Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dobrze, że wprowadzimy elektroniczne L-4
24.04.2017

Sejm uchwalił zmiany, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 roku znikną papierowe zwolnienia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan upowszechnienie e–zwolnień umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich, ograniczy nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi pracownicy. – Szkoda, że nowe przepisy nie wejdą w życie już od 1 stycznia 2018 r., jak proponowaliśmy, tylko pół roku później. Niemniej jednak upowszechnienie e–zwolnień jest korzystne dla pracodawców i pracowników. Dzięki nim płatnicy składek będą automatycznie informowani o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym. Poprawi to monitoring i ograniczy możliwość popełnienia nadużyć – mówi Robert Lisicki, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Elektroniczne zaświadczenia lekarskie...

więcej »


Lewiatan na Hannover Messe
24.04.2017

Beata Szydło i Angela Merkel otworzyły w poniedziałek rano polski pawilon na targach technologiczno–przemysłowych w Hanowerze. Nasz kraj jest w tym roku partnerem imprezy. W Ppolsko–Niemieckim Szczycie Biznesowym, który towarzyszy targom, wzięła udział Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz wicepremier Mateusz Morawiecki. Szefowa Lewiatana podkreśliła, że stosunki gospodarcze między Polską i Niemcami są imponujące. Nasz zachodni sąsiad jest głównym partnerem handlowym Polski. Jedna czwarta naszego eksportu trafia za Odrę. Niemcy są też jednym z największych inwestorów zagranicznych.– W epoce przemysłu 4.0 niepokoi stosunkowo niski poziom innowacji w polskich firmach i ciągłe korzystanie z tradycyjnych modeli biznesowych. W tym zakresie potrzebna...

więcej »


BusinessEurope uruchamia pakiet informacyjny dla firm
24.04.2017

Pakiet składa się z dwóch części: przewodnika Jak rozumieć zgodność z prawem konkurencji oraz opracowania Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących szkód antymonopolowych. Przewodnik to „zestaw pierwszej pomocy dla firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe wytyczne w zakresie przestrzegania prawa konkurencji oraz zachęca do podejmowania działań w celu poprawy przestrzegania przepisów. Opracowanie natomiast wskazuje sposoby na uniknięcie drogi sądowej w przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Jest to szczególnie ważne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Inicjatywa BusinessEurope to po pierwsze, wykazanie zaangażowania społeczności przedsiębiorców w przestrzeganie reguł konkurencji poprzez zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania...

więcej »


Spotkanie z Michalem Servozem
24.04.2017

Na spotkaniu z dyrektorem generalnym DG EMPL Michalem Servozem 21 kwietnia w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej dyskutowano o współpracy pracodawców z instytucjami edukacji w celu lepszego przygotowania osób wchodzących na rynek pracy.  W trakcie spotkania partnerzy społeczni podkreślali konieczność większego zaangażowania biznesu we współpracę ze szkołami, szczególnie w wymiarze kształcenia zawodowego. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali konieczność większego zaangażowania wszystkich partnerów w tym instytucji unijnych, które powinny inspirować i wspierać budowę szerokiego ekosystemu stymulującego kształcenie dopasowane do oczekiwań rynku i kładące nacisk na praktyczne kompetencje. Tylko wspólne działania biznesu i administracji, przy jednoczesnym wsparciu z funduszy europejskich sprawią, że będzie możliwe...

więcej »


Pracodawcy krytykują decyzję Senatu dotyczącą aptek
24.04.2017

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę „apteki dla aptekarza. Przyjęta nowelizacja dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie stanowi nieuzasadnioną ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności i wolność działalności gospodarczej. Zmiany w prawie doprowadzą do ograniczenia konkurencji oraz wzrostu cen leków nierefundowanych i spadku ich dostępności dla pacjentów. Ustawa uniemożliwi otwieranie nowych...

więcej »


Misja gospodarcza do Japonii
21.04.2017

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18–20 maja 2017 r. Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią – w szczególności w dziedzinie elektromobilności, gier komputerowych oraz start–upów technologicznych. W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy między Polską a Japonią, „Polish Gaming Lunch – wydarzenia biznesowego typu B2B dla...

więcej »


Europejski filar praw socjalnych wyzwaniem dla firm
21.04.2017

W ramach posiedzenia Komitetu Spraw Socjalnych (SAC) BusinessEurope w dn. 20 kwietnia, dyskutowano m. in. o utworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych, które ma zostać ogłoszone przez Komisję Europejską 26 kwietnia. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w 2015 r. W marcu 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, a Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zarys tej inicjatywy. Jej fundamentem ma być analiza „dorobku socjalnego UE, a w założeniu miała ona zapewnić wytyczne dla różnych obszarów polityki unijnej. Chodzi o zapewnienie lepszego funkcjonowania polityk zatrudnienia i społecznych w państwach członkowskich, które zdecydują się przystąpić do inicjatywy. Inicjatywa ta...

więcej »


Telewizje proszą Brukselę o pomoc w sprawie abonamentu
21.04.2017

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan i sześć innych organizacji branżowych, wystosowali list do Komisji Europejskiej z prośbą o interwencję w sprawie przepisów dotyczących pobierania abonamentu RTV dla mediów publicznych. Zdaniem pracodawców nowe przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Nowelizacja ustawy abonamentowej zakłada, że dostawcy usług płatnej telewizji mieliby obowiązek przekazania Poczcie Polskiej istotnej części baz danych o klientach (abonentach telewizji płatnej). Celem tej regulacji ma być umożliwienie Poczcie ustalenie, kto nie opłaca abonamentu. – Skala potencjalnych naruszeń prawa UE w przygotowanym projekcie nowelizacji jest tak duża, że znalazłby się on z pewnością w kręgu zainteresowania Komisji Europejskiej –...

więcej »


Lewiatan na spotkaniu z negocjatorem ds. Brexitu
21.04.2017

20 kwietnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie Michela Barniera, głównego negocjatora wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z przedstawicielami polskich pracodawców oraz związków zawodowych. Konfederację Lewiatan reprezentowali Blanka Chmurzyńska–Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. W trakcie spotkania Michel Barnier przedstawił trzy kluczowe obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować, aby zapewnić poparcie polityczne i społeczne dla przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią. Pierwszym obszarem jest niepewność obywateli Unii i Wielkiej Brytanii, co do ich losów po Brexicie. Dotyczy to w...

więcej »


Polacy nie wychodzą ze sklepów
20.04.2017

W marcu 2017 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9 proc. r/r (w cenach stałych), a o 16,5 proc. w stosunku do lutego br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w kwietniu 2017 r. minus 0,8, a wyprzedzający – minus 3,1– podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKonsumenci, po nieco słabszym lutym, gdy wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 5,2 proc. (proszę zauważyć, że już za słabszy uważamy wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie ok. 5 proc.), w marcu ponownie ruszyli do sklepów. Kupowali wszystkiego znacznie więcej niż rok wcześniej, oprócz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Ale też za większość produktów płacili...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl