Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

20 lat Konkursu Dobroczyńca Roku!
06.04.2017

Trwa XX edycja Konkursu Dobroczyńca Roku, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. W tym roku do Konkursu wpłynęło ponad 120 wniosków, pokazujących dobre praktyki z obszaru CSR i działań społecznych. Na swoich faworytów można głosować już od 4 kwietnia przez stronę wybierajdobro.pl. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce nieprzerwanie od 20 lat nagradza firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych  w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia...

więcej »


Obradowała Rada Główna Konfederacji
06.04.2017

6 marca nr. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Zgromadzeni przyjęli: sprawozdanie Zarządu Konfederacji Lewiatan z działalności w 2016 r. sprawozdanie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan z działalności w 2016 r. sprawozdanie finansowe Konfederacji Lewiatan za rok 2016 r.budżet Konfederacji Lewiatan 2017 r.W trakcie spotkania przedstawiono także informacje o uchwałach Zarządu Konfederacji Lewiatan w sprawie przyjęcia nowych firm członkowskich. 

więcej »


Duża ulga dla małych firm ma więcej wad niż zalet
06.04.2017

Najmniejsi przedsiębiorcy, o niskich przychodach, zapłacą dużo mniej na ubezpieczenia społeczne – proponuje Ministerstwo Rozwoju. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan Dwuletnia ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, z której mogą obecnie korzystać osoby podejmujące własną działalność gospodarczą, jest uzasadniona, ponieważ przynosi więcej korzyści niż strat. Natomiast dodatkowe, stałe obniżenie składek ubezpieczeniowych, które proponuje rząd, ma więcej wad niż zalet. Osobom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą warto pomóc wystartować, ale później powinny one konkurować na równych zasadach z pozostałymi przedsiębiorcami. Przywileje podatkowe przyznane dla wybranych, dla pozostałych stanowią dodatkowe obciążenie. Płacenie ulgowych składek przez dwa lata, w trakcie mniej więcej...

więcej »


Producenci nie chcą leków w osobnych grupach limitowych
06.04.2017

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Konfederacji Lewiatan, nie popiera uznaniowego wyodrębnienia leków do osobnych grup limitowych. Krajowi producenci leków popierają natomiast działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zahamowanie nielegalnego wywozu leków z kraju. Dzisiaj zbiera się sejmowa Komisja Zdrowia w sprawie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Pracodawcy uważają, że decyzja resortu zdrowia o wycofaniu zapisu o uznaniowym wyodrębnieniu leków do osobnych grup limitowych, z projektu zmiany ustawy refundacyjnej (nowelizowanej zmianą ustawy o świadczeniach zdrowotnych) jest racjonalna i rozsądna. Wprowadzenie tych regulacji spowodowałoby naruszenie obowiązujących zasad konkurencyjności cenowej i skutkowałoby stratą publicznego płatnika (NFZ) sięgającą...

więcej »


Spotkanie z delegacją Duńskiej Konfederacji Pracodawców
06.04.2017

6 kwietnia Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych oraz Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan spotkali się z przedstawicielami Duńskiej Konfederacji Pracodawców. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Duńska Konfederacja była także żywo zainteresowana dobrymi praktykami Konfederacji Lewiatan w dialogu ze stroną rządową, które mogłaby wykorzystać w działaniach na rodzimym rynku pracy. Omówione zostały m.in. istniejące bariery w zatrudnianiu obcokrajowców, potrzebne zmiany podejścia rządu do elastyczności zatrudniania, sposoby redukcji niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz partnerstwo publiczno–prywatne. Znaczna część spotkania została poświęcona doświadczeniom Konfederacji Lewiatan w...

więcej »


Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE
05.04.2017

Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, polegające na włączeniu do systemu wsparcia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie mikroinstalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii. 1. Obecnie ustawa o odnawialnych źródłach energii reguluje działanie dwóch grup wytwórców energii w mikroinstalacji nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi w rozumieniu prawa energetycznego:• Prosumenci – odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający ją wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą;• Przedsiębiorcy – posiadacze mikroinstalacji wytwarzający energię na cele prowadzonej działalności gospodarczej, W...

więcej »


Po wycięciu drzewa nie będzie zakazu prowadzenia biznesu
05.04.2017

5 kwietnia br. odbyło się w Sejmie kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, w trakcie którego omawiano zmianę ustawy o ochronie przyrody. Posłowie zdecydowali, że nie będzie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lat na nieruchomości, na której wycięto drzewa lub krzewy. W projekcie ustawy taki zakaz się znalazł. Ostatecznie, zgodnie ze stanowiskiem Lewiatana, generalny zakaz nie został wprowadzony. Sama konstrukcja prawna przyjęta przez komisję dalej nasuwa szereg wątpliwości, w szczególności w zakresie przyjętych i niezdefiniowanych pojęć prawnych jak „część nieruchomości, tym niemniej można przyjąć, że brak wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – to rozwiązanie, które czyni zadość...

więcej »


Prezydencie zawetuj ustawę o sieci szpitali
05.04.2017

Pracodawcy RP, BCC i Konfederacja Lewiatan apelują do prezydenta o zawetowanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany organizacyjne systemu ochrony zdrowia – czytamy w liście do prezydenta – zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie są popierane przez żadną ze znanych nam grup społecznych – krytykę wyrażają zarówno środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki), właściciele i zarządzający podmiotami leczniczymi, jak i organizacje reprezentujące pacjentów.Wszystkie wymienione strony w trakcie prac wyrażały dużą obawę o efektywność opieki szpitalnej w systemie ryczałtowego finansowania i w związku z tym na możliwość wydłużenia się kolejek i ograniczenie dostępności do leczenia. Także Rada Dialogu Społecznego w...

więcej »


Przedsiębiorcy proponują zmiany w KRS
05.04.2017

W Krajowym Rejestrze Sądowym nie powinny znaleźć się przepisy regulujące kwestie materialno–prawne związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia, jego skutki w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych – uważa Konfederacja Lewiatan. Takie regulacje powinny być umieszczone w Prawie przedsiębiorców. Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzają wiele przepisów związanych z zawieszeniem wykonania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Stanowią one zasadniczo powtórzenie obecnej regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Lewiatana takie rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym jest aktem prawnym, który reguluje postępowanie w przedmiocie wpisu...

więcej »


Powstanie europejski system informacji o podróży
05.04.2017

Sekcja SOC (zatrudnienia, spraw społecznych i obywatelstwa) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego na posiedzeniu 3 kwietnia br. przyjęła projekt opinii w sprawie systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż ETIAS (SOC/556). EKES wspiera tę inicjatywę, wskazując jednocześnie na konieczność przestrzegania podstawowych praw wnioskodawców, zapobieganie dyskryminacji, ochronę szczególnie wrażliwych danych podróżnych (np. dotyczących zdrowia), prawo do odwołania, konieczność zapewnienia równowagi między ryzykiem a bezpieczeństwem tak, by uniknąć obciążeń administracyjnych i barier dla osób podróżujących do UE. System będzie dotyczył osób spoza Unii, które mają prawo do ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej, ma przypominać...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl