Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Podwyżka emerytur uzasadniona, ale będzie sporo kosztować
28.02.2017

Od 1 marca br. ZUS będzie wypłacał wyższe świadczenia. Minimalna emerytura wynosić będzie 1000 zł. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanEmerytury mogą być albo wyższe, albo wcześniejsze, ale nie mogą być wyższe i zarazem wcześniejsze. Obniżenie wieku emerytalnego i jednocześnie podwyższenie gwarantowanych emerytur wymusi zwiększenie opodatkowania osób pracujących.Podwyżka najniższych świadczeń jest uzasadniona, ale w połączeniu z obniżeniem wieku emerytalnego będzie prowadzić do pogłębienia deficytu w ZUS i KRUS, który już obecnie przekracza 60 mld zł rocznie. Kobieta, która przepracowała 20 lat nabywa prawo do gwarantowanej przez państwo minimalnej emerytury w wysokości 1000 zł. Jeżeli pracując otrzymywała wynagrodzenie zbliżone do...

więcej »


Inwestycje spadły w 2016 r. o 5,5 proc.
28.02.2017

PKB wzrósł w 4. kwartale 2016 r. o 2,7 proc., a w całym 2016 r. o 2,8 proc. Wartość PKB wyniosła w 2016 r. 1,85 bln zł – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 4. kwartale 2016 r. gospodarstwa domowe pokazały swoją „siłę – spożycie indywidualne wzrosło o 4,2 proc. Połączenie dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń, dochodów z programu Rodzina 500+ dało silny bodziec do świątecznych zakupów. Bo to zapewne grudzień 2016 r. był sprawcą tak dynamicznego wzrostu konsumpcji w ostatnim kwartale ubr.Niestety, cały czas problemem pozostawały inwestycje – w 4. kwartale ub. były...

więcej »


Nie taki straszny KAS jak go malują
28.02.2017

Od 1 marca wchodzi w życie reforma skarbówki. Powstaje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Komentarz Macieja Zborowskiego, adwokata, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, członka Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Pomimo, że Krajowa Administracja Skarbowa nie rozpoczęła jeszcze działalności, zdążyło już wokół niej narosnąć wiele mitów. Słyszymy o zupełnie nowych rozwiązaniach i uprawnieniach, które wcześniej nie przysługiwały fiskusowi. Jednak ich analiza, a także porównanie ze stanem obecnym, prowadzi do wniosku, że KAS będzie w zasadzie dysponentem sumy uprawnień kontrolnych i śledczych do tej pory przynależnych administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służbie Celnej. Procedury kontroli podatników de facto pozostaną bez zmian, z wyjątkami uzasadnianymi...

więcej »


Ruszył konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
28.02.2017

Już po raz 12 najszybciej rozwijające się mikrofirmy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody pieniężne w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale przyznane zostaną też nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna. Konkurs organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation. – Celem konkursu jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne...

więcej »


Przyszłość milenialsów na rynku pracy - własna firma?
27.02.2017

Do roku 2025 aż 75 proc. pracowników na świecie stanowić mają osoby, które nie ukończyły  jeszcze 35. roku życia. Z pewnością to one będą ustalać zasady dla rynku pracy.  Nazywani pokoleniem Milenialsów lub Generacją Y są ludzie,  dobrze wykształceni, niezbyt podatni na opinie innych i zazwyczaj bardzo konsekwentni. Ponadto nie boją się nowych wyzwań. Dyskusję o młodym pokoleniu oraz wyzwaniach, jakie czekają młodych na rynku pracy podjął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 24 lutego 2017 r. odbyła się  konferencja „Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni, podczas,...

więcej »


Autoryzacja nie jest obowiązkiem dziennikarza
27.02.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Prywatnych Mediów pozytywnie oceniają propozycję nowelizacji Prawa prasowego zmierzającą do uściślenia uregulowań dotyczących „autoryzacji. Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania. – Dobrze oceniamy uściślenie terminów, w których osoba udzielająca wypowiedzi powinna dokonać autoryzacji. To słuszny kierunek zmian, bowiem na tle dotychczasowych, nieprecyzyjnych zapisów autoryzacja była częstokroć celowo i w złej wierze wykorzystywana do odwlekania publikacji, a w skrajnych wypadkach nawet jej uniemożliwienia czy zablokowania – mówi Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan. Planowany termin 3 dni na autoryzację dla czasopism wydaje się właściwy. Natomiast nie sposób zgodzić się na przyjęty termin 24 godzin w odniesieniu...

więcej »


Koniec prac Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna
27.02.2017

27 lutego 2017 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007–2013, po niemal 10 latach funkcjonowania zakończył pracę. Jest to pierwszy zespół monitorujący program centralny z poprzedniej perspektywy finansowej, który odbył ostatnie posiedzenie. Komitet przyjął sprawozdanie końcowe z realizacji Programu, co pozwala na formalne rozpoczęcie ścieżki zamykania PO PT 2007–2013 na poziomie unijnym. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte przy wykorzystaniu niemal 100 % środków przyznanych na ten Program Polsce (łącznie: niemal 517 mln EUR). Głównym celem Programu było zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (czyli wykorzystania wszystkich...

więcej »


Maleje liczba przedsiębiorców
27.02.2017

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracowników najemnych wzrosła o 109 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., spadła natomiast – o 63 tys. liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz pomagających im członków rodzin – wynika z danych GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW ciągu ostatniego roku (4. kwartał 2016 r. do 4. kwartału 2015 r.) liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę (na czas nieokreślony i czas określony) wzrosła o 109 tys., tj. o 0,8 proc. W tym samym czasie liczba pracujących wzrosła jedynie o 0,3 proc. Taką tendencję – do szybszego wzrostu...

więcej »


Ważne decyzje Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji
24.02.2017

22 lutego br. odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Związek chce się reformować i przygotowuje zmianę statutu, na 21 lub 28 marca planowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie związku, na którym m.in. zostanie przyjęta treść nowego statutu. Związek planuje opracować stanowisko wobec ustawy Nauka 2.0 oraz wykorzystać obecną sytuację do promocji prywatnego szkolnictwa. Spotkanie zarządu i rady nadzorczej służyło także wypracowaniu programu działań w roku 2017, i kolejnych latach. Wśród dyskutowanych pomysłów było m.in. wzmacnianie i budowanie pozytywnego wizerunku prywatnego szkolnictwa wyższego przez działania komunikacyjne oraz formułowanie konstruktywnych, pozytywnych...

więcej »


KNF wyliczy skutki finansowe ustaw frankowych
24.02.2017

We wtorek 21 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów tzw. ustaw frankowych. Odbyła się dyskusja ogólna dotycząca oceny skutków regulacji procedowanych projektów. Wciąż nie został wybrany projekt wiodący. Podkomisja zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą przygotowanie wyliczenia skutków finansowych, z którymi wiązałoby się przyjęcie przedstawionych projektów. Komisja ma miesiąc na przedstawienie wyników takiego zestawienia i zgodnie z naszymi informacjami wtedy również należy spodziewać się terminu kolejnego posiedzenia podkomisji. W dniach 21–23 odbyły się również trzy posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl