Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Czy reforma WTO jest możliwa?
23.04.2021

Założona w 1995 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki ze strony polityków i ekspertów, będących jednocześnie reprezentantami gospodarek rozwiniętych, jak i tych wciąż rozwijających się. Ekspert Konfederacji Lewiatan Tomasz Paszkiewicz przedstawia główne problemy WTO i analizuje potencjalne scenariusze ich rozwiązania. Światowa Organizacja Handlu zrzesza obecnie 164 państwa, które odpowiadają za 98% światowego handlu i globalnego PKB. Podstawowe założenia WTO, czyli tworzenie platformy umożliwiającej prowadzenie negocjacji służących liberalizacji handlu i rozwijaniu nowych zasad dotyczących wymiany handlowej, ograniczanie szeroko rozumianej polityki protekcjonistycznej państw oraz rozwiązywanie sporów w zakresie handlu, nie są w pełni realizowane...

więcej »


Czy reforma WTO jest możliwa?
23.04.2021

Założona w 1995 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki ze strony polityków i ekspertów, będących jednocześnie reprezentantami gospodarek rozwiniętych, jak i tych wciąż rozwijających się. Ekspert Konfederacji Lewiatan Tomasz Paszkiewicz przedstawia główne problemy WTO i analizuje potencjalne scenariusze ich rozwiązania. Światowa Organizacja Handlu zrzesza obecnie 164 państwa, które odpowiadają za 98% światowego handlu i globalnego PKB. Podstawowe założenia WTO, czyli tworzenie platformy umożliwiającej prowadzenie negocjacji służących liberalizacji handlu i rozwijaniu nowych zasad dotyczących wymiany handlowej, ograniczanie szeroko rozumianej polityki protekcjonistycznej państw oraz rozwiązywanie sporów w zakresie handlu, nie są w pełni realizowane...

więcej »


Czy cyfrowe zaświadczenia o szczepieniu ułatwią wakacyjne podróże w UE?
22.04.2021

14 kwietnia państwa członkowskie UE zgodziły się na system „zielonych zaświadczeń cyfrowych”  o zaszczepieniu, uzyskaniu odporności wskutek przechorowania lub negatywnym teście na COVID–19. Komisja Europejska chciałaby, żeby projekt wszedł w życie w czerwcu i tym samym ułatwił Europejczykom podróżowanie w czasie wakacji, a branży turystycznej odbudowę po lockdownie. „Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie bezpłatne, dwujęzyczne (w języku wydającego ją państwa członkowskiego i języku angielskim), dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Oba będą posiadały kod QR. Zaświadczenie będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID–19, uzyskała ujemny wynik testu, albo przeszła COVID–19. Zaświadczenia, a swoboda...

więcej »


Produkcja przemysłowa przyspiesza
21.04.2021

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wyniosła 18,9% r/r oraz 7,9% m/m – po korekcie o czynniki sezonowe odpowiednio 15,7% r/r oraz 2,3% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTe bardzo optymistyczne wyniki zawdzięczamy niskiej bazie: marzec 2020 r. był miesiącem spadków w przemyśle, więc poprawa będzie zawsze wyglądała dobrze. Z tej perspektywy w kwietniu należy oczekiwać jeszcze bardziej imponujących wyników. Biorąc poprawkę na wielkości liczbowe, marzec 2021 r. przyniósł stabilny wzrost popytu w przetwórstwie (20,9% r/r, 20,7% m/m). Większość działów przemysłu notuje roczne wzrosty (27 z 34 działów, 91,6% wartości...

więcej »


Pracodawcy chcą szybko rozpocząć szczepienia pracowników
20.04.2021

• Dzisiaj nad propozycjami rządu dotyczącymi szczepień w zakładach pracy dyskutować ma Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca największe organizacje biznesowe.• Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. W rządowych propozycjach znalazła się zapowiedź rozszerzenia liczby firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach, dzięki możliwości przystąpienia do nich grup kapitałowych, składających się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Rząd nie godzi się natomiast na szczepienia także rodzin pracowników. – Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia...

więcej »


Mniejsze firmy też zaszczepią pracowników
19.04.2021

• Plan akcji szczepień w zakładach pracy, który został opracowany przez rząd, rozszerza liczbę firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach organizowanych przez pracodawców.• Dobrze, że do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Szkoda, że rząd nie umożliwił szczepienia także rodzin pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. We wtorek nad propozycjami rządu dyskutować będzie Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe.– Cieszymy się, że rząd uwzględnił część naszych postulatów. Firm zatrudniających 500 pracowników jest tylko kilka tysięcy. Włączenie do szczepień grup kapitałowych, składających się z kilku spółek,...

więcej »


Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości dotyczące transformacji cyfrowej gospodarki
16.04.2021

• Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. • Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0. Rada Przedsiębiorczości dostrzega konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu wsparcia procesów transformacyjnych. Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w tej transformacji nie stanowi wyboru, tylko konieczność. W sposób szczególny tezę tę...

więcej »


Wysokie ceny usług napędzają inflację
15.04.2021

W marcu br. inflacja wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym i 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem – podał dzisiaj GUS. Chociaż mieścimy się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego, to jednak marcowy skok jest duży – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że punkt odniesienia analiz rocznych stanowi marzec 2020 roku, w którym część zjawisk pandemicznych znalazła odzwierciedlenie w danych. Temat wysokiej inflacji w perspektywie nawet 2023 roku – a takie zjawisko prognozują NBP i ekonomiści – absorbuje wszystkich, ponieważ istnieje ryzyko wysokiego zakotwiczenia oczekiwań przez konsumentów (przekonania o trwale wysokiej inflacji, wkradającego się np. do negocjacji płacowych). Na ostatniej...

więcej »


Przedsiębiorstwa czekały na przedłużenie wsparcia dla wytwórców energii z OZE
14.04.2021

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada przedłużenie systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE.• Rada OZE Konfederacji Lewiatan uważa, że przedłużenie wsparcia zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1–2 lata i przyczyni się do realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wydłużenie do 30 grudnia 2021 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego oraz do 30 czerwca 2024 r. w ramach systemu taryf FIT (sprzedaż energii po stałej cenie) oraz...

więcej »


Firmy innowacyjne czekają na zmiany w prawie własności przemysłowej
13.04.2021

Konfederacja Lewiatan proponuje ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie własności przemysłowej w zakresie m.in. patentów, w tym postępowań przed Urzędem Patentowym. Wśród propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców znalazły się m.in. te dotyczące zmian w postępowaniu zgłoszeniowym, sprzeciwowym i spornym przed Urzędem Patentowym. Ich celem jest uproszczenie, przyspieszenie postępowań i usunięcie błędów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do nieuzyskania patentu na wynalazek. Chodzi także o wyeliminowanie sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co prowadzi do blokowania postępowania spornego. – Innowacyjne rozwiązania są niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw pozwalającym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Mimo, że w ostatnich latach...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl