Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Konsultacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
05.05.2017

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001 Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. Przy pracach projektowych uwzględniono również zalecenia kierowane pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez  Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL, zawarte w raporcie z  przeprowadzonej w 2013 r. ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag...

więcej »


Lewiatan popiera obniżenie składek na ZUS dla małych firm
05.05.2017

Konfederacja Lewiatan popiera zmniejszenie obciążenia najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne, ale zauważa, że będzie to oznaczało obniżenie świadczeń emerytalnych. Istotą projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30–krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł.). Zmiana nie obejmie przedsiębiorców, którzy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej i w związku z tym nie mają obowiązku ewidencjonowania przychodów.Konfederacja Lewiatan popiera kierunek zaproponowanych rozwiązań, ale zauważa , iż konieczne...

więcej »


Europejscy pracodawcy o przyszłości Europy
05.05.2017

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan wraz z prezydentami organizacji pracodawców wchodzących w skład BusinessEurope dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej, kwestiach związanych z Brexitem oraz stosunkami międzynarodowymi. 5 maja br. na Malcie odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w Europie. Jedynym polskim członkiem organizacji jest Konfederacja Lewiatan. Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat polityki przemysłowej UE oraz zakresu i roli europejskiego filaru praw socjalnych. Europejscy przedsiębiorcy zgodnie zauważyli, że strategicznym zadaniem Komisji Europejskiej powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, a nie mnożenie regulacji. Tematem rozmów były też ważne wydarzenia polityczno–ekonomiczne w państwach członkowskich, takie jak...

więcej »


M. Starczewska-Krzysztoszek w Gazecie Wrocławskiej
05.05.2017

W rozmowie zatytułowanej „Dni wolne odbijają się gospodarce czkawką?, która ukazała się 5 maja br. w „Gazecie Wrocławskiej, dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, mówi o tym jaki wpływ na gospodarkę mają dodatkowe dni wolne. http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/dlugi–weekend–odbije–sie–czkawka,12047576/ Konfederacja Lewiatan 

więcej »


Dolnośląscy Pracodawcy za zlecaniem działań aktywizacyjnych
04.05.2017

Zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być jednym z istotnych narzędzi w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy. Rozwiązanie to przyniosło na Dolnym Śląsku efekty w postaci zatrudnienia ponad 800 osób (z grupy 1510 bezrobotnych oddalonych od rynku pracy), z których blisko 200 utrzymało zatrudnienie ponad 6 miesięcy. Niestety aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan zabiegają o kontynuowanie realizacji instrumentu zlecania działań aktywizacyjnych w 2017 roku i latach następnych. Aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma...

więcej »


Przemysł może się zatkać
04.05.2017

W kwietniu br. wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł do poziomu 54,1 z 53,5 w marcu 2017 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKwietniowy PMI potwierdza dobrą koniunkturę w polskim przemyśle. W 1. kwartale 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 54,2. Oceny menedżerów logistyki dotyczące sytuacji na początku kolejnego kwartału są podobne (PMI w kwietniu 2017 r. wyniósł 54,1) jak w ciągu pierwszych 3 miesięcy br. – rośnie produkcja, rosną zamówienia z rynku polskiego i z zagranicy, rośnie zatrudnienie. Wszyscy się cieszą. Pytanie, czy da się tę dobrą tendencję utrzymać.Firmy zwiększają bowiem swoją zdolność zaspakajania rosnących...

więcej »


Żegnamy profesora Wiktora Osiatyńskiego
04.05.2017

29 kwietnia 2017 r. zmarł profesor Wiktor Osiatyński – pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, prawnik i działacz społeczny, laureat Nagrody Lewiatana i Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi za odważne myślenie. Ze smutkiem żegnamy profesora przypominając jego poruszające wystąpienie z roku 2016. Przemówienie prof. Wiktora Osiatyńskiego na Gali Nagród Lewiatana 2016   

więcej »


Aktualność
04.05.2017

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Podczas dwudniowej sesji z udziałem trzydziestu światowych ekspertów – prawników transakcyjnych oraz arbitrażowych, prawników przedsiębiorstw, arbitrów oraz doradców biznesowych – będziemy dyskutować o  bieżących trendach, największych wyzwaniach oraz praktycznych aspektach związanych z arbitrażem w transakcjach M&A. Konferencja odbędzie się w języku angielskim a główne tematy sesji obejmą m.in. pre–closing...

więcej »


W piątek posiedzenie CoPres na Malcie
04.05.2017

5 maja br. prezydenci i dyrektorzy generalni federacji zrzeszonych w BusinessEurope spotkają się, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla Unii Europejskiej oraz europejskiego biznesu. Kluczowe tematy CoPres (Council of Chairmen) to dyskusja o przyszłości Europy, Brexit i unijna polityka handlowa. Konfederację Lewiatan reprezentować będzie Prezydent Henryka Bochniarz; Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan oraz Kinga Grafa, dyrektor biura w Brukseli. W odpowiedzi na „Białą Księgę, zaprezentowaną przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej w związku z obchodami 60–tej rocznicy Traktatów Rzymskich, BusinessEurope przygotowuje swoje stanowisko na temat przyszłości UE. Nawiązując do pięciu scenariuszy zaproponowanych przez Junckera, biznes europejski chce podkreślić,...

więcej »


Inflacja zatrzymała się na 2 proc.
28.04.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu 2017 r. o 2,0 proc. r/r, a w stosunku do marca 0,3 proc. – podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInflacja stabilizuje się na poziomie 2 proc. W kwietniu 2017 r., mimo świąt wielkanocnych i związanych z tym wydatków, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymał się w zarysowanym od początku roku trendzie (r/r). Prawdopodobnie jednak ceny żywności wzrosły w kwietniu silniej niż w marcu – raczej bliżej 4 proc. I prawdopodobnie dlatego w stosunku do marca br. kwietniowy wzrost...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl