Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Zatrudnianie cudzoziemców i zmiany w prawie pracy
28.03.2017

27 marca br. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych. W trakcie spotkania omówiono opracowane przez rząd zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał zasadniczy wpływ na zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności obywateli sześciu państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. nowego rodzaju zezwolenia na prace sezonowe (na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, co ma objąć m.in.: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo). Zezwolenie sezonowe będzie mogło mieć zastosowanie w przypadku każdego cudzoziemca, ale dla obywateli 6 państw objętych obecnie systemem oświadczeniowym przewiduje się...

więcej »


Seminaria: Jak skutecznie chronić znaki towarowe?
28.03.2017

Urząd Patentowy RP zaprasza na kolejną edycję regionalnych seminariów pt. „Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej, poświęconych ochronie znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych. Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie je chronić. Przedstawiony zostanie zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i w UE – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w jasny...

więcej »


Zgłoś firmę do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku
28.03.2017

Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation zaprasza Państwa do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Konfederacja Lewiatan objęła konkurs patronatem. Nagroda główna to 45 000 złotych oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w kategoriach dodatkowych (Start, Progres, Senior, Młody Biznes, Kobieta Mikroprzedsiębiorczyni). Łączna pula nagród wynosi 150 000 zł. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych, równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczną. Pod uwagę zostaną także wzięte doświadczenia z instrumentami finansowymi.

więcej »


Wywiad z Henryką Bochniarz w Tygodniku Solidarność
22.03.2017

Polecamy wywiad z Henryką Bochniarz w najnowszym wydaniu Tygodnika Solidarność. Przeczytaj fragment artykułu   

więcej »


Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Białymstoku
22.03.2017

22 marca br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, spotkała się również z członkami Podlaskiego Związku Pracodawców i Podlaskiego Forum Gospodarczego. W trakcie posiedzenia WRDS, w którym udział wziął również Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, omówiono kwestie ustroju Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i funkcjonowanie dialogu regionalnego. Dokonano też przeglądu najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, które są przedmiotem dyskusji na posiedzeniach. – WRDS–om potrzebna jest platforma wymiany informacji, która da możliwość bliższej współpracy regionalnej – mówiła Henryka...

więcej »


Nowe władze Związku Pracodawców Handlu i Usług
22.03.2017

21 marca 2017 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. W posiedzeniu brało udział 12 z 28 członków Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności związku za okres minionych dwóch lat, a także dokonało wyboru nowych władz. W skład władz nowej kadencji Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług wchodzą: Prezes Zarządu: Anna Podniesińska (Interdom Sp. z o.o.) Wiceprezesi Zarządu: Józef Czerniejewski (Natalia Gold Józef Czerniejewski) Tomasz Kępczyński (W&P Sp. z o.o.) Sławomir Podniesiński (Interviking Sp. z o.o.) Przewodniczący...

więcej »


Dobre wyniki firm nie cieszą
22.03.2017

Zysk netto firm średnich i dużych wyniósł w 2016 r. 111 mld zł. Natomiast inwestycje spadły o 13,2 proc (r/r, w cenach stałych) – podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Wyniki finansowe firm średnich i dużych były w 2016 r. bardzo dobre. Przychody wzrosły co prawda tylko o 3,9 proc., ale koszty „jedynie o 3,2 proc. Pozwoliło to na poprawę rentowności sprzedaży. Powinno to cieszyć, bo firmy panowały nad kosztami mimo szybciej, niż koszty ogółem, rosnących wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, a także na usługi obce. Niestety, koszty rosły wolniej niż przychody m.in. przez niższy poziom...

więcej »


Podsumowanie programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
21.03.2017

Przyjęciem sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 zakończyło się ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, które odbyło się 15 marca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki projektów, w ramach których makroregion Polski Wschodniej zasiliły dodatkowe środki o wartości 2,39 mld EUR. Zatwierdzenie raportu umożliwi odblokowanie ostatniej części płatności Komisji Europejskiej na rzecz Polski, w wysokości 5% alokacji czyli niecałe 119,5 mln euro. Wśród efektów programu realizowanego w 5 województwach wymieniono m.in. budowę 176 km nowych dróg krajowych i wojewódzkich, modernizację 177 km dróg, modernizację miejskiego transportu publicznego...

więcej »


VIII edycja Turnieju Debat Oksfordzkich
21.03.2017

W kwietniu br. odbędzie się ósma edycja Turnieju Debat Oksfordzkich, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością, działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Debaty będą odbywały się w formacie oksfordzkim, w którym dwie czteroosobowe drużyny dyskutują nad słusznością narzuconej tezy. Uczestnicy debat będą dyskutować na tematy związane m.in. z polityką, biznesem czy nauką. Turniej Debat Oksfordzkich skierowany jest do organizacji studenckich z całej Polski. Finałowa debata odbędzie się w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu RP.Konfederacja Lewiatan objęła Turniej patronatem. Zapraszamy do odwiedzenia profilu Turnieju na Facebooku  

więcej »


Szkolenia Centrum Mediacji Lewiatan
21.03.2017

Zapraszamy na szkolenia w roku 2017. 12 maja 2017 r. Szkolenie: Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji – aspekty materialne i procesowe        

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl