Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Autoryzacja nie jest obowiązkiem dziennikarza
27.02.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Prywatnych Mediów pozytywnie oceniają propozycję nowelizacji Prawa prasowego zmierzającą do uściślenia uregulowań dotyczących „autoryzacji. Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania. – Dobrze oceniamy uściślenie terminów, w których osoba udzielająca wypowiedzi powinna dokonać autoryzacji. To słuszny kierunek zmian, bowiem na tle dotychczasowych, nieprecyzyjnych zapisów autoryzacja była częstokroć celowo i w złej wierze wykorzystywana do odwlekania publikacji, a w skrajnych wypadkach nawet jej uniemożliwienia czy zablokowania – mówi Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan. Planowany termin 3 dni na autoryzację dla czasopism wydaje się właściwy. Natomiast nie sposób zgodzić się na przyjęty termin 24 godzin w odniesieniu...

więcej »


Koniec prac Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna
27.02.2017

27 lutego 2017 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007–2013, po niemal 10 latach funkcjonowania zakończył pracę. Jest to pierwszy zespół monitorujący program centralny z poprzedniej perspektywy finansowej, który odbył ostatnie posiedzenie. Komitet przyjął sprawozdanie końcowe z realizacji Programu, co pozwala na formalne rozpoczęcie ścieżki zamykania PO PT 2007–2013 na poziomie unijnym. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte przy wykorzystaniu niemal 100 % środków przyznanych na ten Program Polsce (łącznie: niemal 517 mln EUR). Głównym celem Programu było zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (czyli wykorzystania wszystkich...

więcej »


Maleje liczba przedsiębiorców
27.02.2017

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracowników najemnych wzrosła o 109 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., spadła natomiast – o 63 tys. liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz pomagających im członków rodzin – wynika z danych GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW ciągu ostatniego roku (4. kwartał 2016 r. do 4. kwartału 2015 r.) liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę (na czas nieokreślony i czas określony) wzrosła o 109 tys., tj. o 0,8 proc. W tym samym czasie liczba pracujących wzrosła jedynie o 0,3 proc. Taką tendencję – do szybszego wzrostu...

więcej »


Ważne decyzje Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji
24.02.2017

22 lutego br. odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Związek chce się reformować i przygotowuje zmianę statutu, na 21 lub 28 marca planowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie związku, na którym m.in. zostanie przyjęta treść nowego statutu. Związek planuje opracować stanowisko wobec ustawy Nauka 2.0 oraz wykorzystać obecną sytuację do promocji prywatnego szkolnictwa. Spotkanie zarządu i rady nadzorczej służyło także wypracowaniu programu działań w roku 2017, i kolejnych latach. Wśród dyskutowanych pomysłów było m.in. wzmacnianie i budowanie pozytywnego wizerunku prywatnego szkolnictwa wyższego przez działania komunikacyjne oraz formułowanie konstruktywnych, pozytywnych...

więcej »


KNF wyliczy skutki finansowe ustaw frankowych
24.02.2017

We wtorek 21 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów tzw. ustaw frankowych. Odbyła się dyskusja ogólna dotycząca oceny skutków regulacji procedowanych projektów. Wciąż nie został wybrany projekt wiodący. Podkomisja zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą przygotowanie wyliczenia skutków finansowych, z którymi wiązałoby się przyjęcie przedstawionych projektów. Komisja ma miesiąc na przedstawienie wyników takiego zestawienia i zgodnie z naszymi informacjami wtedy również należy spodziewać się terminu kolejnego posiedzenia podkomisji. W dniach 21–23 odbyły się również trzy posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o...

więcej »


Nowy, fatalny pomysł na poprawę ściągalności abonamentu
24.02.2017

Dostawcy płatnej telewizji mają ujawnić swoich klientów, aby rząd mógł sprawdzić kto nie płaci abonamentu. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych (nr UD213), w której resort kultury proponuje nałożenie na dostawców usług telewizji płatnej obowiązku zebrania od swoich klientów oświadczenia o zarejestrowaniu telewizora oraz przekazania tego oświadczenia Poczcie Polskiej. Propozycja ta umożliwia jednemu przedsiębiorstwu korzystanie z baz danych innych prywatnych przedsiębiorców, choć stanowią one tajemnicę i są gromadzone w zupełnie innych celach oraz w oparciu o inne przepisy – komentuje mec. Krzysztof Kajda, dyrektor...

więcej »


Plany BusinessEurope na 2017
24.02.2017

23 i 24 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego BusinessEurope w 2017 r. Członkiem ExCo BE jest Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego. W spotkaniu brały udział także Anna Kwiatkiewicz, Dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli i przedstawicielka Konfederacji Lewiatan przy BusinessEurope oraz Kinga Grafa, ekspertka z Departamentu Komunikacji. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z poprzedniego spotkania z września 2016 r. oraz przedstawiono najważniejsze działania BusinessEurope w ostatnich miesiącach. Do kluczowych kwestii należy powołanie zespołu roboczego ds. Brexitu w ramach BusinessEurope. Przyjęto także informację, która zostanie przekazana przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi przed marcowym posiedzeniem...

więcej »


Wiele zarzutów do projektu ustawy o tzw. sieci szpitali
24.02.2017

22 lutego br., dzień po przyjęciu przez rząd projektu ustawy o sieci szpitali, odbyło się w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji: Zdrowia, Gospodarki i Rozwoju oraz Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie to zostało zwołane na wniosek posłów opozycji, członków Komisji Zdrowia. Informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali przedstawił wiceminister Piotr Gryza. Po prawie godzinnej prezentacji projektu przyjętego przez Radę Ministrów odbyła się długa, gorąca dyskusja z udziałem posłów i gości – przedstawicieli samorządów, organów właścicielskich, podmiotów prywatnych, dyrektorów szpitali, przedstawicieli NGO–sów, lekarzy. Zadano szereg pytań, zgłoszono wiele postulatów i...

więcej »


Leki tematem posiedzenia Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia
24.02.2017

21 lutego 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu do spraw polityki lekowej Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia. Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowali: dr Dobrawa Biadun, Grzegorz Rychwalski (Wiceprezes PZPPF) oraz Marcin Piskorski (Prezes PharmaNET). Tematem spotkania była dyskusja nad zmianami w zakresie funkcjonowania aptek. Strona społeczna zgodziła się, że zmiany są konieczne, natomiast nie powinny być przeprowadzane w sposób przedstawiony w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko i rekomendacje dotyczące zmian, które wzmocnią inspekcję farmaceutyczną oraz wprowadzą przepisy wzmacniające pozycję indywidualnych aptek przy jednoczesnym zachowaniu...

więcej »


Ostatnie dni na zgłoszenie do Konkursu Arbitrażowego
24.02.2017

Serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich i radcowskich do udziału w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2017! Przypominamy, że do 28 lutego można rejestrować drużyny oraz wysłać pozew!   Partnerem Głównym KAL2017 jest PwC, zaś fundatorem nagrody głównej dla Najlepszej Drużyny oraz dla Najlepszego Mówcy w postaci zagranicznego kursu arbitrażowego Jest CIArb European Branch. Konkurs odbywa się także pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan.Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL) należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl