Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Świat i UE w epoce Trumpa - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
29.03.2017

 » 21 kwietnia 2017 r., od godz. 12:00 » Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul.Dobra 56/66) Podczas XI już KonferencjiCE świadomi zagrożeń płynących z dużej dywersyfikacji politycznej, religijnej i kulturowej oraz zróżnicowanych poziomów gospodarczych spróbujemy przyjrzeć się światu zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.Konferencja opierać się będzie na dwóch panelach:13:15– 15:00 PANEL I: Protekcjonizm, a regionalizm i globalne rynki– nowy układ sił w światowej gospodarce. (Ambroziak/ Michałek/ Bujak/ Piechociński)15:30– 17:30 PANEL II: Nowa Unia, Nowa Ameryka, Polska perspektywa. (Góralczyk/ Król/ Bartosiak/ Węglarczyk/ Wróbel)Wraz z ekspertami pragniemy zastanowić się nad przyczynami wzrostu postaw silnie narodowościowych: czy są one wyrazem sprzeciwu wobec...

więcej »


Ogłoszono 20 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce
29.03.2017

28 marca 2017 r. Great Place to Work® w Polsce ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2017. Na tegorocznej Liście znalazło się 20 laureatów, z czego połowa to firmy notowane na liście po raz pierwszy. Wyróżnienia przyznawane są w 3 kategoriach zależnych od wielkości zatrudnienia. W tym roku pierwsze miejsce we wszystkich 3 kategoriach przypadło firmom informatycznym. W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce zajęła firma Demant Technology Centre, w kategorii firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, liderem została firma Objectivity Bespoke Software Specialists, a wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób, najwyższe miejsce na podium zajął...

więcej »


Panel pracodawców na III Europejskim Kongresie Samorządów
29.03.2017

W dniach 27–28 marca w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan był współorganizatorem wydarzenia. Przedstawiciele Konfederacji, w tym członkowie Małopolskiego Związku Pracodawców oraz Związku Pracodawców Firm Szkoleniowych i Usługowych Lewiatan, uczestniczyli w dwóch dniach spotkań, dyskusji i paneli w Krakowie i współorganizowali panel poświęcony roli organizacji przedsiębiorców we wdrażaniu zasad jednolitego rynku. Dyskusję zdominowała debata o potrzebie stworzenia jednolitego samorządu gospodarczego, jako najważniejszej organizacji reprezentującej polskie firmy w relacjach z administracją lokalną, regionalną, a nawet na poziomie europejskim. Konfederacja Lewiatan, a także część uczestników debaty,...

więcej »


Kosmetyki przeciwne monitorowaniu olejów roślinnych
28.03.2017

Objęcie systemem monitorowania części olejów roślinnych nie jest uzasadnione ze względu na brak udokumentowanych przypadków wyłudzeń VAT w obrocie tymi towarami. Nie można pogarszać sytuacji tysięcy uczciwych przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej z powodu stwierdzenia nieprawidłowości np. w branży spożywczej (obrót olejem rzepakowym) – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Takie uwagi pracodawcy zgłosili do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Znaczna część przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej zadeklarowała jednorazowe zakupy olejów niższe, niż wskazane w rozporządzeniu, przez co nie zostaną włączeni w system monitorowania. Jednak, producenci kosmetyków, których główną...

więcej »


Rewizja dyrektywy dot. informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy
28.03.2017

23 maca br. Komisja Europejska opublikowała mapę drogową / założenia oceny skutków prac nad zmianą dyrektywy 91/533/WE z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Dyrektywa wyznacza na poziomie unijnym standardy przekazywania informacji nt. podstawowych warunków zatrudnienia  pracownikom. W Polsce dyrektywa została wdrożona w szczególność poprzez art. 29 i 291 Kodeksu pracy. Z wdrożeniem dyrektywy 91/533/EWG wiąże się obowiązek przekazywania obok umowy o pracę również pisemnej informacji na temat warunków zatrudnienia obejmującej m.in.  informacje nt. obowiązującej pracownika dobowej i...

więcej »


Zatrudnianie cudzoziemców i zmiany w prawie pracy
28.03.2017

27 marca br. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych. W trakcie spotkania omówiono opracowane przez rząd zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał zasadniczy wpływ na zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności obywateli sześciu państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. nowego rodzaju zezwolenia na prace sezonowe (na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, co ma objąć m.in.: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo). Zezwolenie sezonowe będzie mogło mieć zastosowanie w przypadku każdego cudzoziemca, ale dla obywateli 6 państw objętych obecnie systemem oświadczeniowym przewiduje się...

więcej »


Seminaria: Jak skutecznie chronić znaki towarowe?
28.03.2017

Urząd Patentowy RP zaprasza na kolejną edycję regionalnych seminariów pt. „Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej, poświęconych ochronie znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych. Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie je chronić. Przedstawiony zostanie zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i w UE – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w jasny...

więcej »


Zgłoś firmę do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku
28.03.2017

Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation zaprasza Państwa do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Konfederacja Lewiatan objęła konkurs patronatem. Nagroda główna to 45 000 złotych oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w kategoriach dodatkowych (Start, Progres, Senior, Młody Biznes, Kobieta Mikroprzedsiębiorczyni). Łączna pula nagród wynosi 150 000 zł. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych, równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczną. Pod uwagę zostaną także wzięte doświadczenia z instrumentami finansowymi.

więcej »


Wywiad z Henryką Bochniarz w Tygodniku Solidarność
22.03.2017

Polecamy wywiad z Henryką Bochniarz w najnowszym wydaniu Tygodnika Solidarność. Przeczytaj fragment artykułu   

więcej »


Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Białymstoku
22.03.2017

22 marca br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, spotkała się również z członkami Podlaskiego Związku Pracodawców i Podlaskiego Forum Gospodarczego. W trakcie posiedzenia WRDS, w którym udział wziął również Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, omówiono kwestie ustroju Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i funkcjonowanie dialogu regionalnego. Dokonano też przeglądu najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, które są przedmiotem dyskusji na posiedzeniach. – WRDS–om potrzebna jest platforma wymiany informacji, która da możliwość bliższej współpracy regionalnej – mówiła Henryka...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl