Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Dobra sytuacja finansowa konsumentów wspiera import
13.03.2017

Eksport wzrósł w styczniu o 5,5 proc. r/r w euro, a import o 6,6 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 462 mln euro – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej– Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanEksport w styczniu 2017 r. był wyższy o ponad 1 mld euro niż rok wcześniej, natomiast import był wyższy o 1,3 mld euro. To co prawda dopiero pierwszy miesiąc 2017 r., ale dane za styczeń wskazują, że rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych może mieć w tym roku silny wpływ na import. Dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia, program Rodzina 500+ tworzą ku temu warunki. „Kowalscy zwiększają...

więcej »


Unijne pieniądze dla uczelni - nowe podejście
13.03.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało nową propozycję wsparcia publicznych i niepublicznych uczelni wyższych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkursy mają ruszyć już w maju 2017 r., a łączna pula do rozdania to aż 1 mld zł. Teoretycznie podobny zakres wsparcia funkcjonował dotychczas w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), w praktyce planowane konkursy to jednak duża zmiana dla zainteresowanych uczelni. Projekty, które dostaną dofinansowanie związane są z następującymi obszarami: podniesienie kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich; umiędzynarodowienie uczelni (więcej możliwości i wyższa...

więcej »


Spotkanie szefowej RDS z marszałkiem Senatu
13.03.2017

9 marca br. odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Dotyczyło działalności RDS i roli dialogu społecznego w Polsce. Marszałek Karczewski zgodził się, że Rada Dialogu Społecznego odgrywa kluczową rolę w polskim życiu publicznym, stojąc na straży jakości i stabilności stanowionego prawa. Dlatego niezmiernie ważne jest informowanie zarówno decydentów, jak i opinii publicznej o zadaniach Rady i jej bieżącej działalności. Służyć temu będzie, m. in., przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności RDS podczas posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy. Marszałek zgodził się wziąć udział w posiedzeniu...

więcej »


Trzeba ułatwić dużym firmom dostęp do unijnych pieniędzy
13.03.2017

Wymóg wysokich kosztów kwalifikowalnych to jeden z powodów, wskazywanych przez przedsiębiorców, rezygnacji z ubiegania się dużych firm o środki unijne w konkursach na prace badawczo – rozwojowe. Realizację projektów utrudniają też ograniczenia dotyczące podwykonawstwa – uważa Konfederacja Lewiatan. W ostatnim konkursie Szybkiej ścieżki na wsparcie prac B+R dużych przedsiębiorstw w programie Inteligentny Rozwój złożono projekty na dofinansowanie o wartości ok 90% przeznaczonej na to alokacji. Pula niewykorzystanych środków jest jednak większa, gdyż do dofinansowania wybrano tylko nieco ponad 1/3 złożonych projektów. W pełni nie została wykorzystana też alokacja w ostatnim konkursie na linie pilotażowe dla dużych przedsiębiorstw w działaniu 1.1.2,...

więcej »


Obniżenie wieku emerytalnego było błędem
13.03.2017

Ten, kto nie przejdzie na emeryturę po osiągnieciu ustawowego wieku i przepracuje jeszcze minimum dwa lat dostanie ekstra 10 tys. zł. Takim bonusem rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanTa propozycja narusza podstawową zasadę obecnego systemu emerytalnego, zgodnie z którą osoba, która przechodzi na emeryturę otrzymuje świadczenie w wysokości uzależnionej od kwoty zgromadzonych, przez lata, składek.Wypłacanie ekstra bonusu zwiększy wydatki i pogłębi deficyt finansów publicznych. Za dodatkową premię zapłacą wszyscy podatnicy. Najbardziej na tym rozwiązaniu skorzystają ci, którzy i tak pozostaliby dłużej na rynku pracy, a więc osoby z wyższym wykształceniem, wykonujące...

więcej »


Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
13.03.2017

10 marca br. Lewiatan wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dyskusja dotyczyła planowanych do przeprowadzenia zmian w treści Programu. Lewiatan zgłosił uwagę dotyczącą wsparcia inwestycyjnego na projekty OZE (poddziałanie 1.1.1) i planowanej zmiany w tym poddziałaniu trybu konkursowego na pozakonkursowy. Zgodnie z zapisami w Umowie Partnerstwa oraz w programie PO IiŚ podstawowym trybem wyboru projektów jest tryb konkursowy i ewentualna zmiana trybu na pozakonkursowego powinna zostać wyczerpująco uzasadniona. W związku z powyższym Lewiatan poprosił o przedstawienie szczegółowego porównania obu trybów wyboru projektów wspierających OZE w ramach porozumień klastrowych – w...

więcej »


EKES chce drugiej szansy dla upadających firm
10.03.2017

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji EKES przyjęła podczas posiedzenia 9 marca br. projekty opinii INT/808 w sprawie turystyki wodnej i morskiej, INT/809 w sprawie strategii kosmicznej dla Europy i INT/810 w sprawie upadłości przedsiębiorstw. Ta ostatnia opinia wywołała żywą dyskusję. Rocznie w UE według danych Komisji Europejskiej upada 200 000 przedsiębiorstw i tracimy 1,7 mln miejsc pracy. Obecne przepisy upadłościowe i restrukturyzacyjne są nieadekwatne, na dodatek istnieją duże rozbieżności w efektywności procesów między krajami członkowskimi. W tych państwach członkowskich, w których procedury restrukturyzacji przeważają nad likwidacją, wskaźnik windykacji zadłużenia wynosi 83...

więcej »


Firmy doradcze, medialne i budowlane boją się polityki rządu
10.03.2017

Zaniepokojenie działaniami rządu wyraża 100 proc. firm z sektora działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ponad 90 proc. z branży informacja i komunikacja oraz 86 proc. firm budowlanych – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzedsiębiorstwa we wszystkich sektorach polskiej gospodarki odczuwają niepewność związaną z działaniami rządu. Wyraźnie o tym mówi 76 proc. firm. Największe obawy działania rządu budzą jednak wśród firm działających w sektorze działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (100 proc.). Trudno się dziwić, bo to w dużej mierze działalność doradcza – prawna, rachunkowo–księgowa, podatkowa, badania rynku. Kto lepiej...

więcej »


Wątpliwy zakaz prowadzenia biznesu na działce bez drzew
09.03.2017

Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją budzi przepis, zawarty w projekcie ustawy o ochronie przyrody, zakazujący prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 5 lat na nieruchomości, na której wycięto drzewa lub krzewy – uważa Konfederacja Lewiatan. – Takie rozwiązanie stanowi formę nieuprawnionej ingerencji ustawodawcy w zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jest tym bardziej niebezpieczne, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt posłużenia się przez projektodawcę zapisem o charakterze przedmiotowym, wskazującym, iż nieruchomość na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów, nie może być w ogóle wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan. Nie dokonano głębszej...

więcej »


Konstytucja biznesu może pomóc przedsiębiorcom
09.03.2017

Kompleksowe uregulowanie praw przedsiębiorców może mieć istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku, oceniającym pakiet ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu. – Projektowane rozwiązania należy traktować jako szansę odejścia od gospodarczo i społecznie szkodliwego stereotypu stawiającego przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa. Kluczowe będzie jednak stosowanie w praktyce nowych regulacji, bowiem dopiero wtedy możliwa będzie rzetelna ocena czy...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl