Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Zgromadzenie Ogólne przyjęło plan działań na rok 2017
24.05.2017

24 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan. dr Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, podsumowała ubiegły rok i omówiła krótko obecną sytuację Konfederacji Lewiatan, uwzględniając zaangażowanie organizacji w działalność Rady Dialogu Społecznego i działania na poziomie europejskim w Brukseli. W trakcie spotkania omówiono też plan działań na rok 2017, w tym szczegółowo opisano przygotowania do Europejskiego Forum Nowych Idei 2017, które odbędzie się we wrześniu w Sopocie.W czasie zgromadzenia przyjęto m.in. sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2016 r. i program działania Konfederacji na rok 2017 zakładający m.in. silne zaangażowanie w debatę społeczną, wzmacnianie pozycji Lewiatana...

więcej »


Inwestycje maleją, a konsumpcja zdecydowanie rośnie
24.05.2017

W maju 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano wyraźną poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej oraz wskaźnik wyprzedzający były wyraźnie wyższe niż w poprzednich miesiącach nr. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWskaźniki ufności konsumenckiej – bieżący i wyprzedzający, są po raz pierwszy w historii badań koniunktury konsumenckiej dodatnie. Oznacza to, że nastroje wśród konsumentów są tak dobre, jak nie były nigdy, nawet w szczycie koniunktury gospodarczej w 2007 r., gdy PKB wzrósł o 6,8 proc., a spożycie indywidualne o 4,9 proc. Ani w 2008, gdy...

więcej »


Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie e-privacy
24.05.2017

24 maja br. Konfederacja Lewiatan miała przyjemność gościć Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcę – cienia z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) do projektu rozporządzenia w sprawie e–privacy. Spotkanie było okazją do skonfrontowania postulatów i oczekiwań firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z wizją projektu e–privacy, prezentowaną przez jeden z ważnych głosów w Parlamencie Europejskim. Europoseł przedstawił stan prac nad projektem rozporządzenia w Parlamencie Europejskim. Zwrócił uwagę na kwestie trudne i wywołujące najwięcej kontrowersji, takie jak napięty harmonogram procedowania projektu rozporządzenia, nakładanie się...

więcej »


M. Krzysztoszek w Parkiecie o polskim eksporcie
24.05.2017

W artykule „Recepta na sukces poza Polską, który został opublikowany, 24 maja w „Parkiecie, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o polskich przedsiębiorstwach – eksporterach.http://archiwum.parkiet.com/artykul/788243_Recepta_na_sukces_poza_Polska_%7C_Dane_podpowiadaja_ze_nasz_eksport_rosnie.html Konfederacja Lewiatan

więcej »


Inwestycje przedsiębiorstw ciągle w impasie
24.05.2017

Wynik finansowy netto firm średnich i dużych wyniósł w 1. kwartale 2017 r. 29,9 mld zł. Natomiast inwestycje spadły o 0,4 proc (r/r, w cenach stałych) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzedsiębiorstwa średnie i duże uzyskały w 1. kwartale 2017 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły o prawie 12 proc., wynik finansowy brutto o 20 proc., a wynik finansowy netto – o 17,5 proc. Co prawda przybyło firm wykazujących straty netto (było ich prawie 1/3) i wzrosła wartość strat netto, ale to w dużej mierze efekt sezonowości w wielu branżach w okresie zimowym, np.

więcej »


Fiskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm
24.05.2017

Przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont. To kolejny instrument, o charakterze kontrolno–inwigilacyjnym mający służyć walce z przestępczością skarbową. Przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Już dziś większość podatników zobowiązana jest przekazywać elektronicznie, co miesiąc, w ramach jednolitego pliku kontrolnego dane z ewidencji VAT. Również księgi podatkowe niektórych podatników muszą być dostępne dla administracji w postaci elektronicznej.Zdaniem mec. Rafała Iniewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach. Teraz będą zbierane na niespotykaną dotąd skalę. Państwo będzie posiadać informacje o...

więcej »


Narodowe Forum Przewoźników i Menedżerów Transportu
24.05.2017

Już 31 maja br. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim otwarcie porozmawiamy o najgorętszych tematach w branży transportowej. Przyjrzymy się także skomplikowanej sytuacji polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym oraz problemom w poszukiwaniu zawodowych kierowców. W tym roku redakcja czasopisma „Transport i Spedycja wraz ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska organizują kolejną już edycję konferencji Trans&Log, która będzie całkowicie poświęcona wszystkim przyczynom trudnej sytuacji polskich przewoźników w Europie. Tegoroczną odsłonę wydarzenia proponujemy Państwu w trzech formach: paneli konferencyjnych, paneli warsztatowych oraz debaty. Poruszymy tematy związane z dumpingiem socjalnym w Europie, atakach na polskich kierowców, rentownym biznesie...

więcej »


Konsultacje - przekazywanie wyciągów bankowych do KAS
23.05.2017

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434302#12434302 Projektowane zmiany zakładają wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek nie będzie dotyczyć jedynie mikroprzedsiębiorców. Przesyłanie wyciągów z kont bankowych następować będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem weekendów. Planowane jest, że nowy obowiązek wejdzie w życie 1 września 2017 r. Prosimy o przekazywanie uwag do projektu do 29 maja br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.  

więcej »


Kontrola żywności powinna być w rękach Inspekcji Sanitarnej
23.05.2017

Za kontrolę żywności powinna odpowiadać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Powierzenie tej roli nowo powołanej instytucji podległej resortowi rolnictwa jest złym rozwiązaniem, ponieważ oznacza połączenie w jednych rękach odpowiedzialności za produkcję żywności i jej kontrolę – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad reformą systemu kontroli żywności. Zakłada ona połączenie trzech służb w jedną. Chodzi o Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej oraz o Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Oprócz tego w skład nowego podmiotu weszłaby część Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmująca się żywnością. Na taką koncepcję nie godzi się Ministerstwo Zdrowia.– Za niewłaściwe uznajemy wprowadzenie instytucji podległej resortowi rolnictwa, bo to oznacza połączenie...

więcej »


Monitoring transportu drogowego towarów do poprawki
23.05.2017

Wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń zbiorczych towarów, wydłużenie czasu ważności zgłoszenia, klasyfikowanie towarów wyłącznie na podstawie klasyfikacji CN, wyłączenie z monitorowania surowców, które nie powodują ryzyka nadużyć podatkowych, odstąpienie od nałożenia kary, jeśli pomyłka, która miała miejsce w zgłoszeniu nie generuje skutków podatkowych oraz ochrona własności osób trzecich – m.in. takie poprawki proponuje Konfederacja Lewiatan w niedawno uchwalonej ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wprowadziła monitoring przewozów tzw. towarów wrażliwych (paliwo, alkohol, susz tytoniowy). Przepisy mają uszczelnić system podatkowy i utrudnić działalność przestępcom wyłudzającym podatek VAT. Konfederacja Lewiatan podkreślała, że nowe przepisy nie pozwolą w pełni zrealizować zakładanych...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl