwałe dobra konsumpcyjne to w świetle (umiarkowanie pozytywnych) zeszłotygodniowych danych...

więcej »


Nowelizacja ustawy o RDS nie uwzględnia propozycji partnerów społecznych
22.01.2021

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego brak odniesienia do wniosków i propozycji partnerów społecznych, zgłoszonych w trakcie prac zespołu ds. nowelizacji tej ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Zawarte w projekcie ustawy propozycje dotyczą m.in. przepisów związanych z wstępowaniem i występowaniem z RDS reprezentatywnej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, ustalania liczby przedstawicieli strony pracowników i pracodawców, wskazywania przewodniczącego Rady. Nowe propozycje obejmują również kwestie racjonalizacji kosztów funkcjonowania RDS oraz wprowadzenie obowiązku składania przez jej członków oświadczenia lustracyjnego. – W projekcie ustawy nie wzięto pod uwagę naszych postulatów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych w ramach...

więcej »


Nowelizacja ustawy o RDS nie uwzględnia propozycji partnerów społecznych
22.01.2021

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego brak odniesienia do wniosków i propozycji partnerów społecznych, zgłoszonych w trakcie prac zespołu ds. nowelizacji tej ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Zawarte w projekcie ustawy propozycje dotyczą m.in. przepisów związanych z wstępowaniem i występowaniem z RDS reprezentatywnej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, ustalania liczby przedstawicieli strony pracowników i pracodawców, wskazywania przewodniczącego Rady. Nowe propozycje obejmują również kwestie racjonalizacji kosztów funkcjonowania RDS oraz wprowadzenie obowiązku składania przez jej członków oświadczenia lustracyjnego. – W projekcie ustawy nie wzięto pod uwagę naszych postulatów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych w ramach...

więcej »


Koniunktura konsumencka prawie bez zmian. Rośnie skłonność do oszczędzania
21.01.2021

W styczniu br. bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł –25,1 (spadek o 0,2 pkt proc. m/m), natomiast wskaźnik wyprzedzający odnotował wzrost o 1,5 pkt proc. do –22,7. Konsumenci wciąż postrzegają sytuację jako słabą – jednak wskaźniki cząstkowe cechują się dużą stabilnością – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan W dzisiejszych czasach brak znaczącego pogorszenia koniunktury może być dobrą wiadomością. Przypisujemy to stabilnej (choć dalekiej od dobrej) sytuacji epidemiologicznej, ale również lepszej niż wcześniej komunikacji w zakresie ogłaszanych ograniczeń wpływających na perspektywy zarobkowania i wydawania pieniędzy. W styczniu ocena zmian indywidualnej sytuacji finansowej utrzymuje się na...

więcej »


Rada Przedsiębiorczości
21.01.2021

Apel

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl