Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE
05.04.2017

Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, polegające na włączeniu do systemu wsparcia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie mikroinstalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii. 1. Obecnie ustawa o odnawialnych źródłach energii reguluje działanie dwóch grup wytwórców energii w mikroinstalacji nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi w rozumieniu prawa energetycznego:• Prosumenci – odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający ją wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą;• Przedsiębiorcy – posiadacze mikroinstalacji wytwarzający energię na cele prowadzonej działalności gospodarczej, W...

więcej »


Po wycięciu drzewa nie będzie zakazu prowadzenia biznesu
05.04.2017

5 kwietnia br. odbyło się w Sejmie kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, w trakcie którego omawiano zmianę ustawy o ochronie przyrody. Posłowie zdecydowali, że nie będzie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lat na nieruchomości, na której wycięto drzewa lub krzewy. W projekcie ustawy taki zakaz się znalazł. Ostatecznie, zgodnie ze stanowiskiem Lewiatana, generalny zakaz nie został wprowadzony. Sama konstrukcja prawna przyjęta przez komisję dalej nasuwa szereg wątpliwości, w szczególności w zakresie przyjętych i niezdefiniowanych pojęć prawnych jak „część nieruchomości, tym niemniej można przyjąć, że brak wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – to rozwiązanie, które czyni zadość...

więcej »


Prezydencie zawetuj ustawę o sieci szpitali
05.04.2017

Pracodawcy RP, BCC i Konfederacja Lewiatan apelują do prezydenta o zawetowanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany organizacyjne systemu ochrony zdrowia – czytamy w liście do prezydenta – zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie są popierane przez żadną ze znanych nam grup społecznych – krytykę wyrażają zarówno środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki), właściciele i zarządzający podmiotami leczniczymi, jak i organizacje reprezentujące pacjentów.Wszystkie wymienione strony w trakcie prac wyrażały dużą obawę o efektywność opieki szpitalnej w systemie ryczałtowego finansowania i w związku z tym na możliwość wydłużenia się kolejek i ograniczenie dostępności do leczenia. Także Rada Dialogu Społecznego w...

więcej »


Przedsiębiorcy proponują zmiany w KRS
05.04.2017

W Krajowym Rejestrze Sądowym nie powinny znaleźć się przepisy regulujące kwestie materialno–prawne związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia, jego skutki w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych – uważa Konfederacja Lewiatan. Takie regulacje powinny być umieszczone w Prawie przedsiębiorców. Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzają wiele przepisów związanych z zawieszeniem wykonania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Stanowią one zasadniczo powtórzenie obecnej regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Lewiatana takie rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym jest aktem prawnym, który reguluje postępowanie w przedmiocie wpisu...

więcej »


Powstanie europejski system informacji o podróży
05.04.2017

Sekcja SOC (zatrudnienia, spraw społecznych i obywatelstwa) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego na posiedzeniu 3 kwietnia br. przyjęła projekt opinii w sprawie systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż ETIAS (SOC/556). EKES wspiera tę inicjatywę, wskazując jednocześnie na konieczność przestrzegania podstawowych praw wnioskodawców, zapobieganie dyskryminacji, ochronę szczególnie wrażliwych danych podróżnych (np. dotyczących zdrowia), prawo do odwołania, konieczność zapewnienia równowagi między ryzykiem a bezpieczeństwem tak, by uniknąć obciążeń administracyjnych i barier dla osób podróżujących do UE. System będzie dotyczył osób spoza Unii, które mają prawo do ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej, ma przypominać...

więcej »


M. Kowalski w TV Rzeczpospolita o kontroli ZUS w firmach
05.04.2017

Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan w rozmowie z TV Rzeczpospolita mówi m.in. o apelu do rządu o powstrzymanie kontroli ZUS w firmach.http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/170409693–Marek–Kowalski–––Apel–do–rzadu–o–powstrzymanie–kontroli–ZUS.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Mec. Beata Gessel-Kalinowska Honorowym Prezesem Sądu
05.04.2017

Zarząd Konfederacji Lewiatan ustanowił mec. Beatę Gessel–Kalinowską vel Kalisz Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. 4 kwietnia Henryka Bochniarz i Lech Pilawski uroczyście ogłosili tę decyzję. Mecenas dr Beata Gessel–Kalinowska vel Kalisz to doktor nauk prawnych, radca prawny oraz ekspert w zakresie prawa handlowego, transakcji M&A oraz arbitrażu gospodarczego. Od 9 marca 2005 pełniła funkcję arbitra oraz Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a od 7 marca 2011 Prezes Sądu Arbitrażowego. Brała udział jako panelistka w kilkunastu międzynarodowych konferencjach (Paryż, Wiedeń, Londyn, Moskwa, Kijów).W trakcie kadencji mec. Gessel na stanowisku Prezesa Sądu odbyło się Pięć edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan...

więcej »


H. Bochniarz w Głosie Wielkopolskim o kondycji rynku pracy
05.04.2017

O trudnościach w zatrudnianiu nowych pracowników, minimalnym wynagrodzeniu, obniżeniu wieku emerytalnego, programie 500+ mówi w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.http://www.gloswielkopolski.pl/polska–i–swiat/a/henryka–bochniarz–emerytury–beda–nizsze,11953736/ Konfederacja Lewiatan

więcej »


Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany
05.04.2017

29 marca br. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Na spotkaniu obecni byli: Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Józefa Szczurek–Żelazko – Sekretarz Stanu, Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu oraz Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia omówili wstępny projekt Narodowej Służby Zdrowia. Zgodnie z przyjętymi założeniami Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany, a system składkowy zostanie zastąpiony finansowaniem budżetowym. Jak poinformował Minister Zdrowia główną przyczyną dokonywania zmian jest wprowadzenie konstytucyjnej zasady równej dostępności wszystkich mieszkańców do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej »


Nowe władze związku firm ubezpieczeniowych i TFI
04.04.2017

3 kwietnia 2017 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele wszystkich firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności związku za okres minionego roku, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2016 rok, a także udzieliło absolutorium Zarządowi i dokonało wyboru nowych władz związku. W skład władz nowej kadencji Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wchodzą: Prezes Zarządu: Łukasz Kalinowski Wiceprezesi Zarządu: Maciej Jankowski...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl