Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

P. Pruszyński w Pulsie o monitorowaniu dostaw olejów
29.03.2017

W artykule „Fiskus poślizgnie się na mydle , który ukazał się w Pulsie Biznesu, 29 marca br. Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan wypowiada się o obowiązku monitorowania dostaw olejów, które skarbówka wzięła pod lupę.https://www.pb.pl/fiskus–poslizgnie–sie–na–mydle–857909

więcej »


Branża ostrzega przed skutkami zakazu handlu w niedziele
29.03.2017

Największe organizacje reprezentujące polski handel, tj. Polska Izby Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, członek Konfederacji Lewiatan, Forum Polskiego Handlu i Polska Rada Centrów Handlowych we wspólnym oświadczeniu ostrzegają, że ograniczenie handlu w niedziele będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę i budżet państwa. Przedstawiciele organizacji handlowych wyrazili zaniepokojenie szerokim zakresem zastosowania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele oraz możliwym ujemnym wpływem tych zmian na gospodarkę, przychody budżetowe, miejsca pracy oraz handel detaliczny, usługi i logistykę.W komunikacie czytamy: „Jakkolwiek rozumiemy znaczenie społecznego aspektu tego projektu, należy podkreślić fakt, że ograniczenie handlu w niedzielę będzie miało wpływ na sytuację ekonomiczną...

więcej »


Firmy obawiają się kar za naruszenie prywatności
29.03.2017

Model postępowania przed prezesem nowego urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, nie zabezpiecza właściwie interesów przedsiębiorców. Wątpliwości budzi możliwość wstrzymania wykonania decyzji urzędu, ale tylko w zakresie dotyczącym administracyjnej kary pieniężnej, nie zaś, np. w sytuacji ograniczenia lub zakazu przetwarzania danych osobowych. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, mimo minusów, stara się jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na stronie internetowej projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa regulacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia...

więcej »


Pracodawcy będą inwestować w jakość pracy
29.03.2017

W Polsce praca wymaga jeszcze wielu inwestycji – w jakość, demokratyzację stosunków pracy, jakość kultury organizacyjnej, humanizację. Wśród krajów OECD nie wypadamy pod tym względem najlepiej. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWWażna jest jakość zatrudnienia (traktowanego nie tylko jako jakość umowy o pracę, ale także możliwość szybkiego znalezienia pracy w przypadku jej utraty). Chodzi zatem o bezpieczeństwo zatrudnienia.Istotna jest też jakość (wysokość) wynagrodzeń. Trudny temat, bo musi być odnoszony do produktywności, która w Polsce wciąż jest niska. Jakość wynagrodzeń można jednak poprawiać szybciej dzięki proefektywnościowym systemom wynagrodzeń, przyjaznym rozwiązaniom podatkowym – mowa o wysokiej...

więcej »


Pierwszy w Polsce projekt hybrydowego PPP
29.03.2017

Grupa SUEZ, która jest członkiem Konfederacji Lewiatan, realizowała tę inwestycję w partnerstwie publiczno–prywatnym z Miastem Poznań. Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) przez najbliższe 25 lat będzie zarządzana przez spółkę SUEZ Zielona Energia. To przykład  pierwszego w Polsce hybrydowego PPP, zakończonego w  terminie i założonym budżecie. Ze względu na przyjętą formułę realizacji i sposób finansowania jest to pionierski projekt na europejskim rynku gospodarki odpadami. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem założonym w umowie z Miastem Poznań. Od 22 grudnia 2016 r. ITPOK ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że trafią tu zmieszane odpady komunalne...

więcej »


Świat i UE w epoce Trumpa - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
29.03.2017

 » 21 kwietnia 2017 r., od godz. 12:00 » Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul.Dobra 56/66) Podczas XI już KonferencjiCE świadomi zagrożeń płynących z dużej dywersyfikacji politycznej, religijnej i kulturowej oraz zróżnicowanych poziomów gospodarczych spróbujemy przyjrzeć się światu zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.Konferencja opierać się będzie na dwóch panelach:13:15– 15:00 PANEL I: Protekcjonizm, a regionalizm i globalne rynki– nowy układ sił w światowej gospodarce. (Ambroziak/ Michałek/ Bujak/ Piechociński)15:30– 17:30 PANEL II: Nowa Unia, Nowa Ameryka, Polska perspektywa. (Góralczyk/ Król/ Bartosiak/ Węglarczyk/ Wróbel)Wraz z ekspertami pragniemy zastanowić się nad przyczynami wzrostu postaw silnie narodowościowych: czy są one wyrazem sprzeciwu wobec...

więcej »


Ogłoszono 20 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce
29.03.2017

28 marca 2017 r. Great Place to Work® w Polsce ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2017. Na tegorocznej Liście znalazło się 20 laureatów, z czego połowa to firmy notowane na liście po raz pierwszy. Wyróżnienia przyznawane są w 3 kategoriach zależnych od wielkości zatrudnienia. W tym roku pierwsze miejsce we wszystkich 3 kategoriach przypadło firmom informatycznym. W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce zajęła firma Demant Technology Centre, w kategorii firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, liderem została firma Objectivity Bespoke Software Specialists, a wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób, najwyższe miejsce na podium zajął...

więcej »


Panel pracodawców na III Europejskim Kongresie Samorządów
29.03.2017

W dniach 27–28 marca w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan był współorganizatorem wydarzenia. Przedstawiciele Konfederacji, w tym członkowie Małopolskiego Związku Pracodawców oraz Związku Pracodawców Firm Szkoleniowych i Usługowych Lewiatan, uczestniczyli w dwóch dniach spotkań, dyskusji i paneli w Krakowie i współorganizowali panel poświęcony roli organizacji przedsiębiorców we wdrażaniu zasad jednolitego rynku. Dyskusję zdominowała debata o potrzebie stworzenia jednolitego samorządu gospodarczego, jako najważniejszej organizacji reprezentującej polskie firmy w relacjach z administracją lokalną, regionalną, a nawet na poziomie europejskim. Konfederacja Lewiatan, a także część uczestników debaty,...

więcej »


Kosmetyki przeciwne monitorowaniu olejów roślinnych
28.03.2017

Objęcie systemem monitorowania części olejów roślinnych nie jest uzasadnione ze względu na brak udokumentowanych przypadków wyłudzeń VAT w obrocie tymi towarami. Nie można pogarszać sytuacji tysięcy uczciwych przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej z powodu stwierdzenia nieprawidłowości np. w branży spożywczej (obrót olejem rzepakowym) – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Takie uwagi pracodawcy zgłosili do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Znaczna część przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej zadeklarowała jednorazowe zakupy olejów niższe, niż wskazane w rozporządzeniu, przez co nie zostaną włączeni w system monitorowania. Jednak, producenci kosmetyków, których główną...

więcej »


Rewizja dyrektywy dot. informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy
28.03.2017

23 maca br. Komisja Europejska opublikowała mapę drogową / założenia oceny skutków prac nad zmianą dyrektywy 91/533/WE z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Dyrektywa wyznacza na poziomie unijnym standardy przekazywania informacji nt. podstawowych warunków zatrudnienia  pracownikom. W Polsce dyrektywa została wdrożona w szczególność poprzez art. 29 i 291 Kodeksu pracy. Z wdrożeniem dyrektywy 91/533/EWG wiąże się obowiązek przekazywania obok umowy o pracę również pisemnej informacji na temat warunków zatrudnienia obejmującej m.in.  informacje nt. obowiązującej pracownika dobowej i...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl