Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nagroda Ludzie, którzy zmieniają biznes - trwa nabór
07.04.2017

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów i kandydatek do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom i pracowniczkom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych, którzy działają na rzecz rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie w Polsce. Z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności, zostanie przyznana także nagroda w kategorii „różnorodność za wspieranie idei zarządzania różnorodnością w pracy. Laureaci zostaną nagrodzeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez FOB w ramach projektu Karta Różnorodności. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są  do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

więcej »


CEO Business Breakfast z ministrem Szwedem
07.04.2017

6 kwietnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli:Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca RDSGrzegorz Baczewski, dyrektor departamentu Konfederacji Lewiatan, członek RDSJakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanAlain Dehaze, CEO, The Adecco GroupSergio Picarelli, Regional Head, The Adecco GroupAnna Wicha, CEO, The Adecco Group PolskaMariola Raudo, Head of Corporate Affairs & Public Relations, NestleWiesława Czarnecka–Stańczak, HR Director Siemens.Na spotkaniu omówiono tendencje i wyzwania występujące na polskim i światowych rynkach pracy, wpływ kapitału ludzkiego i możliwości jego...

więcej »


Lewiatan: e-zwolnienia ograniczą nadużycia
07.04.2017

Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nad którym pracują obecnie posłowie, upowszechni e–zwolnienia i umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Ograniczy to nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi pracownicy.– Upowszechnienie e–zwolnień jest korzystne dla pracodawców i pracowników. Dzięki nim płatnicy składek będą automatycznie informowani o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym. Poprawi to monitoring i ograniczy możliwość popełnienia nadużyć. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie są bowiem znacznie trudniejsze do sfałszowania niż papierowe – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan. – Postulujemy, żeby rozwiązanie to zostało wprowadzone już od 1...

więcej »


Krajowy Programu Reform nie jest idealny
07.04.2017

7 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, który będzie pracował nad Krajowym Programem Reform 2017/2018. Konfederacja Lewiatan zgłosiła do projektu Krajowego Programu Reform wiele uwag, w tym np. do nowej polityki inwestycyjnej, która wg programu ma polegać na nowelizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym naczyniu dla polskiej gospodarki na lata 2011–2023. Lewiatan uważa, że jak na nową politykę inwestycyjną to zdecydowanie za mało. Na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele rządu odpowiadając na pytania przedstawicielki Konfederacji Lewiatan poinformowali, że projekt nowej ustawy o innowacyjności 11 kwietnia trafi na posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a 12 kwietnia prezentowany będzie na...

więcej »


Henryka Bochniarz na Konwencie Marszałków województw RP
07.04.2017

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz oraz Jacek Męcina, członek RDS z ramienia Lewiatana, wzięli udział 5 kwietnia w posiedzeniu Konwentu Marszałków w Krakowie. W programie konwentu znalazł się szereg propozycji interesujących z perspektywy dialogu społecznego w Polsce. Obok kluczowej kwestii trwających prac nad zmianami w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, poruszone zostały tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, strategią województw w zakresie aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju. Podczas omawiania zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz poinformowała Marszałków o aktywnościach Rady i nowelizacji ustawy w związku...

więcej »


20 lat Konkursu Dobroczyńca Roku!
06.04.2017

Trwa XX edycja Konkursu Dobroczyńca Roku, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. W tym roku do Konkursu wpłynęło ponad 120 wniosków, pokazujących dobre praktyki z obszaru CSR i działań społecznych. Na swoich faworytów można głosować już od 4 kwietnia przez stronę wybierajdobro.pl. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce nieprzerwanie od 20 lat nagradza firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych  w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia...

więcej »


Obradowała Rada Główna Konfederacji
06.04.2017

6 marca nr. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Zgromadzeni przyjęli: sprawozdanie Zarządu Konfederacji Lewiatan z działalności w 2016 r. sprawozdanie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan z działalności w 2016 r. sprawozdanie finansowe Konfederacji Lewiatan za rok 2016 r.budżet Konfederacji Lewiatan 2017 r.W trakcie spotkania przedstawiono także informacje o uchwałach Zarządu Konfederacji Lewiatan w sprawie przyjęcia nowych firm członkowskich. 

więcej »


Duża ulga dla małych firm ma więcej wad niż zalet
06.04.2017

Najmniejsi przedsiębiorcy, o niskich przychodach, zapłacą dużo mniej na ubezpieczenia społeczne – proponuje Ministerstwo Rozwoju. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan Dwuletnia ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, z której mogą obecnie korzystać osoby podejmujące własną działalność gospodarczą, jest uzasadniona, ponieważ przynosi więcej korzyści niż strat. Natomiast dodatkowe, stałe obniżenie składek ubezpieczeniowych, które proponuje rząd, ma więcej wad niż zalet. Osobom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą warto pomóc wystartować, ale później powinny one konkurować na równych zasadach z pozostałymi przedsiębiorcami. Przywileje podatkowe przyznane dla wybranych, dla pozostałych stanowią dodatkowe obciążenie. Płacenie ulgowych składek przez dwa lata, w trakcie mniej więcej...

więcej »


Producenci nie chcą leków w osobnych grupach limitowych
06.04.2017

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Konfederacji Lewiatan, nie popiera uznaniowego wyodrębnienia leków do osobnych grup limitowych. Krajowi producenci leków popierają natomiast działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zahamowanie nielegalnego wywozu leków z kraju. Dzisiaj zbiera się sejmowa Komisja Zdrowia w sprawie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Pracodawcy uważają, że decyzja resortu zdrowia o wycofaniu zapisu o uznaniowym wyodrębnieniu leków do osobnych grup limitowych, z projektu zmiany ustawy refundacyjnej (nowelizowanej zmianą ustawy o świadczeniach zdrowotnych) jest racjonalna i rozsądna. Wprowadzenie tych regulacji spowodowałoby naruszenie obowiązujących zasad konkurencyjności cenowej i skutkowałoby stratą publicznego płatnika (NFZ) sięgającą...

więcej »


Spotkanie z delegacją Duńskiej Konfederacji Pracodawców
06.04.2017

6 kwietnia Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych oraz Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan spotkali się z przedstawicielami Duńskiej Konfederacji Pracodawców. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Duńska Konfederacja była także żywo zainteresowana dobrymi praktykami Konfederacji Lewiatan w dialogu ze stroną rządową, które mogłaby wykorzystać w działaniach na rodzimym rynku pracy. Omówione zostały m.in. istniejące bariery w zatrudnianiu obcokrajowców, potrzebne zmiany podejścia rządu do elastyczności zatrudniania, sposoby redukcji niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz partnerstwo publiczno–prywatne. Znaczna część spotkania została poświęcona doświadczeniom Konfederacji Lewiatan w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl