Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Europa wielu prędkości niekorzystna dla Polski
02.03.2017

Komisja Europejska przedstawiła pięć opcji rozwoju Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Polski najlepszy byłby ten zakładający, że UE robi mniej, ale efektywniej. Najgorszy wariant to Europa wielu prędkości – uważa Konfederacja Lewiatan. W Brukseli została opublikowana Biała Księga (White Paper) na temat przyszłości UE. Ma to być przyczynek do dyskusji o przyszłym kształcie Unii, która odbędzie się pod koniec marca w Rzymie w czasie obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zaprezentowano w niej pięć scenariuszy rozwoju Unii do roku 2025 w zależności od tego jaki sposób działania zostanie wybrany. Warto zauważyć, że wszystkie one są już przewidziane dla Unii...

więcej »


Zmiany w ustawie o kosmetykach uderzą w firmy
02.03.2017

W projekcie ustawy o produktach kosmetycznych wątpliwości budzi konieczność sporządzenia dokumentacji produktu w polskiej wersji językowej oraz wysokość kar finansowych za niezgodność z poszczególnymi wymaganiami unijnego rozporządzenia. Odczują to szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy rozporządzenia 1223/2009/WE i zgodnie z założeniem określa przede wszystkim kompetencje odpowiednich organów oraz katalog kar za niezgodność z przepisami rozporządzenia. W tym zakresie pracodawcy oceniają projekt jako dobrze przygotowany i spójny.Kosztowne tłumaczenia dokumentacjiJednak projekt przewiduje sporządzanie dokumentacji produktu kosmetycznego wyłącznie...

więcej »


Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów
01.03.2017

Zapraszamy na Konferencję GPC Warsaw. 31 marca 2017 r. (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim w auli dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 obędzie się konferencja pt.: „Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości Konferencja GPC Warsaw odbędzie się w ramach ogólnoświatowych konferencji GPC, które w latach 2016–2017 odbywają się na całym świecie. Ich celem jest podjęcie dyskusji na temat sposobów lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz jakości metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych (postępowanie sądowe, mediacja, arbitraż). Konferencja GPC Warsaw jest skierowana do wszystkich uczestników sporów gospodarczych,...

więcej »


Dekarbonizacja gospodarki pomimo sprzeciwu Polski
01.03.2017

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za środowisko przyjęli wspólne stanowisko dotyczące reformy unijnego systemu pozwoleń na emisje CO2 (EU – ETS). Polska w grupie dziewięciu krajów UE sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. Państwa UE opowiedziały się za dekarbonizacją europejskiego przemysłu i energetyki. Polska polityka energetyczna znajduje się w kontrze do tych celów. Konieczna jest weryfikacja strategii oraz przygotowanie bardziej przekonujących argumentów – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministrowie opowiedzieli się po raz kolejny za dekarbonizacją gospodarki UE pomimo kolejnego ostrego sprzeciwu naszego kraju. Polska argumentowała, że przygotowane przez Prezydencję Maltańską stanowisko jest niezgodne z konkluzjami Rady UE z października 2014...

więcej »


Przemysł inwestuje w innowacje produktowe
01.03.2017

W lutym wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 54,2 z 54,8 w styczniu 2017 r. i 54,3 w grudniu 2016 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanLutowy PMI jest zbieżny z ocenami koniunktury gospodarczej przedstawionymi przez GUS. Ocena koniunktury w przetwórstwie przemysłowym formułowana przez przedsiębiorców w badaniu GUS nieznacznie się poprawiła – firmy przewidywały w lutym wzrost zamówień oraz deklarowały wzrost zatrudnienia, szczególnie firmy duże. Widziały jednak negatywy – wzrost opóźnień płatności.Podobne sygnały płyną z PMI, który w lutym był co prawda niższy niż w styczniu br., a także niższy niż w...

więcej »


Zmiany w programie Infrastruktura i Środowisko
01.03.2017

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt zmian w treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 24 lutego. Poinformowano również o stanie realizacji Programu i wypełnieniu warunków ex–ante. Planowane modyfikacje Programu mają na celu dostosowanie zakresu wsparcia do niedawno przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także nowelizowanej Umowy Partnerstwa. Projekt zmian obejmuje m.in. rezygnację ze wsparcia projektów infrastruktury magazynowania gazu (na rzecz projektów infrastruktury przesyłu gazu), dodanie przedsiębiorstw do katalogu beneficjentów w sektorze gospodarki odpadami oraz poszerzenie zakresu wsparcia infrastruktury transportowej o tzw. projekty przygotowawcze. Wsparcie ma być w większym stopniu dostępne na obszarach miast o...

więcej »


Będzie bardziej efektywny nadzór nad suplementami diety
28.02.2017

27 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. suplementów diety powołanego w ramach Rady do Spraw Zdrowia Publicznego. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad zmianami, które należy wdrożyć, aby nadzór nad suplementami diety był bardziej efektywny niż dotychczas. Po dyskusji nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmiany te będą włączone do tzw. dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Prace nad nią mają zakończyć się do połowy marca br. Członkiem Zespołu z ramienia Konfederacji Lewiatan jest dr Dobrawa Biadun.

więcej »


Targi w Algierze - maj 2017
28.02.2017

Na prośbę organizatorów i Ambasady Algierskiej Republiki Ludowo–Demokratycznej przekazujemy Państwu zaproszenie do wzięcia udziału w Algiers International Fair, które to wydarzenie odbędzie się w Algierze w terminie 8–13 maja 2017 r.   Informacje o targach      

więcej »


Ready2Go - Projekt internacjonalizacji MŚP
28.02.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie internacjonalizacji MŚP Ready2Go, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Program ten zakłada możliwość uczestnictwa w indywidualnych i grupowych szkoleniach z zakresu wychodzenia na zagraniczne rynki, a także udział w misjach biznesowych do USA, Kanady, Chile, Indii lub Kamerunu. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: http://kig.pl/ready2go/. Firmy zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o: ·         zapoznanie się z dokumentacją projektową zamieszczoną w załączniku ·         wypełnienie i przesłanie deklaracji o spełnianiu kryteriów uczestnika projektu ·         dokonanie rejestracji na pod adresem: www.b2match.eu/ready2go w...

więcej »


K. Kajda w Głosie Wielkopolskim o abonamencie RTV
28.02.2017

W artykule „Abonament telewizyjny rząd chce ściągać po kablu, który ukazał się 28 lutego w „Głosie Wielkopolskim, Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan krytycznie ocenia pomysł Ministerstwa Kultury na poprawę ściągalności abonamentu RTV.Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl