Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Klient nie może wynagradzać agenta ubezpieczeniowego
11.04.2017

Zapłata wynagrodzenia przez klienta bezpośrednio agentowi w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej stoi w sprzeczności z charakterem czynności agencyjnych, które są wykonywane na rzecz oraz w imieniu firmy ubezpieczeniowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zakończyła się druga tura konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Konfederacja Lewiatan, która bierze w nich udział od samego początku, również teraz skierowała do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko, zawierające szereg szczegółowych uwag do projektowanych zapisów. W opinii Lewiatana wiele przepisów nadal wymaga stosownego doprecyzowania czy uspójnienia.Wątpliwości budzi m.in. projektowany art. 24 ust. 1 pkt 5, wskazujący...

więcej »


Ambasador Danii w Lewiatanie
10.04.2017

10 kwietnia Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ambasadorem Królestwa Danii, Ole Egbergiem Mikkelsenem. Tematem spotkania była działalność firm duńskich na polskim rynku oraz współpraca gospodarcza między dwoma krajami. Rozmowa dotyczyła także aktualnej sytuacji na rynku polskim, współpracy Lewiatana z duńskimi firmami i ewentualnych przyszłych duńskich inwestycjach. Znaczna część spotkania została poświęcona doświadczeniom Konfederacji Lewiatan w uczestnictwie w Radzie Dialogu Społecznego, która jest kluczowym narzędziem w prowadzeniu konsultacji społecznych. Na zakończenie spotkania obie strony potwierdziły chęć dalszego pogłębiania relacji nie tylko z ambasadą Danii, ale także z Duńską Konfederacją Pracodawców. Ambasador zapowiedział także udział reprezentacji duńskiego...

więcej »


Nowy członek Związku Przemysłu Wydobywczego
10.04.2017

Gazstal S.A. nowym członkiem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego. Przemysł wiertniczy oraz hutnictwo to skomplikowane gałęzie gospodarki, które dla wielu wydają się być owiane tajemnicą. Jednakże to właśnie ta branża stanowi filar wielu innych aspektów życia, bez których współczesne społeczeństwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Specyfika materiałów, sposoby ich łączenia, liczba typów oferowanych produktów mogą przytłoczyć, dlatego z pomocą przychodzą przedstawiciele Gazstal S.A. – największej hurtowni stali oraz wyrobów hutniczych na terenie województwa lubuskiego. Przepis na sukces Działalność firmy Gazstal S.A. obejmuje kompleksowe zaopatrywanie odbiorców finalnych – producentów konstrukcji stalowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. Oferowane wyroby hutnicze charakteryzuje najwyższa jakość. Wszechstronność,...

więcej »


Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje
10.04.2017

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania „Badania na rynek POIR. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności, drugi to konkurs ogólny. W obu konkursach dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac badawczo–rozwojowych, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie bądź na jego zlecenie. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które osiągały przychód ze sprzedaży na poziomie 1 mln zł. Ważne jest, aby efektem projektu był nowy lub znacząco ulepszony produkt, innowacyjny co...

więcej »


M. Krzysztoszek w Rzeczpospolitej o kosztach pracy
10.04.2017

W artykule „ Niskie koszty pracy tracą na znaczeniu, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 10 kwietnia br., dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan komentuje problem kosztów pracy w przedsiębiorstwach.http://www.rp.pl/Dane–gospodarcze/304099949–Niskie–koszty–pracy–traca–na–znaczeniu.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Gdy apteki będą tylko dla aptekarzy wzrosną ceny leków
10.04.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery demograficzne i geograficzne są oderwane od interesów pacjentów, dla których istotne są niskie ceny leków nierefundowanych oraz pełen asortyment leków. – Przyjęcie ustawy budzi wątpliwości również z uwagi na fakt, że zasada „apteki dla farmaceuty została już raz uznana za niezgodną z Konstytucją, a ponadto została negatywnie zaopiniowana m.in. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Dziwi, że do tej pory nie...

więcej »


Tworzenie sieciowych produktów - spotkanie 12 kwietnia
10.04.2017

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020.PROGRAM REJESTRACJAPodczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie.Zachęcamy do rejestracji na spotkania poprzez formularz rejestracyjny.Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. 

więcej »


W MR o nowej ustawie o innowacyjności i edukacji
10.04.2017

7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020 przy Ministerstwie Rozwoju. Celem spotkania było omówienie uwag do Krajowego Programu Reform (dalej KPR) 2017/2018 (przygotowanego przez poszczególne ministerstwa) zgłoszonych przez partnerów społecznych w ramach konsultacji oraz przedstawienie przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramu prac na przyszłością polityki spójności UE oraz rolą partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE (prezentacja MR w załączeniu). Konfederacja Lewiatan przygotowała uwagi do KPR 2017/2018. W trakcie dyskusji przedstawicielka Lewiatana zwróciła uwagę na poniższe kwestie: 1)    Deklarację...

więcej »


Spotkanie firm rodzinnych w Toruniu
10.04.2017

29 marca 2017 r. odbyło się w Toruniu spotkanie z firmami rodzinnymi, zorganizowane przez Kujawsko–Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. W spotkaniu udział wzięła dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Zaprezentowała wyniki badań Lewiatana dotyczące firm rodzinnych wskazując, że ok. 1/3 przedsiębiorstw mikro będących pracodawcami, firm małych oraz średnich identyfikuje się jako firmy rodzinne. Wskazała również na kłopot z definicją firmy rodzinnej. W przestrzeni publicznej funkcjonuje ok. 60–70 różnych definicji, co nie pozwala na precyzyjne badania tej grupy firm. Główna ekonomistka Lewiatana przedstawiła również stan prac nad projektem ustawy o sukcesji w przedsiębiorstwach osób fizycznych...

więcej »


Przemysław Schmidt nowym prezesem Sądu Arbitrażowego
10.04.2017

Od 10 kwietnia 2017 r. nowym prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan jest Przemysław Schmidt. Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów! – Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest doskonale zorganizowany i dynamicznie rośnie. Mamy nowoczesny regulamin, sprawny sekretariat, doskonałych arbitrów. Na najbliższą przyszłość stawiamy sobie dwa zadania – po pierwsze, chcemy dalej popularyzować sądownictwo polubowne jako znakomity, sprawny i oszczędny sposób rozstrzygania sporów gospodarczych; po drugie, dziękując Konfederacji Lewiatan za nieustające wsparcie i pomoc, chcielibyśmy docelowo stać się sądem dla wszystkich organizacji biznesu w Polsce. Obecnie rozpatrujemy około 60 spraw rocznie, a mamy potencjał by rozstrzygać ich 600, a nawet 6000 – mówi...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl