Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Rada Dialogu Społecznego podsumowała 2016 rok
23.05.2017

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Największym sukcesem było uzgodnienie minimalnej stawki godzinowej, wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy mających na celu likwidację nadużyć wynikających z możliwości podpisywania umowy o pracę do końca pierwszego dnia zatrudnienia, wpłynięcie na kształt prawa zamówień publicznych i upowszechnienie stosowania klauzul społecznych. – Niestety uzgodnienia trójstronne należą do rzadkości. Na 18 takich uchwał RDS przyjętych w 2016 r., tylko jedna miała charakter merytoryczny. Pozostałe dotyczyły spraw organizacyjnych. W formule dwustronnej natomiast, pomiędzy stroną pracowników i pracodawców udało się wypracować 21 uchwał, 15 z nich dotyczyło ważnych spraw społecznych i gospodarczych, w...

więcej »


Aktualność
23.05.2017

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan przy współudziale partnerów Kancelarii Gessel, CMS, Alvarez & Marsal oraz White & Case był organizatorem kolejnej, IV edycji międzynarodowej konferencji „Dispute Resolution in M&A Transactions, która odbyła się w dniach 18 i 19 maja br. w Warszawie. W czterech panelach dyskusyjnych wybitni eksperci dyskutowali o bieżących trendach oraz praktycznych aspektach związanych z arbitrażem w transakcjach M&A.Obecność ponad 200 osób w tym wielu z zagranicy, świadczy o dużym zainteresowaniu tematem. Inicjatorką i przewodniczącą konferencji była mec. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, Prezes Honorowa Sądu, która za organizację wydarzenia została nominowana do...

więcej »


A. Dużyńska w Pulsie Biznesu o raportowaniu transakcji
22.05.2017

W artykule „Banki zarobią kosztem firm, który ukazał się dzisiaj w „Pulsie Biznesu, Anna Dużyńska – Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się na temat raportowania transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.https://www.pb.pl/banki–zarobia–kosztem–firm–862011 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Płaca minimalna w 2018 r. powinna wzrosnąć do 2050 zł
22.05.2017

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł, czyli aby wzrosło o 2,5%. To oznacza wzrost wymagany ustawowo. W swoim stanowisku Konfederacja Lewiatan napisała, że od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne zostało podniesione z 1850 zł do 2000 zł, czyli o 8,1%. Szacowany wzrost wydajności pracy wyniesie w 2017 r. w całej gospodarce 3,1%. W grupie zatrudnionych w oparciu o minimalne wynagrodzenie wzrost wydajności pracy będzie na pewno dużo niższy. – Oznacza to, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło w stopniu znacząco przekraczającym prognozowany na bieżący rok wzrost wydajności pracy. Ponadto głównym beneficjentem...

więcej »


Pracodawcy zapłacą za staż pracy
22.05.2017

Poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska budzi wiele wątpliwości. Koszty uwzględniania w stażu pracy okresów dotychczas za takie nieuznawanych poniosą wyłącznie pracodawcy – uważa Konfederacja Lewiatan. Projekt ustawy ma na celu określenie uprawnień osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy do zaliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okresów aktywności zawodowej na określonych w niej zasadach do pracowniczego stażu pracy oraz stażu pracy wymaganego na podstawie odrębnych przepisów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowiska.

więcej »


Powstanie sieć 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji
22.05.2017

Lewiatan został koordynatorem ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, których celem będzie prowadzenia mediacji na podstawie wspólnych standardów i w oparciu o jednolite procedury. Konfederacja Lewiatan rozpoczyna realizację projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji Lewiatan. Jego głównym celem jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora i przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a także standaryzacja działania już istniejących 6 Centrów. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi niebawem konkurs na wyłonienie 15 podmiotów, których zadaniem będzie utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w każdym województwie. Natomiast Koordynator centrów odpowiedzialny będzie za monitorowanie...

więcej »


Misja gospodarcza do Afryki Zachodniej
19.05.2017

Zapraszamy do udziału w wielobranżowej Misji Gospodarczej do Ghany i Wybrzeża kości Słoniowej, którą organizujemy w dniach 24–29 czerwca 2017 we współpracy z Narodową Izbą Handlowo–Przemysłową Ghany i Konsulem Honorowym RP w Akrze oraz Izbą Handlowo–Przemysłową CCI – CÔTE DIVOIRE i Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI Wybrzeża Kości Słoniowej, jak również przy wsparciu Ambasady RP w Abudży. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej nalezą do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek kontynentu afrykańskiego. Obydwa kraje odnotowują szybki wzrost gospodarczy połączony ze stabilnością polityczną. Ghana jest członkiem–założycielem West African Monetary Zone. Obydwa kraje są członkami Wspólnoty Gospodarczej Państw...

więcej »


Plan Junckera po roku
19.05.2017

8 czerwca 2017 roku, Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję poświęconą kwestiom związanym z doświadczeniami po roku funkcjonowania w Polsce planu inwestycyjnego dla Europy, zwanym również Planem Junckera. Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W charakterze prelegentów wystąpią także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przedstawiciele instytucji finansowych oraz beneficjenci Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z Polski. W lutym br. minął rok od momentu, gdy Ministerstwo Rozwoju objęło rolę koordynatora działań administracji rządowej w zakresie wykorzystania możliwości płynących z planu Junckera. W...

więcej »


Leasing dobry do realizacji zadań publicznych
19.05.2017

Istniejące regulacje prawne nie sprzyjają wykorzystaniu leasingu do realizacji zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan proponuje usunięcie niepotrzebnych barier prawnych w finansowaniu zadań publicznych w formie leasingu. Leasing jest bardzo popularnym instrumentem finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorstw, jednak nie tych które należą do podmiotów publicznych i realizują zadania publiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy są regulacje wynikające z Prawa Zamówień Publicznych (PZP), które nie powalają na korzystanie z leasingu przez tego typu spółki z pominięciem rygorów PZP. Jednocześnie w ubiegłym roku wyłączono z pod rygoru PZP...

więcej »


R. Lisicki w Rzeczpospolitej o pakiecie praw socjalnych UE
19.05.2017

W artykule „Więcej ochrony dla niepracowników, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 19 maja br., Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o nowym pakiecie praw socjalnych Unii Europejskiej.http://www.rp.pl/Kadry/305199964–Umowy–cywilnoprawne–wiecej–ochrony–dla–niepracownikow.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl