Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

W edukacji najważniejsze ma być kształtowanie umiejętności, a nie przekazywanie teoretycznej wiedzy
25.08.2020

• Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 nakreśla bardzo ambitną i ogólnie pożądaną wizję rozwoju Polski poprzez wzrost umiejętności. Zakłada zmianę modelu uczenia, abyśmy stali się społeczeństwem kreatywnym, potrafiącym korzystać z wiedzy.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie uda się tego osiągnąć bez modyfikacji podstawy programowej w ramach kształcenia podstawowego. Chodzi o to, aby uczyć umiejętności, a nie przekazywać tylko teoretyczną wiedzę. Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.– Podstawa programowa nadal promuje model uczenia się polegający na przyjmowaniu dużej ilości wiedzy, w sposób teoretyczny i mało doświadczalny (który – w obliczu ogromu materiału – i tak jest przez większość uczniów...

więcej »


Pogorszyły się wyniki finansowe firm. Najbardziej cierpi hotelarstwo i gastronomia
24.08.2020

Jak podaje GUS w komunikacie dotyczącym wyników finansowych firm, w I półroczu 2020 średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe odnotowały głęboki spadek przychodów (–5,2% r/r) o skali wyraźnie przekraczającej spadek kosztów (–4,4%). Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanW przypadku działalności sprzedażowej tendencja utrzymuje się (–4,4% vs. –4,2%). Znajduje to odzwierciedlenie w podstawowych wskaźnikach finansowych. Wynik finansowy na sprzedaży spadł o 9,2% r/r, a osłabienie polskiej waluty pogarsza wynik na operacjach finansowych. W I półroczu br. wynik finansowy netto spadł o 22,8%. Zysk netto wykazało 72,3% przedsiębiorstw (spadek o 2,6 pkt proc.). Firmom rentownym zyski topnieją (–0,7%), wśród rosnącej...

więcej »


Polacy szturmują sklepy. Kupują meble, sprzęt RTV i AGD
21.08.2020

Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 3% r/r i 6,5% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanJest to pierwszy od lutego miesiąc, w którym obserwujemy dodatnią dynamikę roczną (w cenach stałych). Należy dodać: wzrost wyraźnie powyżej oczekiwań. W danych wyrównanych sezonowo widać, że brakuje już naprawdę niewiele do powrotu na ścieżkę wzrostu po bardzo głębokich spadkach (reprezentujących poziomy z 2014 roku). Wydaje się, że w wychodzeniu z recesji przynajmniej kanał konsumpcji prywatnej jest póki co niezagrożony. Znaczące wzrosty odnotowały w lipcu kategorie meble, RTV, AGD (8,1% m/m, 15,8% r/r) oraz pojazdy samochodowe (5,8%...

więcej »


Produkcja rośnie. Firmy ostrożniej patrzą w przyszłość niż konsumenci
20.08.2020

Jak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, w lipcu produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 1,1% r/r i 3,4% m/m. Wyłączenie czynników sezonowych i kalendarzowych przynosi korektę do poziomów odpowiednio 0,2% r/r (efekt liczby dni roboczych) i 6,2% m/m. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanBiorąc pod uwagę kontekst, w którym się znajdujemy, to umiarkowanie dobry sygnał – z jednym ważnym zastrzeżeniem: branże nie odbijają równomiernie, co zwiększa ryzyko realizacji szoków sektorowych. Ponownie widzimy dowody, że wyraźnie większa pewność przyszłości cechuje konsumentów niż firmy. Sprzedaż dóbr konsumpcyjnych nietrwałych utrzymuje się na zbliżonym poziomie co przed rokiem (+1,6%), dóbr...

więcej »


Nowe przepisy zdestabilizują rynek gospodarowania odpadami
19.08.2020

• Odpady pochodzące z mechanicznego przetworzenia odpadów komunalnych, będą mogły być przetwarzane termicznie jedynie w spalarniach – przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan ograniczenie sposobów przetwarzania odpadów wyeliminuje z rynku pewną grupę firm, mimo iż prowadzą one analogiczne procesy termicznego przekształcania co spalarnie. – Niezrozumiałe, z punktu widzenia zasady efektywnego gospodarowania odpadami jest ograniczenie możliwości stosowania odpadów pozyskanych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wyłącznie do spalarni odpadów, pomijając inne rodzaje instalacji – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Już obecnie tylko sektor cementowy poddaje termicznemu przetwarzaniu ok. 1,5 mln ton odpadów rocznie. Firmy prowadzące...

więcej »


Pracodawcy apelują do rządu o podwyżki dla budżetówki w 2021 roku
18.08.2020

• Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce. • Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 w wysokości 100%, co w praktyce oznacza zamrożenie płac. Jest w tym stanowisku spora niekonsekwencja, bo skoro stać nas na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 600 zł do 2 800 zł w 2021 roku, to poziom płac w budżetówce zbliży się niebezpiecznie...

więcej »


Pracodawcy apelują do rządu o podwyżki dla budżetówki w 2021 roku
18.08.2020

• Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce. • Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 w wysokości 100%, co w praktyce oznacza zamrożenie płac. Jest w tym stanowisku spora niekonsekwencja, bo skoro stać nas na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 600 zł do 2 800 zł w 2021 roku, to poziom płac w budżetówce zbliży się niebezpiecznie...

więcej »


Bez zgody w RDS. Lewiatan proponuje, aby płaca minimalna w 2021 roku wyniosła 2716 zł
17.08.2020

• Partnerzy społeczni i rząd nie porozumieli się w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku. • Konfederacja Lewiatan uważa, że wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku powinno wynieść 2716 zł, a minimalna stawka godzinowa – 17,7 zł. Na posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz w trakcie plenarnego posiedzenia RDS nie udało się wypracować porozumienia partnerów i rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku. Strona rządowa zaproponowała wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2021 r. na poziomie 2 800 zł, przy czym ta propozycja zyskała bardzo ograniczone poparcie ze strony Związku Pracodawców...

więcej »


Koszt zamrożenia gospodarki to spadek PKB o ponad 8%
14.08.2020

GUS w dzisiejszym szybkim szacunku PKB, w II kwartale 2020 podaje, że PKB spadł o –8,2% r/r i o –8,9% kw/kw.II kwartał, czyli miesiąc zamrożenia gospodarki i dwa odmrażania, skurczył polską gospodarkę o niemal 9 %.Sytuacja poprawia się wolno bo firmy obawiają się II fali zakażeń oraz nowych, niekorzystnych regulacji (m.in. płaca minimalna na poziomie 2800 zł, podatek handlowy, podatek cukrowy).Komentarz Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan:Zwiastun wpływu lockdownu na gospodarkę widzieliśmy w wyniku z zeszłego kwartału (–0,4% kw/kw). Jednak teraz mamy do czynienia z obrazem po bitwie. Pełen miesiąc głębokich obostrzeń administracyjnych i dwa miesiące odmrażania – co istotne, przy...

więcej »


Podatek od cukru niekonstytucyjny – Sejm powinien zakończyć prace nad ustawą
13.08.2020

Tak zwaną ustawą prozdrowotną, wprowadzającą m.in. opłatę od napojów słodzonych, Sejm ma zająć się jutro (14.08). Tymczasem jest ona przeterminowana, bo miała zacząć obowiązywać 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią we właściwym czasie.Praca nad obecnym projektem spowoduje, że przyjęte przepisy będą niekonstytucyjne, bo będą obowiązywać wstecz. Przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty. Sejm powinien więc przygotować nową ustawę.Praca nad ustawą nie ma nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jest jedynie szukaniem wpływów do budżetu i to niezgodnym z dobrym obyczajem oraz Konstytucją. Na obecnym etapie postępowania legislacyjnego nie jest już możliwa zmiana daty wejścia...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl