Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych
20.04.2017

20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877). Na posiedzeniu Podkomisji zaprezentowano po raz pierwszy analizę Komisji Nadzoru...

więcej »


Przemysł rośnie na eksporcie i inwestycjach
20.04.2017

W marcu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,1 proc. r/r, a o 17,6 proc. w stosunku do lutego br. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł w marcu pozytywnie zaskoczył. Prognozy mówiły o 7–8 proc. wzroście produkcji sprzedanej przemysłu. Marcowy PMI był słabszy niż w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. Tymczasem dynamika produkcji przemysłowej była znacznie wyższa od oczekiwanej, bo ponad 11 proc. r/r. Ostatnio wzrost produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ponad 11 proc. był w grudniu 2010 r. (11,4 proc.).Pewnym wyjaśnieniem tak doskonałej sytuacji w przemyśle w marcu 2017 r. jest większa liczba...

więcej »


Brak jasnych reguł dot. refundacji świadczeń zwiększa ryzyko
20.04.2017

W Sejmie 19 kwietnia br. Komisja Zdrowia rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1319). W trakcie posiedzenia przedstawiono wspólne stanowisko wypracowane przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Infarmę dotyczące wątpliwości w zakresie zmian odnoszących się do możliwości wydawania przez Ministra Zdrowia decyzji w zakresie objęcia refundacją w okresie ustalonym przez ministra. W chwili obecnej decyzje refundacyjne wydawane są na 2, 3 albo 5 lat, co daje przedsiębiorcom szansę na realną możliwość budowania swojej polityki rozwojowej. Brak jasnych reguł określania okresu objęcia refundacją...

więcej »


Ustawa Prawo farmaceutyczne bez poprawek
20.04.2017

19  kwietnia w Senacie odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wbrew naszym oczekiwaniom po burzliwej dyskusji przeszedł wniosek dotyczący przyjęcia ustawy bez poprawek. W ocenie Konfederacji Lewiatan zmiany tak głęboko ingerują w rynek apteczny, że ich procedowanie  w formule projektu poselskiego budzi duże wątpliwości. Brak rzetelnej oceny skutków regulacji oraz działanie Ministerstwa Zdrowia wbrew innym stanowiskom członków Rady Ministrów (gł. Ministra Rozwoju i Finansów), krytyczne...

więcej »


R. Lisicki w Dzienniku Zachodnim o zwolnieniach chorobowych
20.04.2017

W artykule „Pierwsze trzy dni L4 za darmo?, który ukazał się 20 kwietnia br. w „Dzienniku Zachodnim Robert Lisicki, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat e–zwolnień chorobowych.http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/pierwsze–trzy–dni–zwolnienia–lekarskiego–l4–za–darmo–to–rewolucja–solidarnosc–jest–przeciw,12002460/ Konfederacja Lewiatan

więcej »


Inwestujmy w morskie farmy wiatrowe
20.04.2017

Inwestowanie w morskie farmy wiatrowe przyczyni się do umacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym powiązań transgranicznych oraz zapewni rozwój tych źródeł OZE, które będą najbardziej korzystne. Farmy morskie nie stanowią konkurencji dla energetyki jądrowej – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym przyszłości morskich farm wiatrowych. – Opowiadamy się za rozwijaniem projektów morskich farm wiatrowych, które nie konkurują z budową elektrowni jądrowej, a jedynie szybciej wypełniają polski miks energetyczny, oparty obecnie w przeważającej mierze o złoża węglowe – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Zdaniem Lewiatana rozwój morskich farm wiatrowych w żaden...

więcej »


Nie wolno eliminować nowoczesnych aplikacji w transporcie
20.04.2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje projekt ustawy o transporcie, który wprowadzi zbędne ograniczenia dla wszystkich świadczących usługi przewozu. To uderzenie w Ubera. Konfederacja Lewiatan uważa, że to zły pomysł, bo oznacza nadmierną regulację i eliminowanie nowoczesnych technologii w transporcie. Komentarz Dominika Gajewskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji LewiatanNie należy przyjmować rozwiązań prawnych, które będą ograniczały, czy tym bardziej eliminowały nowe technologie lub modele biznesowe, jak działający na rynku polskim przewoźnicy korzystający z innowacyjnych rozwiązań. To nowe, tańsze technologie dotyczące przewozu osób decydują o wzroście konkurencyjności. Obniżają ceny usług, tworzą nowe miejsca pracy i umożliwiają dostęp do usług transportowych uboższej części społeczeństwa.Można...

więcej »


Zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych
20.04.2017

20 kwietnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się seminarium poświęcone zmianom w regulacjach dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych. Eksperci Konfederacji oraz Polskiego Forum HR dyskutowali z przedsiębiorcami nt. mających wejść w życie w dniu 1 czerwca br. regulacji z perspektywy pracodawców–użytkowników. W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na nowe obowiązki pracodawców–użytkowników (m.in. prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych), a także nowe zasady rozliczania maksymalnych okresów skierowania pracowników tymczasowych na rzecz określonego pracodawcy użytkownika. Omówiono również funkcjonowanie przepisów przejściowych.

więcej »


O Przemyśle 4.0 z przedstawicielami Min. Rozwoju
19.04.2017

19 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych z Krzysztofem Zarębą, naczelnikiem z Wydziału Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. W trakcie spotkania przedstawiono inicjatywę na rzecz Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 wraz z pomysłem na stworzenie Fundacji mającej na celu: Uświadamianie potrzeby cyfryzacji przemysłu oraz zmiany podejścia do zarządzaniaDostosowanie edukacjiWspieranie dyfuzji wiedzyKoordynację legislacji. Ministerstwo Rozwoju w najbliższym czasie przedstawi projekt Ustawy o powołaniu Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 i Związek oraz firmy członkowskie dostały zaproszenie włączenia się w proces konsultacji oraz w późniejszym terminie dołączenia do powstającej platformy. Będziemy śledzić rozwój wydarzeń oraz komunikować postępy na bieżąco. Zapraszamy...

więcej »


Pracodawcy muszą płacić coraz więcej pracownikom
19.04.2017

Przeciętne zatrudnienie w marcu br. było wyższe o 4,5% r/r. Zaskoczył wzrost wynagrodzeń o 5,2% r/r, który potwierdza presję płacową – podał GUS. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan W marcu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.577,86 zł, co oznacza wzrost o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zgodnie z oczekiwaniami rynku płace miały rosnąć nieco szybciej niż w poprzednich miesiącach czyli w tempie 4,25% (wobec 4% w styczniu i lutym 2017). Tymczasem wzrosły o ponad 5%. Jest to skutek coraz większej konkurencji na rynku pracy.

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl