Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Lewiatan apeluje o szybkie uchwalenie pakietu VAT e-commerce
06.05.2021

• Apelujemy o pilne uchwalenie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług wdrażających unijne przepisy dotyczące opodatkowania działalności e–commerce – napisała Konfederacja Lewiatan w liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu.• Nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 lipca br. Zmiany zawarte w projekcie ustawy mają na celu uszczelnienie poboru podatku VAT w handlu transgranicznym oraz uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług konsumentom. Projekt zmian w zakresie opodatkowania transakcji e–commerce stanowi implementację dyrektyw Unii Europejskiej, które Polska zobowiązana jest wdrożyć do 1 lipca 2021 r. – Apelujemy o...

więcej »


BusinessEurope: jesteśmy gotowi do pomocy Indiom
05.05.2021

Europę i Indie łączą silne więzy historyczne i gospodarcze oraz wielowiekowa tradycja bliskiej współpracy i wzajemnego wsparcia. Europejska społeczność biznesowa jest bardzo zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID–19 w Indiach oraz niezwykle trudną sytuacją zdrowotną i humanitarną, z którą boryka się ten kraj i jego obywatele. Do sprawy odniósł się prezydent BusinessEurope, czyli europejskiej federacji pracodawców, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan. Pierre Gattaz powiedział:Kryzys zdrowotny i humanitarny, którego doświadczają Indie z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID–19, jest dla nas bardzo niepokojący. Pandemia ta stanowi globalne wyzwanie, które wymaga globalnych odpowiedzi.

więcej »


Plusy i minusy nowej wersji KPO
04.05.2021

• Dzisiaj Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu ma zająć się rządowym projektem ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. Od jego poparcia zależy uruchomienie 770 mld zł unijnych funduszy dla Polski.• W ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy pojawiło się kilka nowych, dużych reform dotyczących przede wszystkim ram fiskalnych, stanowienia prawa, rynku pracy, ułatwień w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Dostaliśmy dokument bardzo rozbudowany – i to jest minus, bo przez to bardzo hermetyczny i trudny. Niezależnie od wymogów Komisji Europejskiej, potrzebna jest wersja light, bo KPO jest zbyt ważny, żeby...

więcej »


Gospodarka odczuje brak surowców i pracowników
04.05.2021

W kwietniu br. wskaźnik PMI wyniósł 53,7 pkt – podał IHS Markit. Inaczej niż oczekiwał rynek, notujemy spadek z marcowego 54,3 pkt., jednak wciąż jest to istotnie powyżej neutralnego progu 50 pkt. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat ujawnia nam narastające problemy, z jakimi boryka się polski sektor przemysłowy. Ryzyko niedostatecznego popytu wypierają niedobory surowców, tworzące zagrożenie dla możliwości zarobkowania oraz presja inflacyjna. Ta ostatnia ma różnorodne podłoże: braki surowców podnoszą ceny (zwłaszcza przy słabym złotym), podobnie jak deficyty zasobów pracy (trwałe i wynikające z chorób i opieki). Firmy pozbawione poduszki finansowej nie są skłonne ryzykować...

więcej »


Partnerzy społeczni apelują o wzmocnienie dialogu społecznego w KPO
30.04.2021

O włączenie do Krajowego Planu Odbudowy priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego, zwrócili się do premiera wszyscy partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego.  Wspólne oświadczenie partnerów społecznych znajdziesz tutaj Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność, OPZZ, Pracodawcy RP, BCC, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego, podkreślają, że projekt KPO z lutego 2021 roku w niepełny sposób zaadresował zalecenie RDS w sprawie dialogu społecznego dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, a jednocześnie w KPO nie przewidziano żadnych działań w tym zakresie.Dialog społeczny powinien być traktowany jako gwarancja doskonalenia systemu...

więcej »


Firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Lewiatana
29.04.2021

Mamy zaszczyt ogłosić, że firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Związku Pracodawców Branżowych Lewiatan. Grupa Pernod Ricard jest globalną firmą z branży alkoholi mocnych i win, obecną w 80 krajach. Aktualnie jest liderem w kategorii alkoholi premium i prestiżowych. Grupa powstała w 1975 roku z połączenia dwóch rodzinnych spółek o francuskich korzeniach – Pernod i Ricard. Obecnie Grupa zatrudnia łącznie...

więcej »


Obywatele wypowiedzą się nt. przyszłości Unii Europejskiej
28.04.2021

„Przyszłość jest w Twoich rękach – 9 maja, w Dzień Europy, rozpocznie się konferencja nt. przyszłości Europy (COFE). Konferencja jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Konferencja potrwa rok i zakończy się przekazaniem raportu z jej przebiegu szefom unijnych instytucji. Państwa członkowskie uzgodnią wówczas dalsze kroki, zwłaszcza jeśli wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie będzie wymagało zmian w traktatach. W pierwotnych planach konferencja miała rozpocząć się rok temu i trwać dwa lata, ale pandemia zmieniła ten scenariusz. Finał konferencji przypadnie na ostatnie miesiące francuskiej prezydencji w Radzie UE, co jest bardzo na rękę prezydentowi Macronowi, pomysłodawcy COFE. Szczegółowo o...

więcej »


Bioelektra Group dołączyła do Konfederacji Lewiatan
27.04.2021

W październiku br. Bioelektra Group,  działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan. Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. – Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami.

więcej »


Jak zwiększyć zatrudnienie i tworzyć nowe miejsca pracy?
26.04.2021

Bez skutecznych środków podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania istnieje ryzyko, że transformacja cyfrowa i ekologiczna doprowadzą do likwidacji wielu miejsc pracy i wzrostu bezrobocia. Jednym ze sposobów, który może temu zapobiec jest Fundusz Podnoszenia Kwalifikacji i Kompetencji, który poparli partnerzy społeczni – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym „Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z Covid–19. – Zwracamy uwagę na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Za ich przygotowanie do przyszłej pracy w większym stopniu powinien być odpowiedzialny sektor oświaty i szkolnictwa wyższego. Publiczne służby zatrudnienia nie powinny nadrabiać braków w edukacji...

więcej »


Wiele kontrowersji przed szczytem społecznym w Porto
26.04.2021

Unia odnowiona, konkurencyjna, socjalna i inkluzywna  to priorytety nie tylko prezydencji portugalskiej, ale też Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady, także Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Trudno żeby było inaczej. Wszystkim nam zależy na rozwoju, na ograniczeniu ubóstwa, biedy, bezrobocia, narastających nierówności, wykluczenia, eliminacji dyskryminacji na rynkach pracy, lepszej ochronie zdrowia, dobrej edukacji i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji... Lista może być rozwijana w nieskończoność. Problemem jest różna wizja osiągania tych celów. I to jest główna przyczyna rozbieżności, na przykład między pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie osiągniemy Europy społecznej bez dobrych miejsc pracy, a tych...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl