Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Polscy eksporterzy wracają do Rosji
13.04.2017

Eksport wzrósł w styczniu i lutym 2017 r. o 4,0 proc. r/r w euro, a import o 7,8 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 30,2 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEksport w okresie styczeń–luty 2017 r. był wyższy o ponad 1,8 mld euro niż rok wcześniej, natomiast import był wyższy o ponad 3 mld euro. Dynamika importu wyraźnie przyspiesza (7,8 proc. wobec 6,6 proc. w styczniu br.), a dynamika eksportu – słabnie (4 proc. wobec 5,3 proc. w styczniu br.). To co prawda dopiero pierwsze dwa miesiące 2017 r., ale saldo obrotów handlu...

więcej »


Rada Dialogu Społecznego o zamówieniach publicznych
13.04.2017

Prawo zamówień publicznych było głównym tematem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, 13 kwietnia br. Obrady prowadziła Henryka Bochniarz, przewodnicząca RDS. Rada przyjęła dwie uchwały strony pracowników i pracodawców. Jedna związana jest z realizacją zamówień publicznych w ochronie zdrowia, druga z wydaniem wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych. W pierwszej uchwale partnerzy społeczni po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia, wyrazili zaniepokojenie sytuacją...

więcej »


Spotkanie z Philipem Hammondem, ministrem finansów UK
13.04.2017

13 kwietnia w trakcie wizyty w Polsce, z przedstawicielami polskiego biznesu spotkał się brytyjski wicepremier i minister finansów, Kanclerz Philip Hammond. Kanclerz podkreślał, że rząd brytyjski przykłada dużą wagę do prowadzenia rozmów bilateralnych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących Brexitu. Była to kolejna wizyta wysokiej rangi przedstawiciela rządu Wielkiej Brytanii w Polsce w ciągu ostatnich tygodni. Rząd brytyjski podkreśla również, że pomimo decyzji o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, znaczenie Unii jest dla UK kluczowe, a utrzymanie najlepszych możliwych relacji gospodarczych będzie miało wpływ na funkcjonowanie gospodarek po obu stronach Kanału La Manche. Także...

więcej »


Wsparcie EFS dla szkół wyższych
13.04.2017

12 kwietnia 2017 r. w naszej siedzibie odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w Konfederacji z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym tematem spotkania było wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Zakres tematyczny działania to: podniesienie kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich; umiędzynarodowienie uczelni, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni.Kryteria wyboru projektów...

więcej »


Polacy gorzej niż Europejczycy oceniają stan swojego zdrowia
13.04.2017

Bardzo dobrze i dobrze ocenia stan swojego zdrowia 66,9 proc. obywateli UE28, a źle – 7,8 proc. – podał Eurostat (dane dotyczą 2015 r.). Polacy znaleźli się na końcu listy. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanŚrednio w krajach UE bardzo dobrze i dobrze ocenia swój stan zdrowia (2015 r.) ponad 67 proc. obywateli, w Polsce – 57,8 proc. Źle – w UE28 7,8 proc. populacji, a w Polsce – 11,8 proc. Źródło: opracowanie autorki na podstawie danych Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health–care/data/database; dostęp 12 kwietnia 2017 r.)Ocena stanu zdrowia dokonywana przez obywateli krajów UE28 jest zróżnicowana – najlepiej oceniają go...

więcej »


Ceny żywności i paliwa napędzają inflację
12.04.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły 1. kwartale 2017 r. o 2,0 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 1. kwartale 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. W 2/3 na inflację wpływ miał wzrost cen żywności (w ciągu 3. miesięcy br. o 3,7 proc.) oraz paliwa do prywatnych środków transportu (o 18,6 proc.). Gdyby nie spadki cen odzieży i obuwia oraz opłat związanych z łącznością, wpływ ten byłby na poziomie blisko 80 proc. Podobnie zatem jak...

więcej »


Apel do senatorów o odrzucenie ustawy dotyczącej aptek
12.04.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują do senatorów o odrzucenie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przyczyni się ona bowiem do powolnej likwidacji aptek, nienależących do farmaceutów, w tym sieci aptecznych, które staną się przedsiębiorstwami bez wartości i bez przyszłości. Pacjenci zapłacą więcej za leki i będą mieli utrudniony dostęp do aptek. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która w sposób dramatyczny zmienia sposób funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery demograficzne i geograficzne są oderwane od interesów pacjentów.– Przyjęcie...

więcej »


H. Bochniarz w Rzeczpospolitej o euro w Polsce
12.04.2017

W artykule „Czas na odważne decyzje, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 12 kwietnia br., Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że bez przyjęcia euro polska gospodarka, obywatele, przedsiębiorcy stracą.http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/304119874–Bochniarz–Czas–na–odwazne–decyzje.html Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Z posłem sprawozdawcą o efektywności energetycznej
11.04.2017

7 kwietnia br. przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, w tym firmy członkowskiej Saint–Gobain, spotkali się z prof. Adamem Gierkiem, eurodeputowanym i posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego nowelizowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dalej: EED). Projekt nowelizacji (COM(2016) 716 final) został przedstawiony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 roku w ramach pakietu zimowego wniosków ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Projekt przewiduje m.in. przyjęcie wiążącego i podwyższonego do 30% celu  poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE. Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z 2014 roku, cel ten miał być orientacyjny i wynosić 27%...

więcej »


Inwestycje firm spadły w 12 województwach, a w 4 wzrosły
11.04.2017

W 2016 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw średnich i dużych wyniosły 120,8 mld zł i były niższe o 11,5 proc. (r/r; ceny bieżące). Spadek nakładów inwestycyjnych nie objął wszystkich województw – w podlaskim, podkarpackim, warmińsko–mazurskim oraz śląskim przedsiębiorstwa zainwestowały w 2016 r. więcej niż w 2015 r.– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW 2016 r. przedsiębiorstwa średnie i duże (50+) ograniczyły skalę inwestycji. Po 2015 r., gdy nakłady na inwestycje wzrosły o prawie 14 proc. (w cenach bieżących), w 2016 r. były one niższe o prawie 16 mld zł niż rok wcześniej. Przyczyny tkwiły przede wszystkim w...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl