Jesteś tutaj: Aktualności Konfederacja Lewiatan
Aktualności Konfederacja Lewiatan

Emocje w employer brandingu
25.05.2017

Czy emocje w employer brandingu są ważne? Jak wygrać walkę o uwagę kandydatów, docierając nie tylko do ich rozumów, ale też do serc? Czy pracownicy emocjonalnie związani z firmą będą lepszymi ambasadorami marki? Emocje w employer brandingu to temat przewodni Konferencji Employer Branding Management Summit 2017, na którą HRM Institute zaprasza już 8 czerwca 2017 r. do Warszawy. To już szósta edycja konferencji, na której spotykają się osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy, rekrutacją i szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, PR–em, marketingiem oraz inni pasjonaci EB.  Najlepsze marki pracodawców udowadniają, że współczesny employer branding musi budzić silne emocje. Konferencja...

więcej »


Zespół RDS o niższych składkach na ZUS dla małych firm
25.05.2017

W czasie posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, 25 maja br., omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem tych projektów ustaw jest obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne od osób prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących przychody roczne poniżej 30–krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 jest to 60 tys. zł). Związki zawodowe krytycznie odniosły się do propozycji zmian i uzależniły ich ewentualne poparcie od tego, czy rząd wprowadzi regulacje ograniczające możliwości wymuszania przez pracodawców na pracownikach samozatrudnienia.Strona pracodawców poparła zmniejszenie obciążenia przedsiębiorców uzyskujących małe dochody, zwracając jednak...

więcej »


Minister Finansów przedstawił plan podatkowy rządu
25.05.2017

25 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, na którym Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił strategię podatkową rządu wobec przedsiębiorców. Priorytetem Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego, wyeliminowanie oszustw i ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. System podatkowy ma wspierać w prowadzeniu działalności uczciwych przedsiębiorców i skutecznie utrudniać lub uniemożliwiać działalność przestępcom. Realizacji planów służyć mają podjęte działania, takie jak wprowadzanie podzielonej płatności w podatku VAT (split payment), rozwijanie systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego poprzez uzyskanie praktycznie bieżącego dostępu do rachunku bankowego przedsiębiorcy oraz zwiększenie kar i sankcji za nieprawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym.

więcej »


Eksperci Rady Podatkowej w mediach
25.05.2017

Eksperci Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał Iniewski, Alicja Sarna i Przemysław Pruszyński komentowali dzisiaj w money.pl, wyborcza.pl, onet.pl i Business Insider Polska, propozycję – zawartą w nowelizacji ordynacji podatkowej – dotyczącą przekazywania fiskusowi przez przedsiębiorców dobowych wyciągów z rachunków bankowych.http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/lewiatan–istnieje–ryzyko–przekroczenia,56,0,2324792.html http://wyborcza.pl/7,155287,21857499,nowy–pomysl–pis–przedsiebiorcy–beda–raz–na–dobe–dane–z–rachunkow.html http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/firmy–beda–musial–przekazywac–wyciagi–z–kont/zeh6zv http://businessinsider.com.pl/finanse/wyludzenia–vat–kontrola–konta–bankowego–przez–urzad/b81kpc5 Konfederacja Lewiatan

więcej »


Ceny ubezpieczeń obowiązkowych tematem obrad Komisji
25.05.2017

25 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone cenom ubezpieczeń obowiązkowych. Informacje na ten temat przedstawiali kolejno przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK oraz Rzecznika Finansowego. Co do zasady przedstawiciele wszystkich instytucji są zgodni, że na wzrost cen ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych wpływ mają zmiany przepisów prawa oraz orzecznictwo sądów. Spowodowały one bowiem zwiększenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz konieczność wypłaty coraz wyższych odszkodowań, a to przełożyło się na wzrost cen. Jednocześnie przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polską Izbą...

więcej »


Potrzebna adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych
25.05.2017

Zarządzanie personelem, budowanie świadomości, czas pracy, formy zatrudnienia, otoczenie fizyczne i profilaktyka zdrowotna – o dobrych rozwiązaniach we wszystkich tych obszarach w zakresie dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych pracowników, dyskutowano 25 maja br., w czasie seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych, przy aktywnym udziale Konfederacji Lewiatan i Konfederacji Pracy. Potrzeba działań w tym zakresie wynika ze zmian demograficznych w Polsce, które w sposób istotny już wpływają na rynek pracy, a w przyszłości będą silnie oddziaływać także m.in. na stabilność systemu emerytalnego. Utrzymanie w zatrudnieniu osób starzejących się, ale...

więcej »


Używanie do celów służbowych pojazdów prywatnych
25.05.2017

24 maja 2017 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819). Celem projektu jest uregulowanie na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Zmiana ma na celu wprowadzenie nowych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wyliczonych w oparciu o przeprowadzenie analizy średnich jednostkowych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Jednocześnie regulacja ta ma wprowadzać mechanizm umożliwiający coroczną waloryzację ustalonych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i...

więcej »


Niskie bezrobocie wymusi inwestycje w pracowników
25.05.2017

Zgodnie z oczekiwaniami analityków i resortu pracy bezrobocie w kwietniu br. wyniosło 7,7% i było niższe o 0,4 pkt proc. wobec danych z marca i o 1,7 pkt proc. rok do roku – podał GUS. Tak niskiego bezrobocia nie było od 26 lat. Konieczne są jednak wspólne działania partnerów społecznych i administracji podnoszące kompetencje pożądane na rynku pracy. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan To kolejne dobre dane z rynku pracy. Systematyczny spadek bezrobocia, który obserwujemy od początku roku na pewno cieszy. Jednak dla przedsiębiorców i instytucji rynku pracy to wyraźny...

więcej »


Szczyt europejskiego biznesu w Brukseli #EBS2017
25.05.2017

Podczas zakończonego we wtorek European Business Summit, przedstawiciele unijnych instytucji oraz biznesu rozmawiali o przyszłości UE. Tematem przewodnim było hasło „Co czeka Europę? („Whats next for Europe) i jaką rolę mają do odegrania firmy i przedsiębiorcy. Wśród panelistów tegorocznego EBS byli komisarze (m. in. J. Katainen, C. Malmström, M. Thyssen, M. Šefčovič), posłowie do PE, przedstawiciele korporacji oraz sektora MSP, eksperci i dziennikarze. Najważniejsze pytania dotyczyły możliwości zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową, zmian klimatycznych oraz roli Unii w świecie. Rozmawiano także o konieczności komunikowania o UE w sposób zrozumiały i ciekawy dla...

więcej »


Samorządu gospodarczego nie powinni utrzymywać podatnicy
25.05.2017

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić powszechny samorząd gospodarczy, który ma być finansowany z budżetu państwa. Każdy przedsiębiorca miałby należeć do niego z mocy prawa, czyli z automatu. Konfederacja Lewiatan uważa, że to zły pomysł. Samorząd gospodarczy, tak wynika z informacji, które pojawiają się w mediach, ma być finansowany z budżetu państwa (sic!), zajmować się m.in. szkolnictwem zawodowym oraz doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw. Konfederacja Lewiatan uważa, że – co do zasady – wszyscy podatnicy nie powinni być obciążani kosztami samorządu gospodarczego, czyli samorządu firm, które przecież powstały i działają w celach komercyjnych. Ponadto zamiast powoływać z urzędu instytucję doradzającą przedsiębiorstwom, jak...

więcej »

Rada Regionów w liczbach
2211
Ilość zrzeszonych pracodawców
173756
Liczba pracowników w zrzeszonych firmach
22
Ilość związków regionalnych
Rada Regionów Konfederacji Lewiatan 2016 All rights reserved
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl