Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu w I kw. 2017r.
19.04.2017

W pierwszych trzech miesiącach roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 12,7% (r/r).Sektor leasingowy bardzo dobre wyniki odnotował w zakresie finansowania pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t (19,7% r/r), przy 6,7 mld zł wartości nowych kontraktów. W I kwartale 2017r. po raz pierwszy od roku, także dwie inne kategorie: maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, zanotowały wysokie, dwucyfrowe dynamiki. Warszawa, 18.04.17: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2017r. branża leasingowa sfinansowała łączne inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie...

więcej »


Targi Smart Cities India 2017 Expo
19.04.2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Delhi poleca udział w trzeciej edycji targów Smart Cities India 2017 Expo, które odbędą się w dniach 10–12 maja 2017 r. w centrum wystawienniczym Pragati Maidan w Nowym Delhi. W poprzedniej edycji targów wzięło udział 329 wystawców z 40 krajów, a liczba odwiedzających przekroczyła 13,5 tys. osób. Udział w targach będzie dla polskich firm branż związanych z tematyką inteligentnych miast bardzo dobrą okazją do zaprezentowania swojej oferty eksportowej oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie: http://www.smartcitiesindia.com/. Zachęcamy polskie...

więcej »


Polski leasing w europejskiej czołówce
18.04.2017

W 2016 r. europejska branża leasingowa odnotowała dynamikę na poziomie 11,2 % (r/r). Był to najlepszy wynik rynku europejskiego od 2007 r. Dynamika polskiego rynku leasingu na koniec 2016 r. wyniosła 16,6 %, a wartość nowych umów wynosząca 13,3 mld euro (tj. 58,1 mld zł), pozwoliła zachować Polsce wysoką, szósta pozycję w rankingu europejskim. Warszawa, 18.04.17: Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2 proc. (r/r), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował tym samym najlepszy wynik od 2007 r. Jednocześnie odnotowano wysoki, 5,6% wzrost dynamiki...

więcej »


Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach
18.04.2017

Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozostawienie możliwości świadczenia określonych usług (ustawa wprowadza zakaz), niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo na ryzyko działalności gospodarczej ani transparentność badań ustawowych. Pracodawcy apelują do senatorów o zmianę przepisów. W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły świadczyć im wszystkich usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej. Przepis praktycznie...

więcej »


Mec. Krzysztof Kajda o bazie abonentów RTV
18.04.2017

W artykule „Wielki spis odbiorników RTV, który ukazał się 18 kwietnia br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan, wypowiada się w sprawie ustawy abonamentowej.LINK do artykułu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1035598,wielki–spis–odbiornikow–rtv–abonament–telewizyjny–poczta–polska.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


XIII Międzynarodowy Kongres MBA, Kraków
18.04.2017

Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017 r., Kraków) Międzynarodowy Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA, z drugiej na aktywnym kształtowaniu trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami. Co przewiduje program Kongresu? Do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów. Na początek zapraszamy na wykład inauguracyjny poprowadzony przez Kamila Kamińskiego –...

więcej »


Praca więźniów rozwiązaniem dla rynku pracy?
14.04.2017

Pracodawcy z Dolnego Śląska podczas spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu mieli okazję poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego na Dolnym Śląsku roku pracowało 2462 osadzonych. W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizowali spotkanie na...

więcej »


Lewiatan ocenia ustawę o ochronie danych osobowych
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia model sądowo–administracyjnej ścieżki odwoławczej od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sądem, który daje pełne gwarancje obrony praw stron postępowania, w tym przedsiębiorców, powinien być Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Nasze duże wątpliwości wzbudza również brak ochrony przedsiębiorców przed nadmierną kontrolą Prezesa Urzędu w zakresie przestrzegania standardów ochrony danych osobowych. Projekt wyłącza stosowanie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przepisów o zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i znosi zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Niezrozumiałym, w ocenie Konfederacji Lewiatan, jest brak możliwości zawarcia ugody w...

więcej »


Przedsiębiorcy z Lewiatana w Ministerstwie Cyfryzacji
14.04.2017

13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami resortu. Głównym tematem dyskusji był niedawno opublikowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Debata oscylowała wokół zmian do projektu, zaproponowanych w stanowisku Konfederacji Lewiatan, które przyczyniłyby się do wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Konfederacji zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia w projektowanej regulacji proporcjonalności między prywatnością a swobodą prowadzenia działalności gospodarczej oraz gwarancjami prawa do obrony, przysługującym przedsiębiorcom w ramach postępowań administracyjnych i sądowych. Wśród głównych tematów jakie zostały poruszone w toku spotkania odnotować...

więcej »


Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników
14.04.2017

Konfederacja Lewiatan dołączyła (jako reprezentant pracodawców) do projektu pt. „Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników, który realizowany jest w partnerstwie trzech ośrodków analitycznych z Estonii, Polski i Węgier (Praxis, Institute of Public Affairs, Policy Agenda and Cardif University as a supporting partner). W Polsce liderem przedsięwzięcia jest Instytut Spraw Publicznych, a pulę partnerów krajowych uzupełnia Konfederacja Pracy (związek zawodowy). Pierwsze spotkanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli partnerów z Polski odbyło się 3 kwietnia 2017 r. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską ze środków DG Zatrudnienie, Improving expertise...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl