Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Nowy, fatalny pomysł na poprawę ściągalności abonamentu
24.02.2017

Dostawcy płatnej telewizji mają ujawnić swoich klientów, aby rząd mógł sprawdzić kto nie płaci abonamentu. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych (nr UD213), w której resort kultury proponuje nałożenie na dostawców usług telewizji płatnej obowiązku zebrania od swoich klientów oświadczenia o zarejestrowaniu telewizora oraz przekazania tego oświadczenia Poczcie Polskiej. Propozycja ta umożliwia jednemu przedsiębiorstwu korzystanie z baz danych innych prywatnych przedsiębiorców, choć stanowią one tajemnicę i są gromadzone w zupełnie innych celach oraz w oparciu o inne przepisy – komentuje mec. Krzysztof Kajda, dyrektor...

więcej »


Plany BusinessEurope na 2017
24.02.2017

23 i 24 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego BusinessEurope w 2017 r. Członkiem ExCo BE jest Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego. W spotkaniu brały udział także Anna Kwiatkiewicz, Dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli i przedstawicielka Konfederacji Lewiatan przy BusinessEurope oraz Kinga Grafa, ekspertka z Departamentu Komunikacji. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z poprzedniego spotkania z września 2016 r. oraz przedstawiono najważniejsze działania BusinessEurope w ostatnich miesiącach. Do kluczowych kwestii należy powołanie zespołu roboczego ds. Brexitu w ramach BusinessEurope. Przyjęto także informację, która zostanie przekazana przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi przed marcowym posiedzeniem...

więcej »


Wiele zarzutów do projektu ustawy o tzw. sieci szpitali
24.02.2017

22 lutego br., dzień po przyjęciu przez rząd projektu ustawy o sieci szpitali, odbyło się w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji: Zdrowia, Gospodarki i Rozwoju oraz Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie to zostało zwołane na wniosek posłów opozycji, członków Komisji Zdrowia. Informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali przedstawił wiceminister Piotr Gryza. Po prawie godzinnej prezentacji projektu przyjętego przez Radę Ministrów odbyła się długa, gorąca dyskusja z udziałem posłów i gości – przedstawicieli samorządów, organów właścicielskich, podmiotów prywatnych, dyrektorów szpitali, przedstawicieli NGO–sów, lekarzy. Zadano szereg pytań, zgłoszono wiele postulatów i...

więcej »


Leki tematem posiedzenia Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia
24.02.2017

21 lutego 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu do spraw polityki lekowej Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia. Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowali: dr Dobrawa Biadun, Grzegorz Rychwalski (Wiceprezes PZPPF) oraz Marcin Piskorski (Prezes PharmaNET). Tematem spotkania była dyskusja nad zmianami w zakresie funkcjonowania aptek. Strona społeczna zgodziła się, że zmiany są konieczne, natomiast nie powinny być przeprowadzane w sposób przedstawiony w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko i rekomendacje dotyczące zmian, które wzmocnią inspekcję farmaceutyczną oraz wprowadzą przepisy wzmacniające pozycję indywidualnych aptek przy jednoczesnym zachowaniu...

więcej »


Ostatnie dni na zgłoszenie do Konkursu Arbitrażowego
24.02.2017

Serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich i radcowskich do udziału w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2017! Przypominamy, że do 28 lutego można rejestrować drużyny oraz wysłać pozew!   Partnerem Głównym KAL2017 jest PwC, zaś fundatorem nagrody głównej dla Najlepszej Drużyny oraz dla Najlepszego Mówcy w postaci zagranicznego kursu arbitrażowego Jest CIArb European Branch. Konkurs odbywa się także pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan.Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL) należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w...

więcej »


Pracujących mężczyzn przybywa, pracujących kobiet ubywa
23.02.2017

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracujących wzrosła o 45 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., w tym liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 51 tys., ale liczba pracujących kobiet spadła o 6 tys. – podał GUS.Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan W 4. kwartale 2016 r. pracowało 16,325 mln osób, czyli o 0,3 proc. więcej niż w 4. kwartale 2015 r. W grupie pracujących było 9,036 mln mężczyzn i 7,289 mln kobiet. Pracujących mężczyzn było więcej 51 tys., czyli o 0,6 proc. niż rok wcześniej, a pracujących kobiet mniej o 6 tys. czyli o 0,1 proc.

więcej »


Podsumowanie 523. Sesji Plenarnej EKES
23.02.2017

Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny przyjął na swojej 523 Sesji Plenarnej (22–23.02.2017) następujące stanowiska i opinie:   – ECO/420: Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania –  ECO/423: Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro – ECO/426: Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi – ECO/429: Stopień uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym – NAT/704: Przepisy proceduralne w sprawozdawczości środowiskowej – CCMI/148: Przemysł motoryzacyjny u progu nowego paradygmatu? – NAT/689: Śródokresowa ocena programu LIFE – NAT/679: Rola rolnictwa w dwustronnych i regionalnych negocjacjach handlowych w kontekście posiedzenia ministerialnego...

więcej »


Dispute Resolution in M&A Transactions
23.02.2017

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Podczas dwudniowej...

więcej »


Konsumenci uwierzyli w rynek pracownika
22.02.2017

„W lutym 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pogorszył się, ale wskaźnik wyprzedzający był nieznacznie wyższy niż w styczniu br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Konsumenci lepiej niż w styczniu, a także lepiej niż w całym 2016 r., oceniali w lutym 2017 r.  zmiany sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przyszłość (najbliższe 12 miesięcy) też ich nie niepokoi. Zdecydowanie gorzej natomiast widzą to co działo się i będzie się działo w gospodarce. Duża różnica w ocenach...

więcej »


W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych
22.02.2017

Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych to co roku ponad sto miliardów złotych (od 6 do nawet 10% PKB). Jednocześnie, jest to obszar wskazywany, jako jeden z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami – przez Komisję Europejską oraz rodzime instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.  W imieniu organizatorów 1 marca zapraszamy na konferencję, w której udział wezmą:Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby KontroliGrzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl