Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Ostatnie dni na zgłoszenie do Konkursu Arbitrażowego
24.02.2017

Serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich i radcowskich do udziału w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2017! Przypominamy, że do 28 lutego można rejestrować drużyny oraz wysłać pozew!   Partnerem Głównym KAL2017 jest PwC, zaś fundatorem nagrody głównej dla Najlepszej Drużyny oraz dla Najlepszego Mówcy w postaci zagranicznego kursu arbitrażowego Jest CIArb European Branch. Konkurs odbywa się także pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan.Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL) należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w...

więcej »


Pracujących mężczyzn przybywa, pracujących kobiet ubywa
23.02.2017

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracujących wzrosła o 45 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., w tym liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 51 tys., ale liczba pracujących kobiet spadła o 6 tys. – podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan W 4. kwartale 2016 r. pracowało 16,325 mln osób, czyli o 0,3 proc. więcej niż w 4. kwartale 2015 r. W grupie pracujących było 9,036 mln mężczyzn i 7,289 mln kobiet. Pracujących mężczyzn było więcej 51 tys., czyli o 0,6 proc. niż rok wcześniej, a pracujących kobiet mniej o 6 tys. czyli o 0,1 proc.

więcej »


Podsumowanie 523. Sesji Plenarnej EKES
23.02.2017

Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny przyjął na swojej 523 Sesji Plenarnej (22–23.02.2017) następujące stanowiska i opinie:   – ECO/420: Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania –  ECO/423: Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro – ECO/426: Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi – ECO/429: Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym – NAT/704: Przepisy proceduralne w sprawozdawczości środowiskowej – CCMI/148: Przemysł motoryzacyjny u progu nowego paradygmatu? – NAT/689: Śródokresowa ocena programu LIFE – NAT/679: Rola rolnictwa w dwustronnych i regionalnych negocjacjach handlowych w kontekście posiedzenia ministerialnego...

więcej »


Dispute Resolution in M&A Transactions
23.02.2017

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Podczas dwudniowej...

więcej »


Konsumenci uwierzyli w rynek pracownika
22.02.2017

„W lutym 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pogorszył się, ale wskaźnik wyprzedzający był nieznacznie wyższy niż w styczniu br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Konsumenci lepiej niż w styczniu, a także lepiej niż w całym 2016 r., oceniali w lutym 2017 r.  zmiany sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przyszłość (najbliższe 12 miesięcy) też ich nie niepokoi. Zdecydowanie gorzej natomiast widzą to co działo się i będzie się działo w gospodarce. Duża różnica w ocenach...

więcej »


W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych
22.02.2017

Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych to co roku ponad sto miliardów złotych (od 6 do nawet 10% PKB). Jednocześnie, jest to obszar wskazywany, jako jeden z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami – przez Komisję Europejską oraz rodzime instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.  W imieniu organizatorów 1 marca zapraszamy na konferencję, w której udział wezmą:Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby KontroliGrzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka...

więcej »


Powstał zespół ds. Brexit w BusinessEurope
22.02.2017

W BusinessEurope powstał Zespół ekspercki ds. Brexit. 21 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan brali w nim udział. W pracach zespołu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele organizacji członkowskich BusinessEurope; reprezentanci organizacji sektorowych będą  konsultantami zespołu.  Na razie w kontekście Brexitu pojawia się więcej pytań niż konkretnych informacji.  Co wiemy? Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zacznie się w momencie uruchomienia art. 50 Traktatu o UE przez Parlament – to na pewno stanie się w marcu 2017. UE stoi na stanowisku,...

więcej »


W budownictwie ocena koniunktury ciągle pesymistyczna
21.02.2017

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r. oceniana jest przez przedsiębiorców pozytywnie. W większości sekcji lepiej niż miesiąc wcześniej, a także lepiej niż w lutym w latach poprzednich – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Ocena koniunktury gospodarczej w Polsce w lutym 2017 r. jest optymistyczna. Przedsiębiorcy ze wszystkich sekcji gospodarki, poza budownictwem, pozytywnie oceniają klimat koniunktury. W budownictwie także nastąpiła poprawa ocen, ale ciągle więcej przedsiębiorstw widzi obecną sytuację, jak i przyszłość w ciemnych barwach (prawie 23 proc. firm budowlanych sygnalizuje pogorszenie koniunktury, a tylko 16 proc. jej poprawę).

więcej »


Henryka Bochniarz komentuje ustawę o sieci szpitali
21.02.2017

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, dotyczący przyjętego przez rząd projektu o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Prace nad tzw. siecią szpitali trwały bardzo długo, ale niestety w zaciszu Ministerstwa Zdrowia. Postulaty zgłaszane przez reprezentatywne organizacje pracodawców nie zostały zupełnie wysłuchane. Najbardziej krytykowane są kwestie związane z budową samej sieci i oparcie jej na nieaktualnych danych dotyczących zakresu świadczeń realizowanych przez poszczególne placówki medyczne. Wątpliwości budzi również tempo wprowadzanych zmian (projekt nadal jest w trakcie prac legislacyjnych, a już 27 marca ma być znana lista szpitali objętych siecią, co nie daje żadnych szans placówkom na dostosowanie się do proponowanych rozwiązań).

więcej »


Mało zmian w projekcie monitorowania przewozu towarów
21.02.2017

20 lutego br. na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Senatorowie przyjęli sprawozdanie o projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komisje rekomendowały wprowadzenie poprawek, które zostały przygotowane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z Ministrem Finansów. Wśród przyjętych poprawek znalazła się jedna z postulowanych przez Konfederację Lewiatan dotycząca wyłączenia spod systemu monitorowania, niezależnie od wielkości transportu, przesyłek w opakowaniach jednostkowych mniejszych niż np. 16 litrów dla olejów smarowych lub 5 litrów dla alkoholu całkowicie skażonego. Podczas posiedzenia zgłoszono wiele uwag i propozycji doprecyzowania przepisów. Minister Finansów nie...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl