Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Raport roczny Lewiatana 2016
16.03.2017

To był niezwykle intensywny rok. W wielu obszarach obfitował w bezprecedensowe wyzwania. Kończymy go jedna z dumą, mamy na swoim koncie kilkadziesiąt sukcesów i – co najważniejsze – uznanie zadowolony członków. Zapraszamy do lektury podsumowania działań Lewiatana w 2016 r. Pobierz raport roczny 2016:     

więcej »


Coraz więcej miejsc pracy i wyższe wynagrodzenia
16.03.2017

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w lutym 2017 r. wyższe o 4,6 proc. r/r, a wynagrodzenia o 4,0 proc. – padał GUS Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW lutym 2017 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało o 265 tys. osób więcej niż w lutym 2016 r., a o 16,5 tys. osób więcej niż przed miesiącem. Przyczyny tak silnych pozytywnych zmian na rynku pracy tkwią z jednej strony w rosnącym popycie firm na pracę, a z drugiej – ze zmian dotyczących m.in. wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób współpracujących z przedsiębiorstwami w oparciu o umowy cywilno–prawne. Niewykluczone, że obowiązki administracyjne...

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o pracownicach tymczasowych
16.03.2017

W artykule „Praca tymczasowa: ciąża nie zagwarantuje etatu, który ukazał się 16 marca br. w „Rzeczpospolitej Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat zatrudniania pracownic tymczasowych w ciąży.http://www.rp.pl/Kadry/303169977–Praca–tymczasowa–ciaza–nie–zagwarantuje–etatu.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Seminarium w Brukseli o delegowaniu pracowników
16.03.2017

Mocny i wspólny głos pracodawców europejskich przeciwko rewizji dyrektywy o delegowaniu. Konferencja Konfederacji Lewiatan w Brukseli.  16 marca br. odbyła się konferencja dotycząca rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników („Revision of posting directive – it is not only about posting and workers... Facts and myths), zorganizowana przez Konfederację Lewiatan w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli. Na zaproszenie Lewiatana w dyskusji udział wzięli przedstawiciele krajowych organizacji pracodawców francuskich, niemieckich, szwedzkich oraz BusinessEurope. Konfederację Lewiatan reprezentowali – Robert Lisicki oraz Anna Kwiatkiewicz–Mory, która moderowała dyskusję.Konferencję otworzył Jacek Krawczyk, przewodniczący grupy pracodawców w EKES oraz wice–prezydent Lewiatana. Krawczyk podkreślił, że mamy do czynienia...

więcej »


2016 rokiem rynku pracownika, również tymczasowego
15.03.2017

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan podsumowało miniony rok w raporcie „Rynek agencji zatrudnienia w 2016 roku. Coraz trudniejszy dostęp do kandydatów oraz planowane zmiany prawne przekładają się na ostrożny, 3–procentowy przyrost liczby pracowników tymczasowych w agencjach członkowskich PFHR. W ubiegłym roku liczba zatrudnionych pracowników wyniosła ponad 264 tys. osób. Szacunki odnośnie całego kraju to ok. 826 tys. zatrudnionych. Średni okres zatrudnienia pracownika tymczasowego wyniósł 63 dni w ciągu 12 miesięcy. Zanotowaliśmy niewielki, jedynie 2% wzrost liczny godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych. Liczba pełnych etatów FTE wyniosła w PFHR 66 tys. (liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na...

więcej »


Urzędnicy nie potrafią zachęcić biznesu
15.03.2017

Tylko 30 wniosków złożyli przedsiębiorcy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, wskazują, że powodem niewielkiego zainteresowania konkursem była ograniczona promocja tego naboru oraz restrykcyjne zasady konkursu.  Przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na zagraniczne rynki mieli możliwość uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, aplikując w dwóch konkursach – horyzontalnym lub subregionalnym w ZIT WrOF. Podczas naboru w tym ostatnim (nabór 1.4.2.Bab – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF) wpłynęło zaledwie 30...

więcej »


Rola mediacji przy przyspieszaniu postępowań
15.03.2017

14 marca br. w Sejmie, w Sali Kolumnowej odbyła się debata pt. „Rola mediacji przy przyspieszaniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się sporach. Mec. Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji Lewiatan, prowadził panel dotyczący zastosowania mediacji w sporach frankowych. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób, w tym sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, adwokaci, radcowie prawni i posłowie.Wśród prelegentów znaleźli się m.in. I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Prezes Naczelnej Rady adwokackiej Jacek Trela, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia dr hab. Krystian Markiewicz oraz Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Katarzyna Przyłuska–Ciszewska.Konferencja została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak z Nowoczesnej.Na stronach...

więcej »


Inflacja „zjada” wzrost wynagrodzeń
14.03.2017

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w lutym br. o 2,2 proc. r/r, a w styczniu o 1,7 proc. (po zmianach koszyka) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPo długim okresie deflacji, która jeszcze w 2016 r. wyniosła – 0,6 proc. r/r, siła wzrostu cen na początku 2017 r. jest bardzo duża – w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. płaciliśmy za towary i usługi konsumpcyjne o 2 proc. więcej niż w styczniu i lutym 2016 r. W styczniu 1,7 proc. więcej, a w lutym już o 2,2 proc. więcej. Wzrost cen dotyczy wszystkich grup towarów...

więcej »


Więcej biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców
14.03.2017

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizuje procedurę zatrudniania cudzoziemców. Wątpliwości budzi również przyznanie ministrowi pracy prawa do wprowadzania, w drodze rozporządzenia, rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych oraz rejestrowanych oświadczeń – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. – Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowe znaczenie będzie miało praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań przez ograny administracji samorządowej i rządowej oraz sprawność organizacyjna i efektywność w rozpoznawaniu poszczególnych wniosków – mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał...

więcej »


G. Baczewski w Głosie Szczecińskim o sytuacji na rynku pracy
13.03.2017

W artykule „Do końca lata zatrudnienie nadal będzie rosło, który ukazał się w „Głosie Szczecińskim , 13 marca br., Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o sytuacji na rynku pracy.Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl