Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dofinansowanie udziału w targach dla firm - GoToBrand
03.03.2017

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi etap konkursu na dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, w tym udziału w targach, które objęte zostały programem. Liczba imprez dofinansowanych w programie została ostatecznie ustalona i na liście znalazły się  następujące branże oraz targi: Sprzęt medyczny Maszyny i urządzeniaIT/ICT Biotechnologia i FarmaceutykaModa Polska Kosmetyki Budowa i wykańczanie budowli  Jachty i łodzie Meble Polskie specjalności żywnościowe Sektor usług prozdrowotnych Części samochodowe...

więcej »


Diagnoza przedsiębiorczości kobiet - ankieta
03.03.2017

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet wraz DELab UW realizuje nowatorskie i pierwsze na taką skalę badanie ➡ diagnozę przedsiębiorczości kobiet. Potrzebujemy Waszego wsparcia i pomocy w formie wypełnienia ankiety i rozsyłania jej dalej. ✅Badaniem obejmujemy kobiety prowadzące swoje własne firmy. Wypełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 10 minut. LINK DO ANKIETY: https://www.webankieta.pl/ankieta/261530/przedsiebiorcze–kobiety.html Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet jako organizacja, która od kilku lat wspiera przedsiębiorczość kobiet, chce poznać Wasze opinie, uwagi, problemy, z którymi borykają się kobiety prowadzące własne firmy, aby jeszcze lepiej dostosować działania do Waszych potrzeb. Mamy nadzieję, że badanie przyczyni się do uzyskania...

więcej »


Forum Rynków Kapitałowych, Kraków
03.03.2017

Tematyka rynków kapitałowych jest nad wyraz istotna we współczesnym świecie, którego kształt bardziej niż kiedykolwiek zależy od czynników ekonomicznych. Dlatego Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wychodzi z inicjatywą, by stworzyć pole do wymiany poglądów, idei i doświadczeń w zakresie tej dziedziny, a także by spopularyzować wiedzę na ten temat prawa rynków kapitałowych oraz zachęcić studentów i młodych prawników do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku. Forum Rynków Kapitałowych to unikatowy projekt, którego tematyka dotyczyć będzie zarówno zawartych w nazwie rynków kapitałowych i finansowych, jak i...

więcej »


Dyskusja o zmianach w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego
02.03.2017

27 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, które poświęcone było dyskusji nad możliwymi zmianami w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach, które powinny być przedstawione Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, do września 2017 r. Proponowane zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia uprawnień i kompetencji Rady oraz zwiększenia sprawności i skuteczności jej działania. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek z BCC. Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 7 marca br. z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.Konfederację Lewiatan na posiedzeniu zespołu reprezentował dr Grzegorz Baczewski.

więcej »


Przedsiębiorcy muszą płacić 13 zł za godzinę pracy
02.03.2017

Pierwsze kontrole wskazują, że co piąta firma nie respektuje nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki 13 zł za godzinę pracy na zleceniu czy samozatrudnieniu. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce ten stan rzeczy zmienić. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanOstrzegaliśmy, że minimalna stawka 13 zł za godzinę może być trudna do sfinansowania w małych firmach, funkcjonujących w biednych regionach kraju. Skoro jednak została uchwalona to musi być przestrzegana. Nie możemy dopuścić do nieuczciwej konkurencji w wyniku której wygrywać będą przedsiębiorcy najbardziej pozbawieni skrupułów, a nie najbardziej efektywni. Tolerowanie łamania prawa powoduje u nieuczciwych przedsiębiorców poczucie bezkarności...

więcej »


Europa wielu prędkości niekorzystna dla Polski
02.03.2017

Komisja Europejska przedstawiła pięć opcji rozwoju Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Polski najlepszy byłby ten zakładający, że UE robi mniej, ale efektywniej. Najgorszy wariant to Europa wielu prędkości – uważa Konfederacja Lewiatan. W Brukseli została opublikowana Biała Księga (White Paper) na temat przyszłości UE. Ma to być przyczynek do dyskusji o przyszłym kształcie Unii, która odbędzie się pod koniec marca w Rzymie w czasie obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zaprezentowano w niej pięć scenariuszy rozwoju Unii do roku 2025 w zależności od tego jaki sposób działania zostanie wybrany. Warto zauważyć, że wszystkie one są już przewidziane dla Unii...

więcej »


Zmiany w ustawie o kosmetykach uderzą w firmy
02.03.2017

W projekcie ustawy o produktach kosmetycznych wątpliwości budzi konieczność sporządzenia dokumentacji produktu w polskiej wersji językowej oraz wysokość kar finansowych za niezgodność z poszczególnymi wymaganiami unijnego rozporządzenia. Odczują to szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy rozporządzenia 1223/2009/WE i zgodnie z założeniem określa przede wszystkim kompetencje odpowiednich organów oraz katalog kar za niezgodność z przepisami rozporządzenia. W tym zakresie pracodawcy oceniają projekt jako dobrze przygotowany i spójny.Kosztowne tłumaczenia dokumentacjiJednak projekt przewiduje sporządzanie dokumentacji produktu kosmetycznego wyłącznie...

więcej »


Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów
01.03.2017

Zapraszamy na Konferencję GPC Warsaw. 31 marca 2017 r. (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim w auli dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 obędzie się konferencja pt.: „Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości Konferencja GPC Warsaw odbędzie się w ramach ogólnoświatowych konferencji GPC, które w latach 2016–2017 odbywają się na całym świecie. Ich celem jest podjęcie dyskusji na temat sposobów lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz jakości metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych (postępowanie sądowe, mediacja, arbitraż). Konferencja GPC Warsaw jest skierowana do wszystkich uczestników sporów gospodarczych,...

więcej »


Dekarbonizacja gospodarki pomimo sprzeciwu Polski
01.03.2017

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za środowisko przyjęli wspólne stanowisko dotyczące reformy unijnego systemu pozwoleń na emisje CO2 (EU – ETS). Polska w grupie dziewięciu krajów UE sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. Państwa UE opowiedziały się za dekarbonizacją europejskiego przemysłu i energetyki. Polska polityka energetyczna znajduje się w kontrze do tych celów. Konieczna jest weryfikacja strategii oraz przygotowanie bardziej przekonujących argumentów – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministrowie opowiedzieli się po raz kolejny za dekarbonizacją gospodarki UE pomimo kolejnego ostrego sprzeciwu naszego kraju. Polska argumentowała, że przygotowane przez Prezydencję Maltańską stanowisko jest niezgodne z konkluzjami Rady UE z października 2014...

więcej »


Przemysł inwestuje w innowacje produktowe
01.03.2017

W lutym wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 54,2 z 54,8 w styczniu 2017 r. i 54,3 w grudniu 2016 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanLutowy PMI jest zbieżny z ocenami koniunktury gospodarczej przedstawionymi przez GUS. Ocena koniunktury w przetwórstwie przemysłowym formułowana przez przedsiębiorców w badaniu GUS nieznacznie się poprawiła – firmy przewidywały w lutym wzrost zamówień oraz deklarowały wzrost zatrudnienia, szczególnie firmy duże. Widziały jednak negatywy – wzrost opóźnień płatności.Podobne sygnały płyną z PMI, który w lutym był co prawda niższy niż w styczniu br., a także niższy niż w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl