Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Gdy apteki będą tylko dla aptekarzy wzrosną ceny leków
10.04.2017

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery demograficzne i geograficzne są oderwane od interesów pacjentów, dla których istotne są niskie ceny leków nierefundowanych oraz pełen asortyment leków. – Przyjęcie ustawy budzi wątpliwości również z uwagi na fakt, że zasada „apteki dla farmaceuty została już raz uznana za niezgodną z Konstytucją, a ponadto została negatywnie zaopiniowana m.in. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Dziwi, że do tej pory nie...

więcej »


Tworzenie sieciowych produktów - spotkanie 12 kwietnia
10.04.2017

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020.PROGRAM REJESTRACJAPodczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie.Zachęcamy do rejestracji na spotkania poprzez formularz rejestracyjny.Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. 

więcej »


W MR o nowej ustawie o innowacyjności i edukacji
10.04.2017

7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020 przy Ministerstwie Rozwoju. Celem spotkania było omówienie uwag do Krajowego Programu Reform (dalej KPR) 2017/2018 (przygotowanego przez poszczególne ministerstwa) zgłoszonych przez partnerów społecznych w ramach konsultacji oraz przedstawienie przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramu prac na przyszłością polityki spójności UE oraz rolą partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE (prezentacja MR w załączeniu). Konfederacja Lewiatan przygotowała uwagi do KPR 2017/2018. W trakcie dyskusji przedstawicielka Lewiatana zwróciła uwagę na poniższe kwestie: 1)    Deklarację...

więcej »


Spotkanie firm rodzinnych w Toruniu
10.04.2017

29 marca 2017 r. odbyło się w Toruniu spotkanie z firmami rodzinnymi, zorganizowane przez Kujawsko–Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. W spotkaniu udział wzięła dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Zaprezentowała wyniki badań Lewiatana dotyczące firm rodzinnych wskazując, że ok. 1/3 przedsiębiorstw mikro będących pracodawcami, firm małych oraz średnich identyfikuje się jako firmy rodzinne. Wskazała również na kłopot z definicją firmy rodzinnej. W przestrzeni publicznej funkcjonuje ok. 60–70 różnych definicji, co nie pozwala na precyzyjne badania tej grupy firm. Główna ekonomistka Lewiatana przedstawiła również stan prac nad projektem ustawy o sukcesji w przedsiębiorstwach osób fizycznych...

więcej »


Przemysław Schmidt nowym prezesem Sądu Arbitrażowego
10.04.2017

Od 10 kwietnia 2017 r. nowym prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan jest Przemysław Schmidt. Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów! – Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest doskonale zorganizowany i dynamicznie rośnie. Mamy nowoczesny regulamin, sprawny sekretariat, doskonałych arbitrów. Na najbliższą przyszłość stawiamy sobie dwa zadania – po pierwsze, chcemy dalej popularyzować sądownictwo polubowne jako znakomity, sprawny i oszczędny sposób rozstrzygania sporów gospodarczych; po drugie, dziękując Konfederacji Lewiatan za nieustające wsparcie i pomoc, chcielibyśmy docelowo stać się sądem dla wszystkich organizacji biznesu w Polsce. Obecnie rozpatrujemy około 60 spraw rocznie, a mamy potencjał by rozstrzygać ich 600, a nawet 6000 – mówi...

więcej »


Nagroda Ludzie, którzy zmieniają biznes - trwa nabór
07.04.2017

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów i kandydatek do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom i pracowniczkom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych, którzy działają na rzecz rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie w Polsce. Z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności, zostanie przyznana także nagroda w kategorii „różnorodność za wspieranie idei zarządzania różnorodnością w pracy. Laureaci zostaną nagrodzeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez FOB w ramach projektu Karta Różnorodności. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są  do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

więcej »


CEO Business Breakfast z ministrem Szwedem
07.04.2017

6 kwietnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli:Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca RDSGrzegorz Baczewski, dyrektor departamentu Konfederacji Lewiatan, członek RDSJakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanAlain Dehaze, CEO, The Adecco GroupSergio Picarelli, Regional Head, The Adecco GroupAnna Wicha, CEO, The Adecco Group PolskaMariola Raudo, Head of Corporate Affairs & Public Relations, NestleWiesława Czarnecka–Stańczak, HR Director Siemens.Na spotkaniu omówiono tendencje i wyzwania występujące na polskim i światowych rynkach pracy, wpływ kapitału ludzkiego i możliwości jego...

więcej »


Lewiatan: e-zwolnienia ograniczą nadużycia
07.04.2017

Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nad którym pracują obecnie posłowie, upowszechni e–zwolnienia i umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Ograniczy to nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi pracownicy.– Upowszechnienie e–zwolnień jest korzystne dla pracodawców i pracowników. Dzięki nim płatnicy składek będą automatycznie informowani o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym. Poprawi to monitoring i ograniczy możliwość popełnienia nadużyć. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie są bowiem znacznie trudniejsze do sfałszowania niż papierowe – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan. – Postulujemy, żeby rozwiązanie to zostało wprowadzone już od 1...

więcej »


Krajowy Programu Reform nie jest idealny
07.04.2017

7 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, który będzie pracował nad Krajowym Programem Reform 2017/2018. Konfederacja Lewiatan zgłosiła do projektu Krajowego Programu Reform wiele uwag, w tym np. do nowej polityki inwestycyjnej, która wg programu ma polegać na nowelizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym naczyniu dla polskiej gospodarki na lata 2011–2023. Lewiatan uważa, że jak na nową politykę inwestycyjną to zdecydowanie za mało. Na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele rządu odpowiadając na pytania przedstawicielki Konfederacji Lewiatan poinformowali, że projekt nowej ustawy o innowacyjności 11 kwietnia trafi na posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a 12 kwietnia prezentowany będzie na...

więcej »


Henryka Bochniarz na Konwencie Marszałków województw RP
07.04.2017

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz oraz Jacek Męcina, członek RDS z ramienia Lewiatana, wzięli udział 5 kwietnia w posiedzeniu Konwentu Marszałków w Krakowie. W programie konwentu znalazł się szereg propozycji interesujących z perspektywy dialogu społecznego w Polsce. Obok kluczowej kwestii trwających prac nad zmianami w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, poruszone zostały tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, strategią województw w zakresie aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju. Podczas omawiania zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz poinformowała Marszałków o aktywnościach Rady i nowelizacji ustawy w związku...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl