Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Pracujących mężczyzn przybywa, pracujących kobiet ubywa
23.02.2017

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracujących wzrosła o 45 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., w tym liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 51 tys., ale liczba pracujących kobiet spadła o 6 tys. – podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan W 4. kwartale 2016 r. pracowało 16,325 mln osób, czyli o 0,3 proc. więcej niż w 4. kwartale 2015 r. W grupie pracujących było 9,036 mln mężczyzn i 7,289 mln kobiet. Pracujących mężczyzn było więcej 51 tys., czyli o 0,6 proc. niż rok wcześniej, a pracujących kobiet mniej o 6 tys. czyli o 0,1 proc.

więcej »


Podsumowanie 523. Sesji Plenarnej EKES
23.02.2017

Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny przyjął na swojej 523 Sesji Plenarnej (22–23.02.2017) następujące stanowiska i opinie:   – ECO/420: Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania –  ECO/423: Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro – ECO/426: Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi – ECO/429: Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym – NAT/704: Przepisy proceduralne w sprawozdawczości środowiskowej – CCMI/148: Przemysł motoryzacyjny u progu nowego paradygmatu? – NAT/689: Śródokresowa ocena programu LIFE – NAT/679: Rola rolnictwa w dwustronnych i regionalnych negocjacjach handlowych w kontekście posiedzenia ministerialnego...

więcej »


Dispute Resolution in M&A Transactions
23.02.2017

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Podczas dwudniowej...

więcej »


Konsumenci uwierzyli w rynek pracownika
22.02.2017

„W lutym 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pogorszył się, ale wskaźnik wyprzedzający był nieznacznie wyższy niż w styczniu br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Konsumenci lepiej niż w styczniu, a także lepiej niż w całym 2016 r., oceniali w lutym 2017 r.  zmiany sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przyszłość (najbliższe 12 miesięcy) też ich nie niepokoi. Zdecydowanie gorzej natomiast widzą to co działo się i będzie się działo w gospodarce. Duża różnica w ocenach...

więcej »


W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych
22.02.2017

Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych to co roku ponad sto miliardów złotych (od 6 do nawet 10% PKB). Jednocześnie, jest to obszar wskazywany, jako jeden z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami – przez Komisję Europejską oraz rodzime instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.  W imieniu organizatorów 1 marca zapraszamy na konferencję, w której udział wezmą:Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby KontroliGrzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka...

więcej »


Powstał zespół ds. Brexit w BusinessEurope
22.02.2017

W BusinessEurope powstał Zespół ekspercki ds. Brexit. 21 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan brali w nim udział. W pracach zespołu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele organizacji członkowskich BusinessEurope; reprezentanci organizacji sektorowych będą  konsultantami zespołu.  Na razie w kontekście Brexitu pojawia się więcej pytań niż konkretnych informacji.  Co wiemy? Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zacznie się w momencie uruchomienia art. 50 Traktatu o UE przez Parlament – to na pewno stanie się w marcu 2017. UE stoi na stanowisku,...

więcej »


W budownictwie ocena koniunktury ciągle pesymistyczna
21.02.2017

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r. oceniana jest przez przedsiębiorców pozytywnie. W większości sekcji lepiej niż miesiąc wcześniej, a także lepiej niż w lutym w latach poprzednich – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Ocena koniunktury gospodarczej w Polsce w lutym 2017 r. jest optymistyczna. Przedsiębiorcy ze wszystkich sekcji gospodarki, poza budownictwem, pozytywnie oceniają klimat koniunktury. W budownictwie także nastąpiła poprawa ocen, ale ciągle więcej przedsiębiorstw widzi obecną sytuację, jak i przyszłość w ciemnych barwach (prawie 23 proc. firm budowlanych sygnalizuje pogorszenie koniunktury, a tylko 16 proc. jej poprawę).

więcej »


Henryka Bochniarz komentuje ustawę o sieci szpitali
21.02.2017

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, dotyczący przyjętego przez rząd projektu o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Prace nad tzw. siecią szpitali trwały bardzo długo, ale niestety w zaciszu Ministerstwa Zdrowia. Postulaty zgłaszane przez reprezentatywne organizacje pracodawców nie zostały zupełnie wysłuchane. Najbardziej krytykowane są kwestie związane z budową samej sieci i oparcie jej na nieaktualnych danych dotyczących zakresu świadczeń realizowanych przez poszczególne placówki medyczne. Wątpliwości budzi również tempo wprowadzanych zmian (projekt nadal jest w trakcie prac legislacyjnych, a już 27 marca ma być znana lista szpitali objętych siecią, co nie daje żadnych szans placówkom na dostosowanie się do proponowanych rozwiązań).

więcej »


Mało zmian w projekcie monitorowania przewozu towarów
21.02.2017

20 lutego br. na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Senatorowie przyjęli sprawozdanie o projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komisje rekomendowały wprowadzenie poprawek, które zostały przygotowane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z Ministrem Finansów. Wśród przyjętych poprawek znalazła się jedna z postulowanych przez Konfederację Lewiatan dotycząca wyłączenia spod systemu monitorowania, niezależnie od wielkości transportu, przesyłek w opakowaniach jednostkowych mniejszych niż np. 16 litrów dla olejów smarowych lub 5 litrów dla alkoholu całkowicie skażonego. Podczas posiedzenia zgłoszono wiele uwag i propozycji doprecyzowania przepisów. Minister Finansów nie...

więcej »


Spotkanie: Luka kompetencyjna absolwentów na rynku pracy
21.02.2017

Forum Młodych przy Konfederacji Lewiatan zaprasza na spotkanie biznesu i biur karier uczelni wyższych w ramach projektu „Sojusz dla Kompetencji poświęcone luce kompetencyjnej absolwentów na rynku pracy. Spotkanie odbędzie się 14 marca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w Biurze Karier, w godz. 12.00–15.00. To już czwarte spotkanie w ramach projektu. Tym razem poddamy konsultacjom pracodawców i warszawskich biur karier program Akademii Młodego Pracownika stworzony przez Forum Młodych Lewiatan jako odpowiedź na rosnący rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a rzeczywistymi kompetencjami absolwentów. Punktem wyjścia do dyskusji będzie sylabus Akademii, który otrzymają wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl