Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
13.03.2017

10 marca br. Lewiatan wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dyskusja dotyczyła planowanych do przeprowadzenia zmian w treści Programu. Lewiatan zgłosił uwagę dotyczącą wsparcia inwestycyjnego na projekty OZE (poddziałanie 1.1.1) i planowanej zmiany w tym poddziałaniu trybu konkursowego na pozakonkursowy. Zgodnie z zapisami w Umowie Partnerstwa oraz w programie PO IiŚ podstawowym trybem wyboru projektów jest tryb konkursowy i ewentualna zmiana trybu na pozakonkursowego powinna zostać wyczerpująco uzasadniona. W związku z powyższym Lewiatan poprosił o przedstawienie szczegółowego porównania obu trybów wyboru projektów wspierających OZE w ramach porozumień klastrowych – w...

więcej »


EKES chce drugiej szansy dla upadających firm
10.03.2017

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji EKES przyjęła podczas posiedzenia 9 marca br. projekty opinii INT/808 w sprawie turystyki wodnej i morskiej, INT/809 w sprawie strategii kosmicznej dla Europy i INT/810 w sprawie upadłości przedsiębiorstw. Ta ostatnia opinia wywołała żywą dyskusję. Rocznie w UE według danych Komisji Europejskiej upada 200 000 przedsiębiorstw i tracimy 1,7 mln miejsc pracy. Obecne przepisy upadłościowe i restrukturyzacyjne są nieadekwatne, na dodatek istnieją duże rozbieżności w efektywności procesów między krajami członkowskimi. W tych państwach członkowskich, w których procedury restrukturyzacji przeważają nad likwidacją, wskaźnik windykacji zadłużenia wynosi 83...

więcej »


Firmy doradcze, medialne i budowlane boją się polityki rządu
10.03.2017

Zaniepokojenie działaniami rządu wyraża 100 proc. firm z sektora działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ponad 90 proc. z branży informacja i komunikacja oraz 86 proc. firm budowlanych – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzedsiębiorstwa we wszystkich sektorach polskiej gospodarki odczuwają niepewność związaną z działaniami rządu. Wyraźnie o tym mówi 76 proc. firm. Największe obawy działania rządu budzą jednak wśród firm działających w sektorze działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (100 proc.). Trudno się dziwić, bo to w dużej mierze działalność doradcza – prawna, rachunkowo–księgowa, podatkowa, badania rynku. Kto lepiej...

więcej »


Wątpliwy zakaz prowadzenia biznesu na działce bez drzew
09.03.2017

Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją budzi przepis, zawarty w projekcie ustawy o ochronie przyrody, zakazujący prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 5 lat na nieruchomości, na której wycięto drzewa lub krzewy – uważa Konfederacja Lewiatan. – Takie rozwiązanie stanowi formę nieuprawnionej ingerencji ustawodawcy w zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jest tym bardziej niebezpieczne, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt posłużenia się przez projektodawcę zapisem o charakterze przedmiotowym, wskazującym, iż nieruchomość na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów, nie może być w ogóle wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan. Nie dokonano głębszej...

więcej »


Konstytucja biznesu może pomóc przedsiębiorcom
09.03.2017

Kompleksowe uregulowanie praw przedsiębiorców może mieć istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku, oceniającym pakiet ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu. – Projektowane rozwiązania należy traktować jako szansę odejścia od gospodarczo i społecznie szkodliwego stereotypu stawiającego przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa. Kluczowe będzie jednak stosowanie w praktyce nowych regulacji, bowiem dopiero wtedy możliwa będzie rzetelna ocena czy...

więcej »


Projekt sieci szpitali przegłosowany przez Komisję Zdrowia
09.03.2017

8 marca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzających tzw. sieć szpitali. W trakcie burzliwego posiedzenia Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewniał, że ustawa nie wyłącza z sieci placówek prywatnych. Ponadto zapewniał, że celem zmian nie jest zamykanie placówek szpitalnych posiadających dziś kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na pytanie dr Macieja Piróga o finansowanie świadczeń odrębnie kontraktowanych Minister Konstanty Radziwiłł odpowiedział, że świadczenia te będą finansowane z puli 91% (puli tzw. ryczałtu) i nie wpłynie to na kwotę pozostałą na...

więcej »


J. Mordasewicz w Rzeczpospolitej o wieku emerytalnym
09.03.2017

Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz w artykule „Emerytury sprawiedliwe, który ukazał się 9 marca br. w „Rzeczpospolitej pisze o tym, jak powinien wyglądać w przyszłości system emerytalny.http://www.rp.pl/Opinie/303089868–Jeremi–Mordasewicz–Emerytury–sprawiedliwe.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


J. Mordasewicz w Fakcie o przywilejach emerytalnych
08.03.2017

W artykule „Morawiecki chce ciąć przywileje emerytalne, który ukazał się w „Fakcie, 8 marca br. Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat przywilejów emerytalnych.http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/premier–szydlo–popiera–strategie–na–rzecz–odpowiedzialnego–rozwoju/hk76mly Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Gospodarka rośnie szybciej niż unijna, ale kuleją inwestycje
08.03.2017

W 4. kwartale 2016 r. PKB (wyrównany sezonowo) w krajach UE28 wzrósł r/r o 1,9 proc., a w krajach strefy euro o 1,7 proc. W Polsce ten wzrost wyniósł 3,1 proc. – podał Eurostat.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEurostat podał dane dotyczące wzrostu gospodarczego w krajach UE28 i wszyscy wpadli w zachwyt. W 4. kwartale 2016 r. PKB w Polsce wzrosło w relacji do 4. kwartału 2015 r. o 3,1 proc., co daje nam 5. miejsce w UE28, po Rumunii (4,8 proc.), Słowenii (3,6 proc.), Chorwacji (3,5 proc.) oraz Bułgarii...

więcej »


54 proc. dużych firm zapowiada wzrost inwestycji
08.03.2017

54 proc. dużych firm i 41 proc. średnich planuje w tym roku wzrost inwestycji. Nieco bardziej ostrożne są małe przedsiębiorstwa – wzrost inwestycji deklaruje 33 proc. – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Przedsiębiorstwa zapowiadają też w tym roku zwiększenie zatrudnienia. Jest o tym przekonanych 36 proc. dużych firm, 31 proc. średnich i 24 proc. małych. 21 proc. średnich firm, 14 proc. dużych i 13 proc. małych uważa, że w ciągu ostatniego roku poprawiły się warunki prowadzenia biznesu. Tylko 18 proc. firm dużych, 19 proc. średnich i 11 proc. małych uważa, że zapowiadane...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl